01.2018(6) part 2

 0    494 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
duchowny, ksiądz, pastor
start learning
clergyman plural: clergymen, sky pilot informal
najlepsze życzenia
start learning
best wishes, warm wishes
On cicho przeszedł przez pokój.
start learning
He padded quietly across the room.
cicho stąpać, cicho chodzić
start learning
pad **
pochłaniać, zalewać, ogarniać formal
start learning
engulf, ingulf
kontaminacja (rodzaj procesu słowotwórczego)
start learning
portmanteau word
wycie, ryk
start learning
howl, howling
Ogłuchnę jeśli on nie przestanie tak wyć!
start learning
• I'm going to go deaf if he doesn't stop this howling!
Wycie wilka zmroziło mi krew w żyłach.
start learning
• The howl of a wolf curdled my blood.
Nie mogę znieść tego psa i jego wycia.
start learning
• I can't stand this dog and his howling.
Ogłuchnę jeśli on nie przestanie tak wyć!
start learning
I'm going to go deaf if he doesn't stop this howling!
wycie, ryk
start learning
howl, howling
skowyt z bólu
start learning
howl of pain
drwina, szyderstwo
start learning
derision
Jego słowa spotkały się z szyderstwem.
start learning
• His words met with much derision.
Jego słowa spotkały się z szyderstwem.
start learning
His words met with much derision.
drwina, szyderstwo
start learning
derision
parszywy, nędzny, kiepski, podły, okropny (np. bardzo złej jakości) informal
start learning
lousy *
Jedzenie było parszywe.
start learning
• The food was lousy.
rentowność
start learning
breakeven, break-even
działalność skupiona na wykorzystywaniu znanych produktów w celu poprawy sprzedaży innych (np. film reklamujący zabawki)
start learning
merchandising
franczyza, koncesja, umowa koncesyjna
start learning
franchise **
Senat cofnąłby ich koncesję handlową i byliby skończeni.
start learning
• The senate would revoke their trade franchise, and they'd be finished.
Senat cofnąłby ich koncesję handlową i byliby skończeni.
start learning
The senate would revoke their trade franchise, and they'd be finished.
franczyza, koncesja, umowa koncesyjna
start learning
franchise **
żyła złota
start learning
cash cow
przebój kasowy (np. film)
start learning
cash cow
cechować, uwypuklać, wyróżniać, uwydatniać
start learning
feature ****
Cechował ją pieprzyk obok jej ust.
start learning
• A beauty spot next to her lips featured her.
Ten puder uwydatnia moje kości policzkowe.
start learning
• This powder features my cheekbones.
przedstawiać, prezentować (np. film)
start learning
feature ****
Film przedstawia historię miłosną dwóch najlepszych przyjaciół.
start learning
• The movie features a love story between two best friends.
Film przedstawia realia Polski.
start learning
• The film features the reality of Poland.
obsadzić (przydzielić rolę aktorowi)
start learning
feature ****
Reżyser obsadził Ryana Goslinga w głównej roli.
start learning
• The director featured Ryan Gosling in the lead role.
Reżyser chciał obsadzić Megan Fox w roli księżniczki.
start learning
• The director wanted to feature Megan Fox in the role of the princess.
wyznaczyć komuś cel
start learning
set somebody a goal, set somebody a task, set somebody a challenge British English
flota (o statkach)
start learning
fleet **
Generale, wyspa nie wytrzyma pięciu dni bez wsparcia floty.
start learning
• General, the island won't last five days without fleet support.
Król rozkazał zbudować olbrzymią flotę.
start learning
• The king ordered to build a huge fleet.
flota (pojazdy będące własnością danego przedsiębiorstwa)
start learning
fleet **
Rozważamy dodanie setki nowych samochodów do floty naszej firmy.
start learning
• We are considering adding a hundred new cars to our company's fleet.
Rozważamy dodanie setki nowych samochodów do floty naszej firmy.
start learning
We are considering adding a hundred new cars to our company's fleet.
flota (pojazdy będące własnością danego przedsiębiorstwa)
start learning
fleet **
Dentysta prześwietlił moje zęby i zdecydował założyć mi plombę.
start learning
The dentist X-rayed my teeth and decided to put in a filling.
plomba
start learning
filling *
Dama przywołała bagażowego.
start learning
The lady hailed a porter.
krzyknąć, przywołać
start learning
hail *
Nie bądź taki tajemniczy, jestem twoim przyjacielem.
start learning
Don't be so close, I am your friend.
tajemniczy, małomówny
start learning
close ****
Odłóż tę książkę z powrotem na półkę.
start learning
Put that book back on the shelf.
odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu)
start learning
put something back, put back something
Przez wiele lat uzbierał całkiem pokaźny majątek.
start learning
He has accumulated quite a wealth throughout the years.
bogactwo, majątek
start learning
wealth **
On kupił ten samochód, aby pochwalić się swoim bogactwem.
start learning
He bought this car to show off his wealth.
bogactwo, majątek
start learning
wealth **
Przednia część samochodu zawisła nad rowem.
start learning
The front part of the vehicle hung over the ditch.
rów
start learning
ditch *
Moim zdaniem, miałeś prawo to zrobić.
start learning
In my view, you had a right to do it.
pogląd, zdanie, opinia
start learning
view *****
On wcisnął pedał gazu i samochód zaczął przyśpieszać.
start learning
He pushed the gas pedal and the car started accelerating.
przyspieszać
start learning
accelerate **
Samochód za mną przyspieszył i mnie wyprzedził.
start learning
The car behind me accelerated and overtook me.
przyspieszać
start learning
accelerate **
Ona jest bardzo dobra w rozwiązywaniu równań matematycznych.
start learning
She's very good at solving mathematical equations.
równanie
start learning
equation **
Film pokazuje przejmującą historię dzieciństwa pisarza.
start learning
The movie presents a poignant story of the writer's childhood.
wzruszający, przejmujący, żałosny (krzyk, płacz)
start learning
poignant
Spytaj o swoje zarobki podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
start learning
Ask about your wage during the interview.
płaca, zarobki (wypłacane za wykonaną pracę, np. co tydzień)
start learning
wage ***, wages **
Zdobyłem niezbędne hasła.
start learning
I gained the necessary passwords.
osiągać, zdobywać
start learning
gain ****
zaprzeczać, przeczyć
start learning
contradict *
sprzeciwiać się komuś
start learning
contradict somebody *
Postępujemy za jego przykładem, chroniąc środowisko.
start learning
We follow his lead in protecting the environment.
postępowanie, które można naśladować, wyznaczanie trendów
start learning
lead *****
Podążajcie za mną!
start learning
Follow my lead!
postępowanie, które można naśladować, wyznaczanie trendów
start learning
lead *****
postępowanie, które można naśladować, wyznaczanie trendów
start learning
lead ***
Jeszcze raz powtórzmy taniec - rób to, co ja.
start learning
• We'll go through the dance routine again - follow my lead.
Podążajcie za mną!
start learning
• Follow my lead!
Postępujemy za jego przykładem, chroniąc środowisko.
start learning
• We follow his lead in protecting the environment.
zalany, wstawiony, pijany informal
start learning
sloshed
spłowieć, stępić, tłumić (np. kolor, dźwięk)
start learning
dull **
Kolor ścian spłowiał z czasem.
start learning
• The colour of the walls dulled over time.
Stępiłeś ostrze, to teraz je naostrz.
start learning
• You dulled the blade so now sharpen it.
Grube ściany tłumią dźwięki.
start learning
• Thick walls dull sounds.
Kolor ścian spłowiał z czasem.
start learning
The colour of the walls dulled over time.
spłowieć, stępić, tłumić (np. kolor, dźwięk)
start learning
dull **
Grube ściany tłumią dźwięki.
start learning
Thick walls dull sounds.
spłowieć, stępić, tłumić (np. kolor, dźwięk)
start learning
dull **
umniejszać (np. znaczenie czegoś), pomniejszać (np. czyjeś osiągnięcia)
start learning
diminish **
Przestań umniejszać moje uczucia, mam prawo czuć się zdenerwowany.
start learning
• Stop diminishing my feelings, I have a right to feel upset.
Przestań umniejszać moje uczucia, mam prawo czuć się zdenerwowany.
start learning
Stop diminishing my feelings, I have a right to feel upset.
umniejszać (np. znaczenie czegoś), pomniejszać (np. czyjeś osiągnięcia)
start learning
diminish **
Pomimo usilnych prób, nie mogłem się z nią skontaktować.
start learning
In spite of my best endeavours, I couldn't contact her.
próba, staranie, wysiłek
start learning
endeavour, endeavor * American English
amatorstwo
start learning
amateurism
przewidywać
start learning
foresee * past tense foresaw, past participle foreseen
okazały, wielki
start learning
grand ***
Okazały stary dom stał niedaleko jeziora.
start learning
• A grand old house was standing near the lake.
Kto bierze udział w wielkiej paradzie w tym roku?
start learning
• Who is taking part in grand parade this year?
efektowny, robiący wrażenie
start learning
grand ***
Ona zorganizowała kolację w efektownym stylu.
start learning
• She organised a dinner in grand style.
Ten pałac robi ogromne wrażenie.
start learning
• This palace is very grand.
upicie, upicie się (stan)
start learning
drunkenness
preludium, przygrywka, wstęp
start learning
prelude
oślepiający (np. o słońcu), rażący (o świetle)
start learning
dazzling *
odciążać, uwalniać od ciężaru
start learning
unburden
On usunął część ładunku, aby odciążyć konia.
start learning
• He removed part of the load to unburden the horse.
On usunął część ładunku, aby odciążyć konia.
start learning
He removed part of the load to unburden the horse.
odciążać, uwalniać od ciężaru
start learning
unburden
sąsiedztwo, bliskość
start learning
proximity *
Ich bliskość sprawiła, że ona poczuła się lepiej.
start learning
• Their proximity made her feel better.
Bliskość geograficzna nie jest już wymagana.
start learning
• Geographic proximity is no longer required.
Bliskość sklepów i szpitali była dużą zaletą.
start learning
• The proximity of stores and hospitals was a great advantage.
kamyk, otoczak synonim: rounded boulder
start learning
pebble *
Kamyk wpadł mi do buta.
start learning
• A pebble got into my shoe.
Przebieram się za gryzonia, żeby zabawić dzieci.
start learning
I dress up as a rodent to entertain children.
gryzoń
start learning
rodent
paproć
start learning
fern *
Obok drzwi stała paproć.
start learning
• There was a fern next to the door.
czarujący, uroczy, czarowny synonim: charming
start learning
enchanting
kisiel
start learning
kissel
przesada, nadmiar
start learning
excessiveness
nadmierny
start learning
excessive **
Policja użyła nadmiernej przemocy.
start learning
• The police used excessive violence.
przesada
start learning
exaggeration
Dziś był prawdopodobnie najgorszy dzień w moim życiu i to nie jest przesada.
start learning
• Today was probably the worst day of my life, and that's not an exaggeration.
Nie jest przesadą stwierdzenie, że woda będzie najważniejszym zasobem strategicznym XXI wieku.
start learning
• It is no exaggeration to say that water will be the most important strategic asset of the 21st century.
Każde jego oświadczenie graniczy z przesadą.
start learning
• His every statement borders on exaggeration.
przesadny, przejaskrawiony
start learning
exaggerated
daleko
start learning
far ***** stopień wyższy further, stopień wyższy farther, stopień najwyższy the furthest, stopień najwyższy the farthest
"Jak daleko to jest?" "Około 800 metrów."
start learning
• "How far is it?" "About 800 metres."
Szpital jest raczej daleko od mojego domu.
start learning
• The hospital is quite far away from my house.
Zaszliśmy tak daleko, że nie możemy się teraz poddać.
start learning
• We've come so far that we can't give up now.
znikać, rozpływać się
start learning
melt away
widz, obserwator
start learning
spectator *
Lubię być widzem zawodów sportowych.
start learning
• I enjoy being a spectator of sports competitions.
Lubię być widzem zawodów sportowych.
start learning
I enjoy being a spectator of sports competitions.
widz, obserwator
start learning
spectator *
niedorzeczny, bezsensowny
start learning
senseless
To jest bezsensowna strata czasu.
start learning
• It's a senseless waste of time.
To jest bezsensowna strata czasu.
start learning
It's a senseless waste of time.
niedorzeczny, bezsensowny
start learning
senseless
bezsens, bezsensowność
start learning
senselessness
dostatek, obfitość
start learning
abundance *
W przeszłości ta obfitość ryb sprawiała, że mieliśmy problemy z Marokiem.
start learning
• In the past, this abundance of fish has caused us problems with Morocco.
W przeszłości ta obfitość ryb sprawiała, że mieliśmy problemy z Marokiem.
start learning
In the past, this abundance of fish has caused us problems with Morocco.
dostatek, obfitość
start learning
abundance *
urodzaj, duża ilość, mnóstwo
start learning
abundance *
Mamy mnóstwo surowców naturalnych, które możemy wymienić na różne dobra.
start learning
• We have an abundance of natural resources we can trade for various goods.
rozpromieniony
start learning
radiant
wyrzeczenie się, wyparcie się formal
start learning
renunciation
pogodzić się z czymś, zaakceptować coś
start learning
resign oneself to something
Wszystko co mogę zrobić, to pogodzić się z nową sytuacją.
start learning
• All I can do is resign myself to the new situation.
Pogódź się z faktem, iż ona ciebie nie kocha.
start learning
• Resign yourself to the fact that she doesn't love you.
Wszystko co mogę zrobić, to pogodzić się z nową sytuacją.
start learning
All I can do is resign myself to the new situation.
pogodzić się z czymś, zaakceptować coś
start learning
resign oneself to something
Pogódź się z faktem, iż ona ciebie nie kocha.
start learning
Resign yourself to the fact that she doesn't love you.
pogodzić się z czymś, zaakceptować coś
start learning
resign oneself to something
wzniosłość
start learning
sublime
Wzniosłość była główną charakterystyką jego dzieł.
start learning
• The sublime was the main characteristic of all his works.
Wzniosłość była główną charakterystyką jego dzieł.
start learning
The sublime was the main characteristic of all his works.
wzniosłość
start learning
sublime
Ona zawsze miała słabość do śmiałych i otwartych mężczyzn.
start learning
She always had a soft spot for bold and open-minded men.
odważny, śmiały (np. decyzja)
start learning
bold **
czułe miejsce, słabe miejsce
start learning
soft spot
Dokładność tych obliczeń musi być sprawdzona.
start learning
The accuracy of these calculations must be verified.
dokładność, trafność, ścisłość, prawidłowość
start learning
accuracy **
Nie mogę zagwarantować dokładności moich pomiarów.
start learning
I can't guarantee the accuracy of my measurements.
dokładność, trafność, ścisłość, prawidłowość
start learning
accuracy **
Chodźmy na lodowisko! Kocham jeździć na łyżwach.
start learning
Let's go to the ice! I love skating.
lód, lodowisko
start learning
the ice **
Patrzyliśmy na iskry pryskające z ogniska.
start learning
We were looking at the sparks flying from the fire.
iskra
start learning
spark **
Nie było możliwości by Jill wytrzymała takie życie.
start learning
There was no way Jill could endure a life of that.
znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę)
start learning
endure **
Budzik zaczął dzwonić tuż przed szóstą.
start learning
The alarm clock went off just before six.
tuż przed
start learning
just before **
On wyszedł tuż przed tym, jak wszedłeś.
start learning
He left just before you walked in.
tuż przed
start learning
just before **
Ta piosenka jest całkiem niezła.
start learning
This song is not bad at all.
nieźle, nie najgorzej
start learning
not bad *
"Jak się masz?" "Całkiem nieźle."
start learning
"How are you?" "Not too bad."
nieźle, nie najgorzej
start learning
not bad *
Ktoś opowiedział dowcip i rozładował napięcie.
start learning
Someone told a joke and broke the tension.
napięcie (napięta atmosfera)
start learning
tension ***
Nie mogłem znieść napięcia, chciałem krzyczeć.
start learning
I couldn't stand the tension, I wanted to scream.
napięcie (napięta atmosfera)
start learning
tension ***
To było okropne doświadczenie, kiedy zostałem zwolniony.
start learning
It was a nasty experience when I got fired.
okropny, nieprzyjemny (np. doświadczenie, sytuacja)
start learning
nasty **
Moi rodzice się pokłócili i to była nieprzyjemna sytuacja.
start learning
My parents quarrelled and it was a nasty situation.
okropny, nieprzyjemny (np. doświadczenie, sytuacja)
start learning
nasty **
Rządził długo jako mądry król.
start learning
He ruled long as a wise king.
sprawować władzę, rządzić
start learning
rule *****
Ona uśmiechnęła się do niego przelotnie i odwróciła się.
start learning
She smiled at him briefly and then turned away.
przelotnie, na krótko
start learning
briefly **
Branie pieniędzy od rządu i twierdzenie, że nie powinny być dawane to hipokryzja.
start learning
Taking the money from the government and claiming it shouldn't be given is hypocrisy.
hipokryzja, obłuda, zakłamanie
start learning
hypocrisy
On jest stanowczym mężczyzną, który nigdy nie zmienia swojego zdania.
start learning
He's a firm man who never changes his mind.
stanowczy
start learning
firm ****
Moja babcia hoduje kury, aby mieć jajka.
start learning
My grandma breeds hens to have eggs.
hodować (np. zwierzęta)
start learning
breed **
Moim zadaniem jest nade wszystko upewnienie się, że bezpiecznie doprowadzam nas do domu.
start learning
My job is essentially to make sure I'm bringing us home safely.
przede wszystkim, nade wszystko
start learning
essentially ***
Zdał sobie sprawę, że zrobił niewłaściwy użytek ze swoich umiejętności.
start learning
He realized he made improper use of his skills.
umiejętność
start learning
skill ****
Powinieneś doskonalić swoje umiejętności każdego dnia.
start learning
You should perfect your skills every day.
umiejętność
start learning
skill ****
Wycie wilka zmroziło mi krew w żyłach.
start learning
The howl of a wolf curdled my blood.
wycie, ryk
start learning
howl, howling
Nie mogę znieść tego psa i jego wycia.
start learning
I can't stand this dog and his howling.
wycie, ryk
start learning
howl, howling
Film przedstawia realia Polski.
start learning
The film features the reality of Poland.
przedstawiać, prezentować (np. film)
start learning
feature ****
Film przedstawia historię miłosną dwóch najlepszych przyjaciół.
start learning
The movie features a love story between two best friends.
przedstawiać, prezentować (np. film)
start learning
feature ****
Kupiłem tuzin jajek.
start learning
I bought a dozen eggs.
tuzin (12 sztuk)
start learning
dozen, doz British English, doz. American English
Jeżeli chcesz odnieść sukces, musisz przygotować się na ciężką pracę.
start learning
If you want to succeed, you have to work up to hard work.
przygotowywać się na coś
start learning
work up to something
Cena tego auta jest nie z tego świata!
start learning
The price of this car is out of sight!
niesamowity, nie z tego świata informal
start learning
out of sight
Wasza muzyka jest niesamowita!
start learning
Your music is out of sight!
niesamowity, nie z tego świata informal
start learning
out of sight
wygórowany (np. ceny)
start learning
steep **
On zaoferował nam wygórowaną cenę za używany samochód.
start learning
• He offered us a steep price for a second-hand car.
Cena jest zbyt wygórowana, chodźmy do innego sklepu.
start learning
• The price is too steep, let's go to another shop.
Cena była zbyt wygórowana.
start learning
The price was too excessive.
wygórowany
start learning
excessive **
wygórowany
start learning
excessive **
Cena była zbyt wygórowana.
start learning
• The price was too excessive.
nadmierny, wygórowany (o cenie)
start learning
unreasonable
On zaoferował nam wygórowaną cenę za używany samochód.
start learning
He offered us a steep price for a second-hand car.
wygórowany (np. ceny)
start learning
steep **
zawierający głębokie treści, poważny (np. książka, artykuł)
start learning
dense **
prawdziwy, poważny (np. problem, niebezpieczeństwo)
start learning
real *****
To jest prawdziwy problem.
start learning
• This is a real problem.
To jest faktyczny problem - potrzebujesz mojej pomocy?
start learning
• That's a real problem - do you need my help?
Generale, wyspa nie wytrzyma pięciu dni bez wsparcia floty.
start learning
General, the island won't last five days without fleet support.
flota (o statkach)
start learning
fleet **
niekończący się, wieczny, bezkresny (np. poszukiwania, droga, pustynia)
start learning
endless **
On mieszka w mieście otoczonym bezkresną pustynią.
start learning
• He lives in a city surrounded by endless desert.
Oni szli niekończącą się drogą.
start learning
• They went down an endless road.
wieczny, wiekuisty
start learning
eternal *, eterne *
wieczny, nieustający
start learning
eternal *, eterne *
wiekopomny, wieczny, niezapomniany
start learning
immortal
Zraniłeś jego uczucia swoimi mylnymi założeniami.
start learning
You hurt his feelings with your mistaken assumptions.
przypuszczenie, założenie
start learning
assumption ***
Kościół potępia aborcję.
start learning
The church condemns abortion.
potępiać, piętnować (uznawać coś za złe)
start learning
condemn **
On zniszczył swój obraz za pomocą tylko jednego pociągnięcia pędzlem.
start learning
He destroyed his painting with just one brush stroke.
pociągnięcie (np. pędzlem)
start learning
stroke ***
Nigdy nie cofam moich obietnic.
start learning
I never recall my promises.
cofać (obietnicę, dane słowo)
start learning
recall ****
cofać (obietnicę, dane słowo)
start learning
recall ****
Nigdy nie cofam moich obietnic.
start learning
• I never recall my promises.
Dałeś mi słowo, że pojedziemy do Hiszpanii, nie możesz go teraz cofnąć.
start learning
• You gave me your word that we would go to Spain, you can't recall it now.
Ona zignorowała jego bezczelny komentarz.
start learning
She ignored his bold remark.
zuchwały, bezczelny (np. uwaga)
start learning
bold **
To było bezczelne pytanie.
start learning
It was a bold question.
zuchwały, bezczelny (np. uwaga)
start learning
bold **
Twoje zuchwałe zachowanie jest teraz nieodpowiednie.
start learning
Your bold behaviour is inappropriate right now.
zuchwały, bezczelny (np. uwaga)
start learning
bold **
Potrzebuję porady w sprawach podatkowych.
start learning
I need counsel on tax matters.
rada, porada formal
start learning
counsel **
Muszę nadrobić te wszystkie lata i pojechać na wakacje.
start learning
I have to catch up with all these years and go on vacation.
nadrabiać coś
start learning
catch up with something
Muszę nadrobić szkolny materiał.
start learning
I have to catch up with the school material.
nadrabiać coś
start learning
catch up with something
Ona jest fenomenem. Jest aktorką, śpiewaczką, kompozytorką i wspaniałą osobą.
start learning
She's a phenomenon. She's an actress, singer, composer and a wonderful person.
fenomen (niezwykła osoba)
start learning
phenomenon ***
Ona zorganizowała kolację w efektownym stylu.
start learning
She organised a dinner in grand style.
efektowny, robiący wrażenie
start learning
grand ***
Nauczyciel wydał uczniom jasne polecenie, aby wykonali zadanie domowe.
start learning
The teacher gave the students a clear instruction to do their homework.
rozkaz, polecenie
start learning
instruction ***
niezachwiany, niewzruszony
start learning
unwavering
Bezczelni sprzedawcy naprawdę działają mi na nerwy.
start learning
Pushy salesmen really get on my nerves.
bezczelny, arogancki
start learning
pushy
wyrzeczenie się (kogoś lub czegoś)
start learning
rejection **
Wyrzeczenie się jego rodziców bardzo go zabolało.
start learning
• His parents' rejection hurt him a lot.
James Hetfield często używa motywów biblijnych w swoich piosenkach.
start learning
James Hetfield often uses biblical themes in his songs.
motyw (w utworze muzycznym)
start learning
theme ***
ogarnięty czymś (np. strachem), pogrążony w czymś
start learning
engulfed in something, engulfed by something
zakazać, zabronić (czegoś) synonimy: disqualify, bar
start learning
ban ***
Nie możesz mi zakazać robienia tego, czego chcę.
start learning
• You can't ban me from doing what I want.
Ta ustawa zabroni używania broni przez młodzież poniżej 18. roku życia.
start learning
• This law will ban the use of weapons by young people under 18.
Palenie w miejscach publicznych jest zakazane.
start learning
• Smoking in public places is banned.
Nie możesz mi zakazać robienia tego, czego chcę.
start learning
You can't ban me from doing what I want.
zakazać, zabronić (czegoś)
start learning
ban ***
synod biskupów kościoła anglikańskiego British English formal
start learning
convocation
Nigdy nie sprzeczam się z żoną.
start learning
I never fight with my wife.
kłócić się, sprzeczać się
start learning
fight *****
nie mieć żadnych skrupułów w związku z czymś
start learning
have no qualms about something
Oni nie mają pojęcia o historii Anglii, musimy przedstawić ją w skrócie.
start learning
They have no idea about the history of England, we have to outline it.
naszkicować, przedstawiać w skrócie, przedstawiać w zarysie
start learning
outline **
On w skrócie przedstawił projekt przed zarządem.
start learning
He outlined the project in front of the board.
naszkicować, przedstawiać w skrócie, przedstawiać w zarysie
start learning
outline **
Jest świetnym pracownikiem, jest bardzo chętny do pomocy.
start learning
He's a great worker, he's very cooperative.
skłonny do współpracy, chętny do pomocy
start learning
cooperative **, co-operative
Nigdy nie słucham jego poleceń.
start learning
I never listen to his orders.
rozkaz, polecenie
start learning
order *****
Każde jego oświadczenie graniczy z przesadą.
start learning
His every statement borders on exaggeration.
przesada
start learning
exaggeration
W odniesieniu do tego skandalu, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię.
start learning
In regard to that scandal, I would like to raise one more question.
odniesienie (do czegoś) formal
start learning
regard ***
Mój wniosek został odrzucony.
start learning
My proposal got rejected.
wniosek
start learning
proposal ***
Twój wniosek został zaakceptowany przez prezesa.
start learning
Your proposal has been accepted by the president.
wniosek
start learning
proposal ***
Dlaczego nie czepiasz się kogoś twoich rozmiarów?
start learning
Why don't you pick on somebody your own size?
czepiać się kogoś
start learning
pick on somebody
On rozpoczął nowy biznes.
start learning
He set out a new business.
postanowić coś robić, rozpocząć coś robić
start learning
set out to do something
Loren postanowiła schudnąć.
start learning
Loren has set out to lose weight.
postanowić coś robić, rozpocząć coś robić
start learning
set out to do something
On ściął wszystkie krzewy.
start learning
He cut down all the shrubs.
krzew, mały krzak
start learning
shrub *
Ona posadziła krzew przed jej domem.
start learning
She planted a shrub in front of her house.
krzew, mały krzak
start learning
shrub *
Mamy mnóstwo surowców naturalnych, które możemy wymienić na różne dobra.
start learning
We have an abundance of natural resources we can trade for various goods.
urodzaj, duża ilość, mnóstwo
start learning
abundance *
oburzony, wzburzony
start learning
outraged *
Bliskość sklepów i szpitali była dużą zaletą.
start learning
The proximity of stores and hospitals was a great advantage.
sąsiedztwo, bliskość
start learning
proximity *
Ich bliskość sprawiła, że ona poczuła się lepiej.
start learning
Their proximity made her feel better.
sąsiedztwo, bliskość
start learning
proximity *
Ona przyznała, że on złożył jej nieprzyzwoitą ofertę.
start learning
She admitted that he had made an indecent offer to her.
nieprzyzwoity, obsceniczny, niemoralny (np. o zachowaniu)
start learning
indecent
Niemoralne zachowanie mojej córki przysparza wiele wstydu.
start learning
My daughter's indecent behaviour causes a lot of shame.
nieprzyzwoity, obsceniczny, niemoralny (np. o zachowaniu)
start learning
indecent
Jasne, to jest katastrofa, ale może uda nam się zamienić ją w zaletę.
start learning
Sure, this is a disaster, but maybe we can turn it into an asset.
atut, zaleta (użyteczna zdolność)
start learning
asset ***
Wiesz, jaką ona jest gadułą.
start learning
You know what a chatterbox she is.
gaduła informal
start learning
chatterbox
Miałem opłacony czynsz za miesiąc.
start learning
My rent was paid for the month.
czynsz
start learning
rent ***
Dwie owce zostały złożone jako rytualna ofiara.
start learning
Two sheep were offered as a ritual sacrifice.
ofiara, akt składania w ofierze
start learning
sacrifice **
Bliskość geograficzna nie jest już wymagana.
start learning
Geographic proximity is no longer required.
sąsiedztwo, bliskość
start learning
proximity *
Kwaśne deszcze nie są zjawiskiem naturalnym.
start learning
Acid rain is not a natural phenomenon.
zjawisko, fenomen (np. fizyczny)
start learning
phenomenon ***
dziki, niebezpieczny, przerażający (np. o zwierzęciu)
start learning
ferocious
Wiem, że te liczby budzą pewne obawy.
start learning
I know that there is some apprehension with regard to these figures.
lęk, obawa
start learning
apprehension
umiejętność, zręczność
start learning
skilfulness British English, skillfulness American English
Cechował ją pieprzyk obok jej ust.
start learning
A beauty spot next to her lips featured her.
cechować, uwypuklać, wyróżniać, uwydatniać
start learning
feature ****
Ten puder uwydatnia moje kości policzkowe.
start learning
This powder features my cheekbones.
cechować, uwypuklać, wyróżniać, uwydatniać
start learning
feature ****
rzadko synonim: seldom
start learning
rarely ***
Rzadko widuję ją poza domem.
start learning
• I rarely see her outside the house.
Ona rzadko chodzi do kina.
start learning
• She rarely goes to the cinema.
Ona rzadko chodzi do kina.
start learning
She rarely goes to the cinema.
rzadko
start learning
rarely ***
Wiem, że to nie moja wina, ale, mimo to nadal czuję się winny.
start learning
I know it's not my fault, yet I still feel guilty.
ale, mimo to
start learning
yet *****
niezrozumiały, niepojęty, niewytłumaczalny
start learning
incomprehensible
wiązanie w pęk
start learning
bundling
paczka, zawiniątko, plik, pakiet, tobołek, tłumok, wiązka
start learning
bundle *, bdle *
Kiedy pokaże się Bullet, upewnij się, że dostanie tą paczkę.
start learning
• When Bullet shows up, make sure he gets that bundle.
On się wściekł i odrzucił moją propozycję.
start learning
He got furious and rejected my proposal.
propozycja, oferta
start learning
proposal ***
Ich programy są znane ze sprośności, i w związku z tym są przeznaczone tylko dla dojrzałych widzów.
start learning
Their shows are known for their obscenity, and therefore are only for mature audiences.
nieprzyzwoitość, sprośność
start learning
obscenity, obsceneness
On zdołał zwalczyć swój alkoholizm.
start learning
He managed to combat his alcoholism.
walczyć, zwalczać
start learning
combat ***
Ruszaj się do rytmu, póki nie zatrzyma się muzyka.
start learning
Move to the groove till the music stops.
rytm
start learning
groove *
Ona stworzyła ogromną przepaść pomiędzy naszymi rodzinami.
start learning
She created a huge gulf between our families.
przepaść, rozłam (różnica pomiędzy osobami, grupami)
start learning
gulf ***
Jest przepaść między klasami średnimi, a najbiedniejszymi w społeczeństwie.
start learning
There is a gulf between the middle classes and the poorest sections of society.
przepaść, rozłam (różnica pomiędzy osobami, grupami)
start learning
gulf ***
Oni szli niekończącą się drogą.
start learning
They went down an endless road.
niekończący się, wieczny, bezkresny (np. poszukiwania, droga, pustynia)
start learning
endless **
On mieszka w mieście otoczonym bezkresną pustynią.
start learning
He lives in a city surrounded by endless desert.
niekończący się, wieczny, bezkresny (np. poszukiwania, droga, pustynia)
start learning
endless **
Mój klient poprosił mnie, abym poprawił mój projekt.
start learning
My client asked me to work the design up.
poprawiać coś
start learning
work something up *
kolejny (następujący po poprzednim)
start learning
alternate, *
zaintrygowany
start learning
intrigued
Ona była zaintrygowana reakcją swojego chłopaka.
start learning
• She was intrigued by her boyfriend's reaction.
Jestem zaintrygowany żeby dowiedzieć się, jak podobał ci się film.
start learning
• I'm intrigued to know what you thought of the movie.
Ona jest otwartą osobą i nie unika konfrontacji.
start learning
She is direct and doesn't avoid confrontations.
bezpośredni, otwarty (o osobie)
start learning
direct ****
To było złośliwe z twojej strony, że zjadłeś całe ciasto.
start learning
It was mean of you to eat the whole cake.
złośliwy, wredny, podły
start learning
mean *****
Jego szczere słowa zaskoczyły mnie.
start learning
His frank words surprised me.
szczery
start learning
frank ***
Intrygujący z niego gość, nie wydaje ci się?
start learning
He is an intriguing fellow, don't you think?
intrygujący
start learning
intriguing *
Ich monotonna muzyka sprawiła, że byłem śpiący.
start learning
Their dull music made me sleepy.
nieciekawy, nudny, monotonny
start learning
dull **
Lubię Jacka, to fajny facet.
start learning
I like Jack, he is a fun guy.
fajny, zabawowy (o osobie)
start learning
fun ***
Peter jest fajny, lubię go.
start learning
Peter is fun, I like him.
fajny, zabawowy (o osobie)
start learning
fun ***
On jest taki niewychowany!
start learning
He's so ill-mannered!
niekulturalny, źle wychowany, niewychowany
start learning
ill-mannered
wyluzowany, zrelaksowany, niefrasobliwy informal synonim: easy-going
start learning
laid-back
Też potrafię być wyluzowany.
start learning
• I can be laid-back, too.
Najbardziej zrelaksowany czuję się, gdy jestem gdzieś na plaży.
start learning
• I feel most laid-back when I'm somewhere on a beach.
Chcielibyśmy jej podziękować za to, że jest tak otwarta.
start learning
We would like to thank her for being so open-minded.
otwarty, wolny od uprzedzeń
start learning
open-minded
Musi być na to wszystko jakieś logiczne wytłumaczenie.
start learning
There must be a logical explanation for all of this.
logiczny
start learning
logical **
Jej rada okazała się być mało pomocna.
start learning
Her advice proved to be unhelpful.
nieskory do pomocy, mało pomocny
start learning
unhelpful
On jest prawdziwym szajbusem.
start learning
He's a real weirdo.
dziwak, dziwadło, szajbus informal
start learning
weirdo, weirdie, weirdy
astronomiczny, niebotyczny (np. ceny)
start learning
sky-high
przyziemny, praktyczny, twardo stąpający po ziemi
start learning
down-to-earth
trudna sytuacja ekonomiczna, bieda
start learning
austerity
surowość, prostota (np. dotycząca sposobu życia)
start learning
austerity
program oszczędnościowy (np. wprowadzany przez rządy w czasach kryzysu)
start learning
austerity
Ludzkość zawsze znajdzie sposób, by się rozwijać.
start learning
Humanity will always find a way to evolve.
rozwijać się, ewoluować, zmieniać się
start learning
evolve **
Technologia rozwija się tak szybko.
start learning
Technology evolves so quickly.
rozwijać się, ewoluować, zmieniać się
start learning
evolve **
Jedzenie było parszywe.
start learning
The food was lousy.
parszywy, nędzny, kiepski, podły, okropny (np. bardzo złej jakości) informal
start learning
lousy *
Ona przewróciła się, stąd ten gips.
start learning
She fell down, hence the cast.
stąd, więc, z tego powodu formal
start learning
hence **
Stąd moja rada: proszę, abyście od samego początku upewnili się, co robicie.
start learning
Hence my advice: please be certain about what you are doing from the very start.
stąd, więc, z tego powodu formal
start learning
hence **
Celem tego spotkania jest wybranie przewodniczącego.
start learning
This meeting's objective is to choose a leader.
cel
start learning
objective ***
Tego boju nie dało się uniknąć.
start learning
This combat could not be avoided.
walka, bój
start learning
combat ***
Jego walka z terroryzmem zakończyła się sukcesem.
start learning
His combat against terrorism was successful.
walka, bój
start learning
combat ***
poczęte dziecko
start learning
conceived child
wyobrażać sobie (coś) formal
start learning
conceive **
Przestań wyobrażać sobie swoją przyszłość, to wielka niewiadoma.
start learning
• Stop conceiving your future, it's a great unknown.
drwina, kpina, uszczypliwa uwaga
start learning
taunt
On używał drwin, żeby rozwścieczyć swoich wrogów.
start learning
• He used taunts to enrage his enemies.
Prosta drwina mnie nie poruszy.
start learning
• A simple taunt will not affect me.
bezczelny (np. uwaga, zachowanie)
start learning
audacious
bezczelny, nieprzyzwoity, nieskromny, bezwstydny (np. o ubraniu, zachowaniu) formal
start learning
immodest
nalewać
start learning
pour ***
On nalał sobie szklankę wody.
start learning
• He poured himself a glass of water.
Nalałbyś mi trochę soku?
start learning
• Would you pour me some juice?
Zbyt wielu pasażerów może za bardzo obciążyć statek.
start learning
Too many passengers may weight the ship too much.
obciążać (np. sieć rybacką, łódź)
start learning
weight ****, weight down
Jedyna rzecz jaka została, to kwestia pieniędzy.
start learning
The only thing left is the point of money.
sprawa, kwestia
start learning
point *****, pt *
Omówimy te kwestie później.
start learning
We will discuss these points later.
sprawa, kwestia
start learning
point *****, pt *
sprawa, kwestia, rzecz (np. do załatwienia)
start learning
thing *****
Mam tyle spraw do załatwienia i tak mało czasu.
start learning
• I have so many things to do and so little time.
Powinieneś zająć się tą sprawą, zanim pójdziesz do domu.
start learning
• You should take care of this thing before you go home.
Powiem ci jeszcze jedną rzecz.
start learning
• I'll tell you one more thing.
kwestia, sprawa, zagadnienie (np. będąca przedmiotem dyskusji)
start learning
issue *****
To jest bardzo ważna kwestia.
start learning
• This is a very important issue.
Nie wiem dlaczego jest to taki problem.
start learning
• I don't know why it's such an issue.
Ta kwestia wcale nie jest prostsza dziś, niż była wtedy.
start learning
• This issue is no simpler today than it was then.
sytuacja (dotycząca osoby lub grupy ludzi)
start learning
case *****
Twoja sytuacja jest bardzo skomplikowana - nie wiem jak ci pomóc.
start learning
• Your case is very complicated - I don't know how to help you.
Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji?
start learning
• What should we do in this case?
Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji?
start learning
What should we do in this case?
sytuacja (dotycząca osoby lub grupy ludzi)
start learning
case *****
zgodzić się na coś, zaakceptować coś (np. plan, pomysł)
start learning
go with something **
Ona zgodziła się na mój plan.
start learning
• She went with my plan.
Zgodziłem się na jej plan, aby mnie zostawiła w spokoju.
start learning
• I went with her plan so that she would leave me in peace.
Drużyna zaakceptowała mój pomysł.
start learning
• The team went with my idea.
Ona zgodziła się na mój plan.
start learning
She went with my plan.
zgodzić się na coś, zaakceptować coś (np. plan, pomysł)
start learning
go with something **
Drużyna zaakceptowała mój pomysł.
start learning
The team went with my idea.
zgodzić się na coś, zaakceptować coś (np. plan, pomysł)
start learning
go with something **
odwoływać, anulować, unieważniać (np. prawo, rozkaz)
start learning
revoke
Czy chciałbyś szczegółowo sprawdzić dane zanim przejdziemy dalej?
start learning
Would you like to examine the data in detail before we proceed?
sprawdzać, przeprowadzać kontrolę, kontrolować
start learning
examine ****
Powinniśmy przeprowadzić kontrolę jakości ich usług.
start learning
We should examine the quality of their services.
sprawdzać, przeprowadzać kontrolę, kontrolować
start learning
examine ****
dziki, agresywny, zaciekły, zajadły, srogi, surowy (bardzo zły)
start learning
fierce **
Mój gniew na nią był dziki.
start learning
• My anger at her was fierce.
• Bestia była zaciekła i przerażająca.
start learning
• The beast was fierce and terrifying.
Bestia była agresywna i przerażająca.
start learning
Bestia była agresywna i przerażająca.
Mój ojciec ma surowe spojrzenie.
start learning
• My father has a fierce look.
Pogoda w tym rejonie jest bardzo sroga.
start learning
• The weather in this region is very fierce.
uporczywy, zaciekły
start learning
stubborn *
zaciekły
start learning
furious *
Powinieneś zająć się tą sprawą, zanim pójdziesz do domu.
start learning
You should take care of this thing before you go home.
sprawa, kwestia, rzecz (np. do załatwienia)
start learning
thing *****
Powiem ci jeszcze jedną rzecz.
start learning
I'll tell you one more thing.
sprawa, kwestia, rzecz (np. do załatwienia)
start learning
thing *****
Mam tyle spraw do załatwienia i tak mało czasu.
start learning
I have so many things to do and so little time.
sprawa, kwestia, rzecz (np. do załatwienia)
start learning
thing *****
Przestań wyobrażać sobie swoją przyszłość, to wielka niewiadoma.
start learning
Stop conceiving your future, it's a great unknown.
wyobrażać sobie (coś) formal
start learning
conceive **
Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, abyś miał wielkie szanse na wygraną.
start learning
To be frank, I don't think you have much chance of winning.
drwina, kpina, uszczypliwa uwaga
start learning
taunt

You must sign in to write a comment