01.2018(6) part 1

 0    496 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
On nareszcie przespał się z dziewczyną, która mu się podobała.
start learning
He finally got lucky with a girl he fancied.
przespać się z kimś informal
start learning
get lucky
Miałeś szczęście, że udało ci się uciec!
start learning
You were lucky to escape!
mieć szczęście, mieć farta
start learning
be lucky **
Ktoś zaoferował 2000 dolarów za rzeźbę.
start learning
Somebody bid $2000 for the sculpture.
licytować, składać ofertę, oferować (np. na aukcji)
start learning
bid **
Sprawy utrzymania są o wiele bardziej pod naszą kontrolą.
start learning
The maintenance issues are much more within our control.
konserwacja, pielęgnacja, utrzymanie
start learning
maintenance **
"Tylko do użytku zewnętrznego!"
start learning
"For external use only!"
zewnętrzny
start learning
external **, ext.
Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
start learning
I can't figure out how to do this.
wymyślić coś, wykombinować coś
start learning
figure something out
Jej ojciec nie był na to zbyt chętny.
start learning
Her father wasn't too keen on it.
być zapalonym do czegoś, być chętnym do czegoś
start learning
be keen on something
Odważny jesteś, przychodząc tu z takimi śmiałymi słowami.
start learning
Brave for you to come here with such bold words.
odważny, śmiały (np. decyzja)
start learning
bold **
Stara wiedźma rzuciła na mnie klątwę.
start learning
The old witch put a curse on me.
przekleństwo, klątwa
start learning
curse **
Nie boję się twojej klątwy, nie wierzę w nią!
start learning
I'm not afraid of your curse, I don't believe in it!
przekleństwo, klątwa
start learning
curse **
Chcę odzyskać pierścionek mojej babci.
start learning
I want to retrieve my grandmother's ring.
odzyskać, odnaleźć formal
start learning
retrieve **
To są jedyne dzieła sztuki, które ocalały z wojny.
start learning
These are the only pieces of art which survived the war.
ocalać, zachować się
start learning
survive ***
Ocalały tylko dwa zabytki.
start learning
Only two relics survived.
ocalać, zachować się
start learning
survive ***
napompować, nadmuchać, nadmuchiwać
start learning
inflate
odpalać (np. rakietę)
start learning
blast off
Armia odpaliła rakietę.
start learning
• The army blasted off the rocket.
Armia odpaliła rakietę.
start learning
The army blasted off the rocket.
odpalać (np. rakietę)
start learning
blast off
na czas, w porę, wystarczająco wcześnie synonim: soon enough
start learning
in time ***
Jesteś idealnie w porę!
start learning
• You're just in time!
Nie dostrzegłem w porę niebezpieczeństwa.
start learning
• I didn't see the danger in time.
Obiecuję, że przyjadę w porę na urodziny twojej babci.
start learning
• I promise I will arrive in time for your grandmother's birthday.
Jesteś idealnie w porę!
start learning
You're just in time!
na czas, w porę, wystarczająco wcześnie
start learning
in time ***
dziękować
start learning
thank *****
Dziękuję bardzo!
start learning
• Thank you very much!
Podziękowałem mu za prezent.
start learning
• I thanked him for the present.
Powinieneś jej podziękować.
start learning
• You should thank her.
miejscowość wypoczynkowa, ośrodek wypoczynkowy
start learning
holiday resort
Bournemouth to popularna miejscowość wypoczynkowa na południowym wybrzeżu Anglii.
start learning
• Bournemouth is a popular holiday resort on the south coast of England.
Na ścianach wisiały kolorowe zdjęcia z angielskich miejscowości wypoczynkowych.
start learning
• There were colourful photos of British holiday resorts on the walls.
wypróbować coś
start learning
try something out, try out something
Wypróbujmy to.
start learning
• Let's try it out.
Wypróbowuję moje nowe buty.
start learning
• I'm trying out my new shoes.
Wypróbujmy to.
start learning
Let's try it out.
wypróbować coś
start learning
try something out, try out something
Wypróbowuję moje nowe buty.
start learning
I'm trying out my new shoes.
wypróbować coś
start learning
try something out, try out something
Wenecja
start learning
Venice *
Wenecja to jedno z najpiękniejszych miast, jakie odwiedziłem.
start learning
• Venice is one of the most beautiful cities I've visited.
Las Vegas (miasto w stanie Nevada, znane również jako Miasto Grzechu)
start learning
Las Vegas **, Sin City ** informal
Moi najlepsi kumple jadą na weekend do Las Vegas.
start learning
• My best mates are going to Las Vegas this weekend.
Co wydarzy się w Las Vegas, zostaje w Las Vegas.
start learning
• What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas.
odniesienie (do czegoś) formal
start learning
regard **
W odniesieniu do tego skandalu, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię.
start learning
• In regard to that scandal, I would like to raise one more question.
Chciałbym powiedzieć coś w odniesieniu do tego wydarzenia.
start learning
• I want to say something in regard to that event.
Chciałbym powiedzieć coś w odniesieniu do tego wydarzenia.
start learning
I want to say something in regard to that event.
odniesienie (do czegoś) formal
start learning
regard ***
Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia.
start learning
You must submit your application by January 1st.
przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty)
start learning
submit **
naszkicować, przedstawiać w skrócie, przedstawiać w zarysie
start learning
outline **
On przedstawił swój projekt w zarysie.
start learning
• He outlined his project.
Oni nie mają pojęcia o historii Anglii, musimy przedstawić ją w skrócie.
start learning
• They have no idea about the history of England, we have to outline it.
On w skrócie przedstawił projekt przed zarządem.
start learning
• He outlined the project in front of the board.
On przedstawił swój projekt w zarysie.
start learning
He outlined his project.
naszkicować, przedstawiać w skrócie, przedstawiać w zarysie
start learning
outline **
praktyczny, bezpośredni
start learning
hands-on *
aktualny, najświeższy
start learning
up-to-date, up to date
Czy ta lista jest aktualna?
start learning
• Is this list up to date?
nieprzejednanie, nieustępliwość
start learning
intransigence, intransigeance
umiejętność rozróżniania, zdolność rozróżniania
start learning
discernment
zakratowany (okno)
start learning
barred
zakazywać, zabraniać (komuś czegoś lub wstępu gdzieś) synonim: ban
start learning
bar ****
Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.
start learning
• Jane can't go there. She is barred from this club.
Zabronili mi wstępu do kuchni po tym, jak spowodowałem mały pożar.
start learning
• They barred me from the kitchen after I caused a small fire.
Minister zabronił demonstracji.
start learning
• The minister barred demonstrations.
Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.
start learning
Jane can't go there. She is barred from this club.
zakazywać, zabraniać (komuś czegoś lub wstępu gdzieś)
start learning
bar ****
Zabronili mi wstępu do kuchni po tym, jak spowodowałem mały pożar.
start learning
They barred me from the kitchen after I caused a small fire.
zakazywać, zabraniać (komuś czegoś lub wstępu gdzieś)
start learning
bar ****
rozdeptać, stratować, zdeptać, zadeptać
start learning
trample
Te dzieci podeptały moje kwiaty!
start learning
• These children trampled my flowers!
Te dzieci podeptały moje kwiaty!
start learning
These children trampled my flowers!
rozdeptać, stratować, zdeptać, zadeptać
start learning
trample
zdeptać (uczucia, nadzieje)
start learning
trample
Jak ona mogła tak zdeptać moje uczucia?
start learning
• How could she trample on my feelings like that?
wezwany
start learning
summoned
świecki
start learning
secular **
Jeśli coś jest świeckie, to nie jest połączone z religią.
start learning
• If something is secular, it isn't connected with religion.
Słucham tylko świeckiej muzyki.
start learning
• I listen to secular music only.
Jeśli coś jest świeckie, to nie jest połączone z religią.
start learning
If something is secular, it isn't connected with religion.
świecki
start learning
secular **
odwaga informal
start learning
guts *
Podziwiam twoją odwagę, dzieciaku, ale to nie wystarczy.
start learning
• I admire your guts, kid, but it won't be enough.
Nie sądzę, żebym miał odwagę dać wykład na ten temat.
start learning
• I don't think I have the guts to give a lecture on this topic.
Podziwiam twoją odwagę, dzieciaku, ale to nie wystarczy.
start learning
I admire your guts, kid, but it won't be enough.
odwaga informal
start learning
guts *
Nie sądzę, żebym miał odwagę dać wykład na ten temat.
start learning
I don't think I have the guts to give a lecture on this topic.
odwaga informal
start learning
guts *
paraliżować, sparaliżować (kogoś)
start learning
paralyse * British English, paralyze * American English
bunt, rebelia, powstanie
start learning
rebellion *
Naprawdę myślisz, że wasze powstanie zakończyło się sukcesem?
start learning
• Do you really think that your rebellion was a success?
Młodzi ludzie są siłą napędową każdego społeczeństwa i jego przyszłością.
start learning
Young people are the driving force of any society and its future.
siła napędowa
start learning
driving force
Musisz działać jak siła napędowa naszej grupy.
start learning
You have to act as a driving force for our group.
siła napędowa
start learning
driving force
przeciwieństwo
start learning
opposite *, opp. *
Przeciwieństwo słowa "duży" to "mały".
start learning
• The opposite of 'big' is 'small'.
Oni są całkowitymi przeciwieństwami.
start learning
• They're complete opposites.
środki (utrzymania), zasoby (finansowe)
start learning
means *** plural: means
Nie mamy żadnych zasobów finansowych, żeby tu żyć.
start learning
• We don't have any means to live here.
Skończyły im się zasoby finansowe.
start learning
• They are out of means.
Skończyły im się zasoby finansowe.
start learning
They are out of means.
środki (utrzymania), zasoby (finansowe)
start learning
means ***
łagodzić (coś), miarkować, powściągać (kogoś) formal
start learning
temper *
Żeby go powściągnąć potrzebna by była cała armia.
start learning
• It would take a whole army to temper him.
Żeby go powściągnąć potrzebna by była cała armia.
start learning
It would take a whole army to temper him.
łagodzić (coś), miarkować, powściągać (kogoś) formal
start learning
temper *
rozwijać się, ewoluować, zmieniać się
start learning
evolve **
Ludzkość zawsze znajdzie sposób, by się rozwijać.
start learning
• Humanity will always find a way to evolve.
Technologia rozwija się tak szybko.
start learning
• Technology evolves so quickly.
przekazywać
start learning
pass on *
Ten dom został mi przekazany w testamencie.
start learning
• This house was passed on to me by will.
Umierający mężczyzna chciał przekazać swoją wiedzę swoim dzieciom.
start learning
• The dying men wanted to pass on his knowledge to his children.
Ten dom został mi przekazany w testamencie.
start learning
This house was passed on to me by will.
przekazywać
start learning
pass on *
Umierający mężczyzna chciał przekazać swoją wiedzę swoim dzieciom.
start learning
The dying men wanted to pass on his knowledge to his children.
przekazywać
start learning
pass on *
grzywna (nakładana przez organ państwowy)
start learning
fine
Najwyższa grzywna za to przestępstwo to 500 dolarów.
start learning
• The highest fine for this crime is $500.
On otrzymał wysoką grzywnę.
start learning
• He received a heavy fine.
On otrzymał wysoką grzywnę.
start learning
He received a heavy fine.
grzywna (nakładana przez organ państwowy)
start learning
fine ****
grzywna
start learning
forfeit
występować na przemian, występować na zmianę, występować naprzemiennie
start learning
alternate, *
recepta na wszystko informal
start learning
magic bullet
zastanawiający, dający do myślenia, skłaniający do refleksji
start learning
thought-provoking
coś się komuś należało (jako kara) spoken
start learning
it serves somebody right
Dobrze ci tak! spoken
start learning
It serves you right!
zbierać (owoce pracy), korzystać (z wyniku czegoś)
start learning
reap *
siać, obsiewać
start learning
sow * past tense sowed, past participle sown, past participle sowed
rozczarowanie, zawód (o uczuciu)
start learning
disappointment **
• Czułem rozczarowanie tym filmem.
start learning
• I felt disappointment at this movie.
Czułem rozczarowanie tym filmem.
start learning
Czułem rozczarowanie tym filmem.
zaniepokojenie z powodu czegoś
start learning
concern about something **, concern over something, concern with something, concern for something *
wywołać, rozpętać, rozpocząć (np. wojnę)
start learning
unleash *
pielucha, pieluszka
start learning
nappy * British English, diaper * American English, nappie *, hippin * British English dialect
poprawiać coś
start learning
work something up *
Mój klient poprosił mnie, abym poprawił mój projekt.
start learning
• My client asked me to work the design up.
przygotowywać się na coś
start learning
work up to something
Jeżeli chcesz odnieść sukces, musisz przygotować się na ciężką pracę.
start learning
• If you want to succeed, you have to work up to hard work.
poruszony, podekscytowany, wzbudzony czymś
start learning
worked up about something, worked up over something
mieć dosyć czegoś, mieć czegoś powyżej uszu
start learning
be fed up with something, be fed up of something
Mam naprawdę dosyć pogody w Wielkiej Brytanii.
start learning
• I'm really fed up with the weather in Britain.
Mam absolutnie dosyć wstawania codziennie o 6 rano.
start learning
• I'm absolutely fed up with getting up at 6am every day.
Mam tego kompletnie dosyć, powiem ci bez ogródek.
start learning
• I'm absolutely fed up of it, I'll tell you straight.
cel synonimy: aim, goal, target
start learning
objective ***
Najpierw skupmy się na ogólnym celu.
start learning
• First, let's focus on a general objective.
Celem tego spotkania jest wybranie przewodniczącego.
start learning
• This meeting's objective is to choose a leader.
pogarda, lekceważenie formal
start learning
disdain
Nie akceptują systemów szkolnictwa, które wysyłają ich na rynek bezrobocia i wystawiają na pogardę społeczną.
start learning
• They do not accept education systems which send them to the market of unemployment and social disdain.
To pogarda dla praw człowieka, kiedy nakaz polityczny nie pozwala rodzicom mieć takiej liczby dzieci, jakiej oni chcą.
start learning
• Such is the disdain for human rights when a political order does not allow parents to have as many children as they want.
To pogarda dla praw człowieka, kiedy nakaz polityczny nie pozwala rodzicom mieć takiej liczby dzieci, jakiej oni chcą.
start learning
Such is the disdain for human rights when a political order does not allow parents to have as many children as they want.
pogarda, lekceważenie formal
start learning
disdain *
cynizm (lekceważenie uznawanych autorytetów i zasad)
start learning
cynicism
Dawny cynizm odszedł w zapomnienie, pokładamy wiarę w naszych przywódców.
start learning
• The old cynicism is gone. We have faith in our leaders.
Nasza obecna polityka imigracyjna opiera się na widocznej obłudzie i cynizmie.
start learning
• We currently have an immigration policy that is based on manifest hypocrisy and cynicism.
Dawny cynizm odszedł w zapomnienie, pokładamy wiarę w naszych przywódców.
start learning
The old cynicism is gone. We have faith in our leaders.
cynizm (lekceważenie uznawanych autorytetów i zasad)
start learning
cynicism
kiwnąć palcem (zdobyć się na minimalny wysiłek, aby komuś pomóc)
start learning
lift a finger, raise a finger
banał, frazes, komunał
start learning
commonplace
Ta fraza brzmi jak banał, ale może być przydatna w naszej sytuacji.
start learning
• This phrase sounds like a commonplace, but it may be helpful in our situation.
Ta fraza brzmi jak banał, ale może być przydatna w naszej sytuacji.
start learning
This phrase sounds like a commonplace, but it may be helpful in our situation.
banał, frazes, komunał
start learning
commonplace
fenomen (niezwykła osoba)
start learning
phenomenon *** plural: phenomena
Ona jest fenomenem. Jest aktorką, śpiewaczką, kompozytorką i wspaniałą osobą.
start learning
• She's a phenomenon. She's an actress, singer, composer and a wonderful person.
Michael Phelps jest fenomenem. Zdobył 21 złotych medali na igrzyskach olimpijskich.
start learning
• Michael Phelps is a phenomenon. He's won 21 gold medals in the Olympic Games.
zjawisko, fenomen (np. fizyczny)
start learning
phenomenon *** plural: phenomena
Kwaśne deszcze nie są zjawiskiem naturalnym.
start learning
• Acid rain is not a natural phenomenon.
To nie jest nowe zjawisko.
start learning
• This is not a new phenomenon.
przypuszczenie, założenie
start learning
assumption ***
Zraniłeś jego uczucia swoimi mylnymi założeniami.
start learning
• You hurt his feelings with your mistaken assumptions.
Moim założeniem było, że oni chcą iść z nami.
start learning
• My assumption was that they wanted to come with us.
To było tylko niemądre przypuszczenie.
start learning
• It was only a foolish assumption.
zły uczynek, występek
start learning
misdeed
predestynowany, z góry przeznaczony
start learning
predestined
sprawdzać, przeprowadzać kontrolę, kontrolować synonim: check
start learning
examine ****
Czy chciałbyś szczegółowo sprawdzić dane zanim przejdziemy dalej?
start learning
• Would you like to examine the data in detail before we proceed?
Powinniśmy przeprowadzić kontrolę jakości ich usług.
start learning
• We should examine the quality of their services.
drogo, srogo
start learning
dearly
On drogo zapłacił za swoje błędy.
start learning
• He paid dearly for his mistakes.
On drogo zapłacił za swoje błędy.
start learning
He paid dearly for his mistakes.
drogo, srogo
start learning
dearly
niewystarczający, niedostateczny
start learning
insufficient *
przepaść, rozłam (różnica pomiędzy osobami, grupami)
start learning
gulf ***
Jest przepaść między klasami średnimi, a najbiedniejszymi w społeczeństwie.
start learning
• There is a gulf between the middle classes and the poorest sections of society.
Ona stworzyła ogromną przepaść pomiędzy naszymi rodzinami.
start learning
• She created a huge gulf between our families.
Moja macocha ma apodyktyczną osobowość.
start learning
My stepmother has a bossy personality.
władczy, apodyktyczny, despotyczny
start learning
bossy
Odkąd umarła jego żona, on stał się troskliwym ojcem.
start learning
Since his wife died, he has become a caring father.
opiekuńczy, troskliwy
start learning
caring
Przedszkolanki muszą być bardzo energiczne i cierpliwe.
start learning
Pre-school teachers need to be very energetic and patient.
energiczny
start learning
energetic *
Mój syn jest tak energiczny, że potrafi mnie zmęczyć w ciągu jednej godziny.
start learning
My son is so energetic he can tire me out within an hour.
energiczny
start learning
energetic *
Mój ulubiony pisarz jest naprawdę obdarzony wyobraźnią.
start learning
My favourite writer is really imaginative.
obdarzony wyobraźnią, o bujnej wyobraźni
start learning
imaginative *
On jest miłą osobą, ale nie jest zbyt rozmowny.
start learning
He's a nice sort of person, but not very talkative.
gadatliwy, rozmowny
start learning
talkative
On jest skromnym chłopcem, jego rodzice dobrze go wychowali.
start learning
He is a modest boy, his parents raised him well.
skromny (nieprzechwalający się)
start learning
modest **
Palenie marihuany jest nielegalne w większości krajów.
start learning
Smoking marihuana is illegal in most countries.
nielegalny
start learning
illegal ***
Wydaje mi się, że mój brat prowadzi jakiś nielegalny biznes.
start learning
I think my brother runs some illegal business.
nielegalny
start learning
illegal ***
A ty byś mi powiedział gdybyś był wplątany w coś nielegalnego?
start learning
And you'd tell me if you were involved in something illegal?
nielegalny
start learning
illegal ***
zesłaniec, przymusowy emigrant
start learning
exile *
On był zesłańcem ze swojego własnego kraju.
start learning
• He was an exile from his own country.
On był zesłańcem ze swojego własnego kraju.
start learning
He was an exile from his own country.
zesłaniec, przymusowy emigrant
start learning
exile **
wspierać, popierać
start learning
back *****
Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.
start learning
• You have to back my idea even if they won't like it.
Oni odmówili wspierania nas finansowo.
start learning
• They refused to back us financially.
Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.
start learning
You have to back my idea even if they won't like it.
wspierać, popierać
start learning
back *****
Oni odmówili wspierania nas finansowo.
start learning
They refused to back us financially.
wspierać, popierać
start learning
back *****
On popiera obrońców praw zwierząt.
start learning
He follows animal rights defenders.
popierać
start learning
follow *****
popierać
start learning
follow *****
On popiera obrońców praw zwierząt.
start learning
• He follows animal rights defenders.
Którą partię on popiera?
start learning
• Which party does he follow?
Którą partię on popiera?
start learning
Which party does he follow?
popierać
start learning
follow *****
Oni zabronili swoim dzieciom wypowiadać przekleństwa.
start learning
They forbid their children to utter curses.
przekleństwo, wulgaryzm
start learning
curse **
Cena złota wynosi 380 dolarów za uncję.
start learning
The price of gold is 380 dollars per ounce.
uncja (28 gramów)
start learning
ounce **, oz **
Społeczność międzynarodowa powinna się zjednoczyć.
start learning
International community should unite.
zjednoczyć
start learning
unite **
lekceważyć coś, umniejszać znaczenie czegoś
start learning
make little of something, make light of something
Lekceważyłem te zajęcia i ich nie zaliczyłem.
start learning
• I made little of those classes and I failed them.
On umniejszał znaczenie tej poważnej sytuacji.
start learning
• He made little of this serious situation.
On umniejszał znaczenie tej poważnej sytuacji.
start learning
He made little of this serious situation.
lekceważyć coś, umniejszać znaczenie czegoś
start learning
make little of something, make light of something
Lekceważyłem te zajęcia i ich nie zaliczyłem.
start learning
I made little of those classes and I failed them.
lekceważyć coś, umniejszać znaczenie czegoś
start learning
make little of something, make light of something
reorganizować, przegrupowywać
start learning
realign
przestawiać
start learning
realign
poza zasięgiem wzroku
start learning
out of sight
Brzeg był teraz poza zasięgiem wzroku.
start learning
• The shore was out of sight now.
Powinniśmy trzymać się poza zasięgiem wzroku.
start learning
• We've got to keep out of sight.
Powinniśmy trzymać się poza zasięgiem wzroku.
start learning
We've got to keep out of sight.
poza zasięgiem wzroku
start learning
out of sight
niesamowity, nie z tego świata informal
start learning
out of sight
Cena tego auta jest nie z tego świata!
start learning
• The price of this car is out of sight!
Wasza muzyka jest niesamowita!
start learning
• Your music is out of sight!
zejdź mi z oczu!
start learning
get out of my sight!
bojaźliwy
start learning
fearsome
zarządzanie, kierowanie
start learning
managing
trudny, podchwytliwy, zawiły (np. sprawa)
start learning
tricky *
Czy to jest podchwytliwe pytanie?
start learning
• Is this a tricky question?
postradać zmysły, oszaleć
start learning
be out of one's mind informal, lose one's mind informal
Ona postradała zmysły!
start learning
• She's out of her mind!
Moja matka pomyśli, że oszalałeś.
start learning
• My mother will think you've lost your mind.
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate ***
Detektywi prowadzą dochodzenie w sprawie zniknięcia lokalnego biznesmena.
start learning
• Detectives are investigating the disappearance of a local businessman.
Policja prowadziła dochodzenie w sprawie morderstwa sławnego aktora.
start learning
• The police investigated the murder of a famous actor.
badać, dociekać
start learning
investigate ***
Ja chcę zbadać tę sprawę.
start learning
• I want to investigate this case.
Najlepszy detektyw bada to morderstwo.
start learning
• The best detective is investigating this murder.
Powinniśmy odpowiednio zbadać wszystkie poszlaki.
start learning
• We need to properly investigate all traces.
kucharz synonim: chef
start learning
cook ***
On jest dobrym kucharzem.
start learning
• He's a good cook.
Kucharz zdecydował się podać tego wieczoru kotlety.
start learning
• The cook decided to serve chops that night.
On jest dobrym kucharzem.
start learning
He's a good cook.
kucharz
start learning
cook ****
kucharz, szef kuchni (np. w restauracji) synonim: cook
start learning
chef **
Kucharz przyszedł z zaplecza restauracji.
start learning
• The chef came from the back of the restaurant.
Właściciel restauracji poszedł do kuchni porozmawiać z kucharzem.
start learning
• The owner of the restaurant went to the kitchen to speak with the chef.
Kucharz przygotował różne chińskie potrawy.
start learning
• The chef has prepared a variety of Chinese dishes.
rozkaz, polecenie
start learning
order *****
On tylko wykonywał rozkazy.
start learning
• He was just following orders.
Wydałem mu rozkaz.
start learning
• I gave him an order.
Nigdy nie słucham jego poleceń.
start learning
• I never listen to his orders.
rozkaz, polecenie
start learning
instruction ***
Może Pan to zrobić bez formalnego rozkazu.
start learning
• You can do it without a formal instruction.
Nauczyciel wydał uczniom jasne polecenie, aby wykonali zadanie domowe.
start learning
• The teacher gave the students a clear instruction to do their homework.
otrzymywać coś (np. krytykę, nagrodę)
start learning
come in for something
stała klientela, klienci formal
start learning
custom **
Twoja stała klientela właśnie się pojawiła.
start learning
• Your custom has just arrived.
Stała klientela może spodziewać się ofert specjalnych.
start learning
• The custom can expect special offers.
streszczać (wykład), podsumowywać (dyskusję), rekapitulować (główne zagadnienia czegoś)
start learning
recap
Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.
start learning
My friend plans to establish a company.
zakładać, tworzyć, ustanawiać (np. biznes, rząd, kontakty)
start learning
establish ****
Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.
start learning
If I won one million pounds, I would establish my own company.
zakładać, tworzyć, ustanawiać (np. biznes, rząd, kontakty)
start learning
establish ****
księgowość, rachunkowość
start learning
accounting **, accountancy ** British English
Larry pracuje w księgowości, parę pokoi ode mnie.
start learning
• Larry works in accounting, down the hall from me.
Niemcy zamknęli granice kraju.
start learning
Germany has sealed its borders.
zamknąć, uszczelnić (np. granice kraju)
start learning
seal ***
Wszystko czego potrzebujesz, by odnieść sukces to dobra wola.
start learning
All you need to succeed is good will.
wola, determinacja
start learning
will *****
Moja silna wola doprowadziła mnie do tego sukcesu.
start learning
My strong determination led me to this success.
wola, determinacja
start learning
will *****
On jest zagorzałym zwolennikiem monarchii.
start learning
He has a reputation as being a staunch supporter of monarchy.
wierny (sojusznik), zagorzały, zażarty (zwolennik), oddany (przyjaciel)
start learning
staunch, stanch American English
Oni podzielili nagrodę równo.
start learning
They divided the prize equally.
podzielić, dzielić, oddzielić
start learning
divide ***
Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.
start learning
The money was divided equally among his children.
podzielić, dzielić, oddzielić
start learning
divide ***
Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.
start learning
The book is divided into five chapters.
podzielić, dzielić, oddzielić
start learning
divide ***
Nie chodzi tu o zemstę, ale o konieczność wymierzenia sprawiedliwości.
start learning
It is not a matter of revenge, but justice must be done.
zemsta, rewanż, wendetta
start learning
revenge *
Uciekinier został złapany i zamknięty do więzienia.
start learning
The fugitive was caught and confined to jail.
zamykać (np. w pokoju, w celi, w getcie)
start learning
confine **
przekroczenie (np. kosztów, czasu)
start learning
overrun,
następnie, potem synonimy: later, afterwards
start learning
then *****
Minęła minuta, potem dwie.
start learning
• A minute passed, then two.
On wypił jedno piwo, a potem następne.
start learning
• He drank a beer, and then another one.
Pozwól mi tylko to skończyć, wtedy pójdziemy.
start learning
• Just let me finish this, then we'll go.
chciwość, zachłanność, żądza
start learning
greed *
Widzę 50.000 ludzi, którzy są tu by walczyć dla zachłanności jednego człowieka.
start learning
• I see 50,000 men brought here to fight for one man's greed.
Pewnego dnia twoja chciwość cię zabije.
start learning
• Your greed is going to get you killed one day.
rasa
start learning
breed *
Jaka jest rasa twojego psa?
start learning
• What's the breed of your dog?
typ, rodzaj (np. osoby, rzeczy)
start learning
breed *
trzymać kogoś za jego słowo
start learning
hold somebody to somebody's promise, hold somebody to somebody's word, hold one to one's promise, hold one to one's word
zachowywać w pamięci
start learning
retain ** formal
Musimy zachować w pamięci to wydarzenie.
start learning
• We have to retain this event in memory.
Musimy zachować w pamięci to wydarzenie.
start learning
We have to retain this event in memory.
zachowywać w pamięci
start learning
retain ** formal
osoba pojedynkująca się
start learning
duellist British English, dueller British English, dueler American English, duelist American English
tajemnica, zagadka (np. o wydarzeniu)
start learning
mystery ***
Oni nie mogli rozwiązać zagadki.
start learning
• They couldn't solve the mystery.
Tamta część planu pozostaje zagadką.
start learning
• That part of the plan remains a mystery.
Oni nie mogli rozwiązać zagadki.
start learning
They couldn't solve the mystery.
tajemnica, zagadka (np. o wydarzeniu)
start learning
mystery ***
żądza bogactwa, chciwość
start learning
greed for wealth
Pewnego dnia twoja chciwość cię zabije.
start learning
Your greed is going to get you killed one day.
chciwość, zachłanność, żądza
start learning
greed *
żądza władzy
start learning
greed for power
Lekarz chce, abym znów przyszedł za dwa tygodnie.
start learning
The doctor wants to see me again in two weeks' time.
sprawa, kwestia
start learning
point *****, pt *****
Jedyna rzecz jaka została, to kwestia pieniędzy.
start learning
• The only thing left is the point of money.
Omówimy te kwestie później.
start learning
• We will discuss these points later.
cel, zamiar synonim: purpose
start learning
point *****, pt *****
Jaki masz tu cel?
start learning
• What's your point here?
Znamy twoje zamiary.
start learning
• We know your points.
Mam tego kompletnie dosyć, powiem ci bez ogródek.
start learning
I'm absolutely fed up of it, I'll tell you straight.
mieć dosyć czegoś, mieć czegoś powyżej uszu
start learning
be fed up with something, be fed up of something
Pamiętam mój pierwszy kontakt ze smartfonem. Nie miałem pojęcia, jak zacząć.
start learning
I remember my first encounter with a smartphone. I had no idea how to start with it.
spotkanie, kontakt, zetknięcie
start learning
encounter ***
Nasze spotkanie było niemiłą niespodzianką.
start learning
Our encounter was an unpleasant surprise.
spotkanie, kontakt, zetknięcie
start learning
encounter ***
jeszcze nie
start learning
not yet ***
"Skończyłeś odrabiać pracę domową?" "Jeszcze nie."
start learning
• "Have you finished doing your homework?" "Not yet."
On jeszcze nie znalazł miłości swojego życia.
start learning
• He has not yet found the love of his life.
ale, mimo to synonim: all the same
start learning
yet *****
Wiem, że to nie moja wina, ale, mimo to nadal czuję się winny.
start learning
• I know it's not my fault, yet I still feel guilty.
On nie czuł się zbyt dobrze, ale mimo to postanowił jej pomóc.
start learning
• He didn't feel too well yet he decided to help her.
On nie czuł się zbyt dobrze, ale mimo to postanowił jej pomóc.
start learning
He didn't feel too well yet he decided to help her.
ale, mimo to
start learning
yet *****
stąd, więc, z tego powodu formal
start learning
hence **
Stąd moja rada: proszę, abyście od samego początku upewnili się, co robicie.
start learning
• Hence my advice: please be certain about what you are doing from the very start.
Ona przewróciła się, stąd ten gips.
start learning
• She fell down, hence the cast.
nieprzyzwoicie, niemorlanie
start learning
indecently
deptanie, odgłos kroków
start learning
trample
Słyszę odgłos kroków w korytarzu.
start learning
• I can hear a trample in the corridor.
Słyszę odgłos kroków w korytarzu.
start learning
I can hear a trample in the corridor.
deptanie, odgłos kroków
start learning
trample
Udało nam się pogodzić ze sobą nasze poglądy.
start learning
We managed to reconcile our views.
pogodzić ze sobą (na pozór odmienne rzeczy)
start learning
reconcile *
Te teorie można ze sobą pogodzić.
start learning
These theories may be reconciled.
pogodzić ze sobą (na pozór odmienne rzeczy)
start learning
reconcile *
pretekst, wymówka, pozór
start learning
pretext
kiepska wymówka
start learning
lame excuse, thin excuse
dobre wytłumaczenie, dobra wymówka
start learning
good excuse
gotowa wymówka
start learning
ready excuse
Nie wierzę, że werdykt był obiektywny.
start learning
I don't believe the verdict was objective.
obiektywny
start learning
objective ***
wywoływać (np. uśmiech, reakcję, zainteresowanie)
start learning
evoke **
On leżał na kanapie patrząc się w sufit.
start learning
He was lying on the couch staring at the ceiling.
sufit
start learning
ceiling **
Peter, powinnam nadmienić, jest moim mężem.
start learning
Peter, I should mention, is my husband.
nadmieniać, wspominać, wspominać o
start learning
mention ****
Nie czuję nienawiści ani rozgoryczenia w stosunku do Niemców.
start learning
I bear no hatred nor bitterness towards the German people.
gorycz, rozgoryczenie
start learning
bitterness *
Gorzki koniec jest znacznie lepszy niż gorycz bez końca.
start learning
A bitter end is much better than a bitterness without ending.
gorycz, rozgoryczenie
start learning
bitterness *
bezczelny, arogancki
start learning
pushy
Bezczelni sprzedawcy naprawdę działają mi na nerwy.
start learning
• Pushy salesmen really get on my nerves.
czynsz
start learning
rent **
On nie miał wystarczająco pieniędzy, żeby opłacić czynsz.
start learning
• He didn't have enough money to pay the rent.
Czynsz za mieszkanie wynosi 550 funtów miesięcznie, bez mediów.
start learning
• Rent for the flat is 550 pounds per month, not including utilities.
Miałem opłacony czynsz za miesiąc.
start learning
• My rent was paid for the month.
On nie miał wystarczająco pieniędzy, żeby opłacić czynsz.
start learning
He didn't have enough money to pay the rent.
czynsz
start learning
rent ***
Czynsz za mieszkanie wynosi 550 funtów miesięcznie, bez mediów.
start learning
Rent for the flat is 550 pounds per month, not including utilities.
czynsz
start learning
rent ***
W jego szaleństwie może być metoda.
start learning
There might be a method in his insanity.
szaleństwo
start learning
insanity
Europa musi okazać współczucie i chęć pomocy.
start learning
Europe needs to show some sympathy and a willingness to help.
chęć, ochota, skwapliwość
start learning
willingness **
Proszę przyjąć moje przeprosiny.
start learning
Please accept my apologies.
przeprosiny
start learning
apology **
odległy od czegoś
start learning
distant from something
odległe wspomnienie
start learning
distant memory, distant recollection
Fabuła była bardzo zawiła.
start learning
The plot was very involved.
zawiły, niejasny (np. wyjaśnienie, problem)
start learning
involved ****
Jej miłość przywróciła harmonię w naszym domu.
start learning
Her love restored harmony at our home.
przywrócić
start learning
restore **
To może zająć chwilę.
start learning
It may take a while.
chwila
start learning
while *****, whilst British English
mieszkanie dwupoziomowe (zazwyczaj z osobnym wejściem)
start learning
maisonette British English
bezstronny, nieuprzedzony, bez uprzedzeń
start learning
unprejudiced
wysrać się
start learning
have a dump taboo, take a dump taboo
dżin (baśniowy duch)
start learning
genie plural: genii, genies
Nie wypuszczaj dżina z butelki!
start learning
• Don't let the genie out of the bottle!
Nie wypuszczaj dżina z butelki!
start learning
Don't let the genie out of the bottle!
dżin (baśniowy duch)
start learning
genie
wypuścić dżina z butelki (pozwolić, żeby stało się coś, czego nie można zatrzymać, szczególnie o złych wydarzeniach)
start learning
let the genie out of the bottle
przyzwoitość
start learning
decency
Brak wam wiary w przyzwoitość kultury białego człowieka.
start learning
• You have no faith in the essential decency of the white man's culture.
Przyzwoitość i prostota nie są poważane na tym świecie.
start learning
• Decency and simplicity is of no use in this world.
Miejmy na tyle przyzwoitości, tak jak to ma miejsce dziś, aby nie winić pogody.
start learning
• Let us have the decency, as we do tonight, not to blame the weather.
Przyzwoitość i prostota nie są poważane na tym świecie.
start learning
Decency and simplicity is of no use in this world.
przyzwoitość
start learning
decency
Miejmy na tyle przyzwoitości, tak jak to ma miejsce dziś, aby nie winić pogody.
start learning
Let us have the decency, as we do tonight, not to blame the weather.
przyzwoitość
start learning
decency
Potrzebuję twojej szczerej opinii.
start learning
I need your genuine opinion.
szczery, uczciwy (np. osoba, opinia)
start learning
genuine **
Dom był umieszczony na brzegu klifu.
start learning
The house was perched on the edge of a cliff.
sadzać, umieszczać, siadać
start learning
perch **
Oni przechowują wino w dębowych beczkach.
start learning
They keep the wine in oak barrels.
beczka, baryłka
start learning
barrel **
hadisy (zbiór wypowiedzi Mahometa i dotyczących go przekazów)
start learning
Hadith, hadith
rozpaczliwie czegoś potrzebujący
start learning
desperate for something
udziałowiec, wspólnik
start learning
partner ****
Peter i jego wspólnik zdecydowali się zamknąć ich firmę.
start learning
• Peter and his partner decided to close their company.
Oto mój wspólnik, pan Smith.
start learning
• This is my partner, Mr Smith.
Jeden z udziałowców uciekł ze wszystkimi pieniędzmi.
start learning
• One of the partners ran off with all the money.
zwracać pieniądze (wydane przez kogoś), pokrywać koszty (czyjeś), refundować (leki) formal
start learning
reimburse
likwidować, zamordować
start learning
liquidate
spłacać, regulować (długi)
start learning
liquidate
To byłby wspaniały atut.
start learning
It would be a wonderful asset.
atut, zaleta (użyteczna zdolność)
start learning
asset ***
W klasie wrzała praca.
start learning
The classroom was humming with activity.
brzęczeć, buczeć
start learning
hum *
opuszczać, wyjeżdżać American English spoken
start learning
move out *
Ona wyjechała, bo dostała ofertę pracy w Londynie.
start learning
• She moved out because she got a job offer in London.
wyjeżdżać (np. do jakiegoś miejsca)
start learning
go away **
Ona wyjechała na dwa tygodnie.
start learning
• She's gone away for two weeks.
On wyjechał do Grecji w zeszłym tygodniu.
start learning
• He went away to Greece last week.
Mam na oku twoje zachowanie, młoda damo!
start learning
I have my eye on your behaviour, young lady!
mieć coś na oku (bacznie obserwować)
start learning
keep an eye on something, keep one's eye on something, have one's eye on something
Dobry rozgłos może pomóc poprawić wizerunek twojej firmy.
start learning
Good publicity can help enhance your company's image.
rozgłos
start learning
publicity **
Ona wydaje się szczęśliwa, ale to tylko udawanie.
start learning
She seems happy but it's just a pose.
udawanie, pozorowanie, pozowanie (na coś)
start learning
pose ***
Wymieszaj mąkę, mleko i masło w misce.
start learning
Combine flour, milk and butter in a bowl.
łączyć, mieszać
start learning
combine ***
Musisz przyznać, że on jest dziwną osobą.
start learning
You must admit he is a strange person.
przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś)
start learning
admit ****
Przyznał, że był w błędzie.
start learning
He admitted being wrong.
przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś)
start learning
admit ****
Lizbona
start learning
Lisbon
On nie nurkuje ze strachu przed wypadkiem.
start learning
He doesn't dive for fear of an accident.
strach przed czymś
start learning
fear of something **
Pracuję nad moim strachem przed publicznym wystąpieniem.
start learning
I am working on my fear of public speaking.
strach przed czymś
start learning
fear of something **
Stosunkowo mały problem urósł do wielkiej kłótni.
start learning
A relatively small issue escalated into a big fight.
relatywnie, stosunkowo, względnie
start learning
relatively ***, rel.
On zdecydował się spełnić swoje marzenia, bez względu na koszty.
start learning
He decided to fulfill his dreams, regardless of the costs.
bez względu na coś, niezależnie od czegoś
start learning
regardless of something **
lub, albo, czy ("to lub tamto", "to czy tamto")
start learning
or *****
Chciałbyś kawę czy herbatę?
start learning
• Would you like coffee or tea?
Chcesz grać czy nie?
start learning
• Do you want to play or not?
Nie jestem pewna, czy ona o tym wie czy nie.
start learning
I'm not sure whether she knows about it or not.
czy
start learning
whether *****
Nie mogłem wysłać ci e-maila, ponieważ nie miałem dostępu do Internetu.
start learning
I couldn't send you the email because I had no Internet access.
dostęp do Internetu
start learning
Internet access, access to Internet
motyw (w utworze muzycznym)
start learning
theme ***
James Hetfield często używa motywów biblijnych w swoich piosenkach.
start learning
• James Hetfield often uses biblical themes in his songs.
Ten zespół wykorzystuje motywy Bacha w swoich utworach.
start learning
• This band uses Bach themes in their songs.
mieć komuś coś do zaoferowania
start learning
have something to offer somebody
film rysunkowy, kreskówka
start learning
cartoon film
rytm
start learning
groove *
Ruszaj się do rytmu, póki nie zatrzyma się muzyka.
start learning
• Move to the groove till the music stops.
wypas, odlot, czad slang
start learning
groove *
żłobienie
start learning
grooving

You must sign in to write a comment