angielski 8

 0    129 flashcards    YebacPiS
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arystokracja
start learning
aristocracy
gabinet/Rada ministrów
start learning
cabinet
lord kanclerz
start learning
Chancellor
obywatel
start learning
citizen
urzędnik służby cywilnej
start learning
civil servant
koalicja
start learning
coalition
partia konserwatywna
start learning
conservatives
okręg wyborczy
start learning
a constituency
konstytucja
start learning
a constitution
elektorat
start learning
electorate
izby parlamentu
start learning
house of parliament
partia pracy
start learning
Labour
partia liberalnych demokratów
start learning
Liberal democrats
manifest
start learning
manifesto
poseł
start learning
Member of Parliament
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
a minority
monarchia
start learning
a monarchy
opozycja
start learning
opposition
partia
start learning
a party
polityka
start learning
politics
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
referendum
start learning
a referendum
Republika
start learning
Republic
republikański
start learning
Republican
kadencja
start learning
term of office
głosować w wyborach
start learning
vote in election
organizować wybory powszechne
start learning
hold a general election
ubiegać się o drugą kadencję
start learning
stand for re-election
formować rzad
start learning
form a government
rządzić przez kadencję
start learning
serve a term of office
ustanawiać prawo
start learning
pass a law
obradować w jakiejś sprawie
konia
wale
start learning
debate an issue
pochwalać coś
start learning
approve of something
winić kogoś za coś
start learning
blame somebody for something
liczyć na kogoś
start learning
count on somebody
powtrzymac kogoś od czegoś
start learning
prevent somebody from doing something
protestować przeciwko czemuś
start learning
protest against something
karać kogoś za coś
start learning
punish somebody for something
skutkować czymś
start learning
result in something
martwić się o coś
start learning
worry about something
zostać obciążonym (opłatą)
start learning
be charged for
informować
start learning
inform
wchodzić
start learning
enter
przeznaczyc cos na cos
start learning
allow something for sombodi
proponowana ustawa
start learning
proposed legislation
być w stanie wojny
start learning
be at war
zdradzac
start learning
betray
wybuchać (np. o wojnie)
start learning
break out
cywil
start learning
civilian
wróg
start learning
enemy
eksplodować
start learning
explode
ekstremista
start learning
extremist
niewinny
start learning
innocent
pogodzić się
start learning
make peace
przezwyciężyć problem
start learning
overcome a problem
spokojny
start learning
peaceful
uchodźca
start learning
refugee
szanować prawa człowieka
start learning
respect human rights
żołnierz
start learning
soldier
napięcie
start learning
tension
gwałtowny pełny przemocy
start learning
violent
atakowac napadać krytykować
start learning
attack
kosztowac
start learning
cost
kosztować życie, przypłacac zyciem
start learning
cost lives
walczyc kłócić sie
start learning
fight
zaatakować miejsce / kraj
start learning
invade a place / country
zajmują twój umysł / terytorium
start learning
occupy your mind/ a territory
poddanie się
start learning
surrender
coroczny
start learning
annual
anonimowy
start learning
anonymous
władze
start learning
authorities
być wbrew prawu
start learning
be against the law
odczuwać ulge
start learning
be relieved
pokusę odczuwac
start learning
be tempted
odważny
start learning
brave
łamać zasady
start learning
break the rules
ściągać na egzaminie
start learning
cheat
obywatelstwo
start learning
citizenship
WOS
start learning
Citizenship education
wchodzić w życie
start learning
come into effect
czyn spoleczny
start learning
community project
obowiązkowy
start learning
compulsory
rada (miasta, dzielnicy)
start learning
council
obrona
start learning
defence
hala odlotów
start learning
Departure lounge
dopalacze
start learning
designer drugs
wybierać
start learning
elect
Polowanie na lisy
start learning
fox-hunting
dostać mandat
start learning
get a fine
robić wszystko co w mocy
start learning
go out of your way to do sth
rozprzestrzeniać się w sieci
start learning
go viral
artysta graffiti
start learning
graffiti artist
obraźliwe e-maile
start learning
hate mail
rozdzierający serce
start learning
heartbraking
ojczyzna
start learning
homeland
kradziez tożsamości
start learning
identity fraud
ingerować
start learning
interfere
dotrzymywać komuś kroku/utrzymywać z kimś kontakt
start learning
keep up with somebody
prowadzić do uzależnienia
start learning
lead to addiction
legalne używki
start learning
legal highs
licencja
start learning
licence
obniżać dozwolona prędkość
start learning
lower speed limit
delegalizować
start learning
make illegal
Środki
start learning
measures
biedny / nieszczęśliwy / załamany
start learning
miserable
kierowca
start learning
motorist
naiwny
start learning
naive
przestępca
start learning
offender
petycja
start learning
petition
własnością publiczną
start learning
public property
czysty
start learning
pure
zniechęcać kogoś
start learning
put somebody off
narkotyki okazjonalne
start learning
recreational drugs
próba
start learning
reherseal
zgłosić kogoś
start learning
report somebody
reprezentować
start learning
represent
śmieszny / żałosny / niedorzeczny
start learning
ridiculous
rodzina królewska
start learning
royal family
zasady i przepisy
start learning
rules and regulations
alarm bezpieczeństwa
start learning
security alert
bezsensowny
start learning
senseless
osiedlić się/usadowić
start learning
settle
fotoradar
start learning
speed camera
latarnia uliczna
start learning
streetlight
odcinek drogi
start learning
stretch of road
podatnik
start learning
taxpayer
terroryzm
start learning
terrorism

You must sign in to write a comment