2019 March

 0    14 flashcards    jolanta99
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rząd
start learning
the government
budżet
Czy mamy w budżecie pieniądze żeby opłacić ten program?
start learning
a budget
Do we have money in the budget to pay for this program?
używać, wykorzystywać
Polskie rodziny nie wykorzystują dobrze swoich pieniędzy.
start learning
use
Polish families don't use their money very well.
bardzo
start learning
bardzo
dużo
start learning
a lot of
Nie wiem czy dobrze zrozumiałam.
start learning
I do not know if I understood correctly.
tak sobie
start learning
so so
zgłaszać coś na/do...
Zgłosiłam to do zarządu.
start learning
report sth to...
I reported it to the board.
poprosić o wyjaśnienie / wytłumaczenie
Poprosiłabym o wyjaśnienie.
start learning
ask for an explanation
I would ask for an explanation.
wyjaśnić coś komuś
Możesz mi to wyjaśnić?
start learning
explain something to someone
Can you explain it to me?
Wszystko skończyło się szczęśliwie.
start learning
Everything finished with a happy ending.
Tekst jest o tym jak przygotować się na wakacje zagranicą.
start learning
The text is about how to prepare for holidays abroad.
Powinniśmy znać tradycje tego kraju.
start learning
We should know the traditions of this country.
sprawdzić maila
start learning
check email

You must sign in to write a comment