4 dział rozszerzenie

 0    69 flashcards    klaudiax3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zainteresowany techniką
start learning
technology-oriented
zastosować coś w praktyce
start learning
put something into practice
pozytywne myślenie
start learning
positive thinking
poza, oprócz
start learning
on top of
dbający tylko o pieniądze
start learning
money- minded
trafić na czołówki gazet
start learning
make the headlines
przetrwać, utrzymać się
start learning
last long
nie mają pojęcia
start learning
have no clue
pasować do siebie (np. kolory), iść ze sobą w parze
start learning
go together
Skupić się na
start learning
Focus on
pojawić się
start learning
emerge
robić coś w kwestiach zawodowych
start learning
do something workwise
poświęcić się (czemuś)
start learning
devote oneself to
zadowolony
start learning
content
zaraźliwy
start learning
contagious
zaprojektowany za pomocą komputera
start learning
computer-generated
język ciała
start learning
body language
objąć stanowisko
start learning
take up a position
wziąć wolne
start learning
take time off
przejąć od kogoś obowiązki
start learning
take over from someone
przyjąć, zatrudnić
start learning
take on
założyć firmę
start learning
start up a business
zarejestrować się jako bezrobotny
start learning
sign on (the dole)
zapisać się do związku zawodowego
start learning
join a union
mieć procedurę składania reklamacji
start learning
have a complaints procedure
przekazać informację
start learning
hand over information
wręczyć wymówienie
start learning
hand in your notice
strajkować
start learning
go on strike
zostać zwolnionym z pracy
start learning
get sacked
przejść wewnętrzne szkolenie
start learning
get in-house training
sprawdzić informacje o firmie
start learning
check out a company
załączyć CV
start learning
attached a CV
podróż służbowa
start learning
business trip
pracować na nocną zmianę
start learning
do the graveyard shift
wydatki
start learning
expenses
regularnie otrzymywać informacje zwrotne (na przykład o swojej pracy)
start learning
get regular feedback
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy (o pracowniku)
start learning
have an appraisal
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
zakres obowiązków
start learning
job description
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płacić na fundusz emerytalny
start learning
pay into a pension scheme
podwyżka pensji
start learning
pay rise (increase)
okres próbny
start learning
probation / trial period
wydajność, efektywność
start learning
productivity
dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
public holiday
odejść z pracy
start learning
quit a job
odbyć praktyki
start learning
serve an apprenticeship
podpisać umowę
start learning
sign a contract
morale w zespole
start learning
staff morale
przejść na wcześniejszą emeryturę
start learning
take early retirement
wziąć urlop bezpłatny
start learning
take unpaid leave
roczna ocena pracownika
start learning
yearly appraisal
warunki pracy
start learning
working conditions
ambitny, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
bez perspektyw
start learning
dead-end
monotonny
start learning
monotonous
motywujący
start learning
motivating
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
niewymagający, łatwy
start learning
undemanding
Stolarz
start learning
Carpenter
dyrektor generalny
start learning
chief executive
komik, aktor komediowy
start learning
comedian
doradca
start learning
counsellor
portier
start learning
doorman
redaktor
start learning
editor
grafik
start learning
graphic designer
majster, złota rączka
start learning
handyman
dietetyk
start learning
nutritionist
psychiatra
start learning
psychiatrist

You must sign in to write a comment