Assessment 1 IMS

 0    50 flashcards    tomaszdubelek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
clearly displayed
start learning
wyraźnie wyświetlane
pay and display
start learning
zapłacić i wyświetlić
chart
start learning
wykres
hired
start learning
zatrudniony
fired
start learning
zwolniony
dissmissal employees
start learning
zwolnić pracowników
must be fixed
start learning
musi być naprawiony
fixed
start learning
stały
followed up throught by indicators
start learning
śledzone przez wskaźniki
available
start learning
dostępny
raised
start learning
podwyższony
deficienties
start learning
braki
regulatory bodies
start learning
Organy regulacyjne
followed to closure
start learning
następnie do zamknięcia
complain
start learning
skarżyć się
violation of human rights
start learning
łamanie praw człowieka, naruszenie
notices
start learning
ogłoszenia, powiadomienia
proces output deliverables
start learning
produkty wynikowe procesu
deliverables
start learning
rezultaty
archiving times
start learning
czas archiwizacji
conservation
start learning
ochrona, konserwacja
purpose
start learning
cel
available
start learning
dostępny
taken into consideration
start learning
wziąć pod uwagę
taken into account
start learning
wziąć pod uwagę
take into custody
start learning
brać pod opieką
such a manner
start learning
taki sposób
retrieve
start learning
odzyskać
remain
start learning
pozostawać
legible
start learning
czytelny
identiflable
start learning
identyfikowalne
traceable
start learning
identyfikowalne
suitable
start learning
odpowiedni / odpowiednia
suitable for
start learning
nadaje się do
appointing
start learning
mianowania
approving
start learning
zatwierdzająca
boundaries
start learning
Granice
accountability
start learning
odpowiedzialność
communicating
start learning
komunikacji
ensuring
start learning
zapewnienie
yearly basis
start learning
rocznie
considering energy performance
start learning
biorąc pod uwagę wydajność energetyczną
intervals
start learning
Okresy
appoint
start learning
powołać
authorities
start learning
władze
involvment
start learning
uwikłanie
internally
start learning
wewnętrznie
regard to
start learning
odniesieniu do
baseline
start learning
Baseline
Zacząć punkt 2 H&S risk assessment
start learning
Zacząć punkt 2 Ocena ryzyka w zakresie BHP

You must sign in to write a comment