300 mest använda adjektiv på engelska 201 - 225

3  1    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uppriktig
Vänligen acceptera vår uppriktiga ursäkt.
start learning
sincere
Please, accept our sincere apologies.
bräcklig
Johnny var alltid bräcklig.
start learning
frail
Johnny has always been frail.
korrupt
Många politiker är korrupta.
start learning
corrupt
Many politicians are corrupt.
diskret
Du måste vara diskret när du pratar med en patient.
start learning
discreet
You need to be discreet when talking to a patient.
slug
Slug som en räv.
start learning
sly
Sly as a fox.
stormig
Mike fortfarande återhämtar efter ett stormigt förhållande.
start learning
stormy
Mike is still recovering after a stormy relationship.
trubbig
Jag behöver vässa en kniv - den är trubbig.
start learning
blunt
I need to sharpen my knife - it's blunt.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"300 mest använda adjektiv på engelska"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment