ang 12,16,18,19

 0    206 flashcards    marcin37
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dział obuwniczy
start learning
footwear department
piegi
start learning
freckles
zmarszczki
start learning
wrinkles
parter
start learning
ground floor
siąść przy stole
start learning
sit at the table
napoje, przekąski
start learning
refreshments
być średniego wzrostu
start learning
be of average height
pomoc
start learning
aid
apteczka pierwszej pomocy
start learning
first aid kit
laska od dziadka
start learning
walking stick
chodzić za pomocą laski
start learning
walk with The aid of a walking stick
pasować do opisu
start learning
fit the description
dział obsługi klienta
start learning
customer enquiries desk
wąsy
start learning
moustache
płaszcz przeciwdeszczowy
start learning
raincoat
ochrona lotniska
start learning
airport security
mieć włosy spięte w kucyk
start learning
wear hair in a ponytail
przezedzaja się na czubku (lysieje)
start learning
his hair is thinning on top
kawiarnia samoobsługowa
start learning
self-service cafe
Budynek terminala?
start learning
terminal building
jasny
start learning
bright
zapowiedź
start learning
announcement
radzić komus
start learning
advise
rada
start learning
advice
two pieces of advice
winić
start learning
blame
Nie watpliwie
start learning
undoubtedly
na przeciwko
start learning
opposite
mieć ochotę na
start learning
to feel like+ verb+ing
odbiore cie
start learning
pick you up
wątpliwość
start learning
doubt
narcyze
start learning
daffodils
zemdlec, słaby nikly głos
start learning
to faint, faint voice
dostosować
start learning
to adjust
dostosowac
start learning
animator
pasja, dążenie do czegoś
start learning
pursuit
taniec współczesny
start learning
contemporary dance
zdeterminowany
start learning
determined
płynny w mówieniu
start learning
fluent
ukonczyc szkołę
start learning
graduate
motywować
start learning
to motivate
umowa kontrakt
start learning
contract
czesne, opłata za szkole
start learning
fee
wyregulowac głośność
start learning
adjust the volume
mieć coś w ofercie
start learning
have something on offer
Tak naprawdę, w rzeczywistości
start learning
actually
wystawiać przedstawienia
start learning
put on shows
zapytanie
start learning
enquiry
przejść komuś przez myśl
start learning
cross one's mind
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
pr
start learning
Public relations
zakwaterowanie
start learning
accommodation
mi to pasuje
start learning
that's fine with me
wiedzą, znajomość
start learning
knowledge
główny
start learning
main major
przyczyna
start learning
cause
zmartwienie
start learning
concern
nieustraszony
start learning
fearless
główna przyczyna
start learning
major cause
preferowac
start learning
prefer
preferowanie czegoś
start learning
preferring
czatowac gawedzic
start learning
chat
zamiast
start learning
instead of
rosnąca tendencja
start learning
a growing tendency
wzór
start learning
a pattern
brak
start learning
lack
niedobór
start learning
shortage
przepis na katastrofe
start learning
a recipe for disaster
recepta
start learning
prescription
uporanie się z czymś, stawienie czoła, blokowanie w sporcie
start learning
tackling
zwalczyć
start learning
combat
zwalczanie
start learning
combating
siłowanie się
start learning
wrestling
blokować
start learning
tackl
okazja / możliwość
start learning
opportunity
wykorzystać okazję
start learning
take The opportunity
śmieciowe jedzenie
start learning
junk food
dołączyć
start learning
join
obuwie
start learning
footwear
osobny
start learning
separate
W przybliżeniu
start learning
Approximately
kucyk
start learning
ponytail
kurtka przeciw wiatrem i deszczem
start learning
anorak
ogrodniczki
start learning
dungarees
plecak
start learning
backpack
członek personelu
start learning
member of staff
usytuowany, znajduje się gdzieś
start learning
be situated
sprawny
start learning
issues
doprowadzić do
start learning
lead
zagrzrbac w ziemi
start learning
bury
czas przeszły to buried
skarb
start learning
treasure
ujawnić
start learning
reveal
wystawiać na niebezpieczeństwo
start learning
expose
rada np rada miasta
start learning
council
stosowny do okazji
start learning
appropriate
chwycić, wyszarpac
start learning
grab
trzasnac czymś
start learning
snap
rozejrzeć się
start learning
glance
przyglądać się
start learning
peer
zerkać
start learning
glimps?
podjechać
start learning
approach sth
cena za wstęp
start learning
admission
cenić
start learning
value
osiągnąć
start learning
accomplish
odnieść sukces w robieniu czegoś
start learning
succeed in doing something
rozróżnić
start learning
discern
wykryć, dostrzec
start learning
detect
postrzegać
start learning
perceive
obserwować
start learning
to observe
zadbać o
start learning
cater for/to
wyposażyć
start learning
equip
utrzymać kogoś
start learning
provide for
dostarczać coś komuś
start learning
supply something to sb
przyjąć, wpuścić
start learning
admit
pozwalac
start learning
allow
allowed
allow sb to!!! do sth
pozwalać
start learning
let
te same formy przeszłe
let sb do sth
pochwalac
start learning
approve of
nie pochwalać
start learning
disapprove
gasić
start learning
to put sth out
skończyć się
start learning
run out of
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
gratulacje z
start learning
congratulations on
żyć z czegoś
start learning
live on sth
możliwość
start learning
possibility
niezapomniany
start learning
unforgettable
o ptakach myślano że
start learning
birds were thought of
stąd
stąd wiadomo
start learning
hence
(nie)pochlebny
start learning
(un)complimentary
ptasi móżdżek
start learning
birdbrain
okazuje się
start learning
turns out
opierzenie
start learning
feathered
tytuł doktora
start learning
PhD
zrobić coś przypadkowo
start learning
happen to do sth, do sth by chance
czy Ty przypadkiem wiesz
start learning
do you happen to know
wszystkie rodzaje małych papużek
start learning
parakeets
papużka falista
start learning
budgerigar
nie mniej jednak
start learning
nonetheless
czas wolny
start learning
spare time free time
zapasowy
start learning
spare
zakupić
start learning
purchase
z zamiarem
start learning
with the idea of
ptasi
start learning
avian
ptasia grypa
start learning
Avian Flu
przed wczesny
start learning
premature
przed wczesna smierc
start learning
prematured death
naczelny
start learning
primate
autentyczny, prawdziwy
start learning
genuine
pragnienie, pozadanie
start learning
desire
pojąć idee
start learning
grasp The concept
pojmowac (rozumiec)
start learning
comprehend
rozróżnić
start learning
distinguish
przypisywać coś czemuś
start learning
attribut
rozumowac
start learning
reason
przetwarzac
start learning
process
orzechy nerkowe
start learning
cashew
nekrolog
start learning
obituary
wywnioskować
start learning
infer
wymyslony
start learning
coined
zdarzyć się
start learning
come about
nieoczekiwanie
start learning
unexpectedly
zachęcać, nakłaniać
start learning
prompt
zmyslic
start learning
make up
przejść na emeryture
start learning
retire
duży spadek
start learning
huge drop
zmniejszyło się
start learning
decreased
w porównaniu
start learning
compare to
według
start learning
according to
zdezorientowany
start learning
confusion
pojazd
start learning
vehicle
zmiana (np w pracy)
start learning
shift
ostrzec
start learning
warn
zwyczaje
start learning
habits
brak czegoś
start learning
lack od sth
taki siedzący styl życia
start learning
sit-down lifestyle
ilość
start learning
quantity
otyły
start learning
obese
ruch
start learning
movement
rozwój
start learning
a development
prowadzący
start learning
leading
wklad
start learning
input
ochrona
start learning
conservation
ryzyko
start learning
risk
groźba
start learning
threat
niebezpieczeństwo
start learning
jeopardy
troska
start learning
concern
prowadzone przez
start learning
led by
niedobór
start learning
shortage
sposób
start learning
way
ważyć
start learning
weigh
wyrównać
start learning
equalise
równowaga, zrownowazona
start learning
balance
wybór / opcja
start learning
option
połączyć
start learning
connect
zjednoczyć, łączyć
start learning
unite
połączyć
start learning
link
przyznać
start learning
to admit
dopuszczac
start learning
allow
zatwierdzac
start learning
Approve
zaspokoic
start learning
cater to
wykryc
start learning
detect
rozeznać
start learning
discern
wyposażyć
start learning
equip
pozwolic
start learning
let
obserwować
start learning
to observe
dostrzec i zrozumieć?
start learning
perceive
zapewniać, dostarczac
start learning
to provide
dostawa, dostarczac
start learning
supply

You must sign in to write a comment