22B-In Kontakt bleiben

 0    221 flashcards    justynamielnik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
scena, estrada
start learning
die Bühne (-n)
zamachowiec
start learning
der Atentäter (-)
więzienie
start learning
das Gefängnis (-se)
napad na bank
start learning
der Banküberfall (-"e)
kontrakt; umowa
start learning
der Vertrag (-"e)
odczyt wykład
start learning
die Vorlesung (-en)
głosowanie
start learning
die Abstimmung (-en)
Izba Niższa; Izba Gmin (w Wielkiej Brytanii)
start learning
das Unterhaus
porozumienie- wystąpienie
start learning
das Abkommen der Austritt
wystąpienie (rezygnacja z członkostwa)
start learning
der Austritt (-e)
układ-porozumienie
start learning
das Abkommen (-)
listonosz
start learning
der Briefträger (-)
śledzić
start learning
verfolgen
śledzenie
start learning
die Verfolgung (-en)
zlecenie
start learning
der Auftrag (-"e)
zamówienie
start learning
die Bestellung (-en)
badać naukowo
start learning
forschen
badanie naukowe
start learning
die Forschung (-en)
cierpliwość
start learning
die Geduld
cierpliwy
start learning
geduldig
w międzyczasie
start learning
inzwischen
uzgodnić
start learning
abstimmen
poinformować (np. mailowo)
start learning
Bescheid geben
poinformować ustnie
start learning
Bescheid sagen
zostać poinformowany
start learning
Bescheid wissen
Zostałam poinformowana
start learning
Ich weiß Bescheid.
za 8 dni
start learning
in 8 Tagen
za miesiąc
start learning
in einem Monat
za tydzień
start learning
in einer Woche
za rok
start learning
in einem Jahr
za dwa lata
start learning
in zwei Jahren
Bałtyk
start learning
die Ostee
Morze Północne
start learning
die Nortdsee
sprawdzać, patrzeć, spoglądać
start learning
nachschauen
dowód nadania
start learning
der Paketschein (-e)
numer przesyłki
start learning
die Sendungsnummer
śledzenie przesyłki
start learning
die Sendungsverfolgung
wypróbować
start learning
ausprobieren
serwis
start learning
der Service (-s)
obsługa klienta
start learning
der Kundenservice
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
start learning
Alles Gute zum Geburtstag!
Niewiele mogę zrobić.
start learning
Ich kan wenig tun.
nieuporządkowany, bałaganiarski
start learning
unordentlich
zdiagnozować sprawdzać
start learning
nachforschen
status
start learning
der Status (nur sing.)
status wysyłki
start learning
der Sendungsstatus
wyszukiwać; odpytywać (ucznia w szkole)
start learning
abfragen
wyszukiwać w internecie
start learning
im Internet abfragen
na poczcie
start learning
auf der Post
pracownica poczty
start learning
die Postangestellte
dopytywać się
start learning
nachfragen
obiecywać, przyżekać
start learning
versprechen
obietnica
start learning
das Versprechen (-)
uzgadnić urlop
start learning
den Urlaub abstimmen
porządny, posprzątany
start learning
ordentlich
sprawdzać status nadania przesyłki
start learning
Sendestatus nachschauen
Nie ufam tobie!
start learning
Ich misstraue dir!
izba (w parlamencie)
start learning
die Kammer (-n)
Sejm
start learning
die untere Kammer
Senat
start learning
die obere Kammer
niemiecki sejm
start learning
der Bundestag
niemiecki senat
start learning
der Bundesrat
obradować
start learning
tagen
radzić
start learning
raten
ściąga
start learning
der Abspickzettel
ściągać
start learning
abspicken
Nie ściągaj!
start learning
Spick nicht ab!
ślimak
start learning
die Schneke (-n)
zakonnica
start learning
die None (-n)
klasztor
start learning
das Kloster (-")
nierealny
start learning
irreal
realny
start learning
real
uprzejmy, grzeczny
start learning
höflich
udawać się
start learning
klappen
niespodzianka
start learning
die Überraschung (-en)
niespodzianka urodzinowa
start learning
die Geburtstagsüberraschung
numer paczki
start learning
die Paketnummer
paczka
start learning
das Paket (-e)
życzenia noworoczne
start learning
die Neujahrswünsche
prawnuk
start learning
der Urenkel (-)
bilet na statek
start learning
das Schiffsticket
narzeczony
start learning
der Verlobte (-n)
przychodzić później, przybywać później
start learning
nachkommen
zrozpaczony
start learning
verzweifelt
Jestem tak zadowolony z wiadomości, że...
start learning
Ich bin so froh zu wissen, dass...
wiadomość
start learning
die Nachricht
być osiągalnym
start learning
erreichbar sein
używać, stosować
start learning
Nutzung, Verwendung
używać
start learning
nutzen
jakoś jakkolwiek
start learning
irgendwie
ktoś ktokolwiek
start learning
jemand
coś cokolwiek
start learning
irgendwas
urzędnik pocztowy
start learning
Postbeamte
wypełnić formularz
start learning
füllen
nadawca
start learning
der Absender, -
odbiorca
start learning
Empfänger
deklaracja celna
start learning
die Zollerklärung
zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
start learning
der Inhalt
Der Inhalt der Seite ist nicht besonders interessant.
waga
start learning
das Gewicht
czas dostarczenia przesyłki
start learning
Lieferzeit
numer kierunkowy
start learning
Vorwahl
zabawka pluszowa
start learning
Plüschspielzeug
złość
start learning
der Ärger, kein Pl.
za kilka/niewiele dni
start learning
in wenigen Tagen
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
start learning
Alles Gute zum Geburtstag
na poczcie
start learning
auf der Post
najwcześniej
start learning
frühestens
być nad Morzem Północnym
start learning
auf der Nordsee sein
tylko z nazwy
start learning
nur vom Namen
to wystarczy
start learning
das reicht
oświadczyny
start learning
der Heiratsantrag, -¨e
Listonosz / listonoszka
start learning
der Postbote
pierścionek zaręczynowy
start learning
der Verlobungsring
skrzynka na listy
start learning
das Postfach
nieprzerwany, ciągły
start learning
ständig
jakoś to będzie
start learning
es geht irgendwie weiter
komunikować się przez
start learning
kommunizieren per
za granicą Ameryka
start learning
Übersee
po to-w tym celu
start learning
dafür
na poczcie
start learning
auf der Post
nadać paczkę
start learning
das Paket aufgeben
etykieta paczki
start learning
der Paketschein
wypełnić etykietę paczki
start learning
den Paketschein auffüllen
coś do pisania
start learning
der Stiff
cło
start learning
der Zoll
zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
start learning
der Inhalt
Der Inhalt der Seite ist nicht besonders interessant.
wyjaśnienie deklaracja
start learning
die Erklärung
Nie wiem dokładnie
start learning
ich weiß nicht genau Bescheid
nie znam się
start learning
ich kenne mich nicht aus
postanowienie postanawiać
start learning
der Beschluss beschließen
który dotyczy wszystkich
start learning
der für alle gilt
znaleźć właściwą miarę mieć umiar
start learning
das richtige Maß finden
mierzyć
Niektóre wyniki ciężko zmierzyć.
start learning
messen
Manche Ergebnisse sind schwer zu messen.
określone czasy
start learning
fixe Zeiten
po prostu stosuje się
start learning
gilt eben
zestawiać
start learning
festlegen
1 l piwa
start learning
ein Maß Bier
przerzucać odpowiedzialność
start learning
die Verantwortung abgeben
ustalać określać wyznaczać definiować
start learning
bestimmen
ustalam
start learning
ich lege fest
świat zakazów
start learning
Welt der Verbote
przynajmniej
start learning
wenigstens
dzisiaj
start learning
heutzutage
stać otworem
start learning
offenstehen
bezpłatnie charytatywnie
start learning
ehrenamtlich
szacunek szanować
start learning
die Ehre ehren
bardzo mało
start learning
sehr wenig
pojęcie pojmować
start learning
der Begriff begreifen
wzajemnie, nawzajem
start learning
gegenseitig
użyć
start learning
verwenden
potrzeba zapotrzebowanie
start learning
der Bedarf
mam gości
start learning
ich habe Besuch
ankieta
start learning
die Umfrage
zmiana klimatu
start learning
der Klimawandel
zanieczyszczenie środowiska
start learning
die Umweltverschmutzung
Dbam o gości
start learning
ich kümmere mich um die Gäste
Gościnność
start learning
Gastfreundschaft
więź przyjacielska
start learning
das Freundschaftsband
książka zeszyt gdzie wpisują się przyjaciele
start learning
das Freundebuch
przyjaciele z dzieciństwa z piaskownicy
start learning
Sandkastenfreunde
piaskownica
start learning
der Sandkasten
przyjaciele z ugrupowania politycznego
start learning
Parteifreunde
krąg przyjaciół
start learning
der Freundeskreis
przyjaciele korespondencyjni
start learning
Brieffreunde
grupa osób grających w te same gry
start learning
Freundschaftsspiel
przyjaciele szkolni
start learning
Schulfreunde
podkreślać
Wszystkie błędy podkreślono na czerwono, żeby było je łatwiej odnaleźć i poprawić.
start learning
unterstreichen
Alle Fehler wurden rot unterstrichen, damit es leichter wird, sie zu finden und zu korrigieren.
poszukiwać czegoś i znaleźć to dochodzić do czegoś
start learning
heraus zu finden
rozróżniać / odróżniać
start learning
unterschieden
wieczny, nieustanny
start learning
ewig
ścisły, surowy
start learning
engerer
zaprzyjaźnić się
start learning
sich anfreunden
na starość, w starszym wieku
start learning
im Alter
zawrzeć przyjaźń
start learning
eine Freundschaft schließen
z przyjaźni do niego
start learning
aus Freundschaft zu ihm
zdecydowany wyniosły zastanawiać się domyślać
start learning
überlegen
odpowiedzialność
start learning
die Verantwortung
wspólnota
start learning
die Gemeinschaft (die Gemeinschaften)
wypracowanie wypowiedź
start learning
der Aufsatz
jestem w internecie serfuje w internecie
start learning
ich bin im Internet unterwegs
zająć stanowisko
start learning
Stellung nähmen
zajęcie stanowiska wyrażenie opinii
start learning
e Stellungnahme
ograniczać ograniczony
start learning
begrenzen begrenzt
dostęp
start learning
der Zugang
na czas nieokreślony
start learning
für zeitlich
używać w określonych momentach
start learning
zu bestimmten Zeiten verwenden
w drodze do szkoły
start learning
auf dem Schulwege
w drodze do pracy x 2
start learning
auf dem Arbeitsweg / unterwegs zur Arbeit
zaspać
Nie ma go, bo pewnie znowu zaspał.
start learning
verschlafen
Er ist nicht da, weil er sicherlich wieder verschlafen hat.
uniemożliwiać, zapobiegać
start learning
verhindern
szlaban
start learning
die Schranke
ograniczać zakazywać dawać szlaban
start learning
einschränken
Ograniczenie
start learning
die Einschränkung
oglądać wspólnie
start learning
mitschauen
tak dalej nie da się
start learning
kommt man nicht weiter
nic nie można zapobiec
start learning
lässt sich nichts mehr verhindern
zlecenie x 2
start learning
der Auftrag die Bestellung
misja edukacyjna
start learning
der Bildungsauftrag
umiejętności korzystania z mediów
start learning
Medienkompetenz
w samą porę
start learning
rechtzeitig
przyszłam na czas w samą porę?
start learning
Komme ich rechtzeitig?
stosować
start learning
eine setzen
sprzeciwiać się
start learning
widersprechen
znak ostrzegawczy
start learning
Alarmzeichen
temu winne są
start learning
daran schuld sind
niezdrowa postawa
start learning
ungesunde Haltung
Uważam, że
start learning
Ich finde
być surowym wobec kogoś
start learning
strenger sein
surowy
Jadłaś kiedyś surowe mięso?
start learning
roh
Hast du irgendwann rohes Fleisch gegessen?
określać wyznaczać stawiać granice
start learning
die Grenzen setzen
bezstresowe wychowanie
start learning
stressfreie Bildung / Erziehung
więcej niż
start learning
umso
Jestem zdania, że
start learning
ich bin der Meinung
skoro tylko, jak tylko
start learning
sobald
wiedzieć o czymś mieć rozeznanie
start learning
auskennen
mieć więcej zaufania
start learning
mehr Vertrauen haben
wzór przykład do naśladowania
start learning
das Vorbild
nie powinniśmy być zaskoczeni
start learning
dürften wir uns nicht wundern
być wyraźnie uregulowane
start learning
klar geregelt sein
Włączyć Wyłączyć
start learning
aufdrehen abdrehen
nie orientuję się tutaj w kontekście na przykład w wizyty turysty
start learning
ich kenne mich hier nicht aus

You must sign in to write a comment