Angielski techniczny w IT (vol-1)

5  1    403 flashcards    patryknizio2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nagły
start learning
sudden
chociaż
start learning
although
kłopot
Mam kłopoty.
start learning
trouble
I'm in trouble.
połowa
start learning
half
wierzyć
start learning
believe
wydają
start learning
seem
miejsce
start learning
seat
od
start learning
since
access
start learning
access
accessible
start learning
accessible
accidental
start learning
accidental
accuracy
start learning
accuracy
adaptable
start learning
adaptable
address
start learning
address
adjust
start learning
adjust
advantageous
start learning
advantageous
adware
start learning
Adware
aesthetics
start learning
aesthetics
alignment
start learning
Alignment
alleviate
start learning
alleviate
amend
start learning
amend
assign
start learning
assign
attachment
start learning
attachment
attachable (e. g folder)
start learning
attachable (e. g folder)
attempts
start learning
attempts
auditory
start learning
auditory
authentication
start learning
authentication
authorisation
start learning
Authorisation
back up
start learning
back up
bloatware
start learning
bloatware
boost up
start learning
Boost up
breach
start learning
breach
break-up
start learning
break-up
broadcast
start learning
Broadcast
build up
start learning
build up
bypass
start learning
Bypass
cache
start learning
cache
catch up
start learning
catch up
carry
start learning
carry
check-list
start learning
check-list
clarity
start learning
clarity
cluttered
start learning
cluttered
command
start learning
command
conducive
start learning
conducive
confidentiality
start learning
Confidentiality
configurability
start learning
configurability
conform
start learning
conform
confusing
start learning
confusing
coherent
start learning
coherent
consistency
start learning
consistency
constrain
start learning
constrain
constituent
start learning
constituent
convertible
start learning
convertible
commercial data
start learning
commercial data
commercially sensitive
start learning
commercially sensitive
compact
start learning
compact
compatibility
start learning
compatibility
complaint
start learning
complaint
compliance
start learning
compliance
comprehend
start learning
comprehend
comprehensive
start learning
comprehensive
comprehensibility
start learning
comprehensibility
compromise
start learning
compromise
compute
start learning
compute
computerise
start learning
Computerize
countermeasure
start learning
countermeasure
correlate
start learning
correlate
credentials
start learning
credentials
critical
start learning
critical
cross-functionality
start learning
cross-functionality
daunting
start learning
daunting
deadline
start learning
deadline
deferrent
start learning
deferrent
degauss
start learning
Degauss
deliberately
start learning
deliberately
delivery
start learning
delivery
deployment
start learning
deployment
detection
start learning
detection
determines
start learning
determines
deterrents
start learning
deterrents
design
start learning
Design
development
start learning
development
directness
start learning
directness
disasters
start learning
disasters
disperse
start learning
disperse
distribute
start learning
distribute
efficiency
start learning
efficiency
effectiveness
start learning
effectiveness
electronically
start learning
Electronically
emphasize
start learning
emphasize
emulate
start learning
emulate
encourage
start learning
Encourage
enhance
start learning
enhance
erase
start learning
erase
erasable
start learning
erasable
erasure
start learning
Erasure
espionage- szpiegostwo np szpiegostwo handlowe (commercial espionage)
start learning
espionage- espionage e.g. commercial espionage
essential
start learning
essential
establishing
start learning
Establishing
extract
start learning
extract
facilitating
start learning
facilitating
familiarity
start learning
familiarity
fishy
start learning
fishy
flexibility
start learning
flexibility
forgiveness
start learning
forgiveness
fraud
start learning
fraud
free up
start learning
free up
freeware
start learning
freeware
gamut
start learning
gamut
highlight
start learning
highlight
holistic
start learning
holistic
housed
start learning
housed
in charge
start learning
in charge
incomprehensibly
start learning
incomprehensibly
identify
start learning
IDENTIFY
influence
start learning
influence
information overload
start learning
Information Overload
input
start learning
input
integrity
start learning
integrity
intention
start learning
intention
interconnect
start learning
interconnect
intuitive
start learning
intuitive
impede
start learning
impede
iterative
start learning
iterative
keep up
start learning
keep up
keyword
start learning
keyword
launch sth
start learning
launch sth
likelihood
start learning
likelihood
linear
start learning
linear
malicious
start learning
malicious
malware
start learning
malware
manipulate
start learning
manipulate
mitigate
start learning
mitigate
monitor
Mam słaby wzrok i muszę kupić większy monitor.
start learning
a monitor
My eyesight is poor and I need to buy a larger monitor.
multiple
start learning
multiple
once at a time
start learning
once at a time
optimise
start learning
optimize
override
start learning
override
overwhelming
start learning
overwhelming
paradigm
start learning
paradigm
pinpoint
start learning
pinpoint
powerful
start learning
powerful
precautions
start learning
precautions
predictability
start learning
predictability
prerequisite
start learning
prerequisite
prevent
start learning
Prevent
prevention controls
start learning
prevention controls
principles
start learning
principles
provide
start learning
Provide
purpose
start learning
purpose
quadruple
start learning
quadruple
ransomware
start learning
ransomware
recent
start learning
recent
recovery
start learning
recovery
rectify
start learning
rectify
relay
start learning
relay
release
start learning
Release
responsiveness
start learning
responsiveness
restore
start learning
restore
satisfactory
start learning
satisfactory
scalable
start learning
scalable
schedules
start learning
schedules
scope
start learning
scope
screen
start learning
screen
secure
start learning
secure
security intelligence
start learning
security intelligence
seizure
start learning
seizure
semiconductor
start learning
semiconductor
set up
start learning
set up
sequential
start learning
sequential
shareware
start learning
shareware
simplicity
start learning
simplicity
simplistic
start learning
simplistic
software
start learning
software
spot
start learning
Spot
start up
start learning
start-up
spyware
start learning
Spyware
subject to
start learning
This subject
subvert
start learning
subvert
superseed
start learning
SUPERSEED
suspicious
start learning
suspicious
tackle
start learning
tackle
tamper
start learning
tamper
terminate
start learning
terminate
texture
start learning
texture
thwart
start learning
thwart
tier
start learning
tier
toggle
start learning
toggle
traceability
start learning
Traceability
track records
start learning
track records
transparency
start learning
transparency
troubleshooting
start learning
troubleshooting
track
start learning
track
user-friendly
start learning
user-friendly
unformatted
start learning
unformatted
unsatisfactory
start learning
unsatisfactory
update, upgrade
start learning
update, upgrade
upload
start learning
upload
utility
start learning
utility
vague
start learning
vague
variety
start learning
variety
visualise
start learning
visualize
vulnerable
start learning
vulnerable
wireless
start learning
Wireless
dostęp
Każda osoba powinna mieć dostęp do wiarygodnych informacji.
start learning
access
Every person should have access to reliable information.
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
start learning
available
All the materials are available at the reception desk.
przypadkowy
start learning
random
precyzja
start learning
precision
łatwo przystosowujący się
start learning
easily adaptable
"zwracać się do
start learning
"address to
dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.
start learning
to adjust
We should customize our services to clients' needs.
korzystne np korzystne środowisko (advantageous environment)
start learning
favorable e.g. advantageous environment
oprogramowanie reklamowe
start learning
advertising software
estetyka
start learning
aesthetics
"wyrównanie
start learning
"alignment
"ulżyć
start learning
"relieve
modyfikować
start learning
modify
przydzielać
start learning
allocate
załącznik
Jako załącznik przesyłam swoje CV.
start learning
an attachment
I enclose my CV as an attachment.
"dołączalny folder
start learning
"attachable folder
próbować
Spróbuj tego cytrynowego ciasta. Jest wyborne.
start learning
to try
Try this lemon cake. It's delicious.
słuchowy (sth u can hear)
start learning
auditory (sth u can hear)
uwierzytelnienie
start learning
Authentication
autoryzacja; uprawnienie
start learning
authorization; powers
" zastosować; dotyczyć; mieć zastosowanie"
start learning
"apply; apply; apply"
" pojawić się; wystąpić"
start learning
"appear; occur"
" podejście"
start learning
"approach"
utworzyć kopię zapasową
start learning
create a backup
oprogramowanie “śmieciowe”
start learning
"junk" software
przyspieszyć
start learning
accelerate
naruszenie np bezpieczeństwa (security breach)
start learning
security breach
rozdrabniać
start learning
break up
"rozgłaszać
start learning
"broadcast
"zbudować
start learning
"build
"obejść
start learning
"workaround
pamięć podręczna/buforująca
start learning
cache / buffer
dosięgnąć
start learning
reach
zasięg
Książka na półce była poza moim zasięgiem, więc wziąłem drabinę.
start learning
reach
The book on the shelf was just out of my reach, so I got a ladder.
lista kontrolna
Przygotowałem listę kontrolną projektu.
start learning
check list
I've prepared the checklist of the project.
przejrzystość
start learning
clarity
"zaśmiecony
start learning
"littered
"komenda
start learning
"command
prowadzący do
start learning
leads to
poufność
Musiał podpisać umowę o poufności.
start learning
confidentiality
He had to sign the confidentiality agreement.
konfigurowalność
start learning
configurability
"dopasować
start learning
"match
zagmatwany
start learning
embroiled
spójny
Jeśli chcesz, by ludzie cię rozumieli, musisz mówić w jasny, spójny sposób.
start learning
compact
If you want people to understand you, you need to speak in a clear, coherent way.
"stałość
start learning
"stability
ograniczyć
start learning
limit
"element
start learning
"element
konwertowalny
start learning
convertible
dane handlowe
start learning
commercial data
"informacje
" Protect sensitive commercial data"
start learning
"information
"kompaktowy
start learning
"compact
zgodność
start learning
compatibility
"skarga
start learning
"complaint
"stosowanie się
start learning
"compliance
"zrozumieć
start learning
"understand
wszechstronny
start learning
comprehensive
zroumiałość
start learning
zroumiałość
kompromis
start learning
compromise
" obliczać; kalkulować"
start learning
"calculate; calculate"
skomputeryzować
start learning
computerize
" przeciwdziałać; środek zaradczy"
start learning
"counteract; countermeasure"
współzależny
start learning
interdependent
dane dostępowe/logowania/uwierzytelniające
start learning
access / login / credentials
"krytyczny
start learning
"critical
wszech-funkcjonalny (? xd)
start learning
all-functional (? xd)
"beznadziejny
start learning
"hopeless
termin np dochować terminu (meet deadline)
start learning
deadline e.g. meet deadline
naruszenia
start learning
breach
rozmagnesować
start learning
demagnetize
celowo
Nigdy nie lubiłeś mojego kwietnika i sądzę, że celowo przejechałeś po nim kosiarką!
start learning
deliberately
You never liked my flower garden and I think you deliberately ran over it with the lawnmower!
"dostawa (completion
start learning
"delivery (completion
"rozstawić
start learning
"deploy
"wykrycie
start learning
"detection
powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
start learning
cause
Smoking causes health issues.
środki odstraszające
start learning
repellents
projektować
start learning
to design
rozwój
start learning
a development
bezpośredniość
start learning
immediacy
katastrofa
start learning
disaster
rozproszyć
start learning
disperse
"roznieść
start learning
"smash
wydajność
Produktywność zakładu spadła o 20%.
start learning
productivity
The productivity of the plant dropped by 20%.
skuteczność
start learning
effectiveness
elektronicznie
start learning
electronically
kłaść nacisk
iteracyjność i zespół z pełnymi kompetencjami"
start learning
stress
" Agile put emphasis on flexibility"
naśladować
Młodsze dzieci często naśladują starsze rodzeństwo.
start learning
take somebody off
Young children often take off their older siblings.
zachęcić
Zachęcił mnie do zmiany pracy.
start learning
encourage
He encouraged me to change the job.
"ulepszać
start learning
"improve
"kasować
start learning
"delete
wymazywalny
start learning
Erasable
skasowanie
start learning
deletion
szpiegostwo
start learning
espionage
zasadnicze
start learning
essential
"zakładanie
start learning
"establishment
"wydostać
start learning
"get out
ułatwienie
start learning
facilitation
znajomość
start learning
knowledge
podejrzany
Nie otwieraj podejrzanych emaili od ludzi, których nie znasz.
start learning
a suspect
Don't open dodgy emails from people you don't know.
elastyczność
Jeśli masz sobie poradzić w tej roli, musisz wykazać się dużą elastycznością - będziesz mieć wiele różnych obowiązków.
start learning
flexibility
If you're going to succeed in this role, you'll need to demonstrate a lot of flexibility - you'll have many different tasks.
przebaczenie
start learning
forgiveness
oszustwo
oszustwo przy użyciu karty kredytowej
start learning
fraud
credit card fraud
uwolnić
start learning
free
darmowe oprogramowanie
start learning
free software
gama
start learning
scale
wyróżniać
start learning
favor
"holistyczny
start learning
"holistic
"mieścić
start learning
"fall
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
start learning
responsible
I'm responsible for the key clients.
niezrozumiały
start learning
incomprehensible
"rozpoznać
start learning
"recognize
"wpływ
start learning
"impact
przeciążenie informacyjne
start learning
Information overload
"wkładać
start learning
"insert
"integralność
start learning
"integrity
zamiar
start learning
intention
połączyć się
start learning
merge
intuicyjny
Interfejs tego programu jest bardzo intuicyjny, więc łatwo z niego korzystać.
start learning
intuitive
The interface of this program is very intuitive, so it's easy to use it.
utrudnić
start learning
hinder
iteracyjny
start learning
iterative
utrzymywać
Dieta to klucz do utrzymania szczupłej sylwetki.
start learning
to maintain
Diet is the key to maintaing a slim physique.
słowo kluczowe
start learning
keyword
"uruchomić coś
start learning
"run something
prawdopodobieństwo
start learning
probability
liniowy
start learning
linear
"złośliwy
start learning
"malicious
złośliwe/szkodliwe oprogramowanie
start learning
malware / malware
sfałszować
start learning
counterfeit
"złagodzić
" Mitigate external threats"
start learning
"mitigate
"monitorować
start learning
"monitor
"wielokrotność
start learning
"multiple
pojedynczo
start learning
singly
zoptymalizować
start learning
optimize
nadpisać
Poprzednie dane są nadpisywane.
start learning
overwrite
Old data are overwritten.
przytłaczający
start learning
overwhelming
wzorzec
start learning
pattern
"określić
start learning
"define
"mocny
start learning
"strong
środki zapobiegawcze
start learning
preventive measures
przewidywalność
start learning
predictability
"wymóg
start learning
"requirement
zapobiegać
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
start learning
to prevent
We have to prevent such situations from happening in the future!
kontrole zapobiegawcze
start learning
preventive checks
zasady
start learning
rules
"dostarczyć
start learning
"deliver
"cel
start learning
"goal
czterokrotny
start learning
fourfold
oprogramowanie okupowe
start learning
ransom software
"niedawny
start learning
"recent
odzysk np odzyskiwanie danych (data recovery)
start learning
recovery e.g. data recovery
naprawić
Czy możesz naprawić silnik do poniedziałku?
start learning
fix
Can you fix the engine by Monday?
przekazać
Bardzo lubię wiersz Williama Blake'a "Auguries of Innocence". Przekazuje bardzo ważną wiadomość.
start learning
transfer
I really like "Auguries of Innocence" - a poem by William Blake. It conveys a very important message.
"wydanie
start learning
"edition
"reakcyjność(?)
start learning
"Reactionary (?)
przywrócić np ustawienie (restore settings)
start learning
restore e.g. setting (restore settings)
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
skalowalny
start learning
Scalable
harmonogramy np szczegółowe harmonogramy (detailed schedules)
start learning
schedules, e.g. detailed schedules
"zakres
start learning
"range
"filtrować
start learning
"filter
bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
start learning
safe
The company offers safe working conditions.
wywiad bezpieczeństwa
start learning
security intelligence
"atak
start learning
"attack
półprzewodnik
start learning
semiconductor
ustawić
start learning
set
"sekwencyjny
start learning
"sequential
próbne oprogramowanie (trial)
start learning
trial software (trial)
prostota
start learning
simplicity
nazbyt uproszczony
start learning
simplistic
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
start learning
software
Our software is the best on the market.
wychwycić
start learning
catch
zacząć
start learning
to kick off
programy szpiegujące
start learning
Spyware
"w zależności
start learning
"according
"obalić
start learning
"overthrow
zastępować (replace)
start learning
replace
podejrzany
Nie otwieraj podejrzanych emaili od ludzi, których nie znasz.
start learning
a suspect
Don't open dodgy emails from people you don't know.
"stawić czoło
start learning
"face
"manipulować
start learning
"manipulate
"zakończyć
" All functionalities must be in place before project termination"
start learning
"end
"tekstura
start learning
"texture
"udaremnić
start learning
"thwart
poziom
Mój poziom angielskiego jest zaawansowany.
start learning
level
My level of English is advanced.
przełącznik
start learning
switch
wykrywalność
start learning
detection
lista osiągnięć sukcesów i porażek
start learning
list of successes and failures
przezroczystość
start learning
transparency
rozwiązywanie problemów
Nasz zespół odpowiada za rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem.
start learning
Troubleshooting
Our team is responsible for software troubleshooting.
"śledzić (control
start learning
"track (control
łatwy w obsłudze
start learning
easy to use
"o dysku: niebędący zainicjalizowany
start learning
"about disk: not initialized
niezadawalający
start learning
unsatisfactory
aktualizacja
start learning
update
załadować plik
start learning
Load file
użyteczność
start learning
utility
niejasny (unclear)
start learning
unclear
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
start learning
variety
The documentary covered a variety of topics.
zobrazować (sth u can see)
start learning
visualize (sth u can see)
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
start learning
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
bezprzewodowa np sieć (wireless network)
start learning
e.g. wireless network

You must sign in to write a comment