5. 1 Crime

 0    101 flashcards    wieslawkuchta9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadużywać; wykorzystywać (V N)
start learning
abuse
krępować
start learning
bind
łamać prawo / zasady
start learning
break the law
domaganie się okupu
start learning
demand ransom
przebieranie się v i n
start learning
disguise
sfałszować coś
start learning
falsify
wyważyć drzwi
start learning
to force the doors
kneblować
start learning
gag sb
dręczyć, napastować
start learning
harass sb
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
okradać grożąc bronią
start learning
hold up
związać kogoś
start learning
tie sb up
związać komuś ręce
start learning
tie sb’s hands
wyprowadzić nielegalnie pieniądze
start learning
siphon (off) money
pranie pieniędzy / prać pieniądze
start learning
launder money
brać łapówkę
start learning
take a bribe
wziąść zakładnika
start learning
take a hostage
napad z bronią
start learning
armed robbery
atak, napad
start learning
assault
próba zabójcza
start learning
attempted murder/ burglary
zakłócanie spokoju
start learning
breach of the peace
zakłócać, krzyżować
start learning
disturb
łapówka
start learning
a bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
handel narkotykami
start learning
drug trafficking
morderstwo
start learning
homicide
nielegalny
start learning
illegal
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek, zły uczynek
start learning
misdeed
wykroczenie
start learning
offense/ offence
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
seksualne wykorzystanie
start learning
sexual abuse
seksualne molestowanie
start learning
sexual harassment
przemoc
start learning
violence
pijany kierowca
start learning
drunk driver
huligan piłkarski
start learning
football hooligan
gang, mafia
start learning
mob
przestępca, winowajca, sprawca
start learning
offender
przestępca, sprawca przestępstwa
start learning
perpetrator
seryjny zabójca
start learning
serial killer
płatny zabójca
start learning
hit man
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
sabotażysta
start learning
saboteur
ofiara
start learning
a victim
rzekomy, domniemany
start learning
alleged
ścigać kogoś
start learning
be after sb
ścigać
start learning
chase
ścigać, poszukiwać kogoś
start learning
get after sb
wytropić, odnaleźć, wyśledzić
start learning
track down
chwytać, schwytać, konfiskować
start learning
seize
tajny, sekretny
start learning
undercover
obserwacja, nadzór
start learning
surveillance
przeszukanie domu / mieszkania / osoby
start learning
search a house/ a flat/ a person
nakaz rewizji
start learning
search warrant
trop, wskazówka
start learning
clue
dowód
start learning
proof
materiał dowodowy
start learning
evidence
odcisk palców
start learning
fingerprints
odcisk butów
start learning
shoe print
główny podejrzany
start learning
main suspect
głowny podejrzany
start learning
prime suspect
podejrzany
start learning
suspect sb of doing sth
rozwikłać
start learning
unravel
motyw
start learning
motive
przyznać się do czegoś
start learning
confess to sth
poddać się
start learning
surrender
aresztować kogoś za coś
start learning
arrest sb for sth
kajdanki
start learning
handcuffs
złapać kogoś na gorącym uczynku
start learning
catch sb red-handed
okazanie podejrzanego
start learning
identity parade
identyfikacja osoby
start learning
identify sb
przesłuchać
start learning
interrogate
przesłuchanie
start learning
interrogation
badać, dociekać, prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
dochodzenie
start learning
investigation
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przesłuchiwanie osoby
start learning
question sb
świadek
start learning
a witness
przechodzień, naoczny świadek
start learning
bystander
wpływanie na świadków
start learning
interfere with witnesses
pozbawienie wolności
start learning
detention
zatrzymać kogoś, tymczasowo
start learning
detain
opieka, kuratela
start learning
custody
trzymać kogoś w areszcie
start learning
keep/ hold sb in custody
areszt śledczy
start learning
remand centre
tymczasowo aresztować
start learning
remand prison
sprawa sądowa
start learning
court case
proces karny
start learning
criminal trial
stanąć pzred sądem
start learning
stand trial
zaskarżyć kogoś do sądu
start learning
take sb to court
proces, trud, udręka
start learning
trial
rozpatrywać sprawę w sądzie
start learning
try
sędzia w sądzie
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
przyznanie się do winy
start learning
plead guilty
niewinny
start learning
innocent
pełnomocnictwo na piśmie
start learning
power of attorney
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
być oskarżonym o coś
start learning
be charged with sth
oskarżać
start learning
to charge with sth
werdykt, decyzja
start learning
verdict, decision

You must sign in to write a comment