01.2018(7) part 1

 0    588 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Prosta drwina mnie nie poruszy.
start learning
A simple taunt will not affect me.
drwina, kpina, uszczypliwa uwaga
start learning
taunt
Ona była zaintrygowana reakcją swojego chłopaka.
start learning
She was intrigued by her boyfriend's reaction.
zaintrygowany
start learning
intrigued
przyjemny
start learning
fun *** stopień wyższy funner, stopień najwyższy the funnest
Tenis jest przyjemnym sportem.
start learning
• Tennis is a fun sport.
Zgodziłem się na jej plan, aby mnie zostawiła w spokoju.
start learning
I went with her plan so that she would leave me in peace.
zgodzić się na coś, zaakceptować coś (np. plan, pomysł)
start learning
go with something **
Mój gniew na nią był dziki.
start learning
My anger at her was fierce.
dziki, agresywny, zaciekły, zajadły, srogi, surowy (bardzo zły)
start learning
fierce **
Pogoda w tym rejonie jest bardzo sroga.
start learning
The weather in this region is very fierce.
dziki, agresywny, zaciekły, zajadły, srogi, surowy (bardzo zły)
start learning
fierce **
odpychający, repulsywny synonimy: revolting, foul, off-putting
start learning
repulsive
Obsługa w restauracji była bez zarzutu.
start learning
The service at the restaurant was impeccable.
nienaganny (o zachowaniu, manierach, guście), bez zarzutu, bezgrzeszny
start learning
impeccable
nieskazitelny (o wyglądzie, porządku), bez zarzutu
start learning
impeccable
ociągający się, zwlekający
start learning
lingering *
Właśnie zastanawiałam się, gdzie jest źródło tego okropnego smrodu.
start learning
I was wondering what is the source of this foul stench.
smród
start learning
stench
paskudny, burzowy, zimny (np. o dniu, pogodzie) British English
start learning
foul *
Ta pogoda jest paskudna. Jest tak zimno.
start learning
• This weather is foul. It's so cold.
Co za paskudny dzień! Znów pada!
start learning
• What a foul day! It's raining again!
Ta pogoda jest paskudna. Jest tak zimno.
start learning
This weather is foul. It's so cold.
paskudny, burzowy, zimny (np. o dniu, pogodzie) British English
start learning
foul *
Co za paskudny dzień! Znów pada!
start learning
What a foul day! It's raining again!
paskudny, burzowy, zimny (np. o dniu, pogodzie) British English
start learning
foul *
kabina (np. w toalecie, w przebieralni)
start learning
cubicle *, stall * American English
Można przymierzyć ubrania w kabinie.
start learning
• You can try the clothes on in a cubicle.
Można przymierzyć ubrania w kabinie.
start learning
You can try the clothes on in a cubicle.
kabina (np. w toalecie, w przebieralni)
start learning
cubicle, stall * American English
śmierdzieć, cuchnąć (czymś)
start learning
reek informal
Pokój cuchnął dymem papierosowym.
start learning
• The room reeked of cigarette smoke.
Pokój cuchnął dymem papierosowym.
start learning
The room reeked of cigarette smoke.
śmierdzieć, cuchnąć (czymś)
start learning
reek informal
cuchnąć, śmierdzieć
start learning
stink * past tense stank, past participle stunk
drażniący (np. zapach), gryzący (np. dym, opary), ostry
start learning
acrid
gnicie, próchnienie, butwienie
start learning
decay *
brudny, pokryty sadzą
start learning
grimy
Nie poszliśmy na plażę z powodu złej pogody.
start learning
We didn't go to the beach, owing to the bad weather.
z powodu, ponieważ
start learning
owing to formal
z powodu, ponieważ
start learning
owing to formal
Nie poszliśmy na plażę z powodu złej pogody.
start learning
• We didn't go to the beach, owing to the bad weather.
wynikać z czegoś, być skutkiem czegoś
start learning
result from something **
Myślę, że pożar był skutkiem niedbalstwa.
start learning
• I think the fire resulted from negligence.
Myślę, że pożar był skutkiem niedbalstwa.
start learning
I think the fire resulted from negligence.
wynikać z czegoś, być skutkiem czegoś
start learning
result from something **
Świeca wypala się.
start learning
The candle is burning up.
spalić się, spalać się, wypalić się, wypalać się
start learning
burn up
Zapałka się wypaliła.
start learning
The match burned up.
spalić się, spalać się, wypalić się, wypalać się
start learning
burn up
spalić się, spalać się, wypalić się, wypalać się
start learning
burn up
Świeca wypala się.
start learning
• The candle is burning up.
Zapałka się wypaliła.
start learning
• The match burned up.
szukanie, plądrowanie
start learning
foraging
zbieractwo (o poszukiwaniu jedzenia)
start learning
foraging
Naprawdę myślisz, że wasze powstanie zakończyło się sukcesem?
start learning
Do you really think that your rebellion was a success?
bunt, rebelia, powstanie
start learning
rebellion *
Czy coś się chowa za tym małym krzakiem?
start learning
Is something hiding behind this shrub?
krzew, mały krzak
start learning
shrub *
Niech mi będzie wolno wypowiedzieć się wyraźnie na ten temat, aby nie pozostawiać miejsca na dwuznaczności.
start learning
Let me be very clear on this so there is no room for ambiguity.
dwuznaczność, niejednoznaczność, wieloznaczność
start learning
ambiguity *
prawo do godnego traktowania
start learning
right to dignified treatment
prawo do godnej śmierci (prawo do eutanazji)
start learning
right to a dignified death
Ta ustawa zabroni używania broni przez młodzież poniżej 18. roku życia.
start learning
This law will ban the use of weapons by young people under 18.
zakazać, zabronić (czegoś)
start learning
ban ***
Detektywi prowadzą dochodzenie w sprawie zniknięcia lokalnego biznesmena.
start learning
Detectives are investigating the disappearance of a local businessman.
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate ***
Kamyk wpadł mi do buta.
start learning
A pebble got into my shoe.
kamyk, otoczak
start learning
pebble *
oburzony czymś
start learning
indignant at something, indignant about something
oburzony na kogoś
start learning
indignant at somebody
Powinieneś położyć akcent na pierwszą sylabę.
start learning
You should put emphasis on the first syllable.
akcent, nacisk (w sposobie mówienia)
start learning
emphasis ***
Ona śmiesznie mówi po angielsku - zawsze kładzie akcent na złą sylabę.
start learning
She speaks English really funny - she always puts emphasis on a wrong syllable.
akcent, nacisk (w sposobie mówienia)
start learning
emphasis ***
dym
start learning
smoke ***
Oni zainstalowali wykrywacz dymu.
start learning
• They have installed a smoke detector.
Wszystko co widziałem to chmura dymu.
start learning
• All I could see was a cloud of smoke.
Oni zainstalowali wykrywacz dymu.
start learning
They have installed a smoke detector.
dym
start learning
smoke ***
Wszystko co widziałem to chmura dymu.
start learning
All I could see was a cloud of smoke.
dym
start learning
smoke ***
Moje serce zawsze szybko bije, kiedy cię widzę.
start learning
My heart always beats fast when I see you.
bić, uderzać (o sercu)
start learning
beat ****
Potrzebujesz czegoś, co będzie filtrować wodę w akwarium.
start learning
You need something to filter the water in the fishtank.
filtrować
start learning
filter **
Jeśli nie będziesz się odpowiednio odżywiał, twój układ odpornościowy nie może wykonywać swojego zadania.
start learning
If you don't eat properly, your immune system can't do its job.
system odpornościowy, system immunologiczny, układ odpornościowy
start learning
immune system *
Kobieta uśmiechnęła się do niego szeroko.
start learning
The woman grinned at him.
szeroko się uśmiechać, szczerzyć zęby w uśmiechu
start learning
grin ***
Uśmiechnąłem się szeroko, starając się złagodzić ton.
start learning
I grinned, trying to lighten the tone.
szeroko się uśmiechać, szczerzyć zęby w uśmiechu
start learning
grin ***
Ja nigdy nie mrugam do dziewczyn.
start learning
I never wink at girls.
mrugnąć (okiem), puścić oczko
start learning
wink *
Ona zatrzęsła się z przerażenia.
start learning
She shook with fear.
trząść się
start learning
shake ****
Dziewczynka oblizuje swoje palce.
start learning
The girl is licking her fingers.
lizać
start learning
lick **
Kot zlizał krople mleka z podłogi.
start learning
The cat licked the drops of milk off the floor.
lizać
start learning
lick **
Ona została ukąszona przez komara.
start learning
She was bitten by a mosquito.
ugryźć, ukąsić
start learning
bite ***
Ona drapie swoją nogę, ponieważ ją swędzi.
start learning
She's scratching her leg because it's itching.
drapać się, podrapać się
start learning
scratch **
Mój pies zaczął drapać w drzwi, więc wypuściłem go na zewnątrz.
start learning
My dog scratched at the door so I let him out.
drapać (np. pies w drzwi, kiedy chce wyjść)
start learning
scratch **
Posiniaczyłem sobie kolano kiedy upadłem.
start learning
I bruised my knee when I fell down.
posiniaczyć, stłuc (np. kolano)
start learning
bruise *
On usiadł na torbie i zmiażdżył jej zawartość.
start learning
He sat on the bag and crushed its contents.
miażdżyć, przygnieść, kruszyć
start learning
crush **
Złamałam rękę podczas jazdy na łyżwach.
start learning
I broke my arm while ice skating.
złamać, połamać (kość)
start learning
break *****
On był przystojnym mężczyzną z mocno uwydatnioną szczęką.
start learning
He was a handsome man with a strongly marked jaw.
szczęka
start learning
jaw **
Kiedy robimy wdech, nasza klatka piersiowa się unosi.
start learning
When we inhale, our rib cage lifts up.
klatka piersiowa
start learning
rib cage, ribcage
Mój angielski się poprawił odkąd zacząłem brać prywatne lekcje.
start learning
My English has improved since I started taking private lessons.
poprawiać się, poprawiać, ulepszać, usprawniać
start learning
improve ****
Może powinienem rzucić palenie, żeby poprawić swoje zdrowie.
start learning
Maybe I should quit smoking to improve my health.
poprawiać się, poprawiać, ulepszać, usprawniać
start learning
improve ****
Poddaję się, nie mogę tego zrobić.
start learning
I give up, I can't do this.
poddać się (zrezygnować, przestać próbować)
start learning
give up ***
Chcę rzucić palenie, ale musisz mnie wspierać.
start learning
I want to quit smoking but you have to support me.
rzucić coś, przestać coś robić, zaprzestać czegoś
start learning
quit something *** American English
Sposób w jaki to robisz jest całkowicie nieprawidłowy!
start learning
The way you do this is completely wrong!
sposób, metoda (robienia czegoś)
start learning
way *****
Kucharz pokazał im prawidłowy sposób krojenia marchewek.
start learning
The chef showed them the correct way to chop carrots.
sposób, metoda (robienia czegoś)
start learning
way *****
On nie ma podstawowej wiedzy na temat historii.
start learning
He lacks some basic knowledge about the history.
nie mieć (czegoś), cierpieć na brak, brakować komuś czegoś
start learning
lack ****
Kate nie ma pewności siebie. Ona jest bardzo nieśmiała.
start learning
Kate lacks confidence. She's very shy.
nie mieć (czegoś), cierpieć na brak, brakować komuś czegoś
start learning
lack ****
Nie brakuje mu entuzjazmu.
start learning
He doesn't lack enthusiasm.
nie mieć (czegoś), cierpieć na brak, brakować komuś czegoś
start learning
lack ****
On był zmęczony z powodu braku snu.
start learning
He was tired because of the lack of sleep.
brak czegoś, niedostatek czegoś
start learning
lack of something
Poważnie brakuje jej pewności siebie.
start learning
She seriously lacks self-confidence.
pewność siebie, śmiałość
start learning
confidence ***, self-confidence
Recenzje na temat tego filmu są raczej krytyczne.
start learning
The reviews of this movie are rather critical.
krytyczny (wyrażający dezaprobatę)
start learning
critical ****
On zawsze publicznie krytykuje mój wygląd.
start learning
He always publicly criticizes the way I look.
krytykować, skrytykować
start learning
criticize **, criticise British English
Łatwo jest krytykować.
start learning
It's easy to criticize.
krytykować, skrytykować
start learning
criticize **, criticise British English
Zostałem skrytykowany za nieodpowiedzialność.
start learning
I was criticized for irresponsibility.
krytykować, skrytykować
start learning
criticize **, criticise British English
wchłonięty, zaabsorbowany
start learning
absorbed
przyswajać
start learning
absorb **
Przyswajanie wiedzy to dla mnie całkiem łatwe zadanie.
start learning
• It's pretty easy for me to absorb knowledge.
Szybko przyswoiłem wszystkie informacje.
start learning
• I quickly absorbed all the information.
Przyswajanie wiedzy to dla mnie całkiem łatwe zadanie.
start learning
It's pretty easy for me to absorb knowledge.
przyswajać
start learning
absorb **
Szybko przyswoiłem wszystkie informacje.
start learning
I quickly absorbed all the information.
przyswajać
start learning
absorb **
stracić okazję, przeoczyć, przegapić coś
start learning
miss out on something
Naprawdę powinieneś zmienić swoją postawę wobec pracy.
start learning
You should really change your attitude towards work.
nastawienie do czegoś
start learning
attitude to something, attitude towards something
Byłem zaszokowany jego postawą wobec mnie.
start learning
I was shocked by his attitude towards me.
nastawienie do czegoś
start learning
attitude to something, attitude towards something
Ona zawsze okazuje pozytywne nastawienie wobec moich projektów.
start learning
She always shows her positive attitude towards my projects.
pozytywne nastawienie
start learning
positive attitude
Skończyłem ze słuchaniem twoich ironicznych komentarzy.
start learning
I'm done listening to your ironic comments.
ironiczny
start learning
ironic *
Jego przemowa była pełna entuzjazmu i optymizmu.
start learning
His speech was full of enthusiasm and optimism.
entuzjazm
start learning
enthusiasm **
Ona nie jest w nastroju na imprezy.
start learning
She's in no mood for parties.
nastrój, humor, samopoczucie
start learning
mood ***
To niebezpieczna misja, więc musimy być ostrożni.
start learning
It's a dangerous mission, so we need to be cautious.
ostrożny
start learning
cautious *
Jestem raczej ostrożna w przewidywaniu mojej kariery.
start learning
I'm rather cautious about predicting my career.
ostrożny
start learning
cautious *
Twoja szansa na zajście w ciążę może także zależeć od twojego wieku.
start learning
Your chance of getting pregnant may also depend on your age.
zależeć od czegoś
start learning
depend on something ***
Kucharz przyszedł z zaplecza restauracji.
start learning
The chef came from the back of the restaurant.
kucharz, szef kuchni (np. w restauracji)
start learning
chef **
entuzjasta czegoś
start learning
enthusiast for something, enthusiast of something
Czułem rozczarowanie tym filmem.
start learning
I felt disappointment at this movie.
rozczarowanie, zawód (o uczuciu)
start learning
disappointment **
Nigdy nie widziałem go bardziej przygnębionego.
start learning
I've never seen him look more miserable.
smutny, przygnębiony, nieszczęśliwy (o osobie)
start learning
miserable *
On rozzłościł się, gdy ona nazwała go kłamcą.
start learning
He got angry when she called him a liar.
kłamca
start learning
liar *
Wiedziałem, że będzie się za mną ciągnąć, moja nielojalna przeszłość.
start learning
I knew it would catch up with me, my disloyal past.
nielojalny
start learning
disloyal
Obiecuję, że już więcej cię nie zawiodę.
start learning
I promise I'll never let you down again.
zawieść kogoś, przynieść komuś zawód
start learning
let somebody down
Prawie wcale się nie zmieniłeś!
start learning
You've scarcely changed!
niewiele, prawie wcale
start learning
scarcely *
Dopiero co tu przyszedlem.
start learning
I've scarcely come here.
dopiero co, przed chwilą
start learning
scarcely *
dopiero co, przed chwilą synonimy: barely, hardly
start learning
scarcely *
Dopiero co tu przyszedlem.
start learning
• I've scarcely come here.
niewiele, prawie wcale synonim: hardly
start learning
scarcely *
Prawie wcale się nie zmieniłeś!
start learning
• You've scarcely changed!
Ona była tak zszokowana, że ledwo mogła mówić.
start learning
She was so shocked that she could barely talk.
ledwie, ledwo, prawie nie, prawie wcale, zaledwie (z dużym wysiłkiem)
start learning
barely ***
Tu jest tak głośno, ledwie cię słyszę.
start learning
It's so loud here, I can barely hear you.
ledwie, ledwo, prawie nie, prawie wcale, zaledwie (z dużym wysiłkiem)
start learning
barely ***
Ledwo cię słyszałem.
start learning
I could hardly hear you.
ledwo, ledwie, prawie nie
start learning
hardly ***
Ona prawie cię nie zna.
start learning
She hardly knows you.
ledwo, ledwie, prawie nie
start learning
hardly ***
Jest raczej niespotykane, żeby zobaczyć tęczę o tej porze.
start learning
It's rather unusual to see a rainbow at this time.
raczej, dosyć, całkiem
start learning
rather ****
Moje starsze rodzeństwo straszyło mnie, kiedy byłem dzieckiem.
start learning
My older siblings used to scare me when I was a child.
przestraszyć (kogoś), straszyć (kogoś)
start learning
scare **
Przepraszam, nie miałem zamiaru cię przestraszyć.
start learning
Sorry, I didn't mean to scare you.
przestraszyć (kogoś), straszyć (kogoś)
start learning
scare **
Wszyscy uciekliśmy w panice.
start learning
We all fled in panic.
panika
start learning
panic **
Proszę się uspokoić.
start learning
Calm down, please.
uspokoić się
start learning
calm down *
On wziął głęboki oddech, aby się uspokoić.
start learning
He took a deep breath to calm down.
uspokoić się
start learning
calm down *
Bear Grylls jest prawdziwie nieutraszonym podróżnikiem.
start learning
Bear Grylls is a truly fearless adventurer.
nieustraszony
start learning
fearless
niewdzięcznik
start learning
ingrate
Ona zasługuje na sprawiedliwe traktowanie.
start learning
She deserves fair treatment.
sprawiedliwy, należny
start learning
fair ***
To bardzo wspaniałomyślne z twojej strony, żeby zapłacić za moje studia.
start learning
It is very generous of you to pay my college fees.
hojny, wspaniałomyślny (o osobie)
start learning
generous **
Dyskusja ta jest fascynująca pod względem etycznym, politycznym, a nawet technicznym.
start learning
This discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level.
etyczny, moralny
start learning
ethical **
Ona jest kobietą pełną współczucia, prawdziwie oddaną swoim pacjentom.
start learning
She is a compassionate woman, truly devoted to her patients.
pełen współczucia
start learning
compassionate *
łkać, szlochać synonim: weep
start learning
sob *
Znalazłem ją szlochającą na strychu.
start learning
• I found her sobbing in the attic.
Twoje szlochanie nic nie pomoże.
start learning
• You will not help matters by sobbing.
Twoje szlochanie nic nie pomoże.
start learning
You will not help matters by sobbing.
łkać, szlochać
start learning
sob *
To prawdziwe wyzwanie, prowadzić własną firmę.
start learning
It's a real challenge to run your own company.
prowadzić firmę, kierować firmą
start learning
run a company
Nie pochwalam sposobu, w jaki ona prowadzi swoją firmę.
start learning
I don't approve of the way she runs her company.
prowadzić firmę, kierować firmą
start learning
run a company
On jest naszym bezpośrednim przełożonym.
start learning
He's our direct supervisor.
nadzorca, nadzorczyni, kierownik, kierowniczka, przełożony, przełożona
start learning
supervisor **
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się proszę ze swoim kierownikiem lub zadzwoń do biura.
start learning
If you have any questions, please see your supervisor or call the office.
nadzorca, nadzorczyni, kierownik, kierowniczka, przełożony, przełożona
start learning
supervisor **
Bill Gates jest założycielem Microsoft Corporation.
start learning
Bill Gates is the founder of Microsoft Corporation.
założyciel
start learning
founder **
Powinieneś uważnie przeczytać kontrakt, zanim go podpiszesz.
start learning
You should read the contract carefully before you sign it.
kontrakt, umowa
start learning
contract ****
Mój dostawca nie spełnił warunków umowy.
start learning
My supplier didn't live up to the terms of our contract.
kontrakt, umowa
start learning
contract ****
Kontrakt wkrótce wygaśnie.
start learning
The contract will expire soon.
kontrakt, umowa
start learning
contract ****
Zaczynam karierę w finansach.
start learning
I'm starting a career in finance.
finanse, zarządzanie finansami (przez rządy, organizacje, itp.)
start learning
finance ***
Menedżer odbył naradę z zespołem rachunkowości i finansów.
start learning
The manager held a meeting with the accounting and finance team.
finanse, zarządzanie finansami (przez rządy, organizacje, itp.)
start learning
finance ***
On został mianowany przewodniczącym komitetu.
start learning
He was appointed chairman of the committee.
przewodniczący (np. komitetu, organizacji)
start learning
chairman ***
Zarząd jest prowadzony przez skąpych ludzi.
start learning
The management is run by mean people.
zarząd
start learning
management ****
Kampania rozpoczęła się, żeby uchronić przed rakiem piersi.
start learning
The campaign was launched to prevent breast cancer.
rozpoczynać (akcję, kampanię), wprowadzić (produkt na rynek)
start learning
launch ***
Umiejętności rozwiązywania problemów mają kluczowe znaczenie, jeżeli chce się pracować z klientami.
start learning
Problem-solving skills are crucial if you want to work with clients.
umiejętność rozwiązywania problemów
start learning
problem-solving skills
podpowiadać, suflerować
start learning
prompt **
Te firmy są bezpośrednimi konkurentami.
start learning
These companies are direct competitors.
konkurent
start learning
competitor **
On jest naszym głównym konkurentem na rynku.
start learning
He is our main competitor on the market.
konkurent
start learning
competitor **
Osiągnęliśmy duży zysk w tej transakcji.
start learning
We made a huge profit on the deal.
osiągać zysk
start learning
make a profit
Byłem pewien, że nie poniosę straty tym razem.
start learning
I was certain I wouldn't make a loss this time.
przynosić straty, wykazywać straty
start learning
make a loss
Wprowadziliśmy nowy produkt na rynek.
start learning
We launched a new product into the market.
rynek (np. finansowy, giełdowy)
start learning
market *****
Rynek mieszkaniowy jest teraz niestabilny.
start learning
The housing market is unstable right now.
rynek (np. finansowy, giełdowy)
start learning
market *****
Koszty były wyższe niż się spodziewaliśmy.
start learning
The costs were higher than we anticipated.
koszty
start learning
costs ****
Nasza gospodarka się rozwija.
start learning
Our economy is thriving.
gospodarka (np. jakiegoś kraju)
start learning
economy *****
Kiedy podaż równa się popytowi, wszyscy są szczęśliwi.
start learning
When supply equals demand everyone is happy.
podaż
start learning
supply ****
To trochę łaskotało.
start learning
It tickled a little bit.
łaskotać
start learning
tickle *
Chrabąszcze są obrzydliwe.
start learning
May beetles are disgusting.
chrabąszcz
start learning
May beetle
chrabąszcz
start learning
May beetle
Boję się chrabąszczy.
start learning
• I'm afraid of May beetles.
Chrabąszcze są obrzydliwe.
start learning
• May beetles are disgusting.
respekt, podziw, nabożna cześć
start learning
awe *
On patrzył na swego mistrza z podziwem.
start learning
• He watched his master in awe.
On patrzył na swego mistrza z podziwem.
start learning
He watched his master in awe.
respekt, podziw, nabożna cześć
start learning
awe *
wywoływać podziw, wywoływać respekt
start learning
awe *
cierpiętnik, męczennik
start learning
martyr *
Jeżeli zabijesz go teraz, zostanie męczennikiem dla ich sprawy.
start learning
• If you kill him now, he will become a martyr to their cause.
Wielu chrześcijańskich świętych to męczennicy za wiarę.
start learning
• Many of the Christian saints are martyrs for their faith.
Wielu chrześcijańskich świętych to męczennicy za wiarę.
start learning
Many of the Christian saints are martyrs for their faith.
cierpiętnik, męczennik
start learning
martyr *
msza
start learning
mass ***
Wczoraj na mszy spotkałem przyjaciela.
start learning
• I met my friend at the mass yesterday.
Chodzisz na msze?
start learning
• Do you attend masses?
ołtarz
start learning
altar *
Nie jestem jeszcze przy ołtarzu, a ty już przewidujesz klęskę!
start learning
• I'm not at the altar yet and you already anticipate disaster!
Kupię ładny buddyjski ołtarz i będę kładł codziennie na nim kwiaty.
start learning
• I will buy a nice Buddhist altar, and place flowers every day.
Oni mają ciekawą strategię marketingową.
start learning
They have an interesting marketing strategy.
marketing
start learning
marketing ***
Chcę pracować w przedsiębiorstwie marketingowym.
start learning
I want to work in a marketing business.
marketing
start learning
marketing ***
Handel narkotykami jest nielegalny.
start learning
Drug trade is illegal.
handel
start learning
trade *****
Oni handlują wyrobami papierniczymi.
start learning
They trade in paper products.
handel
start learning
trade *****
Jako biznesmen powinieneś przestrzegać zasad uczciwego handlu.
start learning
As a businessman, you ought to follow fair trade rules.
handel
start learning
trade *****
klient
start learning
customer ****
W sklepie nie było klientów.
start learning
• There were no customers in the shop.
Czy jest pan stałym klientem?
start learning
• Are you a regular customer?
Pracuję w biurze obsługi klienta.
start learning
• I work at the customer service desk.
My zaspokajamy potrzeby naszych konsumentów.
start learning
We satisfy the needs of our consumers.
konsument
start learning
consumer ****
Czy marka jest dla ciebie ważna, gdy kupujesz rzeczy?
start learning
Is brand important for you when you buy things?
marka (np. produktu)
start learning
brand ***
Podczas projektowania strony internetowej musi mieć Pani na uwadze przeciętnego użytkownika.
start learning
When designing a website, you need to have in mind an average user.
użytkownik
start learning
user ***
Twoim zadaniem będzie nadzorować nasze kampanie marketingowe.
start learning
Your job will be to oversee our marketing campaigns.
kampania marketingowa, kampania reklamowa
start learning
marketing campaign
Agent nieruchomości przekonał mnie, abym kupił to mieszkanie.
start learning
The estate agent persuaded me to buy this flat.
namawiać, przekonywać, perswadować
start learning
persuade **
Którą opcję wybrałeś?
start learning
Which option did you select?
wybierać
start learning
select ***
Lokowanie produktu nigdy nie powinno być oczywiste. W przeciwnym razie jest śmieszne.
start learning
Product placement should never be too obvious. Otherwise it is ridiculous.
lokowanie produktu, plasowanie produktu
start learning
product placement
Rose zastrzegła ten znak towarowy dwa tygodnie temu.
start learning
Rose registered this trademark two weeks ago.
znak towarowy
start learning
trademark *, trade name, TM
Jaki jest ostateczny termin naszego spotkania?
start learning
What's the target date of our meeting?
docelowy (o miejscu), ostateczny (np. termin)
start learning
target ****
jak dotąd
start learning
as yet
jeszcze (używane z przymiotnikami, np. jeszcze większy)
start learning
yet *****
Tym razem show będzie jeszcze większe.
start learning
• This time the show will be yet bigger.
Jej nowa fryzura uczyniła ją jeszcze piękniejszą.
start learning
• Her new haircut made her yet more beautiful.
Jej nowa fryzura uczyniła ją jeszcze piękniejszą.
start learning
Her new haircut made her yet more beautiful.
jeszcze (używane z przymiotnikami, np. jeszcze większy)
start learning
yet *****
Tym razem show będzie jeszcze większe.
start learning
This time the show will be yet bigger.
jeszcze (używane z przymiotnikami, np. jeszcze większy)
start learning
yet *****
Czy możesz skupić się na analizie?
start learning
Can you focus on the analysis?
skupić się na czymś
start learning
focus on something ****
Teraz musisz skupić się na studiowaniu. Zbliżają się egzaminy.
start learning
You need to focus on studying now. Exams are coming.
skupić się na czymś
start learning
focus on something ****
Przemyśl dokładnie swoje cele.
start learning
Review your goals carefully.
cel (który chcemy osiągnąć)
start learning
goal ****
Jedynym powodem by otworzyć okno, jest uzyskanie lepszego celu.
start learning
The only reason to open a window is to get a better aim.
cel
start learning
aim ***
Dążę do zostania szefem kuchni.
start learning
I aim at becoming a chef.
dążyć do czegoś
start learning
aim at something **, aim for something
Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu.
start learning
I've never been able to reach this level before.
osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap)
start learning
reach *****
To ma wiele długoterminowych korzyści.
start learning
It's got many long-term benefits.
długoterminowy
start learning
long-term ***
To jest mój pierwszy długoterminowy związek.
start learning
This is my first long-term relationship.
długoterminowy
start learning
long-term ***
To jest krótkoterminowa prognoza.
start learning
It's a short-term forecast.
krótkoterminowy
start learning
short-term **
Realistyczne cele są łatwiejsze do osiągnięcia.
start learning
Realistic goals are easier to reach.
realistyczny
start learning
realistic **
Jeżeli chcesz dostawać, musisz też coś dać.
start learning
If you want to receive, you also have to give.
dostawać, otrzymywać (np. list)
start learning
receive *****
Otrzymałem zaproszenie na bal charytatywny.
start learning
I received an invitation for a charity ball.
dostawać, otrzymywać (np. list)
start learning
receive *****
Jestem zaintrygowany żeby dowiedzieć się, jak podobał ci się film.
start learning
I'm intrigued to know what you thought of the movie.
zaintrygowany
start learning
intrigued
rentowny, opłacalny
start learning
viable *
wykonalny, realny
start learning
viable *
nadrobić coś, zrekompensować coś
start learning
make up for something
Nie było mnie w zeszłym tygodniu i muszę to nadrobić.
start learning
• I've been absent last week and I have to make up for it.
zaległości (nagromadzone zaległe rzeczy do wykonania)
start learning
backlog
Ona zrobiła przerwę, marszcząc brwi w głębokiej koncentracji.
start learning
She paused, frowning in deep concentration.
zmarszczyć brwi
start learning
frown **
nadrabiać coś, odrabiać coś
start learning
make something up ***, make up something ***
rzadko, nieczęsto
start learning
few and far between
Muszę wyheblować tę deskę.
start learning
I have to plane this board.
heblować
start learning
plane ****
Stolarz hebluje drewno.
start learning
A carpenter planes wood.
heblować
start learning
plane ****
Mój tata nauczył mnie jak się toczy drewno i robi małe rzeźby.
start learning
My dad taught me how to turn wood and make little sculptures.
toczyć, wytoczyć (np. z drewna, z metalu)
start learning
turn *****
na dobre (np. przestać się z kimś zadawać) British English spoken
start learning
once and for all
Jestem w dołku.
start learning
I'm down in the dumps.
Smutno mi.
start learning
I'm down in the dumps.
przekonać kogoś, aby robił coś
start learning
get somebody to do something
oprowadzać
start learning
take round
dawaj!, próbuj! spoken
start learning
go for it
"Zamierzam kandydować na burmistrza." "Dawaj! Jesteś najlepszy."
start learning
• "I'm going to run for mayor." "Go for it! You're the best."
"Zamierzam spróbować grać w zespole siatkówki." "Próbuj!"
start learning
• "I'm going to try to play in a volleyball team." "Go for it!"
Nie możesz się teraz poddać. Dawaj, Peggy!
start learning
• You can't give up now. Go for it, Peggy!
dowodzić
start learning
head *****, head up *****
On dowodzi armią.
start learning
• He heads the army.
Ona dowodziła grupą przez długi czas.
start learning
• She has been heading up a team for a long time.
On dowodzi armią.
start learning
He heads the army.
dowodzić
start learning
head *****, head up
Ona dowodziła grupą przez długi czas.
start learning
She has been heading up a team for a long time.
dowodzić
start learning
head *****, head up
przygotowywać się
start learning
get ready **
nadrobić coś (np. zaległości w pracy, zaległości w spaniu)
start learning
catch up on something
operacja (w szpitalu) synonim: operation
start learning
surgery ***, surg. ***
Po operacji powinieneś odpoczywać tak dużo, jak tylko możesz.
start learning
• After surgery, you need to rest as much as you can.
Mój tata był przerażony operacją nerki.
start learning
• My dad was petrified of the kidney surgery.
dostawa synonim: drop
start learning
delivery **
Wszystkie szczegóły na temat kosztów i dostawy znajdziesz na ulotce.
start learning
• You can find full details on costs and delivery in the leaflet.
Właśnie otrzymaliśmy dużą dostawę warzyw.
start learning
• We have just received a large delivery of vegetables.
Gwarantujemy szybką dostawę.
start learning
• We guarantee an express delivery.
samodzielny, polegający na samym sobie (o osobie)
start learning
self-reliant, self- standing
odwrotnie, przeciwnie
start learning
reversely
szkoda (z jakiegoś powodu, np. w wyrażeniu "jaka szkoda, że") spoken
start learning
pity *
Szkoda, że nie możemy być przyjaciółmi.
start learning
• It's a pity we can't be friends.
W sklepie nie było klientów.
start learning
There were no customers in the shop.
klient
start learning
customer ****
przesiewać mąkę, pytlować mąkę
start learning
boult **, bolt **
wystarczać (o czymś)
start learning
go round
Ta ilość jedzenia będzie musiała wystarczać.
start learning
• This amount of food will have to go round.
Ta ilość jedzenia będzie musiała wystarczać.
start learning
This amount of food will have to go round.
wystarczać (o czymś)
start learning
go round
pieczywo
start learning
breadstuff
chętnie, ochoczo, skwapliwie
start learning
willingly
Jeśli nie pójdę ochoczo, to oni przyjdą i mnie zabiorą.
start learning
• If I don't go willingly, they will come and take me.
"Chciałabyś ze mną pójść na imprezę?" "Chętnie."
start learning
• "Would you like to go with me to a party?" "Willingly."
Moja córka chętnie pracuje w ogrodzie.
start learning
• My daughter works willingly in the garden.
asortyment, zapas
start learning
stock ****
Nigdy nie mieliśmy takich butów wśród naszego asortymentu.
start learning
• We have never had these shoes in our stock.
Trzymamy nasze zapasy w tamtym pokoju.
start learning
• We keep our stock in that room.
rytm dzienny
start learning
diurnal rhythm
Ona miała dającą satysfakcję pracę jako astronom.
start learning
She had a rewarding job as an astronomer.
dający satysfakcję, satysfakcjonujący (np. o pracy)
start learning
rewarding
Jestem zdania, że nie jesteśmy sami we wrzechświecie.
start learning
I am of the opinion that we are not alone in the universe.
być jakiegoś zdania
start learning
be of the opinion that formal
jako że, ponieważ
start learning
as *****
Zdecydowałem się wrócić do domu, jako że robiło się późno.
start learning
• I decided to go home, as it was getting late.
Ponieważ jesteś nowy, masz prawo zadawać wiele pytań.
start learning
• As you are new, you are allowed ask many questions.
zobowiązać, zobowiązywać, zobligować
start learning
obligate
schronisko dla zwierząt
start learning
animal shelter
schronisko dla zwierząt
start learning
pound ***
W tym schronisku dla zwierząt jest mnóstwo psów i kotów.
start learning
• There are a lot of dogs and cats in this pound.
To schronisko otrzymało pieniądze na zakup nowych klatek dla zwierząt.
start learning
• This pound received money to buy new cages for animals.
Poszedłem do schroniska, bo chciałem adoptować psa.
start learning
• I went to a pound because I wanted to adopt a dog.
w pełni, całkowicie
start learning
fully ***
Restauracja jest całkowicie zarezerwowana.
start learning
• The restaurant is fully booked.
Jesteśmy w pełni przygotowani.
start learning
• We're fully prepared.
gotowy zakwas
start learning
sourdough starter
nasienie, nasiono, nasionko
start learning
seed ***
Ogrodnik wiedział jak wyhodować rośliny z nasion.
start learning
• The gardener knew how to grow plants from seeds.
• Jedliśmy nasiona słonecznika jako dzieci. Jedliśmy ziarna słonecznika jako dzieci.
start learning
• We ate sunflower seeds as kids. Jedliśmy ziarna słonecznika jako dzieci.
w Internecie
start learning
on the Internet
nadzienie, farsz
start learning
filling *
prace domowe, prowadzenie domu
start learning
housework
gorączkowo
start learning
hectically
piekarnia
start learning
bakeshop
czynnik
start learning
factor ****
Wiele czynników przyczyniło się do tej decyzji.
start learning
• Many factors contributed to this decision.
W naszych badaniach musimy wziąć pod uwagę wiele czynników.
start learning
• Our research requires a number of factors to be taken into account.
okazyjnie, czasami
start learning
on occasion
do zobaczenia
start learning
see you then
nerwowo, gorączkowo
start learning
hecticly
Cześć, jestem Lucy.
start learning
Hi, I'm Lucy.
cześć informal
start learning
hi ***
jazda na skuterze wodnym
start learning
jet-skiing
troskliwy, myślący o innych
start learning
thoughtful *
nie można odwołać swoich czynów
start learning
one can't unring the bell
wydajny, sprawny
start learning
efficient **
W moich czasach samochody nie były tak wydajne.
start learning
• Back in my days, cars weren't so efficient.
Ten automat do kawy jest dość wydajny.
start learning
• This coffee machine is quite efficient.
obywatel
start learning
citizen ****
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
start learning
• He's a US citizen.
Jesteśmy praworządnymi obywatelami.
start learning
• We are law-abiding citizens.
Nasi obywatele protestują na ulicach.
start learning
• Our citizens are protesting on the streets.
To nie będzie niespodzianka, jeśli powiesz mi o tym z wyprzedzeniem.
start learning
It won't be a surprise if you tell me about it ahead of time.
z wyprzedzeniem, przed czasem
start learning
ahead of time
ugruntowywać (np. pozycję), wyrabiać sobie renomę
start learning
establish ****
On ugruntował swoją pozycję w firmie.
start learning
• He established his position in the company.
Moja praca w świecie mody została ugruntowana.
start learning
• My work has been established in the fashion world.
On wyrobił sobie renomę jako kompetentny prawnik.
start learning
• He established himself as a competent lawyer.
Moja praca w świecie mody została ugruntowana.
start learning
My work has been established in the fashion world.
ugruntowywać (np. pozycję), wyrabiać sobie renomę
start learning
establish ****
szczypiorek, szczypior
start learning
chives
Podróżowaliśmy przez przełęcz.
start learning
We travelled through the pass.
przełęcz, przesmyk
start learning
pass *****
Proszę skontaktuj się ze mną, jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania.
start learning
Please contact me if you have any further questions.
dalszy, dodatkowy
start learning
further ****
Musimy uniknąć dalszego niszczenia lasów.
start learning
We need to avoid further damage to the forests.
dalszy, dodatkowy
start learning
further ****
Prześlę ci dodatkowe instrukcje.
start learning
I will send you further instructions.
dalszy, dodatkowy
start learning
further ****
kolorowy, barwny
start learning
colourful ** British English, colorful ** American English
Oni mieli na sobie kolorowe ubrania.
start learning
• They were wearing colourful clothes.
Co za kolorowa tęcza!
start learning
• What a colourful rainbow!
Ten dom jest bardzo kolorowy.
start learning
• This house is very colourful.
pełnoprawny
start learning
full *****
On jest pełnoprawnym pracownikiem, więc ma prawo się wypowiedzieć.
start learning
• He is a full employee, so he has a right to speak.
Rosie powiedziała, że nie jestem pełnoprawnym członkiem naszej rodziny.
start learning
• Rosie said that I am not a full member of our family.
przyrządzić, upichcić
start learning
concoct
środek znieczulający
start learning
anaesthetic British English, anesthetic American English
znieczulający
start learning
anaesthetic British English, anesthetic American English
miecz
start learning
sword **
Legendarna moc tego miecza była kłamstwem!
start learning
• The sword's legendary power was a lie!
Legendarna moc tego miecza była kłamstwem!
start learning
The sword's legendary power was a lie!
miecz
start learning
sword **
chleb na zakwasie American English
start learning
sourdough bread, sour bread
Brak pieniędzy jest jego największym problemem.
start learning
Lack of money is his biggest problem.
brak czegoś, niedostatek czegoś
start learning
lack of something
w przeciwieństwie
start learning
by contrast *
Samochód został zmiażdżony przez drzewo.
start learning
The car was crushed by a tree.
miażdżyć, przygnieść, kruszyć
start learning
crush **
On oparł podbródek na wewnętrznej stronie dłoni.
start learning
He rested his chin in the palm of his hand.
dłoń (jej wewnętrzna część)
start learning
palm ***
Moja córka chętnie pracuje w ogrodzie.
start learning
My daughter works willingly in the garden.
chętnie, ochoczo, skwapliwie
start learning
willingly
"Chciałabyś ze mną pójść na imprezę?" "Chętnie."
start learning
"Would you like to go with me to a party?" "Willingly."
chętnie, ochoczo, skwapliwie
start learning
willingly
Poszedłem do schroniska, bo chciałem adoptować psa.
start learning
I went to a pound because I wanted to adopt a dog.
schronisko dla zwierząt
start learning
pound ****
Ona ma pękniętą miednicę.
start learning
She has a fractured pelvis.
miednica (część ciała)
start learning
pelvis
codzienny
start learning
diurnal
Ponieważ jesteś nowy, masz prawo zadawać wiele pytań.
start learning
As you are new, you are allowed ask many questions.
jako że, ponieważ
start learning
as *****
Zdecydowałem się wrócić do domu, jako że robiło się późno.
start learning
I decided to go home, as it was getting late.
jako że, ponieważ
start learning
as *****
Potrzebujemy przedsiębiorczych osób w naszej firmie.
start learning
We need resourceful people in our company.
przedsiębiorczy, obrotny, pomysłowy, zaradny
start learning
resourceful
Moja córka jest bardziej zaradna niż byś pomyślał.
start learning
My daughter is more resourceful than you might think.
przedsiębiorczy, obrotny, pomysłowy, zaradny
start learning
resourceful
stopniować (przymiotnik lub przysłówek)
start learning
compare ****, cf **** latin, equiparate **** old use
Nauczyliśmy się, jak stopniować przymiotniki w języku angielskim.
start learning
• We learnt how to compare adjectives in English.
Jeszcze nie nauczyliśmy się stopniować niemieckich przymiotników.
start learning
• We haven't learned how to compare German adjectives yet.
Nauczyliśmy się, jak stopniować przymiotniki w języku angielskim.
start learning
We learnt how to compare adjectives in English.
stopniować (przymiotnik lub przysłówek)
start learning
compare ****, cf * latin, equiparate old use
Możemy chcieć zbadać ten obszar.
start learning
We might want to explore this area.
badać, eksplorować
start learning
explore ***
Alexander Fleming odkrył penicylinę w 1928 roku.
start learning
Alexander Fleming discovered penicillin in 1928.
odkrywać, dokonywać odkrycia (np. naukowego)
start learning
discover ****
Odkrycie insuliny zmieniło historię medycyny.
start learning
The discovery of insulin changed the history of medicine.
odkrycie
start learning
discovery ***
Jego odkrycie nie zostało potraktowane jako potwierdzenie jej hipotezy.
start learning
His discovery wasn't regarded as a confirmation of her hypothesis.
odkrycie
start learning
discovery ***
przyjąć, przyjmować (np. zasady, postawę)
start learning
adopt ***
Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.
start learning
• The refugees should adopt our rules.
Jeśli chcesz tu mieszkać, musisz przyjąć nasze zasady.
start learning
• If you want to live here, you have to adopt our rules.
Jeśli chcesz tu mieszkać, musisz przyjąć nasze zasady.
start learning
If you want to live here, you have to adopt our rules.
przyjąć, przyjmować (np. zasady, postawę)
start learning
adopt ***
mieć sens
start learning
make sense **
Twoje słowa nie mają sensu.
start learning
• Your words don't make sense.
Ten związek nie ma sensu. Zrywam z tobą.
start learning
• This relationship doesn't make sense. I'm breaking up with you.
zrozumieć coś
start learning
make sense of something
Nie potrafię zrozumieć niczego, co ona mówi.
start learning
• I can't make sense of anything she says.
pamiątki, memorabilia
start learning
memorabilia
Mój dziadek trzymał w tej szafce pamiątki z wojny.
start learning
• My grandfather kept his war memorabilia in this cupboard.
Mam te zdjęcia ze sklepu z pamiątkami w Hollywood za 10 dolców.
start learning
• I got these photos at a Hollywood memorabilia shop for ten bucks.
Mój dziadek trzymał w tej szafce pamiątki z wojny.
start learning
My grandfather kept his war memorabilia in this cupboard.
pamiątki, memorabilia
start learning
memorabilia
wyprzedzić (np. osobę, samochód) synonim: overhaul
start learning
overtake past tense overtook, past participle overtaken
Samochód przyśpieszył i szybko go wyprzedził, blokując mu drogę.
start learning
• The car sped up and quickly overtook him, blocking his way.
Powinniśmy ich wyprzedzić w promieniu najbliższych dwóch mil.
start learning
• We ought to overtake them within the next two miles.
Samochód przyśpieszył i szybko go wyprzedził, blokując mu drogę.
start learning
The car sped up and quickly overtook him, blocking his way.
wyprzedzić (np. osobę, samochód)
start learning
overtake
wątły
start learning
fragile **
On jest bardzo wątłym dzieckiem.
start learning
• He's a very fragile child.
ssak
start learning
mammal *
Ciąża u słoni jest najdłuższa wśród ssaków.
start learning
• The elephant's pregnancy is the longest of any mammal.
To był jakiś rodzaj małego ssaka.
start learning
• It was some kind of a small mammal.
udławić się czymś, zadławić się czymś
start learning
choke on something
Wczoraj zadławiłem się własną śliną.
start learning
• Yesterday I started choking on my own spit.
przekaz ustny, przekaz z ust do ust,
start learning
word of mouth
asceta
start learning
ascetic
kościół (jako budynek)
start learning
church *****
W naszym mieście jest sześć kościołów.
start learning
• There are six churches in our town.
Obok kościoła jest cmentarz.
start learning
• There is a cemetery next to the church.
wieloletni
start learning
perennial
rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś)
start learning
claim *****
Ona rości sobie prawo do połowy mojego majątku.
start learning
• She claims half of my estate.
Moja była żona rości sobie prawo do naszego domu i samochodu.
start learning
• My ex-wife claims our house and car.
Moja koleżanka uznała za swój mój pomysł.
start learning
• My teammate claimed my idea.
Brytyjczycy uznali ten teren za swój.
start learning
• The British claimed the territory theirs.
Jesteś posłuszną córką, Kate.
start learning
You are an obedient daughter, Kate.
posłuszny
start learning
obedient
Ona zrobiła tak jak jej powiedziano, jak posłuszne dziecko.
start learning
She did as she was told, like an obedient child.
posłuszny
start learning
obedient
ewangelia
start learning
gospel **
On pojechał na misję, aby głosić ewangelię.
start learning
• He went on a mission to preach the gospel.
Codziennie czytam wyjątek z jednej z ewangelii.
start learning
• I read an excerpt from one of the gospels every day.
Codziennie czytam wyjątek z jednej z ewangelii.
start learning
I read an excerpt from one of the gospels every day.
ewangelia
start learning
gospel **
kminek zwyczajny (roślina)
start learning
caraway
pług (do odśnieżania dróg)
start learning
plough British English, plow American English
Miasto zakupiło więcej pługów zeszłej zimy.
start learning
• The city bought more ploughs last winter.

You must sign in to write a comment