Angielski GPM part 1

 0    279 flashcards    hannajarych
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
za granicą
start learning
abroad
mieć połączenie z
start learning
have links with
zaopatrzenie
start learning
supply
nagły przypadek medyczny
start learning
medical emergency
zagraniczny
start learning
foreign
wniosek
start learning
application
umiejscowienie
start learning
placement
wycofać/odwołać
start learning
withdraw
konkurencyjny
start learning
competitive
wspinać się po drabinie kariery
start learning
climb up the career ladder
absolwent
start learning
a graduate
kończyć studia
start learning
graduate
przenosić się
start learning
relocate
powszechne
start learning
customary
list motywacyjny
start learning
cover letter
pracodawca
start learning
an employer
pracownik
start learning
a employee
podejście
start learning
approach
być na krótkiej liście
start learning
be shortlisted
przyciągać uwagę
start learning
draw attention to
istotny
start learning
relevant
zderzenie kultur
start learning
culture clash
zachowywać się
start learning
behave
poirytowany
start learning
annoyed
lękliwy
start learning
apprehensive
rywalizujący, stawiający czoła
start learning
contended
sprzeciwiać się
start learning
cross
zdeprymowany
start learning
dejected
zachwycony
start learning
delighted
zniechęcony
start learning
despondent
radosny
start learning
exhilarated
ponury, posępny
start learning
gloomy
zrzędliwy
start learning
grumpy
rozwścieczony
start learning
infuriated
wzburzony
start learning
irate
nieszczęśliwy
start learning
miserable
sparaliżowany ze strachu
start learning
petrified
odczuwający ulgę
start learning
relieved
zaskoczony, przestraszony
start learning
startled
kultura organizacyjna
start learning
corporate culture
wymagać
start learning
to require
z czyjeś strony
start learning
on somebody's part
odwaga
start learning
courage
broszka
start learning
brooch
przykuć czyjąś uwagę
start learning
draw somebody's attention
przespacerować się
start learning
walk over
gospodarz/prowadzący
start learning
host
dowiedzieć się
start learning
to find out
lodołamacz
start learning
icebreaker
pewny, przekonany
start learning
certain
miec coś wspólnego z
start learning
to have something in common
rozwód
start learning
divorce
rozwódka
start learning
divorcee
rozwodnik
start learning
divorce
wreszcie
start learning
lastly
kontynuować/podtrzymywać
start learning
keep something going
przerywać
start learning
cut off
dowiadywać się
start learning
find out
ograniczać coś
start learning
keep something down
mieć z czymś do czynienia
start learning
deal with something
przeczytać komuś odebraną informację
start learning
read back
proponować coś
start learning
put forward
przemyśleć coś
start learning
think over
połączyć się
start learning
get through/on
rozwijać się
start learning
build up
zepsuć się
start learning
to break down
wyprzedać się
start learning
sold out
zamknąć
start learning
shut down
kontynuować
start learning
to go on
oddzwonić
start learning
ring back/up
startować (o samolocie)
start learning
take off
mieć od kogoś wiadomości
start learning
hear from somebody
wchodzić na rynek
start learning
enter the market
przebijać się na rynku
start learning
penetrate a market
porzucać
start learning
abandon
wyeliminować konkurencję
start learning
corner the market
wypierać inną firmę
start learning
drive another company out of
dynamika rynku
start learning
market growth
segment rynku
start learning
market segment
segmentacja rynku
start learning
market segmentation
udział w rynku
start learning
market share
lider na rynku
start learning
market leader
konkurent
start learning
competitor
konkurować
start learning
to compete
trudny
start learning
stiff
zażarty
start learning
fierce
wymagający / trudny
start learning
tough
niewidoczny
start learning
low-key
zdradzić
start learning
betray
zdrada
start learning
betrayal
przeglądarka
start learning
browser
zastraszać
start learning
bully
despota
start learning
bully
wywołać zdziwienie
start learning
cause an uproar
radosny
start learning
cheery
umiejętność obsługi komputera
start learning
computer literacy
odpowiednik
start learning
counterpart
praca bez perspektyw
start learning
a dead-end job
podkreślać
start learning
emphasize
zlecać komuś pracę
start learning
farm out
przeciek
start learning
leak
zamorski
start learning
overseas
dodatek do wynagrodzenia
start learning
perk
spoliczkowanie
start learning
slap in the face
wskoczyć w coś
start learning
slip into
przedsiębiorstwo wyzyskujące siłę roboczą
start learning
sweatshop
nie mieć ze sobą nic wspólnego
start learning
worlds apart
głupi/ idiotyczny
start learning
brainless
protekcjonalny
start learning
condescending
protekcjonalny
start learning
condescending
uziemienie
start learning
earth
otwór
start learning
slot
wkładać
start learning
insert
włączyć
start learning
to turn on
zachować / gromadzić
start learning
retain
wydać
start learning
release
wkręcać coś
start learning
screw in
wyłuskać
start learning
lift out
poczekaj
start learning
hold on
zapisać coś
start learning
take down
przełączyć kogoś
start learning
put somebody through
rozłączyć się
start learning
hung up
połączyć się
start learning
get through
mówić głośniej
start learning
to speak up
akceptacja
start learning
approval
na szczęście
start learning
fortunately
niestety
start learning
unfortunately
przysłać
start learning
send something in
przepis
start learning
a regulation
kilka
start learning
a few
kapitał akcyjny
start learning
stock
pojazd
start learning
vehicle
handel
start learning
trade
być zobligowanym
start learning
be obliged
odpowiedni
start learning
adequate
załączyć
start learning
enclose
klimatyzacja
start learning
air-conditioning
dostawca
start learning
supplier
wyłączny/jedyny
start learning
sole
być zmuszanym do czegoś
start learning
be forced to do something
wzrost / przyrost
start learning
increase
podnosić/ podwyższać
start learning
push up
wyłączyc
start learning
switch off
rozwiazanie
start learning
solution
tablica ogloszen
start learning
bulletin board
wynajmujący
start learning
landlord
użyteczność / pożytek
start learning
utility
debet
start learning
overdraft
dużo /znacznie
start learning
greatly
badanie kontrolne
start learning
check-up
system ubezpieczeń
start learning
insurance scheme
publiczna sluzba zdroia
start learning
National Health Service/ health management organization
polisa ubezpieczeniowa
start learning
insurance policy
pozwalać
start learning
allow
leczyć
start learning
to treat
przystępny/ jasny
start learning
straightforward
doładowanie telefonu
start learning
top-up
wyrównanie
start learning
top-up
dostawca
start learning
provider
zapłacony z góry
start learning
prepaid
bezprzewodowy
start learning
wireless
winiarnia
start learning
winery
praca dla cudzoziemców / młodzieży
start learning
au pair
stołówka
start learning
a canteen
miły, przyjemny
start learning
pleasant
hojny
start learning
generous
skąpy
start learning
mean
nieszcześliwy, marny
start learning
miserable
nerwowy / napięty
start learning
tense
szczery
start learning
honest
niezawodny
start learning
reliable
elastyczny
start learning
flexible
zdrowy rozsądek
start learning
common sense
rozsądny
start learning
sensible
akceptowalne
start learning
acceptable
udzielac się towarzysko
start learning
socialize
przełożony
start learning
a superior
efektywność
start learning
efficiency
nieefektywność
start learning
inefficiency
celowy, wskazany, stosowny, pożyteczny
start learning
advisable
stanowczy
start learning
firm
nieszczery
start learning
insincere
apodyktyczny
start learning
athoritative
słaby
start learning
weak
szczery
start learning
frank
przeszkadzać
start learning
disturb
powinien
start learning
ought (to)
doceniać
start learning
to appreciate
klatka
start learning
a cage
wieszać
start learning
hang
drabina
start learning
a ladder
być oblanym
start learning
to be showered with
być obsypanym czymś
start learning
to be showered with something
poddać się
start learning
to give up
zdobyć coś
start learning
to reach something
odłączyć
start learning
disconnect
zastępować
start learning
replace
osłabiać kogoś
start learning
pull somebody down
bicie
start learning
beating
przyłączyć sie do
start learning
join in
mimo że
start learning
although
pozwalać
start learning
allow
niepisane zasady
start learning
unwritten rules
wpływowy
start learning
influential
czynnik
start learning
factor
środowisko pracy
start learning
work environment
chociaż
start learning
though
zawierać, obejmowac, zalaczac
start learning
embrace
wartość
start learning
value
rozwój
start learning
a development
umacniać
start learning
reinforce
nastawienie
start learning
attitude
stanowić
start learning
state
uzyskać coś
start learning
achieve
powszechny
start learning
common
mniejszość
start learning
a minority
większość
start learning
a majority
awansować
start learning
to promote
zyskowność
start learning
profitability
podnosić
start learning
pick up
pomimo czegoś
start learning
despite something
wywołanie
start learning
induction
personel
start learning
staff
subtelny
start learning
subtle
poszlaka
start learning
clue
zadanie
start learning
assignment
cel
start learning
objective
oceniać
start learning
evaluate
wprowadzać w życie
start learning
to enforce
legalny
start learning
legal
nielegalny
start learning
illegal
niezdolny
start learning
unable
czytelny
start learning
legible
nieczytelny
start learning
illegible
w bałaganie w nieładzie
start learning
in a mess / untidy
odpowiedzialny
start learning
responsible
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
uczciwy/ szczery
start learning
honest
nieuczciwy, nieszczery
start learning
dishonest
zamykać kluczem
start learning
lock
otworzyć kluczem
start learning
unlock
wykonywać coś ponownie
start learning
redo
przesadzać z czymś
start learning
overdo
zdawać ponownie
start learning
retake
zaspać
start learning
oversleep
policzyc zbyt wysoką cenę
start learning
overcharge
źle przeczytać
start learning
misread
wybierac
start learning
elect
zarządzać
start learning
manage
ulepszać
start learning
improve
literować coś
start learning
spell
slaby
start learning
weak
sława
start learning
fame
mgła
start learning
a fog
brud
start learning
dirt
przyciągać
start learning
to attract
obeznany
start learning
knowledgeable
pasujący/ odpowiedni
start learning
suitable
zmywalny
start learning
washable
zarozumiały
start learning
comprehensible
niezawodny
start learning
reliable
niejadalny
start learning
inedible
troskliwy
start learning
thoughtful
nieostrożny
start learning
careless
bezmyslny
start learning
thoughtless
bezdomny
start learning
homeless
rejestrować czas przyjścia do pracy
start learning
clock in
rejestrować czas wyjscia z pracy
start learning
clock out
8 godzinny dzień pracy
start learning
nine-to-five job
elastyczny czas pracy
start learning
flexitime
w ciagu
start learning
within
fabryka, zakład
start learning
plant
zmiana
start learning
shift
dzienna zmiana
start learning
day shift
nocna zmiana
start learning
a night shift
dojezdzac do pracy
start learning
commute to work
dojeżdżający
start learning
a commuter
praca zdalna
start learning
working from home (home office)
wprowadzać
start learning
introduce

You must sign in to write a comment