57 Health and illness 3

 0    20 flashcards    alech
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
blood clotting
start learning
krzepnięcie krwi
thinning blood
start learning
rozrzedzona krew
dehydration
start learning
odwodnienie
ulcer
start learning
wrzód
side effects
start learning
efekty uboczne
haemorrhage
start learning
wylew, krwotok
tarry stool
start learning
smolisty stolec
excrement
start learning
stolec, odchody
pooh
start learning
kupa (używane przez dzieci)
symptom
start learning
objaw, oznaka
symptomatic
start learning
znamienny
diagnose a problem.
start learning
rozpoznać problem
prognosis
start learning
prognoza
ailing organization
start learning
niedomagająca organizacja
rash of burglaries
start learning
seria włamań
(...) fever
start learning
gorączka/ wielka ekscytacja związana z...
election fever
start learning
gorączka przedwyborcza
fever pitch
start learning
stan wielkiego podekscytowania
jaundiced
start learning
sceptyczny z powodu złych doświadczeń/ chory na żółtaczkę
carry the scars of/ be scarred by
start learning
być dotkniętym jakimś negatywnym wydarzeniem

You must sign in to write a comment