Angielski 6 stron

 0    89 flashcards    radoslawborowiecki0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w nawiązaniu do
start learning
with reference to
ogłoszenie
start learning
advertisement
niniejszym
start learning
hereby
aplikuję
start learning
I apply
spóźnienie
start learning
during
okazało się
start learning
appear
do zastosowania
start learning
applicable
stosuje się do
start learning
applies to
doceniać
start learning
to appreciate
skłonić do czegoś
start learning
prompt
zorganizować spotkanie
start learning
to arrange a meeting
jeśli dotyczy
start learning
as of
zapewniać
start learning
ascertain
zakładamy
start learning
we assume
uniknąć
start learning
avoid
załącznik
start learning
an attachment
pozostawać
start learning
remain
być świadomym
start learning
be aware of
w imieniu
start learning
behalf
uważać że
start learning
regard
wystąpić
start learning
lodge
skarga
start learning
claim
być przymuszonym
start learning
be compelled
zgodnym z
start learning
upon completion with
przestrzegać
start learning
comply with
do zainteresowanych
start learning
to whom it may concern
naradzić się, przyznać
start learning
confer
nadanie, umówienie
start learning
appointment
przekonany
start learning
convinced
współpraca
start learning
cooperation
liczyć na
start learning
count on
cierpieć
start learning
to suffer
umowa
start learning
an agreement
wniosek
start learning
proposal
prowadzić
start learning
lead - led - led
nieświadom
start learning
unaware
nie zapłacić
start learning
default
deklaruj domyślnie
start learning
declare in default
rozwój sytuacji
start learning
developments
obniżka
start learning
discount
odnośnie złej pogody
start learning
due to the adverse weather
odnieść obrażenia
start learning
sustained damage
wysiłek
start learning
effort
podkreślać
start learning
to highlight/emphasize
załączone
start learning
enclosed
spodziewać się
start learning
expect
mają być zapłacone
start learning
to be paid
koszta
start learning
expenses
w świetle tego faktu
start learning
in view of the fact
uważane jako poufne
start learning
regarded as confidential
jesteśmy zmuszeni
start learning
we have been forced
nie mogę się doczekać
start learning
i am looking forward
będzie dostarczone
start learning
will be forwarded
żałujemy
start learning
We regret
potrzeby
start learning
demands
w przypadku
start learning
in case of
pomimo naszego wysiłku
start learning
in spite of our efforts
wskazywać, powiedzieć
start learning
indicate
żałować
start learning
regret
opóźnienie
start learning
a delay
nalegać na coś
start learning
insist on something
odbędzie się
start learning
will be held
wymagania
start learning
demands
zawiadamiać
start learning
notify
mniejszy
start learning
minor
zamówić
start learning
order
udział
start learning
participation
przełożyć spotkanie
start learning
postpone the meeting
kara za
start learning
the penalty for
dzień roboczy
start learning
weather working day
jest skierowany
start learning
is aimed
zająć się tą sprawą
start learning
handle the matter
odnosimy się do
start learning
we refer to
wcześnie
start learning
previously
propozycja
start learning
proposal
właśnie w tym tygodniu
start learning
this very week
dostarczyć
start learning
furnish
rozładowane (na konkretnym terminal)
start learning
dispatch
pokwitowanie
start learning
receipt
w ostatnich latach
start learning
in recent years
udowodnić
start learning
to prove
długi $
start learning
debts
w odniesieniu do
start learning
in reference to
przykro, żałować
start learning
regret
zaradzić
start learning
remedy
przekazany, dostarczony
start learning
forwarded
pogorszyć, szkoda
start learning
harm
korzyść
start learning
resort
odpowiedź
start learning
response

You must sign in to write a comment