Bad habits and how to save the Earth

 0    50 flashcards    pocztamagdyj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chew gum
start learning
żuć gumę
chew gum instead of
start learning
żuć gumę zamiast
talk during films
start learning
rozmawiać podczas filmów
bite nails
start learning
gryźć paznokcie
be late for an appointment
start learning
spóźnić się na spotkanie
have bad table manners
start learning
mieć złe maniery przy stole
talk loudly on your mobile phone
start learning
głośno rozmawiać przez telefon komórkowy
talk loudly when you are angry
start learning
mów głośno, gdy jesteś zły
be bossy
start learning
być apodyktycznym
have noisy neighbours
start learning
mieć hałaśliwych sąsiadów
throw rubbish in the street
start learning
wyrzucić śmieci na ulicę
save the planet
start learning
ocalić planetę
Trees are important because...
start learning
Drzewa są ważne, ponieważ...
We need plants to...
start learning
Potrzebujemy roślin do...
Smoke from factories...
start learning
Dym z fabryk...
We need to recycle or else...
start learning
Musimy poddać się recyklingowi, albo w przeciwnym razie...
We need to produce more food because...
start learning
Musimy produkować więcej żywności, ponieważ...
global population
start learning
Globalnej populacji
be hungry for sensation
start learning
głodni sensacji
to be hungry
start learning
być głodnym
current rate
start learning
Obecna stawka
become extinct
start learning
wymierać
become exasperated
start learning
ulec irytacji
become extinct, die out
start learning
wymarły, wymierają
rise
start learning
wzrost / zwiększenie
rapidly expanding
start learning
dynamicznie rozwijającym się
rapidly, quickly
start learning
szybko, szybko
rapidly growing
start learning
szybko rośnie
habitat/habitats
start learning
siedlisko / siedliska
rapidly melt
start learning
szybko się topi
Rainforests provide us with timber
start learning
Lasy deszczowe dostarczają nam drewna
danger of extinction
start learning
zagrożonych wyginięciem
sorting rubbish
start learning
sortowanie śmieci
local landfill sites
start learning
lokalne składowiska odpadów
to supply sb with sth / to provide sb with sth
start learning
dostarczyć kogoś z czegoś / kogoś, aby zapewnić z czegoś
to advance to meet the needs of the world
start learning
aby sprostać potrzebom świata
You won't belive this!
start learning
Nie uwierzysz!
Did you know that...?
start learning
Czy wiedziałeś, że...?
Is that true?, Is this true?, Is that right?
start learning
Czy to prawda? Czy to prawda?
Are you serious? I'm serious!
start learning
Poważnie? Mówię poważnie!
That's a pity!
start learning
A szkoda!
That's shame.
start learning
Szkoda.
Oh, how owful...
start learning
Och, jakże okropnie...
Listen to this!
start learning
Słuchaj tego!
deforestation (=destruction of the rainforest)
start learning
wylesianie (= niszczenie lasów deszczowych)
acid rain
start learning
kwaśny deszcz
landfill site, rubbish dump
start learning
składowisko odpadów, wysypisko śmieci
under threat of something
start learning
pod groźbą czegoś
throw away the rubbish
start learning
wyrzucać śmieci
to help the enviroment
start learning
pomóc środowisku

You must sign in to write a comment