09. 2018 (3) part 2

 0    619 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ona była naprawdę zadowolona ze swojego wyglądu.
start learning
She was really pleased with her looks.
być zadowolonym z czegoś
start learning
be pleased with something
To niekulturalnie tak mówić.
start learning
It's not polite to talk like that.
uprzejmy, grzeczny, kulturalny
start learning
polite *
uniemożliwać
start learning
prohibit **
Astma uniemożliwiła mi zostanie nauczycielem.
start learning
• Asthma prohibited me from being a teacher.
zabraniać, zakazywać
start learning
prohibit **
Państwo nie może zakazać związków ze względu na wyznanie lub orientację seksualną.
start learning
• The state may not prohibit relationships on the basis of religion or sexual orientation.
Państwo nie może zakazać związków ze względu na wyznanie lub orientację seksualną.
start learning
The state may not prohibit relationships on the basis of religion or sexual orientation.
zabraniać, zakazywać
start learning
prohibit **
zapewniać komuś coś, dostarczać komuś coś
start learning
provide somebody with something
Oni nie byli w stanie dostarczyć mi dokładnych danych.
start learning
• They failed to provide me with accurate data.
Oni nie byli w stanie dostarczyć mi dokładnych danych.
start learning
They failed to provide me with accurate data.
zapewniać komuś coś, dostarczać komuś coś
start learning
provide somebody with something
odpowiedni, związany z, dotyczący, właściwy
start learning
relevant **
Jeżeli to jest związane z moją pracą, chcę o tym porozmawiać.
start learning
• If it's relevant to my work, I want to talk about it.
Czy twoje pytanie jest związane z naszą dyskusją?
start learning
• Is your question relevant to our discussion?
Jeżeli to jest związane z moją pracą, chcę o tym porozmawiać.
start learning
If it's relevant to my work, I want to talk about it.
odpowiedni, związany z, dotyczący, właściwy
start learning
relevant **
odnoszący się do rzeczy
start learning
relevant to the subject
z wyprzedzeniem, przed czasem synonimy: in advance, beforehand
start learning
ahead of time
Oni mieli wszystko zaplanowane z wyprzedzeniem.
start learning
• They had the whole thing planned ahead of time.
To nie będzie niespodzianka, jeśli powiesz mi o tym z wyprzedzeniem.
start learning
• It won't be a surprise if you tell me about it ahead of time.
Einstein zwyczajnie wyprzedzał swoje czasy.
start learning
• Einstein was simply ahead of his time.
Einstein zwyczajnie wyprzedzał swoje czasy.
start learning
Einstein was simply ahead of his time.
z wyprzedzeniem, przed czasem
start learning
ahead of time
tracić (np. jakąś zdolność, cechę)
start learning
lose ***** past tense lost, past participle lost
Straciłem apetyt kiedy zobaczyłem, jak oni przygotowują jedzenie.
start learning
• I lost my appetite when I saw how they prepare the food.
Musimy iść! Nie ma czasu do stracenia.
start learning
• We need to go! There's no time to lose.
umiejętność
start learning
skill ****
Zdał sobie sprawę, że zrobił niewłaściwy użytek ze swoich umiejętności.
start learning
• He realized he made improper use of his skills.
Powinieneś doskonalić swoje umiejętności każdego dnia.
start learning
• You should perfect your skills every day.
Tom nie odpowiedział od razu.
start learning
Tom didn't answer at once.
natychmiast
start learning
at once **
Nasz związek jest nieudany. Przykro mi.
start learning
Our relationship is unsuccessful. I'm sorry.
bezowocny, nieudany (plan), odrzucony (kandydat)
start learning
unsuccessful *
Moje podanie zostało odrzucone. Muszę poszukać czegoś innego.
start learning
My application was unsuccessful. I have to look for something else.
bezowocny, nieudany (plan), odrzucony (kandydat)
start learning
unsuccessful *
palić w piecu, piec
start learning
stoke
łamigłówka, zagadka
start learning
puzzle **
Rozwiązanie tej łamigłówki jest bardzo trudne.
start learning
• It is extremely difficult to solve this puzzle.
łagodzić, złagodzić, powściągać formal
start learning
moderate **
On uczy się jak powściągać swoje emocje.
start learning
• He learns how to moderate his emotions.
Udało mi się złagodzić nasz konflikt.
start learning
• I managed to moderate our conflict.
On uczy się jak powściągać swoje emocje.
start learning
He learns how to moderate his emotions.
łagodzić, złagodzić, powściągać formal
start learning
moderate **
wkurzać kogoś, wnerwiać kogoś British English informal
start learning
cheese somebody off
Moje auto zostało zniszczone w kraksie.
start learning
My car was destroyed in a smash.
kraksa, kolizja (samochodowa) British English
start learning
smash **
Ona chciała to zrobić przynajmniej raz.
start learning
She wanted to do it at least once.
przynajmniej; co najmniej
start learning
at least *****
kakao
start learning
cocoa *
Chciałbyś trochę kakao?
start learning
• Would you like some cocoa?
Rano zawsze piję kakao.
start learning
• I always drink cocoa in the morning.
stanowczo, kategorycznie
start learning
categorically
Możesz do mnie wpadać, kiedy tylko zechcesz.
start learning
You can come over to my house any time you want.
przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
start learning
come over **
On wygląda jak strach na wróble.
start learning
He looks like a scarecrow.
strach na wróble
start learning
scarecrow
Udało mi się złagodzić nasz konflikt.
start learning
I managed to moderate our conflict.
łagodzić, złagodzić, powściągać formal
start learning
moderate **
Muszę zjeść śniadanie zanim wyjadę do pracy.
start learning
I must eat breakfast before I go off to work.
wyjeżdżać do czegoś (np. do pracy)
start learning
go off to something
Nie lubię płaszczących się ludzi. Oni nigdy nie mówią, co naprawdę myślą.
start learning
I hate slimy people. They never say what they really think.
płaszczący się, służalczy (o osobie) informal
start learning
slimy
Bracia byli zadowoleni ze swojego postępu.
start learning
The brothers were pleased with their progress.
być zadowolonym z czegoś
start learning
be pleased with something
Czy twoje pytanie jest związane z naszą dyskusją?
start learning
Is your question relevant to our discussion?
odpowiedni, związany z, dotyczący, właściwy
start learning
relevant **
zgadzać się z czymś, popierać coś
start learning
subscribe to something
musieć czekać, musieć uzbroić się w cierpliwość
start learning
be cooling one's heels
czekać informal
start learning
cool one's heels
robić coś niebezpiecznego, podejmować ryzyko informal
start learning
skate on thin ice
odmówić (obiecać, że zrobi się coś później) American Englishinformal
start learning
take a rain check on something, take a rain check
Zazwyczaj używane jako grzeczna odpowiedź na zaproszenie / propozycję.
start learning
Zazwyczaj używane jako grzeczna odpowiedź odmowna na zaproszenie/propozycję.
Szef ponaglał swoich pracowników, aby skończyli ten projekt tamtego dnia.
start learning
The boss urged the workers to finish the project that day.
popędzać, zaganiać, naglić
start learning
urge ***
Czeka na ciebie pilna wiadomość.
start learning
There's an urgent message waiting for you.
pilny, naglący
start learning
urgent *
opcja, możliwość, wybór
start learning
option ****
To była jedyna opcja, jaką wtedy miałem.
start learning
• It was the only option I had at the time.
Jesteś pewien, że to jest najlepsza opcja?
start learning
• Are you sure this is the best option?
Na dzień dzisiejszy, to jest tylko możliwość.
start learning
• As for today, it's just an option.
To była jedyna opcja, jaką wtedy miałem.
start learning
It was the only option I had at the time.
opcja, możliwość, wybór
start learning
option ****
Na dzień dzisiejszy, to jest tylko możliwość.
start learning
As for today, it's just an option.
opcja, możliwość, wybór
start learning
option ****
dyskusja na temat czegoś
start learning
discussion on something
komora laminarna, loża laminarna (sprzęt laboratoryjny)
start learning
laminar flow cabinet, laminar flow closet, laminar flow hood, laminar chamber, tissue culture hood
sterylny
start learning
sterile
jałowy
start learning
sterile
On pracuje w obsłudze technicznej Walmartu.
start learning
He works in Walmart's technical support.
obsługa, wsparcie (np. techniczne)
start learning
support *****
opiekun
start learning
attendant *
Proszę się upewnić, że wasz opiekun jest z wami przez cały czas.
start learning
• Please make sure your attendant is with you at all times.
Proszę się upewnić, że wasz opiekun jest z wami przez cały czas.
start learning
Please make sure your attendant is with you at all times.
opiekun
start learning
attendant *
parkingowy
start learning
parking attendant
szatniarz, szatniarka British English
start learning
cloakroom attendant
talizman, amulet
start learning
charm **, charme ** old use
To jest mój szczęśliwy talizman.
start learning
• This is my lucky charm.
Ona nosi na szyi amulet.
start learning
• She's wearing a charm on her neck.
Weź ten amulet, przyniesie ci szczęście.
start learning
• Take this charm, it will bring you luck.
prekursor
start learning
forerunner
zwiastun, zapowiedź
start learning
forerunner
pomysłowy
start learning
ingenious
Wpadłem na lepszy pomysł., Wpadłam na lepszy pomysł.
start learning
I have come up with a better idea.
opracować, wymyślić
start learning
devise **
Oni opracowali lekarstwo na tę chorobę.
start learning
• They have devised a cure for this illness.
To może być najważniejsza maszyna wymyślona kiedykolwiek.
start learning
• It may be the most important piece of machinery ever devised.
Włamywacze obmyślili plan wejścia w nocy do banku.
start learning
• The burglars devised a scheme for entering the bank at night.
Oni opracowali lekarstwo na tę chorobę.
start learning
They have devised a cure for this illness.
opracować, wymyślić
start learning
devise **
przed czasem
start learning
in good time, in plenty of time
w samą porę na coś British English
start learning
in good time for something
błyskawicznie, w mig, bardzo szybko, "w żadnym czasie"
start learning
in no time, in less than no time, in next to no time, in no time at all
Błyskawicznie dotarliśmy do domu.
start learning
• We got home in no time.
Nie martw się, to błyskawicznie minie.
start learning
• Don't worry, this will pass in no time.
Błyskawicznie dotarliśmy do domu.
start learning
We got home in no time.
błyskawicznie, w mig, bardzo szybko, "w żadnym czasie"
start learning
in no time, in less than no time, in next to no time, in no time at all
w każdej chwili
start learning
any time now
zgodnie z planem
start learning
on schedule, according to schedule
napięty grafik
start learning
on a schedule
im bardziej, tym bardziej
start learning
the more, the more
Ona miała życiową ambicję, aby prowadzić swoją własną firmę.
start learning
She had a lifelong ambition to run her own company.
dożywotni (np. tytuł, stanowisko), dozgonny (np. wdzięczność), na całe życie (np. przyjaciel)
start learning
lifelong *
Ta zasada mnie nie dotyczy.
start learning
This rule doesn't apply to me.
dotyczyć kogoś
start learning
apply to somebody **
Ona czuła, że oni coś kombinowali.
start learning
She felt they were up to no good.
kombinować, planować zrobienie czegoś złego lub nieuczciwego informal
start learning
be up to no good
przeczucie
start learning
hunch
Mam przeczucie, że dziś nareszcie znajdziesz pracę.
start learning
• I've got a hunch that somehow today you'll finally find a job.
Nie możemy tak po prostu wwiercić się w mózg pacjenta z powodu przeczucia.
start learning
• We can't just drill into our patient's brain on a hunch.
Mam przeczucie, że dzisiaj mi się poszczęści.
start learning
• I have a hunch that I'll get lucky today.
Mam przeczucie, że on coś kombinuje.
start learning
I have a hunch he's up to no good.
kombinować, planować zrobienie czegoś złego lub nieuczciwego informal
start learning
be up to no good
skrzypce informal
start learning
fiddle
Potrzebujemy kogoś do gry na skrzypcach.
start learning
• We need someone to play the fiddle.
Potrzebujemy kogoś do gry na skrzypcach.
start learning
We need someone to play the fiddle.
skrzypce informal
start learning
fiddle *
grabie
start learning
rake
Mógłbym pożyczyć grabie od moich rodziców.
start learning
• I could borrow a rake from my parents.
On wyglądał, jakby nadepnął na grabie.
start learning
• He was looking as if he had stepped on a rake.
Mógłbym pożyczyć grabie od moich rodziców.
start learning
I could borrow a rake from my parents.
grabie
start learning
rake *
woda w rowie
start learning
ditchwater
nudny jak flaki z olejem
start learning
as dull as ditchwater, dull as ditchwater, as dull as dishwater, dull as dishwater
twardy, niewzruszony, twardy jak skała
start learning
as hard as nails, as tough as nails
majsterkowanie, zrób to sam
start learning
do-it-yourself, DIY
"Zrób to sam" to wspaniały sposób, aby zaoszczędzić pieniądze i uczynić twój dom przytulnym.
start learning
• DIY is a great way to save money and to make your home cosy.
sklep dla majsterkowicza
start learning
DIY store
być przemarzniętym do szpiku kości
start learning
be frozen to the bone
Ten program oszczędnościowy jest świetny dla wszystkich.
start learning
This savings scheme is great for everyone.
program (np. emerytalny), system (np. szkoleń)
start learning
scheme ** British English, program ***** American English
Ona wkrótce zacznie otrzymywać pieniądze ze swojego programu emerytalnego.
start learning
She will start receiving money from her pension scheme soon.
program (np. emerytalny), system (np. szkoleń)
start learning
scheme ** British English, program ***** American English
laba, luz informal
start learning
dog days
Obyś miał słoneczne, ciepłe, i przede wszystkim bezpieczne wakacje.
start learning
Have a sunny, warm, and, most of all, safe vacation.
przede wszystkim, najbardziej
start learning
most of all
Przede wszystkim podziwiam jego odwagę.
start learning
I admire his courage most of all.
przede wszystkim, najbardziej
start learning
most of all
Uśmiechnął się do mnie z uznaniem.
start learning
He smiled to me with approval.
aprobata, uznanie formal
start learning
approval **
Nasze państwo ma przewagę ekonomiczną nad innymi państwami.
start learning
Our country has an economic advantage over other countries.
przewaga
start learning
advantage ***
To była zaciekła walka, ale wygrałem.
start learning
It was a bitter fight but I won.
zacięty, zawzięty, zaciekły (np. o walce, dyskusji, wrogu)
start learning
bitter **
Nie odzywamy się do siebie po naszej zaciętej dyskusji.
start learning
We're not speaking to each other after our bitter discussion.
zacięty, zawzięty, zaciekły (np. o walce, dyskusji, wrogu)
start learning
bitter **
tęsknić, bardzo pragnąć (kogoś lub czegoś) formal synonimy: long for something, pine for somebody
start learning
yearn *
On bardzo pragnął mieć matkę.
start learning
• He yearned for having a mother.
Leczenie jest bolesne, ale wytrwam w nim.
start learning
The treatment is painful, but I'm going to persevere with it.
wytrwać (w czymś), trwać (przy czymś)
start learning
persevere
wszystko po staremu, nic nowego informal
start learning
same old, same old
wychodzić (z czegoś w określony sposób)
start learning
come out ****
On wyszedł z tego wypadku bez szwanku.
start learning
• He came out that accident without a scratch.
Zawsze ci się udaje wyjść nietkniętym z kłopotów.
start learning
• You always manage to come out of troubles untouched.
wychodzić, pojawiać się (np. o słońcu, gwiazdach)
start learning
come out ****
Słońce wyszło o piątej rano.
start learning
• The sun came out at 5 a.m.
Patrz, pojawiły się gwiazdy!
start learning
• Look, the stars came out!
rozkwitać (o kwiatach)
start learning
come out ****
Kwiaty w moim ogrodzie nareszcie rozkwitają.
start learning
• The flowers in my garden are finally coming out.
Moje tulipany w końcu rozkwitły.
start learning
• My tulips finally came out.
Nie możesz zawsze ze mną rywalizować.
start learning
You can't always rival with me.
rywalizować
start learning
rival **
rywal, rywalka
start learning
rival **
Przypuszczam, że powinno mi być żal naszych przeciwników.
start learning
• I suppose I should be sorry for our rivals.
To nie moja sprawa martwić się o rywali.
start learning
• It is not my business to worry about my rivals.
raz na wozie, raz pod wozem
start learning
you can't win them all spoken, you win some, you lose some spoken
tradycyjny, oryginalny (np. przepis kucharski)
start learning
authentic **
wiarygodny (o kopii tak samo dobrej jak oryginał) (o kostiumie z epoki, o przebraniu)
start learning
authentic **
łatwy, prosty, nietrudny (np. egzamin) synonim: simple
start learning
easy ***** stopień wyższy easier, stopień najwyższy the easiest
To jest naprawdę łatwe do zrobienia.
start learning
• It's really easy to do.
Pytania były łatwe.
start learning
• The questions were easy.
Matematyka jest tak łatwa, jak abecadło.
start learning
• Maths is as easy as ABC.
Angielski jest łatwy.
start learning
• English is easy.
wyluzowany, spokojny informal synonim: laid-back
start learning
easy-going, easygoing
Większość ludzi w moim miasteczku ma bardzo wyluzowane podejście do życia.
start learning
• Most people in my town have a very easy-going attitude to life.
Jesteś zawsze taki zrelaksowany i spokojny.
start learning
• You are always so relaxed and easy-going.
odprężyć się, zrelaksować się
start learning
take it easy, take things easy
Wszystko będzie w porządku - odpręż się.
start learning
• Everything will be OK - take it easy.
Ona jest taka znerwicowana. Nie wie jak się zrelaksować.
start learning
• She is so neurotic. She doesn't know how to take it easy.
umiarkowany, średni
start learning
moderate **
Rozpocznij trening od umiarkowanych ćwiczeń.
start learning
• Start your training with some moderate exercise.
Gotuj to na średnim ogniu.
start learning
• Cook it over a moderate heat.
klimat umiarkowany
start learning
temperate climate
On biega tak szybko, że aż nawet złapał lisa. Cóż za wyczyn!
start learning
He runs so fast he caught a fox. What an achievement!
wyczyn, zdobycz
start learning
achievement ***
kontemplacja, rozmyślania (głęboki namysł)
start learning
contemplation
Nie powinieneś przerywać mu jego kontemplacji.
start learning
• You should not interrupt him his contemplation.
przechadzka, spacer, wędrówka British English
start learning
ramble
chaotyczne (pismo), bezładna (mowa), zbaczanie (z tematu)
start learning
ramble
Kupiłem brudnopis na moje bazgroły.
start learning
I bought a draft for my doodles.
brudnopis
start learning
draft ***
mieć szansę coś zrobić informal
start learning
get to do something
magia, czary
start learning
magic **
Wielu ludzi pyta mnie jak mogę wierzyć w magię.
start learning
• Many people ask me how I can believe in magic.
kosztem
start learning
at the cost of
• Zrobił wielką karierę, ale kosztem jego życia rodzinnego.
start learning
• He made a great career, but it was at the cost of his family life.
On zrobił wielką karierę, ale było do kosztem jego życia rodzinnego.
start learning
On zrobił wielką karierę, ale było to kosztem jego życia rodzinnego.
monotonny, nudny
start learning
drab
bury, bezbarwny, szary, ponury
start learning
drab
bajeczny British English informal
start learning
fab
dziewczynka, dziewczyna
start learning
girl *****, gyal ***** dialect
Jak nazywała się tamta dziewczyna?
start learning
• What was the name of that girl?
Ona jest bardzo ładną dziewczynką.
start learning
• She is a very pretty girl.
Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie.
start learning
• I'm the luckiest girl in the world.
Ona jest piękną dziewczyną.
start learning
• She's a beautiful girl.
wstać z łóżka lewą nogą
start learning
get out of bed on the wrong side British English, get up on the wrong side of the bed American English
Ten problem dotyczy twojego życia.
start learning
This problem concerns your life.
dotyczyć (kogoś, czegoś)
start learning
concern *****
Ten szpital oferuje wysokie standardy opieki medycznej.
start learning
This hospital offers high standards of medical care.
opieka (np. nad chorym)
start learning
care *****
utożsamiać
start learning
identify ****
Nie utożsamiam się z żadną z postaci w tej książce.
start learning
• I don't identify with any character in this book.
Nie możesz utożsamiać autora z narratorem tej książki.
start learning
• You can't identify the author with the narrator of this book.
Ponieważ jutro, on może przestać być tym, którego znałaś.
start learning
Because tomorrow, he may cease to exist as you know him.
przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać
start learning
cease **
wymówka
start learning
excuse **
On zaczął myśleć o jakiejś wymówce, dzięki której mógłby uciec.
start learning
• He began trying to think of an excuse to get away.
Ona podała mi nędzną wymówkę nie zrobienia swojego zadania domowego.
start learning
• She gave me a poor excuse for not having done her homework.
Nie chcę słyszeć żadnych wymówek!
start learning
• I don't want to hear any excuses!
Użył każdej wymówki żeby wydostać się z domu.
start learning
• He used any and every excuse to be out of the house.
Ona ma zawsze wymówkę, żeby nie przychodzić na moje imprezy.
start learning
• She always has an excuse not to come to my parties.
opętać (oczarować), prześladować (myśl o kimś)
start learning
have a hold on somebody, get a hold on somebody
Mordercę prześladowała myśl o jego ofierze.
start learning
• The murderer had a hold on his victim.
niepotrzebnie, zbytecznie
start learning
unnecessarily
potężny, silny, mocny
start learning
powerful ****
To było coś dużo bardziej potężnego.
start learning
• It was something far more powerful.
Ten samochód ma bardzo mocny silnik.
start learning
• That car has a very powerful engine.
Mój wujek jest wpływowym biznesmenem.
start learning
My uncle is a powerful businessman.
wpływowy
start learning
powerful ****
wielozadaniowość
start learning
multitasking, multi-tasking
nitka
start learning
thread **
Potrzebuję igły i nitki.
start learning
• I need a needle and a thread.
Potrzebuję czarnej nitki, żeby zaszyć sobie koszulę.
start learning
• I need a black thread to mend my shirt.
Moja żona zawsze ceruje moje czarne skarpetki czerwoną nitką.
start learning
• My wife always darns my black socks with a red thread.
wątek (np. na forum internetowym)
start learning
thread **
Śledzę zabawny wątek na forum internetowym.
start learning
• I'm following a funny thread on an online forum.
Czytałeś ten wątek o ślubach?
start learning
• Did you read that thread about weddings?
zagrożenie (coś lub ktoś, kto może wyrządzić szkodę)
start learning
threat ****
Padało przez cały tydzień, powodzie są zagrożeniem.
start learning
• It rained all week long, floods are a threat.
On nie stanowi dla mnie zagrożenia.
start learning
• He doesn't pose a threat to me.
pełen napięcia
start learning
suspenseful
bajka (o zwierzętach), przypowieść (parabola) literary
start learning
fable
posiadanie (fakt posiadania czegoś) formal
start learning
possession **
Jestem w posiadaniu pewnych informacji, które mogą ci się przydać.
start learning
• I am in possession of some information that you might need.
zmartwienie
start learning
grief **
Oni nie wiedzą, co zrobić ze swoim zmartwieniem.
start learning
• They don't know what to do with their grief.
Jej choroba była zmartwieniem całej rodziny.
start learning
• Her disease was a grief of the whole family.
Nikomu z nas nie jest obcy żal.
start learning
I doubt that anyone of us is a stranger to grief.
żal, rozpacz, smutek
start learning
grief **
Jej rozpacz po jej stracie nie odejdzie.
start learning
Her grief over her loss will not go away.
żal, rozpacz, smutek
start learning
grief **
żal, rozpacz, smutek z powodu czegoś
start learning
grief at something, grief over something
Po jej śmierci czułem smutek.
start learning
• I felt grief over her death.
Po jej śmierci czułem smutek.
start learning
I felt grief over her death.
żal, rozpacz, smutek z powodu czegoś
start learning
grief at something, grief over something
rzucać, ciskać British English informal synonim: sling
start learning
chuck **
Ona cisnęła szklanką w ścianę.
start learning
• She chucked a glass into the wall.
dolina, padół literary
start learning
vale
być nieświadomym czegoś, nie wiedzieć o czymś
start learning
be ignorant of something
spokojny, beztroski (o osobie), niezmącony (np. spokój)
start learning
untroubled
wkładać (np. koszulę w spodnie), chować (np. pieniądze do portfela)
start learning
tuck **
Powinieneś włożyć koszulę do spodni.
start learning
• You should tuck your shirt in.
Wiesz co, może nie powinieneś wkładać koszuli do spodni.
start learning
• You know, maybe you shouldn't tuck in your shirt.
wcinać, wsuwać, pałaszować, zajadać British English informal
start learning
tuck in, tuck away
wtykać, wciskać
start learning
tuck **
Spróbuj wcisnąć te ubrania do swojej walizki.
start learning
• Try to tuck these clothes into your suitcase.
Wcisnąłem swoje zeszyty do torby i wyszedłem.
start learning
• I tucked my notebooks into my bag and left.
otulać (np. kocem), układać do snu
start learning
tuck **
Ona ułożyła dziecko do snu.
start learning
• She tucked the baby in.
Moja żona zasnęła, więc otuliłem ją kocem.
start learning
• My wife fell asleep so I tucked her with a blanket.
Ona ułożyła dziecko do snu.
start learning
She tucked the baby in.
otulać (np. kocem), układać do snu
start learning
tuck **
Moja żona zasnęła, więc otuliłem ją kocem.
start learning
My wife fell asleep so I tucked her with a blanket.
otulać (np. kocem), układać do snu
start learning
tuck **
przytulny, zaciszny (np. dom, pokój) synonim: cosy
start learning
snug, snuggery old use
stukotać
start learning
clop
chałupa, chata, szałas
start learning
hut *
Chciałem tylko zobaczyć to miejsce, gdzie zbudowałem chatę z Sophie.
start learning
• I just wanted to see the spot where we built a hut with Sophie.
uwaga!
start learning
ten-hut (attention!), atten-hut
Usłyszał pod swoimi stopami trzask gdy nadepnął na gałąź.
start learning
He heard a snap under his feet as he stepped on a twig.
trzask (np. łamanej gałęzi), kłapnięcie (zębów)
start learning
snap ***
bardzo niewielki dochód
start learning
slim pickings informal, lean pickings informal, meagre pickings informal
krakać, zakrakać
start learning
caw
krakanie
start learning
cawing
głośno żuć, ciamkać informal
start learning
chomp
pluskać, chlupać synonim: swash
start learning
splash **
raz na zawsze, ostatecznie (np. uporać się z czymś)
start learning
once and for all
na litość boską informal
start learning
for Chrissake American English, for Chrissakes
zmusić kogoś do zrobienia czegoś, kazać komuś coś zrobić, polecić komuś zrobienie czegoś
start learning
have somebody do something ***
Jeśli jesteś chory i nie możesz jechać do Nowego Jorku, każ Mattowi jechać.
start learning
• If you are sick and you can't go to New York, have Matt go instead.
Zmusiłem go do przeproszenia mojej żony.
start learning
• I had him apologize to my wife.
Zmusiłem go do przeproszenia mojej żony.
start learning
I had him apologize to my wife.
zmusić kogoś do zrobienia czegoś, kazać komuś coś zrobić, polecić komuś zrobienie czegoś
start learning
have somebody do something ***
węgorz, piskorz
start learning
eel, Congo snake
napinać (np. sznurek), naprężać (np. mięśnie), zaciskać (np. usta)
start learning
tighten **
On naprężył swoje mięśnie by jej zaimponować.
start learning
• He tightened his muscles to impress her.
Ona zacisnęła usta w złości.
start learning
• She tightened her lips in anger.
On naprężył swoje mięśnie by jej zaimponować.
start learning
He tightened his muscles to impress her.
napinać (np. sznurek), naprężać (np. mięśnie), zaciskać (np. usta)
start learning
tighten **
Ona zacisnęła usta w złości.
start learning
She tightened her lips in anger.
napinać (np. sznurek), naprężać (np. mięśnie), zaciskać (np. usta)
start learning
tighten **
wyślizgnąć się (skądś)
start learning
slip away
Wyślizgnąłem się z klasy i poszedłem na stołówkę.
start learning
• I slipped away from the classroom and went to the cafeteria.
Wyślizgnąłem się z klasy i poszedłem na stołówkę.
start learning
I slipped away from the classroom and went to the cafeteria.
wyślizgnąć się (skądś)
start learning
slip away
Kochanki
start learning
Mistresses
kochanka synonim: lover
start learning
mistress *, shackjob * slang
Ona nie wiedziała, że jej mąż miał kochankę.
start learning
• She didn't know her husband had a mistress.
On zdał sobie sprawę, że to jego kochanka go szantażowała.
start learning
• He realized it was his mistress who blackmailed him.
czarownica, wiedźma
start learning
hag
dźwięk wylewania płynu z butelki
start learning
glug
śmierdzący (np. o stopach), cuchnący (np. o śmietniku)
start learning
smelly
zemścić się na kimś
start learning
get back at somebody
sikora
start learning
chickadee
lokator, najemca
start learning
tenant *
Na trzecim piętrze jest dwóch lokatorów.
start learning
• There are two tenants on the third floor.
Kiedy przychodzi nowy lokator?
start learning
• When does the new tenant come?
Nie jesteśmy właścicielami tego domu, tylko najemcami.
start learning
• We don't own this house; we are just the tenants.
Nie jesteśmy właścicielami tego domu, tylko najemcami.
start learning
We don't own this house; we are just the tenants.
lokator, najemca
start learning
tenant *
cholerny informal
start learning
dratted
płatać komuś figle, żartować sobie z kogoś
start learning
play tricks on somebody
płatać komuś figle
start learning
play a joke on somebody, play a trick on somebody, play a prank on somebody
ustęp, fragment
start learning
passage ***
Naszym zadaniem było napisanie krótkiego ustępu o tym jak spędziliśmy wakacje.
start learning
• Our task was to write a short passage about how we spent our holidays.
Ona dumnie zacytowała fragment z jednej ze sztuk Szekspira.
start learning
• She proudly quoted a passage from one of Shakespeare's plays.
Naszym zadaniem było napisanie krótkiego ustępu o tym jak spędziliśmy wakacje.
start learning
Our task was to write a short passage about how we spent our holidays.
ustęp, fragment
start learning
passage ***
Ona dumnie zacytowała fragment z jednej ze sztuk Szekspira.
start learning
She proudly quoted a passage from one of Shakespeare's plays.
ustęp, fragment
start learning
passage ***
nietoperz
start learning
bat **
W tej jaskini żyją nietoperze.
start learning
• This cave is inhabited by bats.
Widziałem wczoraj nietoperza.
start learning
• I saw a bat yesterday.
Nietoperze śpią w dzień.
start learning
• Bats sleep during the day.
W tej jaskini żyją nietoperze.
start learning
This cave is inhabited by bats.
nietoperz
start learning
bat **
Nietoperze śpią w dzień.
start learning
Bats sleep during the day.
nietoperz
start learning
bat **
używane do mówienia o możliwości, że coś się stanie
start learning
should *****
Jeśli potrzebowałbyś pomocy, zadzwoń do nas.
start learning
• Should you need any help, call us.
Jeżeli będziesz szła na pocztę, to wyślij mi ten list proszę.
start learning
• Should you go to the post, send this letter for me, please.
Napiłbym się czegoś.
start learning
I should like a drink.
używane w grzecznych prośbach lub do wyrażania chęci na coś British English formal
start learning
should *****
czekać, oczekiwać, wyczekiwać (na coś)
start learning
await **
On czeka na proces w więzieniu.
start learning
• He is in prison awaiting trial.
wkład, udział (w interesie)
start learning
stake **
Ta dwójka razem ma siedmioprocentowy udział w spółce.
start learning
• Together, the two hold about a 7 percent stake in the company.
On nabył znaczne udziały w firmie.
start learning
• He acquired substantial stakes in the company.
ruszyć w drogę, wyruszyć w podróż, rozpocząć podróż
start learning
hit the road informal, hit the trail informal
Ruszamy w drogę za dokładnie 7 minut i 27 sekund.
start learning
• We hit the road in exactly 7 minutes, 27 seconds.
Dobra, ubierajmy się i w drogę.
start learning
• All right, let's get dressed and hit the road.
ciągnąć się, snuć się (iść powoli)
start learning
trail ***
Nie snuj się za nami.
start learning
• Don't trail behind us.
On snuł się powoli za swoimi przyjaciółmi.
start learning
• He trailed after his friends.
Nie snuj się za nami.
start learning
Don't trail behind us.
ciągnąć się, snuć się (iść powoli)
start learning
trail ***
On snuł się powoli za swoimi przyjaciółmi.
start learning
He trailed after his friends.
ciągnąć się, snuć się (iść powoli)
start learning
trail ***
Ona usłyszała odległy hałas.
start learning
She heard a distant noise.
daleki, odległy
start learning
distant **
On jest moim dalekim krewnym.
start learning
He's my distant relative.
daleki, odległy
start learning
distant **
Chcę mieć dzieci w dalekiej przyszłości.
start learning
I want to have children in the remote future.
daleki, odległy (o czasie)
start learning
remote **
dupa, tyłek American English informal synonimy: buttocks, heinie
start learning
butt **
Usiądź na tyłku i bądź cicho.
start learning
• Sit on your butt and be quiet.
Kopnij go w dupę i uciekaj.
start learning
• Kick him in the butt and run.
bydło (krowy i byki hodowane dla mięsa lub mleka)
start learning
cattle **
Mój sąsiad sprzedał dzisiaj swoje bydło.
start learning
• My neighbor sold his cattle today.
dziewucha, dziewka, dziewoja old use
start learning
wench
krążyć, chodzić tam i z powrotem
start learning
prowl around British English, prowl about British English
To jest mój szczęśliwy talizman.
start learning
This is my lucky charm.
talizman, amulet
start learning
charm **, charme old use
żołnierz, kawalerzysta, szeregowy
start learning
trooper *
Prawdziwy żołnierz może stracić rękę i wciąż zameldować się na stanowisku.
start learning
• A real trooper could lose an arm and still report for duty.
gorący okład, kompres, kataplazm technical
start learning
poultice
bosman
start learning
bosun
odstawić się, odstrzelić się, zrobić się na bóstwo slang
start learning
doll oneself up
dżuma, zaraza
start learning
pest *
szkodnik (np. chwast, owad)
start learning
pest *
Właściwie to nie była zaraza, tylko jakiś szkodnik winorośli.
start learning
• It wasn't really a plague, It was a kind of vine pest.
Właściwie to nie była zaraza, tylko jakiś szkodnik winorośli.
start learning
It wasn't really a plague, It was a kind of vine pest.
szkodnik (np. chwast, owad)
start learning
pest *
wykitować (umrzeć) American English slang
start learning
croak
haft
start learning
embroidery, broidery old use
Sue jest bardzo wybredna odnośnie muzyki.
start learning
Sue is very particular about music.
wybredny, grymaśny
start learning
particular ****
Mój syn jest bardzo wybredny jeśli chodzi o jedzenie.
start learning
My son is very particular when it comes to food.
wybredny, grymaśny
start learning
particular ****
radzić sobie finansowo, dawać sobie radę
start learning
get by
"Jak sobie radzisz?" "Wydaje mi się, że w miarę."
start learning
• "How do you get by?" "I guess I manage."
Zarabiam dużo pieniędzy, więc daję sobie radę.
start learning
• I earn good money, so I get by.
Zarabiam dużo pieniędzy, więc daję sobie radę.
start learning
I earn good money, so I get by.
radzić sobie finansowo, dawać sobie radę
start learning
get by
"Jak sobie radzisz?" "Wydaje mi się, że w miarę."
start learning
"How do you get by?" "I guess I manage."
radzić sobie finansowo, dawać sobie radę
start learning
get by
draństwo, hołota, motłoch
start learning
riff-raff
hołota, hałastra, barachło (pogardliwie o tłumie ludzi)
start learning
rabble
nikczemny, podły
start learning
despicable
Tylko potwór mógł popełnić tak nikczemne przestępstwo.
start learning
• Only a monster could commit such a despicable crime.
Czy słyszysz co ta snobistyczna istota wygaduje? Powiedziała, że nie będzie spała w sali sypialnej.
start learning
Can you hear what that hoity-toity creature is saying? She said she won't sleep in a dorm.
zadzierający nosa, snobistyczny informal
start learning
hoity-toity
zadzierający nosa, snobistyczny informal
start learning
hoity-toity
Czy słyszysz co ta snobistyczna istota wygaduje? Powiedziała, że nie będzie spała w sali sypialnej.
start learning
• Can you hear what that hoity-toity creature is saying? She said she won't sleep in a dorm.
bezczelny, bezwstydny
start learning
brazen
bezczelny, bezwstydny (o osobie)
start learning
shameless
nieustępliwy, nieugięty (np. sprzeciw), sztywny (np. zasady) formal
start learning
unyielding
twardy, sztywny, mocny (np. bariera) literary
start learning
unyielding
obrzydliwy, ohydny, potworny, haniebny
start learning
heinous
Jego zachowanie było haniebne. Porozmawiam z jego rodzicami.
start learning
• His behaviour was heinous. I'll talk to his parents.
Ta obrzydliwa zbrodnia musi zostać rozwiązana.
start learning
• This heinous crime has to be solved.
Jego zachowanie było haniebne. Porozmawiam z jego rodzicami.
start learning
His behaviour was heinous. I'll talk to his parents.
obrzydliwy, ohydny, potworny, haniebny
start learning
heinous
Ta obrzydliwa zbrodnia musi zostać rozwiązana.
start learning
This heinous crime has to be solved.
obrzydliwy, ohydny, potworny, haniebny
start learning
heinous
władze
start learning
authorities ***
Lokalne władze w Wielkiej Brytanii obecnie debatują nad kwestią nielegalnych imigrantów.
start learning
• Local authorities in the U.K. are currently debating on the issue of illegal immigrants.
Ten ksiądz wszedł w konflikt z władzami kościelnymi.
start learning
• This priest came into conflict with church authorities.
przekonanie, przeświadczenie (silne przekonanie, że coś jest prawdziwe)
start learning
belief ***
Zacznij zachowywać się tak, jakby Twoje nowe przekonanie było prawdziwe.
start learning
• Begin to act as if your new belief was true.
Mam przekonanie, że on ma coś teraz w głowie.
start learning
• It's my belief that there's something on his mind these days.
Przeświadczenie może być czynnikiem, ale nie decydującym czynnikiem.
start learning
• Belief might be a factor, but not the decisive one.
zmanipulować, sfałszować
start learning
rig *
Głosowanie było sfałszowane.
start learning
• The vote was rigged.
Głosowanie było sfałszowane.
start learning
The vote was rigged.
zmanipulować, sfałszować
start learning
rig *
Wysoki Sądzie, przyznaję się do oszustwa, ale nie do morderstwa.
start learning
Your Honour, I confess to the fraud but not to the murder.
oszustwo
start learning
fraud **
oszustwo, fałszerstwo
start learning
rig *
Oni planowali jakieś większe oszustwo.
start learning
• They've been planning a major rig.
oduczać się, wyrzucać z pamięci
start learning
unlearn
w każdym razie spoken synonim: in any case
start learning
at any rate
w każdym razie, zresztą synonim: at any rate
start learning
in any case
W każdym razie, my tu byliśmy pierwsi.
start learning
• In any case, we were here first.
Myślę że to nie będzie takie trudne do zrobienia. W każdym razie, powinieneś spróbować.
start learning
• I think it won't be that hard to do. In any case, you should try.
cokolwiek się stanie, cokolwiek się dzieje
start learning
in any case
To miał być tylko kawał.
start learning
It was supposed to be a rig.
kawał, psota
start learning
rig *
naruszenie, pogwałcenie (prawa, zasad)
start learning
breach *
Twoje akcje stanowią pogwałcenie naszej umowy.
start learning
• Your actions are a breach of our agreement.
Twoje akcje stanowią pogwałcenie naszej umowy.
start learning
Your actions are a breach of our agreement.
naruszenie, pogwałcenie (prawa, zasad)
start learning
breach *
przełamywać, zrobić wyłom (np. w ścianie, w obronie)
start learning
breach *
Za 5 minut będą szturmować ten autobus.
start learning
• They're gonna breach this bus in less than five minutes.
Gdybyśmy byli bogami, przebilibyśmy się przez tą ścianę do wschodniego oceanu.
start learning
• Were we gods, we'd breach these walls to the eastern ocean.
Za 5 minut będą szturmować ten autobus.
start learning
They're gonna breach this bus in less than five minutes.
przełamywać, zrobić wyłom (np. w ścianie, w obronie)
start learning
breach *
Zdecydowanie potrzebuję wakacji.
start learning
I definitely need a holiday.
definitywnie, zdecydowanie, na pewno
start learning
definitely ***, deffo informal
Zdecydowanie wezmę pod uwagę twoje rady.
start learning
I'll definitely consider your advice.
definitywnie, zdecydowanie, na pewno
start learning
definitely ***, deffo informal
Dlatego też zdecydowanie popieram to sprawozdanie.
start learning
That is why I am strongly in favour of that report.
zdecydowanie (polecać coś), stanowczo (odradzać coś)
start learning
strongly ***
o wiele, zdecydowanie
start learning
by far *
On jest zdecydowanie najlepszym uczniem.
start learning
• He is by far the best student.
Oni byli zdecydowanie najważniejszymi członkami naszej drużyny.
start learning
• They were by far the most important members of the team.
To jest ich przyzwyczajenie, żeby odbywać sjestę po obiedzie.
start learning
It's their custom to have a siesta after dinner.
nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj formal
start learning
custom **
Zamykają naszą ulubioną miejscówkę!
start learning
They're closing our favourite spot!
miejsce, miejscówka (np. w którym spędzamy czas)
start learning
spot ****
miejsce, miejscówka (np. w którym spędzamy czas)
start learning
spot ****
Zamykają naszą ulubioną miejscówkę!
start learning
• They're closing our favourite spot!
prąd (w morzu, rzece)
start learning
current *
Nie przekroczymy tej rzeki pieszo. Prąd jest zbyt silny.
start learning
• We won't cross this river by foot. The current is too strong.
Płynęliśmy z prądem.
start learning
• We were swimming with the current.
Ten nowy nurt filozoficzny jest nieco kontrowersyjny.
start learning
The new philosophical current is somewhat controversial.
tendencja, nurt (np. myślowy)
start learning
current ****
tendencja, nurt (np. myślowy)
start learning
current *
Ten nowy nurt filozoficzny jest nieco kontrowersyjny.
start learning
• The new philosophical current is somewhat controversial.
To były nurty XVIII wieku.
start learning
• Those were the currents of the 18th century.
rozmawiać o czymś
start learning
speak of something **
wspomnieć o czymś, nadmienić
start learning
speak of something **
wyzwanie, prowokacja
start learning
defiance
On posunął się do prowokacji, żeby odkryć prawdę.
start learning
• He resorted to defiance in order to find out the truth.
opór, bunt, przekora
start learning
defiance
On rzucił szkołę jako wyraz buntu.
start learning
• He quit school as an act of defiance.
naruszenie (prawa, przepisu)
start learning
defiance
Naruszenie tej zasady może skutkować grzywną.
start learning
• Defiance of this rule may result in a fine.
On rzucił szkołę jako wyraz buntu.
start learning
He quit school as an act of defiance.
opór, bunt, przekora
start learning
defiance
Naruszenie tej zasady może skutkować grzywną.
start learning
Defiance of this rule may result in a fine.
naruszenie (prawa, przepisu)
start learning
defiance
na przekór, wbrew
start learning
in defiance of
On postępuje wbrew prawu.
start learning
• He acts in defiance of the law.
gniew, ekstremalna wściekłość formal synonimy: rage, fury
start learning
wrath,
Może pozwoli ci to zapomnieć o jej gniewie w pracy.
start learning
• Maybe it will help you forget about her wrath at work.
złość, gniew literary synonim: anger
start learning
violence ****
W złości uderzył ją i powiedział, że już jej nie kocha.
start learning
• In violence he hit her and told her that he did not love her anymore.
W złości ludzie mówią rzeczy, których tak naprawdę nie mają na myśli.
start learning
• In violence people say things they don't really mean.
błąkać się, wałęsać się, włóczyć się
start learning
roam *
Dlaczego wałęsasz się po ulicach?
start learning
• Why do you roam the streets?
Jej oczy błąkały się po pokoju.
start learning
• Her eyes roamed through the room.
Odpowiedź jest tak oczywista!
start learning
The answer is so plain!
jasny, wyraźny, oczywisty
start learning
plain ***
zaaplikować leki, nafaszerować lekami
start learning
dose **
Mógł spróbować się nafaszerować jakimiś lekami i przedawkował.
start learning
• He might have tried to dose himself with something and had too much.
Nie chcę się faszerować lekami.
start learning
• I don't want to dose myself.
Nie chcę się faszerować lekami.
start learning
I don't want to dose myself.
zaaplikować leki, nafaszerować lekami
start learning
dose **
płomień
start learning
flame **
Nastąpił nagły wybuch i samochód stanął w płomieniach.
start learning
• There was a sudden explosion and the car burst into flames.
Wiatr zdmuchnął płomień świecy.
start learning
• The wind blew out the flame of a candle.
Nastąpił nagły wybuch i samochód stanął w płomieniach.
start learning
There was a sudden explosion and the car burst into flames.
płomień
start learning
flame **
Wiatr zdmuchnął płomień świecy.
start learning
The wind blew out the flame of a candle.
płomień
start learning
flame **
obnażać, odkrywać, odsłaniać
start learning
bare **
Ona obnażyła swoje plecy na czerwonym dywanie.
start learning
• She bared her back at the red carpet.
On odsłonił przed nią swą duszę.
start learning
• He bared his soul to her.
On odsłonił przed nią swą duszę.
start learning
He bared his soul to her.
obnażać, odkrywać, odsłaniać
start learning
bare **
szczerzyć, wystawiać (np. kły)
start learning
bare **
Wilk wystawił swoje kły.
start learning
• The wolf bared his teeth.
Ona boi się szczekających psów, które szczerzą swoje kły.
start learning
• She's afraid of barking dogs which bare their teeth.
Wilk wystawił swoje kły.
start learning
The wolf bared his teeth.
szczerzyć, wystawiać (np. kły)
start learning
bare **
podlewać, dodawać wody (w trakcie gotowania, duszenia potraw)
start learning
baste
ograbiać
start learning
fleece
Ona ograbiła go z jego pieniędzy.
start learning
• She fleeced him of his money.
Ona ograbiła go z jego pieniędzy.
start learning
She fleeced him of his money.
ograbiać
start learning
fleece
być w domu synonim: be home
start learning
be in *****
"Czy mogę rozmawiać z Nickiem?" "Przykro mi, ale nie ma go teraz w domu."
start learning
• "Can I speak with Nick?" "Sorry, but he isn't in at the moment."
Kate jest w domu? Muszę z nią porozmawiać.
start learning
• Is Kate in? I need to speak to her.
Kate jest w domu? Muszę z nią porozmawiać.
start learning
Is Kate in? I need to speak to her.
być w domu
start learning
be in *****
pistolet
start learning
pistol **
Ona kiwnęła głową na przywitanie, gdy weszliśmy.
start learning
She nodded to greet us when we walked in.
kiwnąć głową, skinąć głową (np. aby się z kimś zgodzić lub go powitać)
start learning
nod ****
kołysać się, zakołysać się, poruszyć się, poruszać się
start learning
nod ****
Ona zakołysała się na krześle.
start learning
• She nodded in her chair.
Woda spokojnie się kołysała.
start learning
• The water was calmly nodding.
przytaknięcie
start learning
nod **
Kobieta wymusiła tylko lekki uśmiech i przytaknięcie.
start learning
• The woman managed only a weak smile and a nod.
Widziałem twoje przytaknięcie - zgadzasz się ze mną?
start learning
• I saw your nod - do you agree with me?
Kobieta wymusiła tylko lekki uśmiech i przytaknięcie.
start learning
The woman managed only a weak smile and a nod.
przytaknięcie
start learning
nod ****
Zawsze próbuję nie przysnąć na tym wykładzie.
start learning
I always try not to nod off in this lecture.
przysnąć, przysypiać
start learning
nod off
tęsknić za kimś synonim: yearn
start learning
pine for somebody, long for somebody
Ona tęskni za swoją babcią.
start learning
• She pines for her grandma.
bardzo za czymś tęsknić
start learning
pine for something
odejść, wyjść, odjechać
start learning
be off **
"Czy jest tu Peter?" "Nie, wyszedł do szkoły."
start learning
• "Is Peter here?" "No, he's off to school."
Obawiam się, że te banany są zepsute.
start learning
I'm afraid these bananas are off.
zepsuć się (o jedzeniu, np. mleko, owoce)
start learning
be off **
Ona była nieobecna w zeszłym tygodniu w pracy, ponieważ była chora.
start learning
She was off last week because she was ill.
być nieobecnym w pracy
start learning
be off **
wprowadzać (kogoś do domu), wpuszczać (kogoś do mieszkania)
start learning
show in **
Wpuściłem do domu twojego przyjaciela, Anno.
start learning
• I showed your friend in, Anna.
Wpuściłem do domu twojego przyjaciela, Anno.
start learning
I showed your friend in, Anna.
wprowadzać (kogoś do domu), wpuszczać (kogoś do mieszkania)
start learning
show in **
wprowadzać kogoś
start learning
show somebody in *
istnieć, być, żyć
start learning
be around *****, be about ***** British English
Jestem w biurze od 9 do 17.
start learning
• I'm around at the office from 9 to 5.
Jak długo istnieje internet?
start learning
• How long is the Internet around?
Jak długo istnieje internet?
start learning
How long is the Internet around?
istnieć, być, żyć
start learning
be around **, be about ***** British English
Jestem w biurze od 9 do 17.
start learning
I'm around at the office from 9 to 5.
istnieć, być, żyć
start learning
be around **, be about ***** British English
obstawiać
start learning
place a bet
Możesz mnie nauczyć jak obstawiać mecz piłkarski online?
start learning
• Can you teach me how to place a bet on a football match online?
On chce obstawić tego konia.
start learning
• He wants to place a bet on that horse.
Moim największym marzeniem jest urodzić bliźnięta.
start learning
My biggest dream is to bear twins.
urodzić, rodzić, powić (dziecko) formal
start learning
bear ****
Ona urodziła dwoje zdrowych dzieci.
start learning
She bore two healthy babies.
urodzić, rodzić, powić (dziecko) formal
start learning
bear ****
remik
start learning
rummy
piękny (np. widok), przepyszny (wystrój czegoś) British English
start learning
splendid *
baranek, ktoś bardzo łagodny spoken
start learning
lamb **
Moja córka jest łagodna jak baranek.
start learning
• My daughter is as good as a lamb.
Moja córka jest łagodna jak baranek.
start learning
My daughter is as good as a lamb.
baranek, ktoś bardzo łagodny spoken
start learning
lamb **
niech tak będzie
start learning
so be it
szybko się z czymś uporać
start learning
make short work of something, make light work of something
niereformowalny, niepoprawny (np. kłamca)
start learning
incorrigible
niepoprawny (np. moralnie)
start learning
evil **
Mieliśmy niepoprawny moralnie plan.
start learning
• We had an evil plan.
Powinieneś przeprosić za swoje niepoprawne zachowanie.
start learning
• You should apologize for your evil behaviour.
błędny, mylny, niepoprawny, nieprawidłowy (np. o pisowni, wymowie)
start learning
incorrect *
farsa (sytuacja)
start learning
farce
siła, moc (np. uderzenia)
start learning
force *****
Samochód uderzył w drzewo z wielką siłą.
start learning
• The car hit the tree with great force.
Siła jego ataku była nieprawdopodobna.
start learning
• The force of his attack was unbelievable.
przemoc, siła synonim: violence
start learning
force *****
Używanie przemocy nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem.
start learning
• Using force is never a good solution.
Całkowicie oddałem się temu związkowi.
start learning
I gave myself up to this relationship.
poddać się czemuś całkowicie, oddać się czemuś (np. uczuciu)
start learning
give oneself up to something
malkontent, psujący innym humor
start learning
killjoy, kill-joy
skradać się (o zwierzęciu)
start learning
prowl
remis synonim: tie
start learning
draw *
Mecz zakończył się remisem.
start learning
• The match ended in a draw.
Obie drużyny są zadowolone z remisu.
start learning
• Both teams are pleased with a draw.
losowanie
start learning
draw *
Wziąłem udział w losowaniu.
start learning
• I participated in a draw.
Wyniki losowania są nadal nieznane.
start learning
• The results of the draw are still unknown.

You must sign in to write a comment