1. Corporate culture

 0    74 flashcards    marcink80
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uniknąć
start learning
avoid
spotkać się z (zasadami w firmie)
start learning
encounter
stażysta
start learning
intern
praktyki, staż
start learning
internship
powyżej
start learning
above
ponad wszystko
start learning
above all
przełożony
start learning
a superior
stopniowo
start learning
gradually
niepisane zasady
start learning
unwritten rules
nieakceptowalny
start learning
unacceptable
głównie
start learning
mainly
zatrudnić kogoś
start learning
hire someone
dyrektor operacyjny
start learning
chief operating officer
z dnia na dzień
start learning
day to day basis
wyznaczać
start learning
appoint
wpływowy
start learning
influential
wzmacniać
start learning
reinforce
postawa/podejście
start learning
attitude
Mniejszości etniczne
start learning
ethic minorities
mimo
start learning
despite
zadanie
start learning
asignment
zastępca
start learning
deputy
współpracownik
start learning
associate
współpracownik
start learning
collabolator
współpracować
start learning
liaise
zachwycony
start learning
delighted
pracować z
start learning
alongside with
emeryt
start learning
retired
zatrudniony
start learning
hired
chrapanie
start learning
snore
wydajny
start learning
efficient
odpowiedni
start learning
appropriate
nieskuteczność
start learning
inefficiency
doradzać
start learning
advise
wskazany
start learning
advisable
nieszczery
start learning
insincere
szczery
start learning
frank
zagrażających
start learning
threatening
przekazać zadania
start learning
delegate tasks
załącznik
start learning
appendix
uzyskać
start learning
obtain
nabyć
start learning
acquire
montaż
start learning
assembly
magazyn
start learning
warehouse
porozumienie
start learning
rapport
raport
start learning
report
marnotrawstwo
start learning
waste
namawiać
start learning
persuade
uspokajać
start learning
rassure
autonomia
start learning
autonomy
dress code
start learning
dress code
inicjatywa
start learning
initiative
szybko coś zrozumieć
start learning
pick up
plan
start learning
organigram
poprzednik
start learning
predecessor
przejąć kontrolę nad
start learning
take control (take over)
śmiać się z kogoś w przyjacielski sposób
start learning
take the mickey
wrócić do zdrowia/do szczęścia
start learning
bounce back
pogląd
start learning
outlook
sparafrazować
start learning
paraphrase
firma dziecko
start learning
subsidiary
wcielać
start learning
incorporate
zwiększyć
start learning
enhance
odnosić się
start learning
relate
być ocenianym
start learning
be assessed
być nadzorowanym
start learning
be supervised
ocena
start learning
appraisal
bystrość
start learning
insight
wynik
start learning
outcome
przegląd
start learning
overview
grozić
start learning
threaten
nawał pracy
start learning
workload
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
wycena
start learning
evaluation

You must sign in to write a comment