12.2 amish

 0    92 flashcards    klaudiabukowiec
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aparaty oddechowe
start learning
breathing apparatus
urządzenia gospodarstwa domowego
start learning
household appliance
Urządzenia służące do oszczędzania pracy
start learning
labour saving devices
Silnik
start learning
Engine
wyposażenie
start learning
equipment
sprytny gadżet
start learning
clever gadget
wyposażenie
start learning
equipment
bankomat
start learning
cash machine
techniczny
start learning
technological
technologia
start learning
technology
najnowocześniejsze
start learning
cutting-edge
trwały
start learning
durable
łatwy w użyciu
start learning
easy to use
Przyjazny dla środowiska naturalnego
start learning
enviromentally friendly
poręczny
start learning
handy
ręczne
start learning
hand-wearing
Trwałość
start learning
long-lasting
nie zanieczyszczających
start learning
non-polluting
przestarzały
start learning
obsolete
staromodny
start learning
old-fashioned
nieaktualny
start learning
out-of-date
praktyczny
start learning
practical
przyjazny dla użytkownika
start learning
user friendly
antypatia
start learning
dislike
niedokładny
start learning
inaccurate
nieodpowiednie
start learning
inappropriate
niewygodny
start learning
inconvenient
nieskuteczny
start learning
ineffective
nieskuteczny
start learning
inefficient
nierówność
start learning
inequality
nieczuły
start learning
insensitive
marnotrawstwo
start learning
mismanagement
nieufność
start learning
mistrust
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
niezdolny
start learning
unable
mało prawdopodobne,
start learning
unlikely
niepotrzebny
start learning
unnecessary
przestarzały
start learning
obsolete
mimo że
start learning
although
mimo
start learning
despite
poza tym
start learning
besides
jednakże
start learning
however
inaczej
start learning
otherwise
więc, zatem
start learning
Therefore
W celu
start learning
In order to
albo albo
start learning
either or
ani ... ani...
start learning
neither ... nor...
Jak
start learning
As
podczas / w trakcie
start learning
while
aż do teraz
start learning
until now
niż
start learning
than
jak i
start learning
both and
dzięki
start learning
owing to
zatem
start learning
therefore
przed
start learning
prior to
co więcej / prócz tego
start learning
moreover
ponad 50
start learning
over 50
mniej niż 50
start learning
less than 50
równie
start learning
equally
poważny
start learning
major
jakosc
start learning
quality
unikac
start learning
Avoid
przeciazenie
start learning
overload
mniejszy
start learning
minor
sredni
start learning
Medium
wzrosła
start learning
went up
zszedł
start learning
went down
prawie
start learning
almost
kwartalnik
start learning
quaterly
tryplet
start learning
triplet
prawdopodobnie
start learning
likely
powodowany
start learning
caused
bez
start learning
without
bezpieczniej
start learning
safer
pod warunkiem,
start learning
provided
osiągać
start learning
achieve
starania
start learning
efforts
aby zapewnić
start learning
make ensure
ubezpieczać
start learning
insure
nagły wypadek
start learning
emergency
rocznie
start learning
annually
chwilowy
start learning
instantaneous
uszkodzic
start learning
damage the
uratowany
start learning
rescued
zatwardziały
start learning
confirmed
zatwardzenie, zaparcie
start learning
constipation, constipation
starania
start learning
efforts
wymuszony
start learning
forced
rozdarty
start learning
torn
rozdarty
start learning
torn
schronienie
start learning
refuge, shelter
rozczarowany
start learning
disappointed

You must sign in to write a comment