angielski 3

 0    186 flashcards    paulinaahucko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w zdumiewający sposób
start learning
amazingly
korytarz
start learning
corridor
walczyć
start learning
battle
specjalista od rozbrajania materiałów wybuchowych
start learning
bomb disposal expert
przerwa
start learning
break
rozrywka
start learning
entertainment
deser
start learning
dessert
klient
start learning
customer
zamowienie składane przez klienta
start learning
customer's order
rozbrajac bomby
start learning
defuse bombs
ciagnac, wlec
start learning
drag
danie główne
start learning
main course
tonąć
start learning
drown
pochodzący z demobilu
start learning
ex-army
walczyc z przestępczością
start learning
fight crime
strażak
start learning
firefighter
płomień
start learning
flame
flota
start learning
fleet
napiwek
start learning
tip
marynarka wojenna
start learning
navy
rewolucja
start learning
revolution
kelner
start learning
waiter
pielęgniarka
start learning
nurse
zespół, personel
start learning
staff
wpasc w klopoty
start learning
get into trouble
radzić sobie z
start learning
get on with
zaprzestać
start learning
give up
rozdawać
start learning
hand out
zapracowany
start learning
hard at work
kierować się w stronę
start learning
head for
ludzki
start learning
human
pomoc komus utrzymac sie na powierzchni
start learning
keep sb afloat
szalupa ratunkowa
start learning
lifeboat
ratownik wodny
start learning
lifeguard
historia choroby
start learning
medical history
operować
start learning
operate (on)
pacjent
start learning
patient
patrolowac
start learning
patrol
podwieść kogoś samochodem
start learning
pick up
chirurg
start learning
surgeon
specjalista
start learning
specialist
kieszonkowy
start learning
pocket-sized
siły policyjne
start learning
police force
policjant
start learning
police officer
dostarczać
start learning
provide
puls
start learning
pulse
zgasić ogień
start learning
put out a fire
ścigać się
start learning
race
naładować baterie
start learning
recharge batteries
zdalnie sterowane
start learning
remote-controlled
operacja
start learning
surgery
ryzykowny
start learning
risky
zawód
start learning
profession
zarabiać
start learning
earn
doświadczenie
start learning
experience
kwalifikacje
start learning
qualification
ratować
start learning
rescue
ramię robota
start learning
robotic arm
ratowac
start learning
save
film fantastyczno-naukowy
start learning
sci-fi film
trząść się
start learning
shake
brzeg, wybrzeże
start learning
shore
dym
start learning
smoke
stały, ciągły
start learning
steady
wydajny
start learning
efficient
pracowity
start learning
hard-working
koncentracja
start learning
concentration
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
wykształcony
start learning
educated
obowiązkowy
start learning
compulsory
cierpliwy
start learning
patient
uprzejmy
start learning
polite
zakres obowiązków
start learning
responsibility
stek
start learning
steak
chirurg
start learning
surgeon
wykorzystać okazję
start learning
take advantage of
przejąć kontrolę
start learning
take over
przyjąć czyjeś zamówienie
start learning
take sb's order
zmierzyc komus temperature
start learning
take temperature
temperatura
start learning
temperature
rozwój techniki
start learning
technological advances
siły porządkowe
start learning
the forces of law and order
stracić pracę
start learning
lose your jobs
osiągnąc coś
start learning
achieve
apelować
start learning
appeal
kandydat
start learning
applicant
podanie, aplikacja
start learning
application from
upuścić
start learning
drop
zarabiać
start learning
earn
zapisać się, wstąpić do
start learning
enrol
stopień naukowy
start learning
degree
składać podanie
start learning
apply
kariera zawodowa
start learning
career
sprawdzić
start learning
check
klasa
start learning
class
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
nastawiony na współpracę
start learning
cooperative
punktualny
start learning
punctual
problem
start learning
problem
polegać, liczyć na
start learning
count on
twórczy, kreatywny
start learning
creative
nieprzekraczalny termin
start learning
deadline
zawód
start learning
job
szukać
start learning
look for
doświadczenie
start learning
experience
wiedza
start learning
knowledge
wybrzeże
start learning
seaside
nie zdać testu
start learning
fail a test
wyrzucic z pracy
start learning
fire
płynność
start learning
fluency
uzyskać, zdobyć
start learning
gain
rozdać
start learning
give away
zrezygnować, zwolnić się z pracy
start learning
quit
oddać
start learning
give back
wydzielać, emitować
start learning
give off
wydać, rozprowadzić
start learning
give out
ukończyć studia
start learning
graduate
zapracowany
start learning
hard at work
mieć tytuł naukowy
start learning
hold a degree
pociągać za sobą, wymagać
start learning
involve
być na bieżąco z
start learning
keep up-to-date with
długo
start learning
long hours
spóźnić się na autobus
start learning
miss
kłopot
start learning
trouble
przejść na emeryturę
start learning
retire
stresujący
start learning
stressful
dobrze płatny
start learning
well-paid
osoba szybko ucząca się
start learning
quick learner
stopień wojskowy
start learning
rank
wybrać
start learning
pick
zabrać samochodem
start learning
pick up
stanowisko w pracy
start learning
position
operacja
start learning
operation
wymagać
start learning
require
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
resit
próbka, przykład
start learning
sample
usatysfakcjonowany (czymś)
start learning
satisfied (with)
odpowiedni, wlasciwy
start learning
suitable
nauczanie
start learning
tuition
praca
start learning
work
wygrać
start learning
win
czekać (na)
start learning
wait (for)
bankowość
start learning
banking
pamiętać
start learning
bear in mind
kluczowe stanowisko
start learning
key position
informatyka
start learning
computing
serwis komputerowy
start learning
computer repair shop
zatrudnić kogoś na jakimś stanowisku
start learning
fill a position
finanse, finansowosc
start learning
finance
pełna praktyka
start learning
full training
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
gwarancja
start learning
guarantee
osobowość
start learning
personality
dobre podejscie
start learning
good attitude
szkolić
start learning
train
traktować klientów
start learning
treat customers
umiejętność
start learning
skill
rozmowy kwalifikacyjne
start learning
hold interviews
dział informatyczny
start learning
IT department
uczyć się
start learning
pick up
odpowiednie kwalifikacje
start learning
right grade
radosny
start learning
cheerful
zarobki
start learning
wages
chęć, zapał
start learning
willingness
środowisko pracy
start learning
working environment
energiczny
start learning
energetic
istotne doświadczenie
start learning
relevant experience
koordynator
start learning
coordinator
pomocnik przewodnika
start learning
assistant tour guide
ukazać się drukiem
start learning
appear
dodać jako załącznik
start learning
attach
rozważyć
start learning
consider
kopia
start learning
copy
egzamin końcowy z jednego przedmiotu w szkole średniej
start learning
A levels
kelnerzy
start learning
waiting staff
referencje
start learning
reference
w nawiązaniu do
start learning
with regard to
pracodawca
start learning
employer
poslugujący się płynnie językami
start learning
fluent
ocena, stopień
start learning
grade
wdzięczny
start learning
grateful
cieszyć się na coś/oczekiwać czegoś/czekać na coś z niecierpliwością
start learning
look forward to
czysty
start learning
clean
jasny, przejrzysty
start learning
clear
obowiązek
start learning
duty
zadanie
start learning
task

You must sign in to write a comment