13 EACH vs EVERY

 0    10 flashcards    baloniasz15
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
- Spotykamy się codziennie. - Spotykamy się każdego dnia.
start learning
- We meet every day. - We meet each day.
Spotykamy się każdego dnia. (podkreślenie)
start learning
We meet each and every day.
Daliśmy każdemu dziecku (wszystkim na raz), które przyszło na przyjęcie prezent. Daliśmy im wszystkim prezent.
start learning
We gave every child who came to the party a present. We gave them all a present.
Daliśmy każdemu dziecku (oddzielenie, indywidualnie), które przyszło na przyjęcie, prezent. Rozdawaliśmy je (te prezenty) jeden po drugim.
start learning
We gave each child who came to the party a present. We handed them out one by one.
- Trzymał broń w każdej dłoni. - Trzymał broń w obu dłoniach.
start learning
- He was holding a gun in each hand. - He was holding a gun in both hands.
Ona ewidentnie biła się (w przeszłości. - Miała siniaki na każdej nodze i rany na każdym ramieniu. - Miała siniaki na obu nogach i rany na obu rękach.
start learning
She had clearly been in a fight. - She had bruises on each leg and cuts on each arm. - She had bruises on both legs and cuts on both arms.
Moi rodzice pracują w Londynie. - Każdy z nich pracuje w banku. - (Oni) oboje pracują w banku
start learning
My parents work in London. - Each of them works in a bank. - They both work in a bank
(GENERALNIE KIJOWA WERSJA!!!) Moi rodzice pracują w Londynie. - Każdy z nich pracuje w banku. - Oboje (z nich) pracują w banku.
start learning
My parents work in London. - They each work in a bank. - Both of them work in a bank.
Każdy z nich pracuje w banku. (kazdy od 3 w górę)
start learning
Every one of them works in a bank.
Złamałem każdy palec każdej dziewczynie, z którą tańczyłem w szkole.
start learning
I broke every toe of every girl that I danced with at my high school prom.

You must sign in to write a comment