Analiza SWOT

 0    35 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
meetings and get-togethers
start learning
spotkania służbowe i spotkania nieoficjalne pracowników
in informal events
start learning
w nieformalnych wydarzeniach
back to me
start learning
Wróć do mnie
we need to move fast on this
start learning
musimy szybko to zrobić
the bottom line
start learning
Najważniejsze
SWOT is a process
start learning
SWOT to proces
hiring
start learning
zatrudniania
firing
start learning
zwalniania
It can affect hiring and firing decision.
start learning
Może to wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu i zwolnieniu z pracy.
a threat
start learning
zagrożenie
a strength
start learning
siła
an oportunity
start learning
okazja
a weakness
start learning
osłabienie
evaluate
You should evaluate all the risks involved.
start learning
oceniać
Powinieneś ocenić całe związane z tym ryzyko.
achieving
start learning
osiągnięcia
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.
start learning
siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
Our major strength is the quality of our software.
start learning
Naszą główną siłą jest jakość naszego oprogramowania.
weakness
start learning
słabość
Our most serious weakness is that we're only in the UK.
start learning
Naszą najpoważniejszą słabością jest to, że jesteśmy tylko w Wielkiej Brytanii.
threat
start learning
zagrożenie
The biggest threat we face is from Omniplex new computers.
start learning
Największym zagrożeniem, z jakim mamy do czynienia, są nowe komputery Omniplex.
opportunity
start learning
szansa
We have a tremendous opportunity to expand overseas.
start learning
Mamy ogromną szansę na ekspansję za ocean.
tremendous
The team did a tremendous job.
start learning
ogromny
Zespół wykonał imponującą pracę.
We have a tremendous opportunity in Asia.
start learning
Mamy ogromną szansę w Azji.
dried food
start learning
suszone jedzenie
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.
start learning
siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
Let's start by discussing strengths.
start learning
Zacznijmy od omówienia mocnych stron.
Let's move on to threats.
start learning
Przejdźmy do zagrożeń.
OK. So where are our opportunities?
start learning
OK. Więc gdzie są nasze szanse?
What are our next steps?
start learning
Jakie są nasze kolejne kroki?
I'll follow up with Sunset and email you a summary of the discussion.
start learning
Pójdę za przykładem Sunset i wyślę Ci podsumowanie dyskusji.
Great meeting! Thanks, everyone.
start learning
Świetne spotkanie! Dziękuję wszystkim.
strengths
start learning
Mocne strony
Let's start by talking about our strengths.
start learning
Zacznijmy od omówienia naszych mocnych stron.

You must sign in to write a comment