ARCHIBALD C1+a

 0    104 flashcards    aforcastello
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyciąć grafik (mieć więcej czasu)
start learning
to trim your schedule
wcześniej iść spać
start learning
to have some early nights
zdziałać cuda
start learning
work wonders
praktyczna zasada
start learning
rule of thumb
gips (opatrunek)
start learning
cast (made of plaster)
kończyna (np. noga)
start learning
limb
wymyślny, wyrafinowany
start learning
fancy, sophisticated
renta
start learning
pension
rozwiązać problem
start learning
to tackle a problem
wzmocnić (np. argument)
start learning
reinforce (a point/claim you've made)
w jakim stopniu
start learning
to what degree
gęsty, zwarty (np. miasto, osiedle)
start learning
compact
dobrze zarządzany
start learning
well-run
zrujnowany, zaniedbany (osiedle, okolica)
start learning
run-down
zamożny, majętny
start learning
affluent (rich)
zatłoczony, przeludniony
start learning
congested (crowded, packed)
rozległy, przepastny (też rozwalony np. na łóżku)
start learning
sprawling, stretched-out
pełen życia
start learning
vibrant (cosmopolitan city)
czysty
start learning
spotless (clean)
niedbale
start learning
carelessly
szum, miasto tętniące życiem
start learning
buzz (positive feel about a place: give/have a buzz), buzzing city
powstające, rozwijające się
start learning
(new businesses) springing up
rozbój, napaść z bronia
start learning
mugging
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
sieć komunikacji miejskiej
start learning
network of buses and trams
płynnie, gładko (działać)
start learning
smoothly (it runs smoothly)
dusić się czymś
start learning
to choke on sth (the fumes/while eating)
toczyć się (np. samochody w korku)
start learning
to crawl along
równie dobrze mógłbyś
start learning
you might as well (walk)
epatujący, wystawny materializm
start learning
conspicuous consumption
pokazywać, epatować (np. bogactwem)
start learning
to show off (sb's wealth)
nie ma śladu
start learning
There's not a trace of (litter)
otrzymać wysoką grzynę
start learning
get fined heavily for sth (dropping litter)
(budynek) do wyburzenia
start learning
condemned (unsafe, scheduled to be demolished)
slams
start learning
slum
zaskoczyć kogoś (raczej pozytywnie)
start learning
to take sb by surprise
denerwujące
start learning
a bit of a pain (annoying)
żywe, ruchliwe (miejsce)
start learning
lively
jest więcej miejsc rozrywki (kulturalnej)
start learning
there's more of a music scene
nie zrozum mnie źle
start learning
don't get me wrong
przeludnienie
start learning
congestion
słusznie
start learning
fair enough
zieleń (np. miejska)
start learning
(urban) greenery
półwysep
start learning
peninsula
położyć na coś nacisk
start learning
put emphasis/stress on something
wścieklizna
start learning
rabies
róznorodne (jedzenie)
start learning
varied (food)
poszybować w dół
start learning
plummet (fall down very quickly/about carrier/health)
wystrzelić w górę
start learning
rocket, surge (go up)
gwałtownie wzrostać
start learning
skyrocket (stock)
świetnie się rozwijać (kariera)
start learning
bloom, thrive
wykuć drogę do sukcesu
start learning
raise through the ranks
dosłownie
start learning
literally
niewypowiedzianie
start learning
unspeakably (unspeakable amount of)
zimno (kogoś traktować)
start learning
coolly (sb treats you coolly)
znakomicie, wybornie
start learning
outstandingly, exceptionally
Rów Mariański
start learning
Mariana Trench
nieco
start learning
slightly
wciągający (np. książka)
start learning
engaging
zniewalający
start learning
compelling
zadziwiające
start learning
mind-boggling (incomprehensively surprising)
wybitnie, wielce
start learning
remarkably
niedorzecznie
start learning
preposterously (ridiculous)
zapierający dech
start learning
breathtaking
ogromny, niezmierzony
start learning
vast
prawdziwy, autentyczny
start learning
genuine, truthful
wygłodniały (jak wilk)
start learning
ravenous (extremely hungry)
wyrażać opinię/wrażenia na temat ludzi
start learning
give your impression of people
ostrożny, niepewny (sposób)
start learning
tentative (way of expressing opinions)
przegadać problem, podzielić się nim
start learning
talk/share through problems
w czasie, z upływem czasu
start learning
over time
snobistyczny
start learning
snobbish, snooty
cyniczny
start learning
cynical
odnieść wrażenie
start learning
get the impression
mieść zasady
start learning
have (strong) principles
zawsze jest taki uroczy
start learning
he's ever so charming
być niesympatycznym
start learning
be nasty about people
być upierdliwym, absorbującym
start learning
be a bit of a pain
czysta arogancja
start learning
sheer arrogance
myśleć, że wszystko się wie
start learning
think to know it all
niekompetentny
start learning
incompetent
upór, siła woli
start learning
stubborn streak
sprawić, żeby ktoś coś zrobił
start learning
get sb to do sth (get him to change his mind)
uczuciowy, zaangażowany
start learning
intense
dobry słuchać
start learning
willing to listen
wyluzowany
start learning
easygoing, laid-back
obibok, leń
start learning
slacker
zasadniczy, z zasadami
start learning
principled
podjąć decyzję
start learning
make up sb's mind
wycofać się, zrezygnować
start learning
to back down
być w błędzie
start learning
be in the wrong
wytrącić z równowagi, podminować
start learning
undermine
działać za czyimiś plecami
start learning
go behind sb's back
przejmować się
start learning
be bothered by (criticism)
nie zauważać czegoś, ignorować
start learning
to take no notice of sth (pay no attention)
trzymać się czegoś mocno (przekonań)
start learning
stand up for (what he believes); stick to (sb's principles)
łatwy do zastraszenia
start learning
easy bullied
przyjmować wszystko na spokojnie
start learning
take everything in your stride
wycofany
start learning
retiring
być w centrum uwagi
start learning
be the center of attention
rozchmurzyć się
start learning
lighten up
mieć skłonność do czegoś
start learning
be prone to (forgetting/exaggerating)
podlizywać się
start learning
to suck up (to the boss)
wybić się
start learning
get ahead

You must sign in to write a comment