angielski 1

 0    71 flashcards    guest1667973
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pierwszy stopień
start learning
first cycle
licencjat
start learning
Bachelor
magister ekonomii
start learning
Master of Economics
praca naukowa
start learning
doctoral thesis
studenci dzienni
start learning
full-time students
studenci zaoczni
start learning
part-time students
dziekan
start learning
dean
wykład
start learning
lecture
opuścić zajęcia
start learning
attend classes
wsparcie
start learning
support
dzień głosowania
start learning
polling day
urna wyborcza
start learning
ballot box
głosowanie
start learning
vote
przepowiadać
start learning
predict
sądaż
start learning
opinion poll
lokal wyborczy
start learning
polling station
kampania wyborcza
start learning
election campaign
przymierze
start learning
alliance
prawicowy
start learning
right-wing
premier
start learning
prime minister
rozłam
start learning
split
większość
start learning
majority
lewicowy
start learning
left-wing
Jednopartyjny
start learning
one-party states
podwładny
start learning
subordinate
podjęcie kroków
start learning
taking steps
elastyczny czas pracy
start learning
flexible working hours
wypalenie zawodowe
start learning
burnout
presja
start learning
pressure
przytłoczony
start learning
overwhelmed
wywołanej stresem
start learning
stress-induced
Jakość życia
start learning
quality of life
redukcja / przywrócenie równowagi
start learning
downshifting / rebalancing
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
oporny na stres
start learning
resistant to stress
podatny na stres
start learning
vulnerable to stress
powodować
start learning
cause
spóźnić się
start learning
be late for
rozmowa o pracę
start learning
job interview
wyścig szczurów
start learning
rat race
poważna choroba
start learning
serious illness
ścisłe terminy
start learning
tight workload
pod ogromną presją
start learning
under huge pressure
przerażający szef
start learning
intimidating boss
być przerażonym
start learning
fell intimidating
spełniać wymagania
start learning
meet requirement
nieskuteczny
start learning
ineffective
mało opłacalny
start learning
underpaid
wypadać
start learning
fall out
robić karierę
start learning
make a career
duża konkurencja
start learning
heavy competition
rozwiązanie
start learning
solution
uczciwość
start learning
honesty
zaliczka
start learning
deposit
wynagrodzenie
start learning
fee
reklama
start learning
advertisement
posiadające wszystkie podstawowe pomieszczenia
start learning
self-contained
właściciel, gospodarz
start learning
landlord
referencje
start learning
references
Agencja zakwaterowanie
start learning
accomodation agency
warunek
start learning
condition
indywidualny
start learning
detached
agent nieruchomości
start learning
estate agent
szeregowy
start learning
terraced
przestronny
start learning
spacious
budowniczy
start learning
builder
bliźniak (rodzaj budynku)
start learning
semi-detached house
inspektor
start learning
surveyor
przeprowadzki
start learning
removals
monotonny
start learning
treadmill
przepracowanie
start learning
overwork

You must sign in to write a comment