angielski dział 2

 0    64 flashcards    kiniasobczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
komik
start learning
comedian
doradca szkolny
start learning
counsellor
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
kierownik
start learning
executive
łowca
start learning
headhunter
właściciel firmy
start learning
owner of a company
lekarz
start learning
physician
fizyk
start learning
physicist
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
zolnierz
start learning
soldier
chirurg
start learning
surgeon - a surgeon
źle płatne
start learning
badly paid
odpowiedzialna za
start learning
be in charge of
obsługiwać klientów
start learning
deal with clients
mają możliwości awansu
start learning
have promotion opportunities
obejmować odpowiedzialność
start learning
involve responsibility
rzucić pracę
start learning
quit your job
posiadający własną firmę
start learning
self employed
Praca w godzinach nadliczbowych
start learning
work overtime
trudny, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
dobrze płatna
start learning
lucrative
powtarzalny
start learning
repetitive
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
wykwalifikowany
start learning
skilled
nudny
start learning
tedious
pomocni współpracownicy
start learning
helpful colleagues
nowoczesne wyposażenie
start learning
modern equipment
Środowisko pracy
start learning
working environment
Środowisko pracy
start learning
working environment
kolega lub koleżanka z pracy
start learning
colleague
zwalniać z pracy
start learning
fire
zwolnić
start learning
lay off
personel
start learning
staff
wypłaty tygodniowe
start learning
wages
pensja
start learning
salary
możliwości rozwoju zawodowego
start learning
career opportunities
znajdź swój potencjał
start learning
find your potential
zrobienia czegoś dla życia
start learning
do sth for a living
dowiedzieć się
start learning
find sth out
zatrudniać
start learning
employ
pracodawca
start learning
employer
zatrudniani / bezrobotni
start learning
employable / unemployable
chrapac
start learning
snore
bezpieczeństwo
start learning
security
zarządzenie
start learning
regulation
zadziwić
start learning
raise eyebrows
przestawić w skrócie
start learning
outline
dochód
start learning
income
wahać się
start learning
hesitate
elastyczny
start learning
flexible
wycofać się
start learning
drop out
odbyć praktyki
start learning
do an apprenticeship
komiks
start learning
cartoon strip
identyfikator
start learning
badge
postawa/podejście
start learning
attitude
cisza jak w grobie
start learning
as still as the grave
słabość
start learning
weakness
odpowiednim kandydatem
start learning
suitable candidate
mocna strona
start learning
strength
zatrudnić kogoś
start learning
hire sb
załączyć CV
start learning
enclose a CV
zdolny do czegoś
start learning
capable of sth
odpowiada za coś
start learning
be responsible for sth
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for the position of

You must sign in to write a comment