4. Mówisz po angielsku? tak sobie, naukani poziomy zaawansowania

 0    59 flashcards    guest1898203
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
where did
start learning
where’d
utracony sens po tłumaczeniu
start learning
lost in translation
sl no jasne! siema! powaga, słuchaj
start learning
word up!
sl ja też, tak samo
start learning
samesies
zaniedbanie, zaniedbywać
start learning
neglect
wymagany kurs
start learning
required course
skupiać się na
start learning
focus my attention on
najważniejsze przedmioty (w szkole)
start learning
core classes
niepewny
start learning
touch-and-go
mam zaległości
start learning
I’m behind
korepetytor
start learning
tutor
jesteś chętny do zabawy
start learning
you’re willing to play along
pałac
start learning
chateau
br szkoła podstawowa / podstawowa
start learning
br primary/ am elementry school
program wyniany zagranicznej uczniów
start learning
foreign exchange program
na podstawie
start learning
on the basis of
zanurzony w języku obcym
start learning
immersed in a foreign language
złapać język obcy
start learning
pick up
poradzić sobie
start learning
get by
gobelin
start learning
tapestry
Zgoda!
start learning
granted
szczegóły techniczne
start learning
technicalities
uznanie
start learning
appreciation
kolacja przy świecach
start learning
candlelight supper
talent do języków
start learning
a flair for languages
brać lekcje
start learning
take lessons
wyjechać za granicę
start learning
go abroad
opanowaćw pełni
start learning
fully master
dodatkowe umiejętności
start learning
additional skill
poczucie humoru
start learning
sense of humour
pilny uczeń
start learning
dilligent student
długoterminowy
start learning
long-term
cel, powód
start learning
purpose
wartościowy
start learning
valuable
robota/zadanie
start learning
chore
zaangazowany nauczyciel
start learning
dedicated teacher
wartość
start learning
value
dawać radość
start learning
bring joy
brak praktyki
start learning
lack of practice
ostateczny test, decydująca próba
start learning
ultimate test
miejsce odwiedzane przez turystów
start learning
tourist destination
poczucie spełnienia
start learning
sense of accomplishment
potrafię się porozumieć
start learning
I can make myself understood.
sprawdzić to w słowniku
start learning
look it up in a dictionary
czuć się niepewnie
start learning
feel insecure
biegły
start learning
proficient
język migowy
start learning
sign language
niedostateczny, niezadowalający
start learning
unsatisfactory
pracowity
start learning
diligent
kręgosłup
start learning
spine
folia bąbelkowa
start learning
bubble wrap
Trwanie czas trwania
start learning
duration
śmieci / śmieci / śmieci
start learning
garbage/trash/rubbish
doradca
start learning
advisor
utopić się, utonąć, tonac
start learning
drown
uczestniczyć w
start learning
participate in
robótki
start learning
needlework
oszołomiony
start learning
stunned
tonąć (o statku)
start learning
sink

You must sign in to write a comment