A Material World

 0    75 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
karta płatnicza
start learning
bank card
bankomat
start learning
cashpoint
obciążyć kogoś (opłatą) za coś
start learning
charge sb for sth
sprawdzać stan konta
start learning
check your balance
moneta
start learning
coin
płatność zbliżeniowa
start learning
contactless payment
waluta
start learning
currency
wpłacać/ wypłacać gotówkę
start learning
deposit / withdraw cash
wkładać kartę
start learning
insert your card
wprowadzać PIN
start learning
key in your PIN number
drobne, bilon
start learning
loose change
karta lojalnościowa
start learning
loyalty card
dokonywać transakcji
start learning
make a transaction
dokonywać płatności
start learning
make a payment
banknot
start learning
note
oferować porady finansowe
start learning
offer financial advice
bankowość internetowa
start learning
online banking
płacić gotówką / kartą / przez internet
start learning
pay in cash / card / online
wpłacić, zrealizować czek
start learning
pay in a cheque
bankowość telefoniczna
start learning
telephone banking
kieszonkowe
start learning
pocket money
zgłaszać zagubienie / kradzież karty
start learning
report a lost / stolen card
brać pożyczkę
start learning
take out a loan
przelewać pieniądze z rachunku na rachunek
start learning
transfer money between accounts
całkowicie spłukany
start learning
completely broke
mieć debet, być na minusie
start learning
go into the red
przekraczać budżet
start learning
go over the budget
upolować okazję
start learning
pick up a bargain
odkładać na czarną godzinę
start learning
save for a rainy day
podzielić się rachunkiem
start learning
split the bill
pasożytować na kimś
start learning
sponge off sb
namówić kogoś na coś
start learning
badger sb into sth
pchli targ, gdzie sprzedaż prowadzić się z bagażników samochodów
start learning
car boot sale
lumpeks przeznaczający dochód na cele charytatywne
start learning
charity shop
inwestować pieniądze w coś
start learning
invest money in sth
zarabiać pieniądze
start learning
make money
stragan na bazarze
start learning
market stall
aukcja internetowa
start learning
online auction
opłacać się
start learning
pay off
sklep z towarami w cenie 1 funta
start learning
pound shop
wymienić, zamienić
start learning
trade
być wartym (£25)
start learning
be worth (£ 25)
być wartym zrobienia czegoś
start learning
be worth doing sth
mieć wartość sentymentalną
start learning
have a sentimental value
bezcenny
start learning
priceless
wartościowy, cenny
start learning
valuable
cenić kogoś
start learning
value sb
bezwartościowy, nic niewart
start learning
worthless
szlachetny, zacny
start learning
worthy
gromadzić
start learning
accumulate
nie móc sobie pozwolić na coś
start learning
cannot afford sth
ofiarować datek
start learning
donate
pozbywać się czegoś
start learning
get rid of sth
wpaść w szał zakupów
start learning
go on a shopping spree
mieć na coś negatywny wpływ
start learning
have a negative impact on sth
utrzymywać poziom życia
start learning
keep up a lifestyle
lokalne firmy
start learning
local businesses
zarządzać swoimi pieniędzmi
start learning
manage your money
dobra materialne
start learning
material possessions
materialistyczny
start learning
materialistic
pożyczać coś od kogoś
start learning
borrow sth from sb
reszta (z rachunku); rozmieniać pieniądze
start learning
change
wygodny
start learning
comfortable
dogodny, praktyczny
start learning
convenient
ekonomiczny
start learning
economic
oszczędny, wydajny
start learning
economical
wymieniać (walutę)
start learning
exchange
wydatki
start learning
expenses
dochód
start learning
income
pożyczać coś komuś
start learning
lend sth to sb
okazja, sposobność
start learning
occasion
prawdziwa okazja
start learning
real bargain
reszta, pozostała część
start learning
rest
doradca
start learning
advisor
antykonsumpcyjny
start learning
anti-consumerist

You must sign in to write a comment