4. Mówisz po angielsku?

 0    49 flashcards    guest1959112
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
utracone w tłumaczeniu
start learning
lost in translation
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
ściągać w szkole
start learning
cheat
przedmiot obowiązkowy
start learning
required course
oblać
start learning
fail
skupić się na
start learning
focus on
najważniejsze przedmioty
start learning
core classes
niepewny
start learning
touch and go
korepetytor
start learning
tutor
dyrektor szkoły
start learning
principal
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
program wymiany zagranicznej
start learning
foreign exchange program
na podstawie...
start learning
on the basis of...
wyniki w nauce
start learning
academic excellence
wyjątek
start learning
exception
zanurzony w języku obcym
start learning
immersed in a foreign language
przeciętny
start learning
average
płynny
start learning
fluent
złapać
start learning
pick up
poradzić sobie
start learning
get by
początkujący
start learning
beginner
przewodnik
start learning
guide
zaawansowany
start learning
advanced
żyłka do języków
start learning
a flair for languages
opanować w pełni
start learning
fully master
język ojczysty
start learning
a mother tongue
domyślić się
start learning
figure out
dodatkowa umiejętność
start learning
additional skill
pilny uczeń
start learning
diligent student
cel
start learning
purpose
cenny
start learning
valuable
zaangażowany
start learning
dedicated
wartość
start learning
value
dawać radość
start learning
bring joy
brak praktyki
start learning
lack of practice
decydująca próba
start learning
ultimate test
uczucie sukcesu
start learning
sense of accomplishment
poziom niższy średnio zaawansowany
start learning
pre intermediate level
niezadowalający
start learning
unsatisfactory
niedoskonały
start learning
imperfect
potrafię się porozumieć
start learning
I can make myself understood
poziom średnio zaawansowany
start learning
intermediate level
czuć się niepewnie
start learning
feel insecure
tak sobie
start learning
so-so
poziom wyższy średnio zaawansowany
start learning
upper intermediate level
biegły
start learning
proficient
podręcznik
start learning
coursebook
zeszyt ćwiczeń
start learning
Workbook
język migowy
start learning
sign language

You must sign in to write a comment