30 Complete English

 0    34 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reach out to somebody
start learning
dotrzeć do kogoś, wychodzić komuś naprzeciw, zwracać się do kogoś (np. w celu uzyskania pomocy), wyciągnąć pomocną dłoń
reach out to something
start learning
dotrzeć do czegoś, wyciągnąć rękę do czegoś
hire
start learning
wynajmować, zatrudniać, najmować (do wykonania konkretnej pracy, np. pracownika niezależnego), zatrudniać, wynajem (za pieniądze, na krótki czas), zatrudniony pracownik, zatrudniony, nowo zatrudniony
hire, rent
start learning
wynajem, dzierżawa, wynająć, wypożyczyć (coś na krótki czas, np. samochód, pokój)
initially
Greg initially planned to run four times a week, but now he's only doing it twice a week.
start learning
początkowo
Początkowo Greg planował biegać cztery razy w tygodniu, ale teraz robi to tylko dwa razy.
initial
start learning
początkowy, wstępny, pierwsza (o literze na początku wyrazu), inicjał (pierwsza litera, np. czyjegoś imienia lub nazwiska), parafa
initial, initialled, initialled
start learning
poświadczyć parafką, parafować, podpisać inicjałami, parafowany
He changed the contract so we both initialed it.
start learning
Zmienił kontrakt, więc obaj go parafowaliśmy.
actually
start learning
faktycznie, właściwie, prawdę mówiąc, tak się składa, że, akurat, w rzeczywistości
tight-fisted
start learning
skąpy
tough, tougher, the toughest
start learning
trudny, wymagający, wytrzymały, trwały (np. materiał), twardy, nieustępliwy, silny, nieustępliwy, nieubłagany (np. materiał), niebezpieczny, trudny, twardy (o jedzeniu)
I have a toothache, so I can't eat tough food.
start learning
Boli mnie ząb, więc nie mogę jeść twardego jedzenia.
This tough meat is difficult to chew.
start learning
To twarde mięso jest trudne do pogryzienia.
tough
start learning
oprych, awanturnik
Some tough tried to break into my house but he got scared of the dog.
start learning
Jakiś oprych próbował włamać się do mojego domu, ale przestraszył się psa.
fabrication
start learning
fabrykowanie, wymysł, produkcja
lie, lay, lain
start learning
leżeć
lie
start learning
istnieć (np. o problemie), kwestia leży
The problem lies in the lack of communication between them.
start learning
Problem polega (istnieje) na braku komunikacji między nimi.
lay, laid, laid
start learning
kłaść, położyć, układać (np. cegłę, kafelki), stawiać (pieniądze), niedoświadczony, bez kwalifikacji, świecki, laicki, zwykły, przeciętny, ballada
lie, lied, lied
start learning
kłamać, kłamstwo
liar
start learning
kłamca
lie
start learning
być pochowanym, leżeć po śmierci
Where does your grandfather lie?
start learning
Gdzie jest pochowany twój dziadek?
none
start learning
nic, ani trochę, żaden, ani jeden
none of somebody
start learning
nikt (z jakieś grupy osób)
none of something
start learning
ani trochę czegoś
Curriculum Vitae, CV
start learning
życiorys
list
start learning
lista, spis, wykaz, indeks, brzeg tkaniny, przechył, przechylenie (statku),
list
start learning
spisać, zrobić listę, wyliczyć, przechylać się (o statku), wymieniać (np. powody, aby coś zrobić)
The ship listed and I almost dropped on the floor.
start learning
Statek się przechylił i prawie upadłem na podłogę.
Oh, I don't like it when a ship lists so much.
start learning
Och, nie lubię, kiedy statek tak bardzo się przechyla.
attractive
start learning
atrakcyjny, interesujący
excel
start learning
prześcignąć, prześcigać, górować, celować, wyróżniać się

You must sign in to write a comment