ANG Ani mięśnie: artykuły 2

 0    102 flashcards    ania10022
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
subsequent
His first painting was horrible but the subsequent works looked much better.
start learning
kolejny
Jego pierwszy obraz był okropny, ale kolejne prace wyglądały dużo lepiej.
vital for
start learning
zasadnicze znaczenie dla
maturation
start learning
dojrzewanie
muscle lesion
start learning
uszkodzenie mięśni
vascularization
start learning
unaczynienie
prerequisite
start learning
przesłanka
obtaining
start learning
uzyskania
muscles involved
start learning
zaangażowane mięśnie
firm adhesive
start learning
mocny klej
dressings
start learning
Opatrunki
diminished
start learning
zmniejszona
Furthermore
start learning
Ponadto
retard
start learning
opóźniać
lay quiescent
start learning
leżeć spokojnie
eccentric contraction
start learning
ekscentryczny skurcz
delays
start learning
opóźnienia
accompanied by
start learning
towarzyszy
gradual strain
start learning
stopniowe obciążenie
Puncture or aspiration of
start learning
Przebicie lub aspiracja
Appropriate
start learning
Właściwy
Enhancing
start learning
Zwiększanie
susceptible
Smokey is very fragile. He is susceptible to decreased moods.
start learning
podatny
Smokey jest bardzo wrażliwy. Jest podatny na spadki nastroju.
an initial scaffold
start learning
początkowe rusztowanie
higher grade injuries
start learning
urazy wyższego stopnia
Ensheathing
start learning
Zaklęcie
leading to local necrosis
start learning
prowadząc do lokalnej martwicy
entirety
start learning
Całość
lysosomal vesicles,
start learning
pęcherzyki lizosomalne,
experienced
start learning
doświadczony
tough epimysium,
start learning
twardy epimysium,
enhance
We should enhance the co-operation with our affiliates.
start learning
zwiększyć
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
Injection
I had to make injections twice a day.
start learning
Wtrysk
Musiałem robić zastrzyki dwa razy dziennie.
compartment syndrome
start learning
zespół przedziału
recurrence
start learning
nawrót choroby
lacerations
start learning
rany szarpane
There is limited evidence to support most adjunctive treatments
start learning
Istnieją ograniczone dowody na poparcie większości terapii uzupełniających
platelet-rich plasma,
start learning
Plazmę bogatą w osocza,
enhance
We should enhance the co-operation with our affiliates.
start learning
zwiększyć
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
vague
I asked Wendy about her date, but she only gave me a vague answer with no juicy details!
start learning
niejasny
Zapytałem Wendy o jej randkę, ale udzieliła mi tylko niejasnej odpowiedzi bez żadnych pikantnych szczegółów.
initial conservative
start learning
początkowy konserwatysta
indications
start learning
Wskazania
non-burdensome
start learning
nieuciążliwy
Comprehension
start learning
Zrozumienie
include cases
start learning
obejmują przypadki
final phase
start learning
ostatnia faza
is assured.
start learning
jest zapewniony.
gradually
The change should be made gradually.
start learning
stopniowo
Zmiana powinna się dokonać stopniowo.
conservative
start learning
konserwatywny
hematomas
start learning
krwiaki
image-guided aspiration of fluid accumulations.
start learning
sterowana obrazem aspiracja nagromadzonych płynów.
denervated portion
start learning
część odnerwowana
Distal lesions
start learning
Dystalne zmiany
the lesion
start learning
uszkodzenie
indirect signs
start learning
znaki pośrednie
the least stretched muscles
start learning
najmniej rozciągnięte mięśnie
neglected
start learning
zaniedbany
diminished
start learning
zmniejszona
acquire pubalgia
start learning
nabyć bóle kości
refractory
start learning
oporny
anchors and suturing
start learning
kotwice i szycie
retraction
start learning
wycofanie
controlled trial demonstrating
start learning
kontrolowana próba wykazująca
traverses
start learning
trawersy
differential diagnosis
start learning
diagnostyka różnicowa
thrombophlebitis
start learning
zakrzepowe zapalenie żył
unrestricted athletic activity
start learning
nieograniczona aktywność sportowa
microcirculatory impairment
start learning
zaburzenie mikrokrążenia
attenuates
start learning
osłabia
abrupt
start learning
nagły
Neoangiogenesis
start learning
Neoangiogeneza
exuberant scar tissue
start learning
żywiołowa blizna
implement image-guied
start learning
wdrożyć obraz-guied
focal edema
start learning
obrzęk ogniskowy
Performance enhancement
start learning
Poprawki wydajności
complacent
start learning
zadowolony
medical confidentiality
start learning
tajemnica lekarska
o practice continual professional development
start learning
ćwiczyć ciągły rozwój zawodowy
be striving to
start learning
dążyć do
to better their abilities
start learning
aby poprawić swoje umiejętności
indicated
start learning
wskazany
to possess
start learning
posiadania
persistent
start learning
wytrwały
when to refer
start learning
kiedy polecić
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
start learning
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
unapproachable
start learning
niedostępny
acknowledged
start learning
potwierdzone
managing injuries
start learning
radzenie sobie z obrażeniami
increased duration
start learning
zwiększony czas trwania
subsequent referral
start learning
kolejne skierowanie
incontrovertible
start learning
bezsporny
faces tremendous pressure
start learning
napotyka ogromną presję
not immune
start learning
nie odporny
a success-at-all-costs
start learning
sukces za wszelką cenę
mentality
start learning
mentalność
strict criteria
start learning
ścisłe kryteria
involved
start learning
zaangażowany
paramount to
start learning
najważniejsze
insight into
start learning
wgląd
align
start learning
wyrównać
inherent
The drive to reproduce is an inherent part of human nature.
start learning
nieodłączny, przyrodzony
Dążenie do rozmnażania się jest nieodłączną częścią natury ludzkiej.
appropriate
start learning
odpowiedni / odpowiednia
retirement
She's looking forward to her retirement.
start learning
przejście na emeryturę
Ona wyczekuje swojego przejścia na emeryturę.

You must sign in to write a comment