Around the world in 80 days

 0    33 flashcards    adam189
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
find
I can't find my key.
start learning
odnaleźć
Nie mogę znaleźć kluczy.
fine
I feel fine.
start learning
dobrze
Czuję się dobrze.
storm
I don't like storm because it is dangerous.
start learning
burza
Nie lubię burzy ponieważ jest niebezpieczna.
wake up
Every day, I wake up at six o'clock.
start learning
budzić się
Każdego dnia, budzę się o szóstej rano.
passenger
There are ten passengers on the bus.
start learning
pasażer
W autobusie jest dziesięciu pasażerów.
trip
My last trip was in the mountains.
start learning
wycieczka
Moja ostatnia wycieczka była w górach.
travel
I will travel to Frankfurt next week.
start learning
podróżować
Będę jechał do Frankfurtu w przyszłym tygodniu.
I'm sorry about being late.
I'm sorry that I don't learn English.
start learning
Przepraszam za spóźnienie.
Przepraszam, że się nie uczę angielskiego.
judge
I don't make friends with judges.
start learning
sędzia
Nie przyjaźnię się z sędziami.
court
I was at the court two years ago because one IT company cheated us.
start learning
sąd
Byłem w sądzie dwa lata temu ponieważ jedna firma informatyczna oszukała nas.
shout
Sometimes I want to shout but I don't.
start learning
krzyczeć
Czasami chcę pokrzyczeć ale tego nie robię.
strange
The world is strange.
start learning
dziwny
Świat jest dziwny.
cross
We will cross the border on Wendesday.
start learning
przekroczyć
Przekroczymy granicę w środę.
fall
When I go skiing, I usually don't fall.
start learning
upaść
Kiedy ja jadę na nartach, zazwyczaj nie upadam.
river
We have the Stobrawa river in Pokój.
start learning
rzeka
Mamy rzekę Stobrawę w Pokoju.
fight
I fight with everybody about everything.
start learning
walka
Walczę ze wszystkimi o wszystko.
bring
Could you bring me a drink?
start learning
przynieść
Czy może przynieść mi drinka.
until
We will be in Frankfurt until Wendesday.
start learning
do
Będziemy we Frankfurcie do środy.
sail
I can't sail.
start learning
żeglować
Nie umiem żeglować.
arrive
When I arrive in Pokój I will go to my company, check my mailbox, answer my emails and then I will go to Wrocław.
start learning
przyjechać
Kiedy przyjadę do pokoju, pójdę do firmy, sprawdzę skrzynkę, odpowiem na maile, a potem pojadę do Wrocławia.
on its way
I am on my way to the airport.
start learning
w drodze
Jestem w drodze na lotnisko.
agree
I usually agree with my people.
start learning
zgadzać się
Zazwyczaj zgadzam się z moimi ludźmi.
lock
There is a sejf in my office. Every day I lock it.
start learning
zamek
W moim biurze jest sejf. Każdego dnia go zamykamy.
coal
Many people in the villages burn coal in the fireplace.
start learning
węgiel
Wielu ludzi na wioskach pali węglem w kominku.
wood
I burn wood in my fireplace.
start learning
drewno
Palę drewnem w kominku.
prison
People from prison worked for my company. Now people from prison in Belarus work for us.
start learning
więzienie
Ludzie z więzienia pracowali dla mojej firmy. Teraz ludzie w więzieniu z Białorusi pracuję dla nas.
loser
Many people are losers.
start learning
przegrany
Wielu ludzi przegrywa.
middle
Mopex is in the middle of Pokój.
start learning
środek
Mopex jest w środku Pokoju.
priest
I don't like priests. Ninety percent of them are hypocrits.
start learning
ksiądz
Nie lubię księży. Dziewięćdziesiąt procent z nich to hipokryci.
after
After English I go to Pokój fast.
start learning
potem / po
Po angielskim jadę szybko do Pokoju.
winner
I was the winner of many competitions.
start learning
zwycięzca
Byłem zwycięzcą wielu zawodów.
diary
I never wrote any diaries.
start learning
pamiętnik
Nigdy nie pisałem pamięt
punch
When I was young, I punched some people...
start learning
uderzyć
Kiedy byłem młody uderzyłem paru ludzi.

You must sign in to write a comment