Adjectives and adverbs 100 - 150 - Adjektiven an Adverben 100 - 150

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
well
Oh, how well you know me!
start learning
gutt
Oh, wéi gutt du mech kenns!
first
Neil Armstrong was the first person to step on the moon.
start learning
éischt
Den Neil Armstrong ass den éischte Mënsch, deen de Buedem vum Mound betrueden huet.
there
Look, there he is! Why did he hide from us?
start learning
do
Kuck, do ass hien! Firwat huet hie sech verstoppt?
now
I thought it was the right decision but now I'm not so sure about it.
start learning
elo
Ech duecht et war déi richteg Entscheedung, mee elo sinn ech mer net esou sécher.
several
Several people were injured in the car accident.
start learning
etlech
Etlech Leit goufen am Autosaccident blesséiert.
too
I can't go to the cinema with you. I have too much to do.
start learning
ze
Ech kann net mat an de Kino. Ech hunn vill ze vill ze doen.
practical
My boyfriend always buys me practical gifts.
start learning
praktesch
Mäi Frënd keeft mir ëmmer praktesch Kaddoen.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Luxembourgish Words: Top 300 adjectives and adverbs"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment