08 Complete English

 0    32 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
every now and then
start learning
od czasu do czasu, co jakiś czas
trial
start learning
proces sądowy, próba, test, udręka, problem, testować, przetestować, procesowy (dot. procesu w sądzie)
be a trial to somebody, be a trial for somebody
start learning
być udręką dla kogoś
tie with something
start learning
więzi z kimś
tie with somebody
start learning
remisować z kimś
to be shot in the back
start learning
strzelać w plecy
in the back
start learning
z tyłu (np. samochodu)
deny
start learning
zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować, odmawiać (np. wstępu), odrzucać (petycję, apelację), wzbraniać (komuś czegoś)
that day
start learning
tamtego dnia
It was very cold that day, we didn't go to the beach because of the weather.
start learning
Tego dnia było bardzo zimno, nie poszliśmy na plażę z powodu pogody.
scrambled egg
start learning
jajecznica
take into custody
start learning
aresztować
self-defence
A self-defence course will boost your confidence.
start learning
samoobrona
Kurs samoobrony podniesie twoją pewność siebie.
premeditate
start learning
z góry obmyślić, zaplanować naprzód, planować
advance
start learning
osiągnięcie, rozwój, postęp, posuwanie się naprzód, zwyższenie, zwyżka (np. cen, kursu akcji), posuwanie się, natarcie (atak na coś),
There was a significant advance in the price of gold yesterday.
start learning
Była znacząca zawyżka cen złota wczoraj.
advance
start learning
posuwać się naprzód, postępować, nacierać, rozwijać się, czynić postępy, płacić z góry, wpłacić zaliczkę, zgłaszać (propozycję), wystąpić (z czymś), przedłożyć (coś), przekładać na wcześniej, przesuwać na wcześniej (spotkanie, termin), promować
I advanced the film and started to watch it.
start learning
Przesunąłem film do przodu i zacząłem go oglądać.
fraud
start learning
oszustwo, oszust, naciągacz
scam
start learning
przekręt, oszustwo oparte na wzbudzeniu czyjegoś zaufania np. wyłudzenie pieniędzy
some time
start learning
kiedyś (w bliżej nieokreślonej przyszłości lub przeszłości)
early next year
start learning
na początku przyszłego roku
bail
start learning
kaucja, poręczenie (np. za więźnia), poręczyciel (np. za więźnia), wpłacić za kogoś kaucję, poręczyć, zwalniać za kaucją, wydostać się z trudnej sytuacji
skip bail
start learning
pomiń kaucję, zlekceważyć kaucję
defence, American English defense
start learning
obrona, obronność, obrona (w sporcie), obrona (argumenty podane w sądzie)
the defence
start learning
obrona (prawnicy broniący w danej sprawie)
the prosecution
start learning
oskarżyciel, prokurator
open-and-shut case
start learning
oczywista sprawa, sprawa "otwórz i zamknij"
motive
start learning
motyw, powód (np. dokonania przestępstwa), napędowy (np. siła),
motive, motif
start learning
motyw (temat, np. w sztuce)
Bail was set at 30000, so there was no way that he could afford it.
start learning
Kaucja została ustalona na 30000, więc nie było sposobu, aby mógł sobie na to pozwolić.
defendant
start learning
pozwany, pozwana, oskarżony, oskarżona, podsądny, podsądna (o osobie)

You must sign in to write a comment