09.2017 (7) part 2

 0    478 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
• The impact was so big, the driving wheel crushed his arm.
start learning
Siła uderzenia była tak wielka, że kierownica zmiażdżyła jego rękę.
• The impact of the asteroid destroyed the town.
start learning
Siła uderzenia asteroidy zniszczyła miasto.
The impact of the asteroid destroyed the town.
start learning
Siła uderzenia asteroidy zniszczyła miasto.
impact ****
start learning
siła uderzenia, uderzenie, zderzenie, wstrząs
soot
start learning
sadza
skid *
start learning
poślizgnąć (się), wpaść w poślizg (o pojeździe)
• The Mercedes skidded to a stop four metres from her.
start learning
Mercedes wpadł w poślizg i zatrzymał się cztery metry przed nią.
skid marks
start learning
ślady hamowania
skid
start learning
poślizg (pojazdu)
• The car went into a skid after a sudden brake.
start learning
Samochód wpadł w poślizg po nagłym hamowaniu.
debris, **
start learning
śmieci, bałagan
• It's about time I cleaned the debris in my room.
start learning
Najwyższa pora, żebym sprzątnął bałagan w moim pokoju.
space debris, orbital debris, space junk, space waste
start learning
kosmiczne śmieci, kosmiczne odpadki, kosmiczne wysypisko
hubris literary
start learning
arogancka duma, pycha
upstart
start learning
dorobkiewicz, parweniusz, karierowicz
entity **
start learning
jednostka
• It makes no sense to talk about the European economy as a single entity.
start learning
Nie ma sensu rozmawianie o gospodarce europejskiej jako jednej jednostce.
• We shouldn't change our principles because of a single entity.
start learning
Nie powinniśmy zmieniać naszych zasad przez jedną jednostkę.
entity **
start learning
istota
• He claims he met an extraterrestrial entity.
start learning
On twierdzi, że spotkał się z istotą pozaziemską.
guts *
start learning
wnętrzności, bebechy (najważniejsze elementy czegoś) informal
• He looks like he wanted to rip your guts out.
start learning
On wygląda, jakby chciał ci wyrwać wnętrzności.
crook *
start learning
oszust informal synonim: fake
• Most of these politicians are just a bunch of crooks.
start learning
Większość z tych polityków to tylko banda oszustów.
• I was deceived by some crook who told me it was gold.
start learning
Zostałem nabrany przez jakiegoś oszusta, który powiedział mi, że to było złoto.
cone *
start learning
szyszka
• There were some cones laying on the ground in the forest.
start learning
Na ziemi w lesie leżało kilka szyszek.
There were some cones laying on the ground in the forest.
start learning
Na ziemi w lesie leżało kilka szyszek.
cone *
start learning
szyszka
cone *
start learning
stożek
• The building was in the shape of a cone.
start learning
Budynek był w kształcie stożka.
powwow, pow-wow
start learning
spotkanie, konferencja informal
bigwig
start learning
ważniak, gruba ryba informal
wrinkle *
start learning
fałd, zmarszczenie
• He hid a piece of paper in the wrinkle of his jacket.
start learning
On ukrył kawałek papieru w fałdzie swojej kurtki.
wrinkle *
start learning
zagniecenie
• I need to iron the wrinkles on my shirt.
start learning
Muszę wyprasować zagniecenia na mojej koszulce.
wrinkle *
start learning
zmarszczka (na skórze)
• I think I've got a new wrinkle this morning.
start learning
Myślę, że dziś rano przybyła mi jedna zmarszczka.
insignificant
start learning
mało znaczący, nieistotny synonim: trifling
procure
start learning
sprawiać, doprowadzać do czegoś
procure
start learning
starać się (o coś)
procure
start learning
dostawać, zdobywać, zyskiwać formal
enrapture, rapture
start learning
zachwycać, zachwycić, oczarować, oczarowywać
rapture
start learning
uniesienie, zachwyt (nad czymś), upojenie (czymś) literary
• I went into raptures over her new album.
start learning
Wpadłem w zachwyt nad jej nowym albumem.
• "What a lovely dress," she said in rapture.
start learning
"Co za cudowna sukienka" - ona powiedziała w zachwycie.
rapture
start learning
wniebowzięcie
• Do you know the story of the rapture of Virgin Mary?
start learning
Znasz historię wniebowzięcia Maryi Dziewicy?
admiration *
start learning
zachwyt, podziw
• She looked at him with admiration.
start learning
Ona spojrzała na niego z podziwem.
• He shook his head in admiration.
start learning
On potrząsnął głową w podziwie.
• She said this not in criticism but in admiration.
start learning
Ona nie powiedziała tego krytycznie, tylko w podziwie.
delight **
start learning
zachwyt
• I saw the delight on her face when she saw her new car.
start learning
Widziałem zachwyt na jej twarzy, kiedy zobaczyła swój nowy samochód.
• The children screamed in delight when they saw their new toys.
start learning
Dzieci krzyknęły z zachwytu, kiedy zobaczyły swoje nowe zabawki.
enchantment
start learning
urok, czar, powab, oczarowanie, zachwyt
hub *
start learning
piasta (część koła napędowego)
auspicious
start learning
pomyślny, obiecujący
• This book is an auspicious start to a writing career.
start learning
Ta ksiązka jest obiecującym początkiem kariery pisarskiej.
This book is an auspicious start to a writing career.
start learning
Ta ksiązka jest obiecującym początkiem kariery pisarskiej.
auspicious
start learning
pomyślny, obiecujący
entry-level, enter-level
start learning
przeznaczony dla początkujących (np. stanowisko w pracy)
entry-level, enter-level
start learning
nowoprzyjęty
either, *****
start learning
też nie
• I don't like milk either.
start learning
Też nie lubię mleka.
• I don't want to go to school either.
start learning
Ja też nie chcę iść do szkoły.
either, *****
start learning
albo jeden, albo drugi, którykolwiek, oba, obydwa
• Use either hand to hold the door.
start learning
Użyj którejkolwiek ręki, żeby przytrzymać drzwi.
• Make chicken or beef - either will be good.
start learning
Zrób kurczaka albo wołowinę - którekolwiek będzie dobre.
Make chicken or beef - either will be good.
start learning
Zrób kurczaka albo wołowinę - którekolwiek będzie dobre.
either *****
start learning
albo jeden, albo drugi, którykolwiek, oba, obydwa
She's the kind of person you either love or hate.
start learning
Ona jest taką osobą, którą albo kochasz albo nienawidzisz.
either *****
start learning
albo (używane w konstrukcji "either... or")
either, *****
start learning
albo (używane w konstrukcji "either... or")
• She's the kind of person you either love or hate.
start learning
Ona jest taką osobą, którą albo kochasz albo nienawidzisz.
• They want to travel to either Australia or Egypt.
start learning
Oni chcą pojechać albo do Australii, albo do Egiptu.
• You can have either the pink or the blue one, you can't have both.
start learning
Możesz dostać albo różową, albo niebieską, nie możesz mieć obu.
• Either she leaves or I will!
start learning
Albo ona wyjdzie albo ja!
attention *****, att. *****, attn. *****
start learning
opieka, troska, dbałość
• Babies need a lot of attention.
start learning
• Niemowlęta potrzebują dużo uwagi.
Niemowlęta wymagają dużo troski.
start learning
Niemowlęta wymaga dużo troski.
• I don't need your attention.
start learning
Nie potrzebuję twojej troski.
where *****
start learning
skąd (używane z "from")
pixilated, pixiliated American English
start learning
postrzelony, zwariowany, zakręcony informal
pixilated, pixiliated American English
start learning
pijany, narąbany, zalany, wstawiony informal
unlikely **
start learning
nieprawdopodobny (np. historia, opowieść)
• What an unlikely story, tell it again!
start learning
Co za nieprawdopodobna historia, opowiedz ją jeszcze raz!
• This story is too unlikely to be true.
start learning
Ta opowieść zbyt nieprawdopodobna, aby była prawdziwa.
juicy *
start learning
pikantny (np. scena, historia) informal
entrepreneur **
start learning
przedsiębiorca
• The worst entrepreneur is the one who brings his company into bankruptcy.
start learning
Najgorszym przedsiębiorcą jest ten, który doprowadza firmę do bankructwa.
hair-raising
start learning
jeżący włosy na głowie (np. opowieść)
give somebody the shivers, give somebody the goosebumps, give somebody the creeps, give somebody chills
start learning
przyprawić o dreszcze, przyprawić o ciarki, przyprawić o gęsią skórkę, nastraszyć kogoś spoken
• He's a weird kid, he's always giving me the creeps.
start learning
To dziwny dzieciak, zawsze przyprawia mnie o dreszcze.
dizzy feeling
start learning
zawroty głowy
officially **
start learning
publicznie, formalnie
• The airline officially apologized for the delay.
start learning
Linia lotnicza publicznie przeprosiła za opóźnienie.
disparage
start learning
ubliżać formal
superstition
start learning
przesąd, zabobon
• They want to take us back to the dark days of ignorance and superstition.
start learning
Chcą nas cofnąć z powrotem w mroczne dni ignorancji i zabobonów.
• You're a community of people with a common superstition.
start learning
Jesteście społecznością ludzi ze wspólnym przesądem.
• This school of thought is bordering on outright superstition.
start learning
Ta szkoła filozoficzna bliska jest zwyczajnemu zabobonowi.
goddess *
start learning
bogini (bóstwo lub piękna kobieta)
• She's a beautiful girl with a figure like a Greek goddess.
start learning
Ona jest piękną dziewczyną, o figurze Greckiej bogini.
wedge *
start learning
kawałek czegoś w kształcie klina (np. kawałek sera, cytryny)
superimpose
start learning
narzucać, obciążać, przesycać
• His passions are superimposed onto his art.
start learning
Jego sztuka jest przesycona jego pasjami.
predilection
start learning
predylekcja, zamiłowanie, upodobanie formal
extraneous
start learning
nieistotny, poboczny
incertitude
start learning
niepewność
certitude
start learning
pewność formal
solace
start learning
pocieszenie, pociecha, ulga formal
• I found solace in meditation.
start learning
Znalazłem pociechę w medytacji.
I found solace in meditation.
start learning
Znalazłem pociechę w medytacji.
solace
start learning
pocieszenie, pociecha, ulga formal
ease ***
start learning
zelżeć, złagodnieć (np. o bólu)
• This medicine will ease the pain.
start learning
Ten lek uśmierzy ból.
• The pain isn't easing.
start learning
Ból nie łagodnieje.
ease ***
start learning
ułatwić
• I will ease this task for you.
start learning
Ułatwię ci to zadanie.
• I wanted to ease your life.
start learning
Chciałem ułatwić ci życie.
mute
start learning
niemy synonim: silent
• They are no longer willing to remain mute on this subject.
start learning
Oni nie chcą już milczeć na ten temat.
mute
start learning
niemy, milczący
endorse **, indorse **
start learning
udzielać poparcia, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata)
• I expect the boss to endorse these recommendations.
start learning
Oczekuję, że szef udzieli poparcia tym rekomendacjom.
• I fully endorse everything the chairperson has said.
start learning
Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.
• The president endorsed this candidate.
start learning
Prezydent udzielił poparcia temu kandydatowi.
work at something **
start learning
pracować nad czymś
• I'm working at this new project.
start learning
Pracuję nad tym nowym projektem.
• His working at his new album.
start learning
On pracuje nad swoim nowym albumem.
line something up
start learning
przygotowywać coś
• Some people stayed longer and helped to line the chairs and tables up.
start learning
• Niektórzy ludzie zostali dłużej i pomogli wyrównać krzesła i stoły.
Niektóre osoby zostały dłużej i pomogły przygotować krzesła i stoły.
start learning
Więcej osób i osób, które przygotowują krzesła i stoły.
line-up *, lineup *
start learning
lista wykonawców (np. na koncercie)
line-up *, lineup *
start learning
program wydarzeń
line-up *, lineup *
start learning
obsada
counterpart **
start learning
odpowiednik (np. osoby, instytucji)
• This company is our counterpart in Sweden.
start learning
Ta firma jest naszym odpowiednikiem w Szwecji.
• My counterpart in their company earns more money.
start learning
Mój odpowiednik w ich firmie zarabia więcej pieniędzy.
counterpart **
start learning
kopia, duplikat
• This document comes in two counterparts.
start learning
Ten dokument załączony jest w dwóch kopiach.
superimpose
start learning
nakładać (jeden obraz na drugi), nawarstwiać (np. skały)
randomness
start learning
przypadkowość
randomness
start learning
losowość
neither, ***
start learning
ani (używane razem z "nor")
• I could neither eat nor drink.
start learning
Nie mogłem ani jeść, ani pić.
• She drinks neither tea nor coffee.
start learning
Ona nie pije ani herbaty, ani kawy.
She drinks neither tea nor coffee.
start learning
Ona nie pije ani herbaty, ani kawy.
neither ***
start learning
ani (używane razem z "nor")
irony **
start learning
ironia
• When you see the future, there is irony everywhere.
start learning
Kiedy zobaczysz przyszłość, bedziesz wiedzieć że wszędzie jest ironia.
When you see the future, there is irony everywhere.
start learning
Kiedy zobaczysz przyszłość, bedziesz wiedzieć że wszędzie jest ironia.
irony **
start learning
ironia
resentment *
start learning
gniew, niechęć, frustracja
• She felt a new wave of resentment towards Jacqueline.
start learning
Ona odczuwała nową falę niechęci do Jacqueline.
She felt a new wave of resentment towards Jacqueline.
start learning
Ona odczuwała nową falę niechęci do Jacqueline.
resentment *
start learning
gniew, niechęć, frustracja
resentment *
start learning
przykrość, uraza, rozżalenie
• I could feel her resentment even though she didn't say anything.
start learning
Czułem jej rozżalenie, nawet jeżeli nic nie mówiła.
Her cheeks were red with anger.
start learning
Jej policzki były czerwone ze złości.
anger ***
start learning
złość, gniew
She was shaking with fear and anger.
start learning
Ona trzęsła się ze strachu i złości.
anger ***
start learning
złość, gniew
edge ****
start learning
ostrość, gniew (słyszalny w tonie głosu)
• Se said it with an edge to her voice.
start learning
Ona powiedziała to z ostrością w głosie.
Se said it with an edge to her voice.
start learning
Ona powiedziała to z ostrością w głosie.
edge ****
start learning
ostrość, gniew (słyszalny w tonie głosu)
offspring *
start learning
młode, potomek, latorośl, potomstwo
• Your offspring will return to Earth and shape it in their image.
start learning
Wasze potomstwo powróci na Ziemie i ukształtuje ją na swój obraz.
fragrant
start learning
aromatyczny, wonny, pachnący
fragile **
start learning
kruchy, łamliwy
• Watch out, these plates are really fragile.
start learning
Uważaj, te talerze są naprawdę kruche.
rib **
start learning
żebro
• I had one of my ribs removed.
start learning
Miałem usunięte jedno żebro.
• The ribs protect our lungs and heart.
start learning
Żebra chronią płuca i serce.
The ribs protect our lungs and heart.
start learning
Żebra chronią płuca i serce.
rib **
start learning
żebro
grappling
start learning
zmaganie się, siłowanie się, mocowanie się
reconciliation *
start learning
pogodzenie się (skłóconych osób), pojednanie (np. między krajami), zgoda
• Until the others feel as you do, reconciliation may not be possible.
start learning
Dopóki inni nie myślą tak samo, jak ty, pojednanie może okazać się niemożliwe.
Until the others feel as you do, reconciliation may not be possible.
start learning
Dopóki inni nie myślą tak samo, jak ty, pojednanie może okazać się niemożliwe.
reconciliation *
start learning
pogodzenie się (skłóconych osób), pojednanie (np. między krajami), zgoda
palpable
start learning
wyraźny, ewidentny, wyczuwalny, namacalny (np. napięcie, różnica)
fragility
start learning
kruchość, delikatność
fragility
start learning
wrażliwość
fortitude
start learning
męstwo, hart formal
persecute
start learning
prześladować
persecute
start learning
zadręczać, nie dawać spokoju, nagabywać
divine
start learning
opatrzność synonim: providence
• The divine watches over us.
start learning
Opatrzność nad nami czuwa.
credulous
start learning
łatwowierny, naiwny
scepticism * British English, skepticism * American English
start learning
sceptycyzm (powątpiewający stosunek do czegoś)
pluck *
start learning
rwać, szarpać, zrywać written
• She was so distressed that she plucked her hair.
start learning
Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.
• Could you pluck some flowers for me?
start learning
Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?
pluck *
start learning
szarpać struny, uderzać w struny (np. gitary), brzdąkać
• I plucked the strings of the guitar and sang.
start learning
Uderzałem w struny gitary i śpiewałem.
• Stop! You've been plucking all day!
start learning
Przestań! Brzdąkasz cały dzień!
strum
start learning
brzdąkać, poruszać strunami
I plucked the strings of the guitar and sang.
start learning
Uderzałem w struny gitary i śpiewałem.
pluck *
start learning
szarpać struny, uderzać w struny (np. gitary), brzdąkać
hum *
start learning
brzęczeć, buczeć synonim: buzz
• There must be something wrong with the TV - it's humming.
start learning
Coś się musiało stać z TV - buczy.
• The classroom was humming with activity.
start learning
W klasie wrzała praca.
settle down *
start learning
uspokoić
settle down *
start learning
ustatkować się (w życiu)
• He finally settled down.
start learning
On w końcu się ustatkował.
• Do you want to settle down with me?
start learning
Czy chcesz się ze mną ustatkować?
preclude *
start learning
zapobiegać, uniemożliwiać, przeszkadzać (w czymś) formal
hindsight
start learning
analiza zdarzenia post factum, perspektywa czasowa
• Such an examination, with the benefit of hindsight, is very instructive.
start learning
Takie spojrzenie z perspektywy czasu jest bardzo pouczające.
• In hindsight, maybe you shouldn't have told that part of the story.
start learning
Z perspektywy czasu, może nie powinnaś opowiadać tej części historii.
folk *** informal, folks *** informal
start learning
ludzie (przyjazne określenie danej grupy ludzi) American English
• The old folks in my neigbourhood are really cool.
start learning
Staruszkowie z mojego sąsiedztwa są naprawdę wyluzowani.
figure out ***
start learning
zrozumieć czyjeś zachowanie
• I figured him out, he's a womanizer.
start learning
Zrozumiałem jego zachowanie, on jest babiarzem.
• I cannot figure out his strange behaviour.
start learning
Nie mogę zrozumieć jego dziwnego zachowania.
I figured him out, he's a womanizer.
start learning
Zrozumiałem jego zachowanie, on jest babiarzem.
figure out ***
start learning
zrozumieć czyjeś zachowanie
I cannot figure out his strange behaviour.
start learning
Nie mogę zrozumieć jego dziwnego zachowania.
figure out ***
start learning
zrozumieć czyjeś zachowanie
retry
start learning
spróbować ponownie wykonać
in short **
start learning
krótko mówiąc, w skrócie
• In short, I disapprove of this idea.
start learning
Krótko mówiąc, nie zgadzam się z tym pomysłem.
• In short, I don't care.
start learning
Krótko mówiąc, nie obchodzi mnie to.
• The film was boring and long. In short, I didn't like it.
start learning
Film był nudny i długi. Krótko mówiąc nie podobał mi się.
relatable
start learning
bliższy czemuś lub komuś (o osobie)
penalty kick
start learning
karny, rzut karny synonim: spot kick
• He missed a penalty kick, and his team lost.
start learning
On nie trafił rzutu karnego i jego drużyna przegrała.
You could always count on him for a witty comeback.
start learning
Zawsze można było na niego liczyć w kwestii bystrej riposty.
comeback *
start learning
replika, riposta
witty
start learning
bystry (umysłowo), dowcipny, błyskotliwy
• You have such a witty child.
start learning
Masz takie bystre dziecko.
• He thinks that he's witty but nobody ever laughs.
start learning
On myśli, że jest dowcipny, ale nikt się nigdy nie śmieje.
You have such a witty child.
start learning
Masz takie bystre dziecko.
witty
start learning
bystry (umysłowo), dowcipny, błyskotliwy
witty
start learning
cięty (o ripoście)
What can we do to cut down the expenses?
start learning
Co możemy zrobić, aby zredukować koszty?
cut down *
start learning
redukować
cut down *
start learning
ograniczać
• This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money.
start learning
Pozwoli to nam na ograniczenie kosztów instytucji europejskich oraz na uniknięcie marnotrawstwa czasu i pieniędzy.
bipolar disorder
start learning
zaburzenie dwubiegunowe, choroba dwubiegunowa
swell ** past tense swelled, past participle swollen
start learning
spuchnąć
• If your knee continues to swell, try putting ice on it.
start learning
Jeżeli twoje kolano będzie nadal puchło, spróbuj przyłożyć do niego lód.
• His ankle started to swell after he fell down.
start learning
Jego kostka zaczęła puchnąć, po tym jak upadł.
The match had to be cancelled due to the rain.
start learning
Mecz musiał być odwołany z powodu deszczu.
due to something ***
start learning
z powodu czegoś
wind ****, wind up ****
start learning
nakręcić (np. mechanizm zegarka)
• I wind the clock twice every day.
start learning
Nakręcam zegarek dwa razy dziennie.
• I forgot to wind up my clock.
start learning
Zapomniałem nakręcić mój zegarek.
I forgot to wind up my clock.
start learning
Zapomniałem nakręcić mój zegarek.
wind ****, wind up **
start learning
nakręcić (np. mechanizm zegarka)
I wind the clock twice every day.
start learning
Nakręcam zegarek dwa razy dziennie.
wind ****, wind up **
start learning
nakręcić (np. mechanizm zegarka)
look out for somebody
start learning
dbać o kogoś
• I will look out for your kids.
start learning
Będę dbał o twoje dzieci.
• My cousin always looked out for me.
start learning
Mój kuzyn zawsze o mnie dbał.
amazement
start learning
zdumienie, osłupienie, zaskoczenie
• He had a look of amazement on his face when he saw what we made.
start learning
On miał wyraz zdumienia na swojej twarzy, kiedy zobaczył, co zrobiliśmy.
She had a baby and thus quit her job.
start learning
Ona urodziła dziecko i dlatego zrezygnowała z pracy.
thus ****
start learning
stąd, tak więc, dlatego formal
opinion ****
start learning
opinia, zdanie, pogląd synonim: view
• That is the common opinion, certainly.
start learning
To jest z pewnością powszechna opinia.
• He has a higher opinion of you than you think.
start learning
On ma lepsze zdanie o tobie, niż ci się wydaje.
• In my opinion, you shouldn't do it.
start learning
Moim zdaniem nie powinieneś tego robić.
• Our opinions are divided.
start learning
Nasze opinie są podzielone.
Our opinions are divided.
start learning
Nasze opinie są podzielone.
opinion ****
start learning
opinia, zdanie, pogląd
The team supporters were hoping for a win.
start learning
Kibice zespołu mieli nadzieję na wygraną.
fan ****, supporter *** British English
start learning
kibic
fan ****, supporter **** British English
start learning
kibic
• The stadium was full of fans.
start learning
Stadion był pełen kibiców.
• The team supporters were hoping for a win.
start learning
Kibice zespołu mieli nadzieję na wygraną.
It's strange that he didn't claim anything for damages.
start learning
To dziwne, że on nie domagał się niczego za zniszczenia.
claim *****
start learning
domagać się, żądać (o pieniądzach lub własności)
immutably
start learning
nieuchronnie, nieodwracalnie
uncertainty **
start learning
niepewność (np. losu), niejasność (np. przyszłości), wątpliwość
• There is a lot of uncertainty at the moment as to the future.
start learning
W tej chwili istnieje duża niepewność co do przyszłości.
hesitance, hesitancy
start learning
niepewność, niezdecydowanie, wahanie
• I noticed his hesitance.
start learning
Zauważyłem jego wahanie.
• Her hesitancy made me angry.
start learning
Wkurzyło mnie jej niezdecydowanie.
I wanted to ease your life.
start learning
Chciałem ułatwić ci życie.
ease ***
start learning
ułatwić
striving
start learning
walczenie (przeciw czemuś), zmaganie się (z czymś)
dramatically **
start learning
radykalnie, drastycznie, gwałtownie (np. zmienić coś, zredukować)
• The number of people living in poverty has increased dramatically.
start learning
Liczba ludności żyjącej w biedzie dramatycznie wzrosła.
• We have to dramatically change our plan.
start learning
Musimy radykalnie zmienić nasz plan.
We have to dramatically change our plan.
start learning
Musimy radykalnie zmienić nasz plan.
dramatically **
start learning
radykalnie, drastycznie, gwałtownie (np. zmienić coś, zredukować)
drastically *
start learning
drastycznie, dramatycznie, radykalnie
We suspect her illness comes out of poor housing conditions.
start learning
Podejrzewamy, że jej choroba jest rezultatem kiepskich warunków mieszkaniowych.
come out of something
start learning
wyniknąć z czegoś, być rezultatem czegoś
back *****
start learning
podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić
• This fixing backs this wall.
start learning
To umocowanie wzmacnia tę ścianę.
• This tree is so old - I have to back it.
start learning
To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.
This tree is so old - I have to back it.
start learning
To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.
back *****
start learning
podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić
anger ***
start learning
złość, gniew synonim: violence
• Her cheeks were red with anger.
start learning
Jej policzki były czerwone ze złości.
• She was shaking with fear and anger.
start learning
Ona trzęsła się ze strachu i złości.
uncontrollable, incontrollable
start learning
niepohamowany (np. o inflacji), niepowstrzymany (np. gniew, śmiech)
Either she leaves or I will!
start learning
Albo ona wyjdzie albo ja!
either *****
start learning
albo (używane w konstrukcji "either... or")
quit *** past tense quit, past participle quit, past tense (British English) quitted, past participle (British English) quitted
start learning
rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) informal
• You really should quit smoking!
start learning
Naprawdę powinieneś rzucić palenie!
• You should quit your job if it is so stressful.
start learning
Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.
Health and life expectancy are intimately linked to social conditions.
start learning
Zdrowie i średnia długość życia są ściśle powiązane z warunkami socjalnymi.
life expectancy
start learning
średnia długość życia
He bowed his head because the door was too small for him.
start learning
Schylił głowę, bo drzwi były dla niego za małe.
bow **
start learning
schylać, pochylać (np. głowę)
try to get something
start learning
starać się o coś
work towards something
start learning
starać się o coś
vouch
start learning
oświadczać, potwierdzać, ręczyć, zapewniać
I can sponsor her, she is very proper.
start learning
Mogę za nią ręczyć, ona jest bardzo porządna.
sponsor ***
start learning
ręczyć (za kogoś)
sponsor ***
start learning
ręczyć (za kogoś)
• They may also sponsor others to run for political office.
start learning
Oni także mogą poręczać za innych, którzy chcą kandydować na urzędy polityczne.
• I can sponsor her, she is very proper.
start learning
Mogę za nią ręczyć, ona jest bardzo porządna.
sensitivity **
start learning
wrażliwość (na uczucia innych), zrozumienie (innych)
• A little sensitivity would really go a long way.
start learning
Odrobina wrażliwości byłaby bardzo pomocna.
Have faith, my child.
start learning
Miej ufność, moje dziecko.
faith ***
start learning
ufność, zaufanie
I have faith in her to do the right thing.
start learning
Ufam, że ona zrobi to co właściwe.
faith ***
start learning
ufność, zaufanie
cry down
start learning
lekceważyć, ubliżać
lover **
start learning
kochanek, kochanka
• Jane thinks that they're lovers.
start learning
Jane myśli, że oni są kochankami.
• He is her lover.
start learning
On jest jej kochankiem.
• Are they lovers or just friends?
start learning
Czy oni są kochankami, czy tylko przyjaciółmi?
She didn't know her husband had a mistress.
start learning
Ona nie wiedziała, że jej mąż miał kochankę.
mistress *, shackjob slang
start learning
kochanka
The worst entrepreneur is the one who brings his company into bankruptcy.
start learning
Najgorszym przedsiębiorcą jest ten, który doprowadza firmę do bankructwa.
entrepreneur **
start learning
przedsiębiorca
businessman **
start learning
biznesmen, przedsiębiorca
• An anonymous businessman has donated a million pounds to the university.
start learning
Anonimowy biznesmen przekazał uniwersytetowi milion funtów.
• He's a successful businessman.
start learning
On jest odnoszącym sukcesy biznesmenem.
contractor **
start learning
przedsiębiorca
• He is a contractor who has recently started a new business.
start learning
On jest przedsiębiorcą, który niedawno otworzył nowy interes.
auspiciously
start learning
pomyślnie, obiecująco
They are no longer willing to remain mute on this subject.
start learning
Oni nie chcą już milczeć na ten temat.
mute
start learning
niemy
Help your child to keep an open mind about other people and their beliefs.
start learning
Pomóz swojemu dziecku być otwartym na innych ludzi i ich przekonania.
beliefs ***
start learning
przekonania
This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money.
start learning
Pozwoli to nam na ograniczenie kosztów instytucji europejskich oraz na uniknięcie marnotrawstwa czasu i pieniędzy.
cut down *
start learning
ograniczać
This guy has an appeal, which women love.
start learning
Ten mężczyzna ma urok, który kobiety kochają.
appeal ***
start learning
czar, urok, atrakcyjność
She said this not in criticism but in admiration.
start learning
Ona nie powiedziała tego krytycznie, tylko w podziwie.
admiration *
start learning
zachwyt, podziw
The Mercedes skidded to a stop four metres from her.
start learning
Mercedes wpadł w poślizg i zatrzymał się cztery metry przed nią.
skid *
start learning
poślizgnąć (się), wpaść w poślizg (o pojeździe)
Her ruddy cheeks were a delightful sight.
start learning
Jej rumiane policzki były rozkosznym widokiem.
ruddy
start learning
różowy, rumiany (policzki), czerwonawy (liście)
taste ***
start learning
gust, upodobanie
• We have certain tastes in common.
start learning
Mamy pewne wspólne upodobania.
• Personally he had no particular taste for luxury.
start learning
Osobiście, on nie miał szczególnego upodobania do luksusu.
• It's just the matter of taste.
start learning
To jest po prostu kwestia gustu.
suspend **
start learning
wieszać (np. żyrandol)
• I helped him suspend the chandelier.
start learning
Pomogłem mu zawiesić żyrandol.
suspend **
start learning
unosić, być zawieszonym (w powietrzu)
• I could see dust particles suspended in the air.
start learning
Widziałem cząsteczki kurzu unoszące się w powietrzu.
in comparison to something, in comparison with something
start learning
w porównaniu do czegoś, w porównaniu z czymś synonim: compared with something
• She's so nice in comparison to her sister.
start learning
Ona jest taka miła w porównaniu do jej siostry.
• In comparison to our last trip, this one is great!
start learning
W porównaniu do naszej ostatniej wycieczki, ta jest świetna!
She's so nice in comparison to her sister.
start learning
Ona jest taka miła w porównaniu do jej siostry.
in comparison to something, in comparison with something
start learning
w porównaniu do czegoś, w porównaniu z czymś
capability **
start learning
zdolność, wydajność (np. intelektu, maszyny)
• The machine had lost 15 percent of its full power capability.
start learning
Maszyna straciła piętnaście procent swojej pełnej wydajności.
• This robot's capability for learning is virtually endless.
start learning
Zdolność tego robota do nauki jest praktycznie nieskończona.
capability **
start learning
zdolność, możliwość
• If we get the capability, put the question to her.
start learning
Jeżeli dostaniemy możliwość, przedstaw jej to pytanie.
• If you have the capability, do it.
start learning
Jeżeli masz możliwość, to zrób to.
If we get the capability, put the question to her.
start learning
Jeżeli dostaniemy możliwość, przedstaw jej to pytanie.
capability **
start learning
zdolność, możliwość
This robot's capability for learning is virtually endless.
start learning
Zdolność tego robota do nauki jest praktycznie nieskończona.
capability **
start learning
zdolność, wydajność (np. intelektu, maszyny)
admit ****
start learning
wpuścić (pozwolić komuś wejść gdzieś)
• Who admitted him here?
start learning
Kto go tu wpuścił?
• The guards admit only five people at a time.
start learning
Strażnicy wpuszczają tylko pięć osób za jednym razem.
• They will not admit anyone without an ID.
start learning
Oni nie wpuszczą nikogo bez dowodu osobistego.
mirror ***
start learning
lustro, lusterko, zwierciadło
• She looked at herself in the mirror.
start learning
Ona przejrzała się w lustrze.
• She's cleaning the mirror in the bathroom.
start learning
Ona czyści lustro w łazience.
Personally he had no particular taste for luxury.
start learning
Osobiście, on nie miał szczególnego upodobania do luksusu.
taste ***
start learning
gust, upodobanie
We have certain tastes in common.
start learning
Mamy pewne wspólne upodobania.
taste ***
start learning
gust, upodobanie
It's just the matter of taste.
start learning
To jest po prostu kwestia gustu.
taste ***
start learning
gust, upodobanie
This conflict is a vicious cycle, and we have to break it.
start learning
Ten konflikt to błędne koło, a my musimy je przerwać.
break *****
start learning
zakończyć, zatrzymać, przerwać (np. monotonię, cykl produkcji)
I saw the delight on her face when she saw her new car.
start learning
Widziałem zachwyt na jej twarzy, kiedy zobaczyła swój nowy samochód.
delight **
start learning
zachwyt
final ****
start learning
ostatni, ostateczny (np. wynik)
• The final score is 1:0 for us.
start learning
Ostateczny wynik to 1:0 dla nas.
• We waited in anticipation for the final score.
start learning
Niecierpliwie czekaliśmy na ostateczny wynik.
definite *
start learning
dokładny, ostateczny (np. termin)
reluctance *
start learning
niechęć (do zrobienia czegoś), opór (przed czymś), ociąganie się
• I'm sure you can understand my reluctance to discuss past patients.
start learning
Jestem pewien, że rozumie pani moją niechęć do mówienia o byłych pacjentach.
• There is still a great reluctance on the part of the United States.
start learning
Stany Zjednoczone nadal wykazują wielką niechęć.
I'm sure you can understand my reluctance to discuss past patients.
start learning
Jestem pewien, że rozumie pani moją niechęć do mówienia o byłych pacjentach.
reluctance *
start learning
niechęć (do zrobienia czegoś), opór (przed czymś), ociąganie się
In hindsight, maybe you shouldn't have told that part of the story.
start learning
Z perspektywy czasu, może nie powinnaś opowiadać tej części historii.
hindsight
start learning
analiza zdarzenia post factum, perspektywa czasowa
twitter
start learning
ćwierkać, świergotać, świegotać (o ptakach)
• The birds were twittering all the morning.
start learning
Ptaki ćwierkały cały poranek.
• A bird is twittering just in front of my window.
start learning
Ptak świergocze dokładnie naprzeciwko mojego okna.
affect ****
start learning
wzruszać, poruszać (kogoś)
• The novel "Wuthering Heights" affected me.
start learning
Powieść "Wichrowe Wzgórza" wzruszyła mnie.
• The director's speech affected the audience.
start learning
Przemowa reżysera wzruszyła widownię.
touch ****
start learning
poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia)
• Your confession touched my heart.
start learning
Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.
• This film touched her deeply.
start learning
Ten film głęboko ją poruszył.
touching
start learning
wzruszający (np. film, książka), poruszający (np. moment) synonim: pathetic
I expect the boss to endorse these recommendations.
start learning
Oczekuję, że szef udzieli poparcia tym rekomendacjom.
endorse **, indorse
start learning
udzielać poparcia, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata)
express ****
start learning
wyrażać
• Don't be afraid to express your views!
start learning
Nie bój się wyrażać swojego zdania!
• I'd like to express thanks to my mother for her support.
start learning
Chciałbym wyrazić podziękowanie mojej mamie za jej wsparcie.
• I can't find words to express my feelings.
start learning
Nie mogę znaleźć słów, aby wyrazić moje uczucia.
• Kids express emotions easily.
start learning
Dzieci wyrażają emocje z łatwością.
• She expressed disappointment and concern.
start learning
Ona wyraziła rozczarowanie i niepokój.
His new job involves more responsibility than the old one.
start learning
Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.
involve ****
start learning
obejmować, dotyczyć
The defect involves all the apartments in that building.
start learning
Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku.
involve ****
start learning
obejmować, dotyczyć
She cast an eye over the two drowsy children.
start learning
Ona rzuciła okiem na dwójkę sennych dzieci.
drowsy
start learning
senny, śpiący
Good publicity can help enhance your company's image.
start learning
Dobry rozgłos może pomóc poprawić wizerunek twojej firmy.
publicity **
start learning
rozgłos
big time
start learning
rozgłos, sława
virtually ***
start learning
praktycznie (niemalże), niemal, prawie zupełnie, prawie
• Our robot can virtually do anything.
start learning
Nasz robot potrafi zrobić praktycznie wszystko.
• Virtually all of our stuff have been stolen at the airport.
start learning
Praktycznie wszystkie nasze rzeczy zostały skradzione na lotnisku.
unkind
start learning
niegrzeczny, nieuprzejmy
impolite
start learning
nieuprzejmy synonim: rude
• The new shop assistant was impolite to customers.
start learning
Nowa sprzedawczyni była nieuprzejma dla klientów.
courtesy **
start learning
uprzejmość, grzeczność
• They don't even have the courtesy to do it behind my back.
start learning
Oni nie są nawet na tyle uprzejmi żeby robić to za moimi plecami.
kindless
start learning
niegrzeczny, nieuprzejmy
The suspect burst out crying during the hearing.
start learning
Podejrzany wybuchnął płaczem w trakcie przesłuchania.
hearing ***
start learning
przesłuchanie (w sądzie)
Don't interrupt the judge during the hearing.
start learning
Nie przerywaj sędziemu podczas przesłuchania.
hearing ***
start learning
przesłuchanie (w sądzie)
Don't be afraid to express your views!
start learning
Nie bój się wyrażać swojego zdania!
express ****
start learning
wyrażać
I'd like to express thanks to my mother for her support.
start learning
Chciałbym wyrazić podziękowanie mojej mamie za jej wsparcie.
express ****
start learning
wyrażać
She expressed disappointment and concern.
start learning
Ona wyraziła rozczarowanie i niepokój.
express ****
start learning
wyrażać
She went on the stage and stage fright gripped her.
start learning
Ona wyszła na scenę i ogarnęła ją trema.
grip **
start learning
opanowywać, ogarniać (np. panika, trema)
When the fire broke out, panic gripped the people.
start learning
Kiedy wybuchł pożar, panika opanowała ludzi.
grip **
start learning
opanowywać, ogarniać (np. panika, trema)
It's about time I cleaned the debris in my room.
start learning
Najwyższa pora, żebym sprzątnął bałagan w moim pokoju.
debris **
start learning
śmieci, bałagan
His words really stabbed her.
start learning
Jego słowa mocno ją zraniły.
stab *
start learning
ugodzić (o krytyce), zranić (o słowach)
The enemy escaped our trap.
start learning
Nieprzyjaciel uciekł z naszej zasadzki.
enemy ***
start learning
wróg, nieprzyjaciel
The salesman income has rapidly declined, and he became depressed.
start learning
Zysk sprzedawcy gwałtownie się zmniejszył, i on się przygnębił.
decline ***
start learning
spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu)
I'm destined to be famous.
start learning
Sława jest mi pisana.
destined
start learning
stworzony (do czegoś), mający pisane (coś)
He was floating on the surface of the water.
start learning
On unosił się na powierzchni wody.
float **
start learning
unosić się (na wodzie)
Stones don't float, they sink.
start learning
Kamienie nie unoszą się na wodzie, one toną.
float **
start learning
unosić się (na wodzie)
We have high expectancy with this investment.
start learning
Wiążemy wysokie nadzieje z tą inwestycją.
expectancy *, expectance
start learning
perspektywa, widoki, nadzieje
Unfortunately, that prediction is now coming true.
start learning
Niestety, ta prognoza staje się teraz prawdą.
prediction **
start learning
przepowiadanie, proroctwo, wróżba, prognoza
He pinned the announcement to the board.
start learning
On przypiął ogłoszenie do tablicy.
pin **
start learning
spinać szpilkami, przypinać, upinać, przepinać
This medicine will ease the pain.
start learning
Ten lek uśmierzy ból.
ease ***
start learning
zelżeć, złagodnieć (np. o bólu)

You must sign in to write a comment