1 termin czacha

 0    99 flashcards    chomikmimi
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ethmoidal labyrinth jest uzupełniany przez
start learning
ethmoidal semicellulae
Ethmoidal labyrinth: uzupełnienie ściany posterior
start learning
sphenoid i palatine bone
Ethmoidal labyrinth: uzupełnienie ściany anterior
start learning
lacrimal i maxilla bone
Ethmoidal labyrinth: uzupełnienie ściany superior
start learning
frontal bone
Ethmoidal labyrinth: uzupełnienie ściany inferior
start learning
maxilla i palatine bone
Gdzie są zakończenia canaliculus mastoideus?
start learning
na zewnątrz czaszki
External aperture of vestibular aqueduct, gdzie jest?
start learning
na zewnątrz czaszki
Musculotubarius canal gdzie jest?
start learning
Należy do middle cranial fossa; jest do przodu od carotid canal na przedniej ścianie piramidy
Jugular process gdzie się znajduje?
start learning
na zewnątrz czaszki
Paramastoid process gdzie sie znajduje?
start learning
Na zewnątrz czaszki
Gdzie się znajduje superior aperture of tympanic canaliculus?
start learning
Przednia ściana piramidy kości skroniowej -> middle cranial fossa
Gdzie się znajduje sphenopetrosal synchondrosis?
start learning
middle cranial fossa
Articular fovea, gdzie się znajduje?
start learning
Na zewnątrz czaszki
Jugular tubercle gdzie się znajduje?
start learning
na occipital bone -> dół tylny czaszki
Cribriform plate wypełnia
start learning
ethmoidal notch of frontal bone
Ile jest etmhmoidal air cells?
start learning
11 anterior, 3 middle i 6 posterior
Nasal part of frontal bone przyczynia siędo
start learning
utworzenia anterior and posterior ethmoidal canals
Uncinate process przechodzi
start learning
poniżej ethmoidal bulla i łączy się z ethmoidal process of inferior nasal concha
Sphenofrontal s. zwykle kostnieje
start learning
w 2 roku żcyia
Sphenoethmoidal s. zwykle kostnieje
start learning
w 6 roku życia
Foramen venosum of vesalius zazywczaj występuje
start learning
między foramen ovale a scaphoid fossa
Gdzie jest jugular foramen?
start learning
W części bocznej petrooccipital synchondrosis
Posterior opening of pterygoid canal znajduje się
start learning
na anterior margin of foramen lacerum
Do czego się odnosi maxillary body
start learning
do anteriorwalls of pterygopalatine i infratemporal fossa, a takze orbital frool
orbital proces of palatine bone Do czego się odnosi
start learning
anterior wall of pterygopalatine fossa i do orbital floor
Do czego się odnosi pterygoid process
start learning
tworzy ścianę tylną pterygopalatine fossa, tworzy medial wall infratemporalfossa(jego boczna część)
Sphenoid's body Do czego się odnosi
start learning
tworzy superior wall pterygopalatine fossa. Tworzy medial wall oczodołu
Do czego się odnosi perpendicularplate of palatine bone
start learning
tworzy medial wall pterygopalatine fossa
Foramen venosum, co łączy?
start learning
Pterygoid venous plexus (z infratemporalfossa) z cavernous sinus
Co przechodzi przez foramen venosum?
start learning
Emissary vein
Inferior orbital fissure, co tworzą?
start learning
Greater wing, orbital plate of maxilla, orbital process of palatine bone i zygomatic bone
Superior orbital fissure, gdzie się znajduje?
start learning
Między greater wing, lesser wing i corpus of sphenoid
Pterygoalar foramen to inaczej
start learning
Crotaphitico-buccinatorium foramen
Pterygoalar foramen powstaje
start learning
gdy skostnieje pterygoalar ligament, co skutkuje zwężeniem foramen ovale. Występuje obok niego, na zewnatrz w infratemproral fossa
Carotico clinoid foramen, gdzie się znajduje?
start learning
W middle cranial fossa.
Caroticoclinoid foramen, kiedy się tworzy?
start learning
Kiedy skostnieje więzadło między anterior i middle clinoid process
Na parietal bone nieco nachodzi
start learning
Temporal squama i greater wing
Pterygopalatine fossa ograniczona jest
start learning
przez 3 kości: sphenoid, palatine, maxilla
Infratemporal fossa jest ograniczona przez
start learning
4 kosci: mandible, sphenoid, temporal, maxilla
Elementy wspólne z medial pterygoid plate
start learning
vaginal process, Gruber's lig, scaphoid fossa, choane, hamulus
Więzadło Grubera, co to?
start learning
w. skalisto-klinowe, pomiędzy szczytem piramidy a tylnym wyrostkiem pochyłym, tworzy scianę górną kanału Dorella
Vaginal process to...
start learning
przedłużenie medial pterygoid plate
Scaphoid fossa to
start learning
przedłuzenie medial plate
Pterygospinous bar and foramen mają związek
start learning
z lateral pterygoid plate
Greater and lesser wing A orbit
start learning
orbit; mniejsze w scianie gornej, wieksze w bocznej
Skrzydła a: infratemporal fossa
start learning
skrzydło większe w ścianie górnej, wyr. skrzydłowaty w przyśrodkowej
Sphenopalatine foramen komunikuje
start learning
pterygopalatine fossa z posterior part of superior nasal meatus
trójkątna tylna powierzchnia pyramidal process uzupełnia
start learning
pterygoid fossa
Orbital process obejmuje
start learning
zatokę powietrzną, która może komunikować się zarówno z posterior ethmoidal air cells jak i sphenoidal sinus
Sphenoidal process łączy się z
start learning
sphenoidal concha, vomerina ala, root of medial pterygoid plate i vaginal process oraz przyczynia się do palatovaginal canal
Które ściany external topographical elements składają się tylko z 1 kosci?
start learning
Lateral wall of infratemporal fossa
Petorsal apex (połączone z czym i jak)
start learning
+ sphenoidal lingula, z petrolingual ligament or bar
anterior and middle clinoid process, jak polaczone
start learning
caroticoclinoid ligament or bar
Root of pterygoid process and infratemporal surface of greater wing
start learning
pterygoalar ligament or p bar
anterior and posterior clinoid process
start learning
interclinoid ligament or bar
pterygospinous ligament, polaczenie czego?
start learning
upper part of posterior border of lateral pterygoid plate i spinous process of the sphenoid
Punkty w medial saggital plane
start learning
opisthion, bregma, menton
Z wyjątkiem foramen rotundum, wszystkie pozostałe foramina of greater wing
start learning
komunikują middle cranial fossa z infratemporal fossa
Vomerovaginal and palatovaginal są od siebie oddzielone
start learning
przez perpendicular plate of palatine bone
vomerorostral canal jest
start learning
ślepy z przodu
inferior orbit fissure komunikuje
start learning
orbit z infratemporal and pterygopalatine fossa
Posterior ethmoidal foramen komunikuje się... z jamą nosową
start learning
bezpośrednio
Anterior ethmoidal foramen komunikuje się... z jamą nosową
start learning
pośrednio
Frontal bone: frontal suture zwykla zanika
start learning
do 7 roku zycia
Frontal bone: matopism
start learning
odnosi się do okolo 7% populacji, to przetrwały metopic suture
Które struktury medial wall of orbit rzutują na lateral wall of nasal cavity?
start learning
Posterior ethmoidal foramen, ethmoidal labyrinth, lacrimal bone, frontal process of maxilla
sphenoparietal suture znajduje się
start learning
między sphenion a crotaphion
Sphenoocipital synchondrosis wpływa na
start learning
wzrost cranial base, calvaria oraz facia skeleton
Osie podłóżne dwóch petrus temporal bones zbiegają
start learning
sięku przodowi pod kątem prostem
cerebral juga odpowiadają
start learning
cerebral sulci
Anterior and posterior lacrimal crest odnoszą sięodpowiednio do
start learning
frontal process of maxilla and lacrimal bone
W części górnej anterior and medial walls of infratemporal fossa są odziellone od siebie przez
start learning
pterygomaxillary fissure
Lateral part of occipital bone jest przebita przez
start learning
hypoglossal canal
Lateral pterygoid plane zaangażowana jest w
start learning
medial wall of infratemporal fossa
Inframembranous ossification odnosi się do
start learning
maxilla and medial pterygoid plate, zygomatic, lacrimal, palatine, parietal bones, mandible
Co wyznacza orphyon?
start learning
Pozioma linia przechodząca przez najwyższe punkty superciliary arches w linii pośrodkowej
Z wyjątkiem posterior nasal spine, brzeg tylny hard palatine jest
start learning
wklęsły
skostniałe petrosphenoid and caroticoclinoid ligaments mogą uciskać odpowiednie
start learning
uciskać odpowiednie abducent nerve and internal carotid a.
Druga część facial canal przebiega
start learning
łukowato przed anterior semicircular canal
Frontal tubers; u dzieci, kobiet, mezczyzn
start learning
u kobiet i dzieci większe, u mezczyzn mniej wydatne
Boczne ograniczenie inferior orbital fissure zwykle odnosi się do
start learning
zygomatic bone, pomiędzy jej połączeniami z greater wing and maxillary body
W przeciwieństwie do pozostałych cranial fossae, anterior cranial fossa
start learning
nie komunikuje się bezpośrednio z external cranial base
Nasolacrimal canal utworzony jest przez
start learning
frontal process and body of maxilla, lacrimal bone, and inferior nasal concha
Inferior process of tegmen tympani dzieli
start learning
squamotympanic fissure na petrosquamous and petrotympanic fissures
Anterior cranial fossa komunikuje się z
start learning
jamą nosową przez otwory sitowe i otwór ślepy oraz z oczodołem przez kanał nerwu wzrokowego
Posterior cranial fossa komunikuje się z
start learning
podstawą zewnętrzną czaszki przez otwór żyły szyjnej
Middle cranial fossa komunikuje się z
start learning
podstawą zewnętrzną czaszki przez wylot kanału tętnicy szyjnej i otwór poszarpany
Nasolacrimal canal wychodzi z...
start learning
dołu woreczka łzowego
Nacolacrimal canal ograniczenie boczne i od przodu
start learning
lacrimal groove of frontal process + body of maxilla
Nasolacrimal canal ograniczenie przyśrodkowe i od tyłu:
start learning
lacrimal groove of lacrimal bone + lacrimal process of inferior nasal turbinate
Nasolacrimal canal zawiera
start learning
Nasolacrimal duct; jest skierowany ku dołowi i nieco ku tyłowi
Temporomandibular joint: podczas środkowej fazy otwierania ust
start learning
ruchowi ślizgowemu w cz. górnej stawu towarzyszy ruch zawiasowy w dolnej cz. stawu
hormion opis
start learning
posterior opening of vomerorostral canal
Trochlear fovea or spine opis
start learning
orbital part of frontal bone
Mylohyoid line opis
start learning
body of mandible
Trigeminal notch opis
start learning
superior border of petrous temporal bone
Posterior wall of pterygopalatine fossa, jakie struktury?
start learning
pterygoid process, palatovaginal canal, maxillary surface of greater wing, foramen rotundum
facial i tympanic canal
start learning
they dont cross
facial i mastoid canal they
start learning
cross pod 90 stopni

You must sign in to write a comment