1.9 'Ja mam'. Dopełniacz.

 0    36 flashcards    martabab
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ja mam brata i siostrę.
start learning
У меня́ есть брат и сестра́.
Ty masz samochód, a ja mam rower.
start learning
У тебя́ есть маши́на, а у меня́ есть велосипе́д.
Masz okulary?
start learning
У тебя́ есть очки́?
Czy ty masz komputer?
start learning
У тебя́ есть компью́тер?
Tak, mam.
start learning
Да, у меня́ есть.
On ma psa.
start learning
У него́ есть соба́ка.
Pani ma moją torbę?
start learning
У вас есть моя́ су́мка?
Czy ona ma w domu balkon?
start learning
У неё до́ма есть балко́н?
Czy ty masz prawo jazdy?
start learning
У тебя́ есть води́тельские права́?
My już mamy prezent, a wy?
start learning
У нас уже́ есть пода́рок, а у вас?
Nie, my jeszcze nie mamy prezentu.
start learning
Нет, у нас ещё нет пода́рка.
Wy macie dużo książek.
start learning
У вас мно́го книг.
Oni mają domek letniskowy.
start learning
У них есть да́ча.
Czy ma pani bilet?
start learning
У вас есть биле́т?
Czy ty masz przyjaciół?
start learning
У тебя́ есть друзья́?
Czy ty masz przyjaciela?
start learning
У тебя́ есть друг?
Babcia i dziadek mają stare zdjęcia.
start learning
У ба́бушки и де́душки есть ста́рые фотогра́фии.
Czy Władimir ma mieszkanie?
start learning
У Влади́мира есть кварти́ра?
Nie, on nie ma podręcznika.
start learning
Нет, у него́ нет уче́бника.
Olga, czy ty masz bagaż?
start learning
О́льга, у тебя́ есть бага́ж?
Nie, Olga nie ma torby
start learning
Нет, у О́льги нет су́мки.
Syn nie ma przyjaciela, ale ma przyjaciółkę.
start learning
У сы́на нет дру́га, но у него́ есть подру́га.
Nie mam telewizora.
start learning
У меня́ нет телеви́зора.
Masz zapalniczkę?
start learning
У тебя́ есть зажига́лка?
Niestety, nie mam. Nie palę.
start learning
К сожале́нию, у меня́ нет. Я не курю́.
Czy macie wolny pokój?
start learning
У вас есть свобо́дный но́мер?
Jaką masz książkę?
start learning
Кака́я у тебя́ кни́га?
Mam czerwoną książkę.
start learning
У меня́ кра́сная кни́га.
Jaki masz pokój?
start learning
Кака́я у тебя́ ко́мната?
Ja mam duży pokój.
start learning
У меня́ больша́я ко́мната.
Jakie masz włosy?
start learning
У меня́ больша́я ко́мната.
Ja mam krótkie włosy, a ty masz długie.
start learning
У меня́ коро́ткие во́лосы, а у тебя́ дли́нные.
Ty masz telefon?
start learning
У тебя́ есть телефо́н?
Tak, mam.
start learning
Да, у меня́ есть.
Jaki masz telefon?
start learning
Како́й у тебя́ телефо́н?
Mam nowy telefon.
start learning
У меня́ но́вый телефо́н.

You must sign in to write a comment