23-Studium in Deutschland

 0    269 flashcards    justynamielnik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
okienko na poczcie
start learning
der Schalter
list polecony
start learning
das Einschreiben
zlecenie śledzenia przesyłki
start learning
der Nachforschungsauftrag
ślimakowa wolna poczta
start learning
die Schneckenpost
sztuki piękne
start learning
die bildenden/schönen Künste
przedmiot dziedzina przedmiot ścisły
start learning
das Fach
istotnie istotny trafny mający znaczenie
start learning
wesentlich
istotna cecha
start learning
wesentliches Merkmal
To ma istotne znaczenie
start learning
Das hat eine wesentliche Bedeutung
to jest istotne bardzo ważne
start learning
das ist wesentlich
cecha funkcja
start learning
das Merkmal
w zależności od czegoś
start learning
je nach etwas
To zależy (bez podawania szczegółów)
start learning
je nachdem
im ... tym x2
start learning
je... umso - je... desto
Im więcej się uczę, tym więcej wiem
start learning
je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich
im więcej tym lepiej
start learning
je mehr desto besser
Test umiejętności/predyspozycji
start learning
Eignungsprüfung
nadawać się do + P
start learning
sich eignen zu Dativ
Lekcje indywidualne
start learning
Einzelunterricht
bzw odpowiednio względnie albo lub
start learning
beziehungsweise
Egzamin wstępny, kwalifikacyjny na uczelnie
start learning
Aufnahmeprüfung
przyjąć przyjmować
start learning
aufnahmen
szkoła podstawowa
start learning
die Grundschule 1-4
gimnazjum, szkoła średnia
start learning
das Gymnasium 5-12
typ szkoły średniej w krajach niemieckojęzycznych nasza podst.+gimn
start learning
die Realschule 5-10
Szkoła Główna jakby nasza podstawówka
start learning
die Hauptschule 5-9
zakres obszar
start learning
der Bereich
Obszary działalności
start learning
Bereichen Wirtschaft
kształtować tworzyć urządzać
start learning
gestalten
projektowanie konstruowanie
start learning
die Gestaltung
kształt, forma
start learning
Gestalt-s Gestell, Form
esencja istota treść
start learning
das Wesen
nauka socjalna
start learning
Sozialwesen
Księgowość, rachunkowość
start learning
das Rechnungswesen
Rachunkowość finansowa
start learning
das Finanzwesen
system Opieki Zdrowotnej
start learning
das Gesundheitswesen
ukończyć szkołę
start learning
absolvieren
dawać dar talent obdarowany utalentowany
start learning
geben die Gabe begabt
talent artystyczny do pracy
start learning
die künstlerische Begabung zum Beruf
uznane przez państwo
start learning
staatlich anerkannten
płacić-wyliczać odliczać- liczyć obliczać-rachować
start learning
Zahlen zählen rechnen
talent obliczeniowy
start learning
rechnerische Begabung
godziny szczytu
start learning
die Spitzenzeiten
zdobyć praktyczne doświadczenie
start learning
praktische Erfahrung sammeln
jednak
start learning
allerdings
na Uniwersytecie
start learning
an der Universität
informatyka gospodarcza
start learning
wirtschaftsinformatik
Podejmij szkołę prawniczą
start learning
Jurastudium aufnehmen
dojrzałość dojrzały
start learning
die Reife reif
świadectwo dojrzałości matura
start learning
die Hochschulreife
zrobić specjalizację z
start learning
Studienschwerpunkt auf etwas legen
być aktywnym zaangażowanym w badanie
start learning
Forschung tätig
główny przedmiot kierunek poboczne przedmiot kierunek
start learning
Hauptfach Nebenfach
skrzypce
start learning
die Geige
śpiew
start learning
Gesang
medycyna sądowa
start learning
Obst Mediziner
sławny
start learning
berühmt
warunek konieczny przesłanka do spełnienia
start learning
Voraussetzung für
warunek
start learning
die Bedingung
ogólne kwalifikacje na studia uniwersyteckie
start learning
allgemeine Hochschulreife
ogólny, całkowity
start learning
allgemeine
naukowiec prowadzący badania - prowadzić badania
start learning
der Forscher forschen
cały zakres tematów
start learning
das gesamte Fächerspektrum
lingwistyka językoznawstwo
start learning
die Sprachwissenschaft
nauki humanistyczne
start learning
Geisteswissenschaft
nauki prawne
start learning
Rechtswissenschaft
nauki przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka)
start learning
Naturwissenschaft
Ekonomika
start learning
Wirtschaftswissenschaft
socjologia
start learning
Sozialwissenschaft
inżynieria
start learning
Ingenieur
ognisko
start learning
schwerpunktmäßig
wydziały
start learning
die Fakultäten
powiązane połączony
start learning
verbinden verband verbunden
ściśle powiązane ze sobą
start learning
eng miteinander verbunden
w każdym przypadku
start learning
jedenfalls
być czynnym być zaangażowanym
start learning
tätig sein
Pracuję jako wolontariusz
start learning
ich bin als Volontärin tätig
umowa umowa o pracę umowa zlecenie
start learning
r Vertrag Arbeitsvertrag Aushilfevertrag
pracuję na umowę zlecenie w
start learning
ich bin Aushilfe bei
Egzamin maturalny/dojrzałości
start learning
die Reifeprüfung
regularny ustawowy czas studiów
start learning
die Regelstudienzeit
wynosić być równym suma
start learning
betragen
studia doktoranckie
start learning
Promotionsstudium
Ukończyć studia doktoranckie
start learning
promovieren
doktor prawa
start learning
der promovierte Jurist
chcesz zrobić doktorat?
start learning
möchtest du promovieren
pracę doktorską rozprawę doktorską przygotować
start learning
Dissertation Doktorarbeit anfertigen
firma produkuje telefony komórkowe
start learning
die Firma fertigt Mobiltelefone an
niezależnie samodzielnie
start learning
selbständig
pojawiły
start learning
entstanden
nauki stosowane
start learning
angewandte Wissenschaften
minimalny warunek konieczny dopuszczający do studiowania
start learning
mindest studienvoraussetzung
wpis, -e
start learning
der Einstieg, -e
dojrzałość gotowość do podjęcia nauki w fachhochschule
start learning
Fachhochschulreife
z reguły
start learning
in der Regel / normalerweise
zawieszenie postępowania
start learning
Aussetzung
Przesłanka, wymaganie, warunek wstępny
start learning
Voraussetzung
w ostateczności
start learning
in letzter Instanz
w pewnym sensie
start learning
in einem gewissen Sinne
dojść do wniosku
start learning
zu einem Ergebnis kommen
prawdę mówiąc, w rzeczywistości
start learning
um die Wahrheit zu sagen
wszystko jest możliwe
start learning
alles ist möglich
w rezultacie
start learning
folglich
innym razem
start learning
ein andermal
w miarę możliwości
start learning
möglichst
jeszcze raz od początku
start learning
wieder von anfang an
zgodnie ze zwyczajem
start learning
nach Gewohnheit
przyznać się do porażki
start learning
sich geschlagen geben
osiągnąć cel
start learning
das Ziel erreichen
na całym świecie
start learning
global
przyjąć ofertę
start learning
das Angebot annehmen
ciągle, w kółko
start learning
immer und immer wieder
i tym podobne
start learning
und dergleichen
udało się?
start learning
Es gelang uns?
ogólnie rzecz biorąc, w sumie
start learning
Im Allgemeinen ist die Menge an
najróżniejsze rzeczy
start learning
allerlei Dinge
obojętnie co
start learning
egal was
Kształt
start learning
Gestalt
ponieważ + szyk
start learning
weil ich... bin - denn ich bin...-Da ich... bin
dlatego + szyk
start learning
deshalb-deswegen-darum-daher gehe ich...
z tego powodu + szyk
start learning
aus diesem Grund + gehe ich...
z powodu + szyk + przypadek
start learning
wegen Genitiv/Dativ gehe ich...
mianowicie
start learning
... ich bin nämlich...
wybór wybory
start learning
die Wahl Wahlen
wybierać
start learning
wählen
twórca autor
start learning
der Verfasser
coś stworzyć być autorem
start learning
verfassen
konstytucja
start learning
die Verfassung
ustawa zasadnicza (konstytucja Niemiec)
start learning
das Grundgesetz
kto ma Wybór ten ma cierpienie
start learning
wer die Wahl hat, hat die Qual
jestem spóźniona
start learning
ich bin verspätet
udowodnićx2
start learning
nachweisen beweisen
dowódx2
start learning
der Beweis der Nachweis
zdać egzamin
start learning
die Prüfung ablegen
składa się z
start learning
besteht sich
Czesne
start learning
die Studiengebühr
lista zagadnień na studiach
start learning
der Studienbrief
zjazdy na studiach
start learning
die Präsenzphase
referat prezentacja
start learning
der Vortrag
DAAD
start learning
der Deutscher Akademischer Austauschdienst
doradztwo dla studentów dziekanat
start learning
die Studienberatung
kształcenie na odległość
start learning
das Fernstudium
rysunek wstępny wymóg
start learning
die Voraussetzung
zapisać zarejestrować sięx2
start learning
sich immatrikulieren sich anschreiben
popularność, powodzenie
start learning
die Beliebtheit
stopnie ukończenia studiów
start learning
die Abschlüsse
Informacja
start learning
die Auskunft
liczyć się
start learning
reichen
dostęp do szkoły wyższej uniwersytetu
start learning
der Hochschulzugang
jestem prawie pewna
start learning
ich bin mir ziemlich sicher
rzeczywiście naprawdę wprawdzie
start learning
zwar
odświeżyć oczyścić atmosferę
start learning
auffrischen
łacinax2
start learning
das Latinum Latein
pomocny
start learning
hilfreich
zasięgnąć informacji
start learning
erkundigen
brakujący
start learning
fehlende
nadrobić zaległości
start learning
nachholen
Niemniej jednak jednak że pomimo to
start learning
trotzdem
mimo że / chociaż
start learning
obwohl
normalne codzienne życie
start learning
ein normales Alltagsleben
nawiązywać zawiązywać na przykład kontakty
start learning
knüpfen
wystarczający powód
start learning
hinreichender Grund
przekonujące powody
start learning
zwingende Gründe
zasadniczo. w zasadzie
start learning
im Grunde
w głębi serca
start learning
im Grunde meines Herzens
zagadać kogoś na śmierć
start learning
jdn in Grund und Boden reden
wyrażanie za i przeciw
start learning
Grund und Gegengrund ausdrücken
próba
start learning
die Probe (die Proben)
oznaczać, mieć na myśli
start learning
bezeichnen
studiować kierunek nauczycielski przygotowujący do zawodu nauczyciela
start learning
auf Lehramt studieren
Interpretator/tłumacz
start learning
Dolmetscher Übersetzer
zrobić staż/odbywać praktykę
start learning
eine Lehre machen
być spłukanym
start learning
in pleite sein
Bardzo dziękuję- za oficjalnie
start learning
lieben Dank für
następną nadchodzącą w środę
start learning
kommenden Mittwoch
Nie mogę wziąć tej wizyty
start learning
ich kann nicht diesen Termin wahrnehmen
Mam nadzieję na twoje zrozumienie
start learning
ich hoffe auf Ihr Verständnis
Proszę o inną kolejną wizytę termin
start learning
ich bitte um einen anderen Termin
znaleźć drogę
start learning
seinen Weg finden
obawy i trudności na studiach
start learning
Sorgen und Nöte im Studium
co ich przeraża
start learning
was macht ihnen Angst
czym denerwują się studenci
start learning
worüber ärgern sich Studenten
Opowiedz także o twoich doświadczeniach
start learning
berichtest du auch von deine Erfahrungen
naprawdę przygnębiony
start learning
richtig deprimiert
wyjątkowa katastrofa
start learning
eine einzige Katastrophe
wygłosić wykład
start learning
ein Referat halten
to naprawdę jakiś żart śmiałość odwaga
start learning
das ist doch wirklich eine Frechheit
On prawdopodobnie myśli
start learning
er glaubte wohl
dowiaduję się
start learning
ich erfahre
ciągle się nie udaje
start learning
ständig ausfallen
być uzgodnionym umówionym
start learning
verabredet sein
to już jest szczyt przesada
start learning
das ist ja wohl die Höhe
Wyobraź to sobie
start learning
stell dir das mal vor
to znaczy, czyli
start learning
das ist ja gemein
nie może być
start learning
das geht doch nicht
Naprawdę jestem na niego wściekły
start learning
ich bin echt sauer auf ihn
Jestem sprawny w sporcie
start learning
ich bin fit in Sport
to denerwujące
start learning
das ist ärgerlich
Jestem całkowicie rozczarowany
start learning
ich bin total enttäuscht
nie rób bzdur
start learning
mach keinen Quatsch
Stoję prawie wszędzie
start learning
ich stehe fast überall
to nie wystarczy
start learning
das reicht nicht
w tygodniu / w ciagu tygodnia
start learning
unter der Woche
wydajność
start learning
die Leistung
Szczęściarz
start learning
Glückspilz
wspierać finansowo
start learning
finanziell unterstützen
Usługi studenckie / organizacje studenckie
start learning
Studentenwerk
doradzać
start learning
beraten
po prostu nie pozwól, by twoja głowa wisiała
start learning
lass bloß deinen Kopf nicht hängen
egzaminy
start learning
Klausuren
bez odsetek/nieoprocentowany
start learning
zinslos
pożyczka
start learning
das Darlehen, -
cząstka
start learning
Partikel
zachowanie, postępowanie
start learning
das Verhalten
postanowiła
start learning
beschlossen
cierpieć
Cierpię na depresję od 5 lat.
start learning
leiden
Ich leide an der Depression seit fünf Jahren.
irytacja, rozdrażnienie
start learning
Verärgerung
udaremniony, pokonany
start learning
gefrustet
audytorium, aula, sala
start learning
der Hörsaal
zatłoczony, przeludniony
start learning
überfüllt
praktyczny, bezpośredni
start learning
Praxisbezug
Czysty stres
start learning
Stress pur
pytanie retoryczne
start learning
infrage
Absolwent rękodzieła
start learning
Handwerk studienaussteiger
Zwiększ możliwości
start learning
Aufstieg Chancen
Wydarzenie
start learning
Ereignis
wychwycić przechwycić
start learning
erfassen
frustracja podczas studiów co teraz
start learning
Frust im Studium was nun
Co powinienem zrobić?
start learning
was soll ich bloß tun
wyróżniać się
start learning
auffallen
wyrazić
start learning
äußern
ubiegać się o +P
start learning
sich bewerben um Akkusativ
informować się o +P
start learning
sich informieren über Akkusativ
interesować się być zainteresowanym+P
start learning
sich interessieren für Akkusativ
dbać o +P
start learning
sich kümmern um Akkusativ
uczestniczyć w +P
start learning
teilnehmen an Akkusativ
przygotować się na/do +P
start learning
sich vorbereiten auf Akkusativ
czekać na +P
start learning
warten auf Akkusativ
zwrócić się do +P
start learning
sich wenden an Akkusativ
zależeć od +P
start learning
abhängen von Dativ
informować opowiadać o +P
start learning
berichten von Dativ
bać się +P
start learning
sich fürchten vor Dativ
pomagać w czymś +P
start learning
bei etwas helfen Dativ
zdania nierzeczywiste życzenia
start learning
irreale wunschsätze
Na twoim miejscu bym
start learning
an deiner Stelle würde ich
Rozumiem twoją troskę twój problem
start learning
deine Sorge dein Problem kann ich gut verstehen
Twoją troskę twój problem w ogóle nie mogę zrozumieć
start learning
deine Sorge dein Problem kann ich überhaupt nicht verstehen
Znam problem
start learning
das Problem kenne ich
powinieneś może
start learning
du solltest vielleicht mal
Doświadczyłem już podobnej sytuacji
start learning
eine ähnliche Situation habe ich auch schon erlebt
to jest całkiem normalne że
start learning
es ist völlig normal dass
Mogę sobie wyobrazić,
start learning
ich kann mir gut vorstellen
Mogę sobie wyobrazić, jak się czujesz
start learning
ich kann mir gut vorstellen wie du dich fühlst
Radzę ci
start learning
ich rate dir zu
coś podobnego przydarzyło mi się
start learning
mir ist etwas ähnliches passiert
spróbuj
start learning
versuch doch mal
nagłówek
start learning
die Überschrift
Pkt
start learning
Absatz
jaki jest temat?
start learning
was ist wohl das Thema
przypuszczać
Przypuszczam, że już wcześniej o tym wiedział.
start learning
vermuten
Ich vermute, dass er früher davon wusste.
jednak
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
start learning
jedoch
Ich möchte joggen gehen, jedoch ist es jetzt unmöglich, weil mein Bein mir noch weiter wehtut.
stawka wynosi nawet 50%
start learning
liegt die Quote sogar bei 50%
Izba Rzemieślnicza
start learning
die Handwerkskammer
rzemieślnictwo
start learning
Handwerksbetriebe
porzucenie studiów
start learning
Studium aufgeben
prowadzić firmę
start learning
einen Betrieb zu leiten
odnosić się
start learning
verweisen
reorientacji
start learning
umorientieren
stażysta, praktykant
start learning
Azubi

You must sign in to write a comment