Adjectives and adverbs 250 - 300 - Adjektiven an Adverben 250 - 300

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
independent
that doesn't need help
Even as a child she was pretty independent.
start learning
eegestänneg
keng Hëllef brauchen
Och schonn als Kand war hatt eegestänneg.
creative
She's such a creative child, just look at her drawings.
start learning
kreativ
Hatt ass esou e kreativt Kand, kuckt der seng Zeechnungen un.
overall
Even though we struggled a bit, the overall situation is good now.
start learning
gesamt
Och wa mir e bësse gestruewelt hunn, ass d'Gesamtsituatioun elo gutt.
clinical
They are doing clinical tests to make sure the new medicine is safe.
start learning
klinesch
Se maache klinesch Tester fir sécher ze sinn, datt déi nei Medezin ongeféierlech ass.
religious
My grandmother is deeply religious, she prays every day.
start learning
reliéis
Meng Groussmamm ass extreem reliéis, si biet all Dag.
immediately
How many times should I repeat myself? Come here immediately!
start learning
direkt
Wéi oft muss ech mech widderhuelen? Komm direkt heihin!
live
There are almost no live organisms in the Dead Sea.
start learning
lieweg
Et gi bal keng lieweg Organismen am Doudegt Mier.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Luxembourgish Words: Top 300 adjectives and adverbs"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment