16) Prawo spadkowe

 0    18 flashcards    nev
print play test yourself
 
Question Answer
Dziedziczenie jest wejściem w ogół praw zmarłego
start learning
Hereditas nihil aliud est, quam successio in uniwersum ius, quod defunctus habuerit
Umowa o dziedziczenie przyszłe jest zabroniona
start learning
Pactum de successione futura est illicitum
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam ma
start learning
Nemo plus commodo heredi suo relinquit, quam ipse habuit
Określenie „spadek” obejmuje niewątpliwie także spadek nadmiernie zadłużony
start learning
Hereditatis appellatio sine dubio continet etiam damno sam hereditatem
Kary spadkobierca nie dziedziczy
start learning
In poenam heres non succedit
Przestępstwa wygasają na skutek śmierci sprawcy
start learning
Crimina morte extinguuntur
Wszystkie pożytki powiększają spadek
start learning
Fructus omnes augent hereditatem
Testament to prawne wyrażenie naszej woli dotyczące tego, czego ktoś sobie życzy, by stało się po jego śmierci
start learning
Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod qui post mortem suam fieri velit
Testament jest to właściwe wyrażenie naszej woli, dokonane w formie uroczystej dlatego, aby miało moc po naszej śmierci
start learning
Testamentum est mentis nostrae iustia contestatio, in id sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat
Nikt nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo
start learning
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
Wola spadkodawcy (testatora) może być zmieniona aż do ostatniej chwili (jego) życia (aż do śmierci)
start learning
Ambulatoria est viluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem)
Nikt nie może uczynić w testamencie postanowienia, którego nie mógłby sam zmienić
start learning
In testamento nemo sibi legem dicere potest, a qua recedere non possit
Dla prawa dotyczącego kodocylu to jest szczególne, że wszystko co w nim zostało napisane traktowane jest tak, jakby było napisane w testamencie
start learning
Codicillorum ius singulare est, ut quaecumque in his scribentur, perinde haberentur, ac si in testamento scripta essent
W testamentach badamy zamiar spadkodawcy dogłębniej (niż w czynnościach między żyjącymi)
start learning
In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
Zapis jest uszczupleniem spadku, przez które testator chce uczynić komuś przysporzenie z tego, co przypada jako całość spadkobiercom
start learning
Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit
Zapis jest pozostawioną przez testatora darowizną
start learning
Legatum est donatio testamento relicta
Za początek i fundament całego testamentu uważa się ustanowienie spadkobiercy
start learning
Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est
Spadkobierców (własnych) należy albo powołać do spadku albo wydziedziczyć
start learning
Sui heredes instituendi sunt vel exherandi

You must sign in to write a comment