01.2018 part 1

 0    483 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
maska (w samochodzie)
start learning
bonnet ** British English, hood ** American English
Metal szczękał pod maską.
start learning
• Metal clanged under the bonnet.
Ktoś porysował maskę mojego samochodu.
start learning
• Somebody scratched the hood of my car.
odwracać, zmieniać (np. decyzję)
start learning
reverse ***
Czy mogę zrobić coś, co sprawi, że zmienisz decyzję?
start learning
• Can I do anything that would make you reverse your decision?
Nie zmienię mojej decyzji.
start learning
• I won't reverse my decision.
cofać (pojazdem)
start learning
reverse *** British English, back up *** American English
Wrzuć wsteczny bieg, żeby cofnąć.
start learning
• Put the car into reverse gear to back up.
Blokujesz moją bramę - możesz trochę cofnąć?
start learning
• You're blocking my gate - can you reverse a little?
Cofnąłem swoim samochodem w kosz na śmieci.
start learning
• I reversed my car into a litter bin.
Ona ostrożnie wycofała z miejsca parkingowego.
start learning
• She carefully reversed out of the parking space.
Nie możesz tutaj zaparkować samochodu, musisz trochę cofnąć.
start learning
• You can't park your car here, you have to reverse a little.
Blokujesz moją bramę - możesz trochę cofnąć?
start learning
You're blocking my gate - can you reverse a little?
cofać (pojazdem)
start learning
reverse *** British English, back up * American English
Cofnąłem swoim samochodem w kosz na śmieci.
start learning
I reversed my car into a litter bin.
cofać (pojazdem)
start learning
reverse *** British English, back up * American English
kołdra
start learning
duvet * British English, continental quilt * British English old-fashioned, quilt * American English, comforter * American English, doona * Australian English trademark
Ona przykryła go kołdrą.
start learning
• She covered him with a duvet.
Zrzuciłem kołdrę i poszedłem w kierunku prysznica.
start learning
• I threw off the duvet and headed for the shower.
Ona siedziała na kanapie, otulona kołdrą ze swojego łóżka.
start learning
• She was sitting on the couch, tucked under the quilt from her bed.
On jest całkowicie przykryty przez ciepłą kołdrę.
start learning
• He is completely covered by a very warm comforter.
Ona przykryła go kołdrą.
start learning
She covered him with a duvet.
kołdra
start learning
duvet British English, continental quilt British English old-fashioned, quilt * American English, comforterAmerican English, doona Australian English trademark
zdrada małżeńska, niewierność
start learning
infidelity
Jego żona nigdy nie dowiedziała się o jego zdradzie.
start learning
• His wife never knew of his infidelity.
On złamał jej serce swoją zdradą.
start learning
• He'd broken her heart with his infidelity.
kubek
start learning
mug *
On podał jej kubek.
start learning
• He passed her the mug.
Zawsze zaczynam dzień od kubka parującej kawy.
start learning
• I always start my day with a mug of steaming coffee.
Mam ten kubek od wielu lat.
start learning
• I've had this mug for many years.
Zawsze zaczynam dzień od kubka parującej kawy.
start learning
I always start my day with a mug of steaming coffee.
kubek
start learning
mug *
pompki (ćwiczenie)
start learning
press-ups British English, push-ups American English
On zrobił dziesięć pompek.
start learning
• He did ten press-ups.
konik polny
start learning
grasshopper
Koniki polne są przysmakiem w Oaxaca w Meksyku.
start learning
• Grasshoppers are a delicacy in the Oaxaca, Mexico.
przysmak (lokalny, regionalny)
start learning
delicacy
Kraby są naszym lokalnym przysmakiem w Ocean City.
start learning
• Crabs are our local delicacy in Ocean City.
Ślimaki są uważane za przysmak we Francji.
start learning
• Snails are considered a delicacy in France.
Wokół niej było mnóstwo talerzy z jedzeniem, różnego rodzaju przysmaki.
start learning
• All about her were platters of food, every type of delicacy.
przejście (w samolocie, pociągu)
start learning
aisle **
Czy chciałby Pan miejsce od strony przejścia czy od okna?
start learning
• Would you like an aisle or a window seat?
Światła wzdłuż przejścia prowadzą do wyjścia awaryjnego.
start learning
• Lights alongside the aisle lead to the emergency exit.
Toalety są na końcu przejścia.
start learning
• Toilets are at the end of the aisle.
Czy chciałby Pan miejsce od strony przejścia czy od okna?
start learning
Would you like an aisle or a window seat?
przejście (w samolocie, pociągu)
start learning
aisle **
Siedzimy w rzędzie czwartym, obok przejścia.
start learning
We are sitting in row four, next to the aisle.
przejście (np. między rzędami krzeseł w kinie)
start learning
aisle **
kret
start learning
mole, *
Wygląda na to, że w naszym ogródku jest kret.
start learning
• It looks like there is a mole in our garden.
Wygląda na to, że w naszym ogródku jest kret.
start learning
It looks like there is a mole in our garden.
kret
start learning
mole *
bułka, bułeczka
start learning
roll ***, bun ***
On zjadł pięć bułek.
start learning
• He ate five rolls.
Chciałbyś bułkę z dżemem?
start learning
• Would you like a roll with jam?
On kupił dwie bułki na śniadanie.
start learning
• He bought two buns for breakfast.
Chciałbyś bułkę z dżemem?
start learning
Would you like a roll with jam?
bułka, bułeczka
start learning
roll ***, bun *
faul (np. w piłce nożnej)
start learning
foul
Trzy i pół minuty od rozpoczęcia gry on już musiał zejść na ławkę z powodu dwóch fauli osobistych.
start learning
• Three and a half minutes into the game, he had to take a seat with two personal fouls.
wycieraczki (w samochodzie)
start learning
wipers
Nie mogę uruchomić moich wycieraczek.
start learning
• I can't get my wipers to work.
Deszcz przybrał na sile, więc włączyłem wycieraczki.
start learning
• The rain got heavier, so I turned the wipers on.
Kierowca włączył wycieraczki przedniej szyby.
start learning
• The driver switched the windscreen wipers on.
Deszcz przybrał na sile, więc włączyłem wycieraczki.
start learning
The rain got heavier, so I turned the wipers on.
wycieraczki (w samochodzie)
start learning
wipers
świeżo po ślubie
start learning
newly-married, newly-wed
gaśnica
start learning
fire extinguisher
W domu trzymam gaśnicę, na wszelki wypadek.
start learning
• I've got a fire extinguisher in my house, just in case.
zadurzenie informal synonim: infatuation
start learning
crush *
Założę się, że ona jest w nim zadurzona.
start learning
• I bet she's got a crush on him.
Założę się, że ona jest w nim zadurzona.
start learning
I bet she's got a crush on him.
zadurzenie informal
start learning
crush **
styl grzbietowy (styl pływacki)
start learning
backstroke, back crawl
Ruchy w stylu grzbietowym są podobne do ruchów w kraulu.
start learning
• The moves in the backstroke are similar to the moves in the crawl.
Styl grzbietowy jest moim ulubionym stylem pływackim.
start learning
• The backstroke is my favourite swimming style.
tymianek, macierzanka
start learning
thyme *
Dodaj tymianku do ukończonej potrawy.
start learning
• Add some thyme to the finished meal.
wiertarka
start learning
drill **
Mój brat kupił mi nową wiertarkę.
start learning
• My brother bought me a new drill.
Kupiłem mu nową wiertarkę na jego urodziny.
start learning
• I bought him a new drill for his birthday.
Mój tato korzysta ze starej wiertarki.
start learning
• My father uses an old drill.
Pożyczyłem wiertarkę od sąsiada.
start learning
• I borrowed a drill from my neighbour.
gnom, krasnal, skrzat
start learning
gnome
podsumowanie, skrót American English informal
start learning
wrap-up
skończyć coś (np. wykonanie projektu)
start learning
wrap something up
Oczekuję, że skończysz ten projekt za dzień lub dwa.
start learning
• I expect you to wrap this project up in a day or two.
Możemy zakończyć to spotkanie przed 15.00.
start learning
• We can wrap this meeting up before 3 p.m.
zawroty głowy synonim: dizziness
start learning
giddiness
cudny, cudowny, wspaniały
start learning
marvellous * British English, marvelous * American English
Pogoda w górach była cudowna.
start learning
• The weather in the mountains was marvellous.
Czy twoim wspaniałym pomysłem jest to, by pojechać za granicę?
start learning
• Is your marvellous idea to go abroad?
Pogoda w górach była cudowna.
start learning
The weather in the mountains was marvellous.
cudny, cudowny, wspaniały
start learning
marvellous British English, marvelous * American English
owijać w bawełnę, mówić ogródkami
start learning
beat about the bush, beat around the bush
Nie owijaj w bawełnę!
start learning
• Don't beat about the bush!
Nie owijaj w bawełnę!
start learning
Don't beat about the bush!
owijać w bawełnę, mówić ogródkami
start learning
beat about the bush, beat around the bush
odważny, innowatorski
start learning
audacious
śmiały, zuchwały (np. plan)
start learning
audacious
zasadniczo, w gruncie rzeczy
start learning
essentially ***
Nasze doświadczenie wskazuje, że w gruncie rzeczy wolny handel jest korzystny.
start learning
• Our experience essentially shows that free trade is a good thing.
Myślę, że w gruncie rzeczy jestem dobrym człowiekiem.
start learning
• I think that essentially I am a good person.
usuwać, wyciągać (np. fragment z tekstu)
start learning
excise
zgromadzić się ponownie
start learning
reassemble
ponownie złożyć, ponownie składać technical
start learning
reassemble
gigant, olbrzym, tytan
start learning
titan
upadek (np. rządu), nieudolność (instytucji)
start learning
decrepitude
degradacja (np. budynku), zniszczenie (przedmiotu)
start learning
decrepitude
zwykły, normalny
start learning
customary *
To jest jej normalne zachowanie.
start learning
• This is her customary behaviour.
zwyczajny, zwykły
start learning
simple ****
"To ciasto jest pyszne, co to?" "To zwyczajny sernik czekoladowy."
start learning
• "This cake is delicious, what's this?" "It's just a simple chocolate cheesecake."
Nie umiem ugotować zwykłej zupy pomidorowej, jestem bezużyteczny.
start learning
• I can't cook a simple tomato soup, I'm useless.
dbałość, staranność, pracowitość, skrzętność, sumienność
start learning
diligence
mieć obsesję na punkcie czegoś
start learning
obsess over something, be obsessive about something
postura (osoby), wzrost
start learning
stature *
Ona ma raczej niską posturę.
start learning
• She's rather small in stature.
mieć dobry sposób na zrobienie czegoś
start learning
have a way with something
Pozwól mi to zrobić; myślę, że mam dobry pomysł na pozbycie się tej plamy.
start learning
• Let me do that; I think I have a way with getting rid of this stain.
kosmaty, kudłaty, włochaty literary
start learning
hirsute
kotek, kot British English informal
start learning
pussy, poussie
Należy zachować ostrożność korzystania z tego słowa.
start learning
Należy ostrożnie używać tego słowa - w niektórych sytuacjach może ono mieć wulgarne znaczenie.
najsłabszy w miocie
start learning
runt
chuchro, cherlak (słaba osoba) informal
start learning
runt
miot, lęg
start learning
litter *
Z tegorocznego miotu są tylko dwa szczeniaki.
start learning
• There are only two puppies in this year's litter.
objaśniać, wyjaśniać, naświetlać
start learning
elucidate
być spłukanym, być bez pieniędzy synonim: be broke
start learning
be hard up
Jestem spłukany, nie mogę iść do kina.
start learning
• I'm hard up, I can't go to the movies.
On był spłukany, więc ona pożyczyła mu pieniądze.
start learning
• He was hard up so she loaned him money.
zwiotczały, obwisły technical
start learning
flaccid
równy (z czymś), wyrównany, będący na tym samym poziomie
start learning
flush
Chodnik jest równy z trawnikiem.
start learning
• The pavement is flush with the lawn.
Popatrz na biurko. Czy ono jest na tym samym poziomie, co szafka?
start learning
• Look at the desk. Is it flush with the cabinet?
skłonność, upodobanie, tendencja, ciągoty
start learning
inclination *
Nikt z nas nie ma czasu ani skłonności do emocjonalnych zawiłości.
start learning
• Neither of us has the time or inclination for emotional complications.
uzupełnienie, dopełnienie
start learning
complement
Ten załącznik stanowi uzupełnienie mojej pracy.
start learning
• This attachment is a complement to my paper.
uzupełniać
start learning
complement *
Jego specjalistyczna wiedza uzupełnia moje ogólne rozumienie.
start learning
• His specialist knowledge complements my general understanding.
pompatyczny, nadęty, paradny
start learning
pompous
chełpliwy, pyszałkowaty
start learning
blowhard
zaśmiecony, zagracony
start learning
cluttered
Jego specjalistyczna wiedza uzupełnia moje ogólne rozumienie.
start learning
His specialist knowledge complements my general understanding.
uzupełniać
start learning
complement *
Pozwól mi to zrobić; myślę, że mam dobry pomysł na pozbycie się tej plamy.
start learning
Let me do that; I think I have a way with getting rid of this stain.
mieć dobry sposób na zrobienie czegoś
start learning
have a way with something
mieć strasznie dużo pieniędzy informal
start learning
have an awful lot of money
strasznie dużo
start learning
an awful lot
platyna (pierwiastek)
start learning
platinum
On jest wart swojej wagi w platynie.
start learning
• He is worth his weight in platinum.
Nikt z nas nie ma czasu ani skłonności do emocjonalnych zawiłości.
start learning
Neither of us has the time or inclination for emotional complications.
skłonność, upodobanie, tendencja, ciągoty
start learning
inclination *
zagłuszyć (np. inny dźwięk)
start learning
drown out
rozpoznanie, poznanie
start learning
recognition ***
Rozpoznanie tonacji jest niezbędne, jeżeli chcesz dostać dobrą ocenę.
start learning
• The recognition of the key is vital if you want to get a good grade.
Jego koszula pękła z trzaskiem, kiedy wziął głęboki wdech.
start learning
His shirt popped when he took a deep breath.
pękać z trzaskiem
start learning
pop ***
wyskakiwać
start learning
pop ***
Musieliśmy wyskoczyć z samochodu.
start learning
• We had to pop out of the car.
Kot wyskoczył z pudełka.
start learning
• A cat popped out of a box.
Szukałem swojego syna, kiedy nagle wyskoczył z szafy.
start learning
• I was looking for my son when suddenly he popped out of the closet.
Kot wyskoczył z pudełka.
start learning
A cat popped out of a box.
wyskakiwać
start learning
pop ***
wąchać, obwąchiwać
start learning
sniff *
kręcić nosem (kiedy coś się nie podoba)
start learning
sniff *
wciągać nosem, wąchać (narkotyki)
start learning
sniff *
podskakiwać (poruszać się szybko w górę i w dół)
start learning
bob ****
Spławik zaczął podskakiwać, mieliśmy rybę na haczyku.
start learning
• The float started bobbing, we had a fish on hook.
Wróciłem do domu i mój pies zaczął podskakiwać.
start learning
• I came home and my dog started bobbing.
Wróciłem do domu i mój pies zaczął podskakiwać.
start learning
I came home and my dog started bobbing.
podskakiwać (poruszać się szybko w górę i w dół)
start learning
bob ****
gryzący, drapiący (np. sweter)
start learning
itchy
swędzący, świerzbiący, drapiący (o dolegliwości na skórze, gardle, itp.)
start learning
itchy
jeden, jedyny
start learning
solitary *
Wygrana była ich jedynym celem.
start learning
• Winning was their solitary goal.
Wygrana była ich jedynym celem.
start learning
Winning was their solitary goal.
jeden, jedyny
start learning
solitary *
wszechwiedzący formal
start learning
omniscient
przywłaszczyć, uzurpować formal
start learning
usurp
cud, cudo synonim: marvel
start learning
prodigy
środek
start learning
midst **
On był w środku tłumu.
start learning
• He was in the crowd's midst.
On był w środku tłumu.
start learning
He was in the crowd's midst.
środek
start learning
midst **
Nie można zmienić kursu uczelnianego dla zachcianki.
start learning
You can't change your university course on a whim.
kaprys, zachcianka, grymas
start learning
whim
kaprys, zachcianka, grymas
start learning
whim
Kiedy już tam będziecie, oddajcie się każdej zachciance.
start learning
• While you are there, please feel free to indulge your every whim.
Mój harmonogram nie jest podporządkowany kaprysom szaleńców.
start learning
• My schedule is not subject to the whim of lunatics.
Nie można zmienić kursu uczelnianego dla zachcianki.
start learning
• You can't change your university course on a whim.
pęk, bukiet, pęczek, wiązka
start learning
bunch **
Koło pieca leżały pęki gałęzi.
start learning
• There were bunches of twigs next to the furnace.
On dał swojej żonie bukiet świeżych kwiatów.
start learning
• He gave his wife a bunch of fresh flowers.
Chciałem przeprosić, więc kupiłem jej bukiet czerwonych róż.
start learning
• I wanted to apologize so I got her a bunch of red roses.
On dał swojej żonie bukiet świeżych kwiatów.
start learning
He gave his wife a bunch of fresh flowers.
pęk, bukiet, pęczek, wiązka
start learning
bunch ***
bóstwo
start learning
deity
Bogini mądrości jest ich najważniejszym bóstwem.
start learning
• The goddess of wisdom is their most important deity.
Oni modlą się do bóstwa słońca.
start learning
• They are praying to the deity of the sun.
Bogini mądrości jest ich najważniejszym bóstwem.
start learning
The goddess of wisdom is their most important deity.
bóstwo
start learning
deity
kapryśny (np. pogoda)
start learning
capricious
grymaśny (np. dziecko)
start learning
capricious
dodatkowe zabezpieczenie (finansowe)
start learning
collateral
On wpłacił dodatkowe zabezpieczenie, żeby się upewnić, że wszystko jest bezpieczne.
start learning
• He paid collateral just to be sure that everything's safe.
Zobaczyłem przede mną ogromny ocean.
start learning
I saw a vast ocean ahead.
obszerny, ogromny, rozległy, nieprzebrany
start learning
vast ***
chować, pochować (ciało zmarłego) formal
start learning
inter
orszak, świta, asysta
start learning
retinue
nieistotny, bez znaczenia, pomijalny
start learning
negligible
Sieć przeprowadziła promocję z marnym skutkiem.
start learning
• The retailer chain ran the promotion with negligible results.
nieistotnie, bez znaczenia
start learning
negligibly
nieistotny, drobny (o zmianie)
start learning
superficial *
nieistotny, nieważny
start learning
unimportant
przewaga, korzystna pozycja
start learning
vantage
Mamy przewagę wiedzy o tym, że oni nadchodzą.
start learning
• We have a vantage of knowing that they are coming.
poczęcie, zapłodnienie (dziecka)
start learning
conception **
Do skutecznego poczęcia potrzebne są 3-4 próby, a następnie upływa kolejne 9 miesięcy do urodzenia dziecka.
start learning
• 3-4 attempts are required for conception and then another nine months before the child is born.
pojęcie, rozumienie
start learning
conception **
anulować, opróżnić, opuszczać, porzucić, zwolnić
start learning
vacate
myśl, pomysł, pogląd synonim: idea
start learning
notion ***
On nie ma pomysłu na swoje życie.
start learning
• He doesn't have a notion about his life.
Jej seksistowski pogląd był taki, że kobiety są lepsze od mężczyzn.
start learning
• Her sexist notion was that females are superior to males.
pojęcie
start learning
notion ***
Profesor wytłumaczył pojęcie globalizacji.
start learning
• The professor explained the notion of globalization.
Powinieneś sprawdzić to pojęcie w słowniku.
start learning
• You need to look up this notion in a dictionary.
daleki, odległy
start learning
remote **
Moi dziadkowie żyją na odległej wsi.
start learning
• My grandparents live in a remote village.
Mieszkamy w odległej wsi.
start learning
• We live in a remote village.
Moi dziadkowie żyją na odległej wsi.
start learning
My grandparents live in a remote village.
daleki, odległy
start learning
remote **
pamięć, przypomnienie sobie (czegoś)
start learning
recall *
Powinniście dać mu jakieś rzeczy z jego przeszłości, żeby uaktywnić jego pamięć.
start learning
• You should give him some things from his past to jog his recall.
uszlachetniać (maniery), robić wytwornym
start learning
refine *
doskonalić (np. metodę), ulepszać (np. plan)
start learning
refine *
podniesiony, wyprostowany, zadarty, postawiony (np. głowa, uszy, ogon)
start learning
erect
gmach
start learning
edifice
nieszczery, obłudny
start learning
insincere
pomieszać, pomylić (np. nazwiska, osoby)
start learning
muddle
Naszemu dziadkowi pomieszały się nasze imiona.
start learning
• Our grandfather was muddled about our names.
namieszać komuś w głowie, zmylić
start learning
muddle
Nie mieszaj mi w głowie! - Mogę odpowiedzieć tylko na jedno pytanie naraz!
start learning
• Stop muddling me up - I can answer just one question at a time!
Oni zamienili się miejscami.
start learning
They swapped seats.
zamieniać, wymieniać
start learning
swap *, swop British English
Potem możemy zamienić się stronami i spróbować jeszcze raz.
start learning
After that, we can swap sides and have another go.
zamieniać, wymieniać
start learning
swap *, swop British English
depresja, chandra informal
start learning
blues **
On ma całkiem poważny przypadek chandry.
start learning
• He's got a pretty serious case of blues.
On ma całkiem poważny przypadek chandry.
start learning
He's got a pretty serious case of blues.
depresja, chandra informal
start learning
blues **
kosmaty, kudłaty, włochaty
start learning
hairy
Masz bardzo włochate ręce.
start learning
• You have very hairy arms.
Widziałam mężczyznę z włochatymi plecami.
start learning
• I saw a man with hairy back.
rozłożyć, rozkładać (w czasie)
start learning
spread **** past tense spread, past participle spread, spread out ****
Rozłożymy tę wycieczkę w czasie.
start learning
• We will spread this trip in time.
Jeżeli masz dużo pracy, możesz ją rozłożyć.
start learning
• If you have a lot of work, you can spread it.
rozprzestrzeniać się, szerzyć się (dotyczyć coraz większej liczby ludzi lub miejsc)
start learning
spread **** past tense spread, past participle spread
Lekarze obawiają się, że rak może się rozszerzyć na jego płuca.
start learning
• Doctors worry that the cancer can spread to his lungs.
Wirus szybko się rozprzestrzenia.
start learning
• The virus is spreading fast.
Czy mogę zrobić coś, co sprawi, że zmienisz decyzję?
start learning
Can I do anything that would make you reverse your decision?
odwracać, zmieniać (np. decyzję)
start learning
reverse ***
tłumaczyć, objaśniać
start learning
explain *****, 'splain *****
Oni szybko wyjaśnili mi zasady gry.
start learning
• They quickly explained the rules of the game to me.
Ten temat można lepiej wyjaśnić jeśli spojrzymy na kilka przykładów.
start learning
• This topic can be better explained if we look at some examples.
Czy możesz to mi wyjaśnić?
start learning
• Can you explain that to me?
pedanteria, drobiazgowość
start learning
pedantry
skrupulatność, drobiazgowość, wybredność
start learning
fastidiousness
Naszemu dziadkowi pomieszały się nasze imiona.
start learning
Our grandfather was muddled about our names.
pomieszać, pomylić (np. nazwiska, osoby)
start learning
muddle
Ona ma raczej niską posturę.
start learning
She's rather small in stature.
postura (osoby), wzrost
start learning
stature *
przyłączać (się), mieszać (się)
start learning
mingle *
oddech
start learning
breath ***
Weź głęboki oddech!
start learning
• Take a deep breath!
Ten widok zaparł mi dech w piersiach.
start learning
• The view took my breath away.
Chciałbyś pastylkę miętową na odświeżenie oddechu?
start learning
• Would you like a mint to freshen your breath?
Weź głęboki oddech!
start learning
Take a deep breath!
oddech
start learning
breath ***
jedyny
start learning
only *****
Ona jest tą jedyną.
start learning
• She is the only one.
To jest mój jedyny problem.
start learning
• That is my only problem.
niemniej jednak, jednakże, wszelako, pomimo formal synonimy: nonetheless, all the same
start learning
nevertheless **, not but what ** old use
Niemniej jednak, to jest to co się stało.
start learning
• Nevertheless, that's what happened.
Nie powiedziałem mu. Niemniej jednak, sam jakoś się dowiedział.
start learning
• I didn't tell him. Nevertheless, he found out somehow.
wykluczać
start learning
rule out *
nękanie, dokuczanie, niepokojenie
start learning
harassment **
On nie chciał się z nimi spotkać ze względu na ich stałe nękanie.
start learning
• He didn't want to meet them because of their constant harassment.
molestowanie seksualne, napastowanie seksualne
start learning
sexual harassment *
Ona wniosła zarzuty o molestowanie seksualne.
start learning
• She filed charges for sexual harassment.
mobbing
start learning
workplace harassment, workplace bullying, mobbing
ogólny, pospolity, uogólniony
start learning
generic *
strata z działalności operacyjnej
start learning
operating loss
wyjść na zero
start learning
break even
równy start
start learning
an even break
brzeg, kraniec, krawędź
start learning
verge *
Wszyscy możemy być na krawędzi pójścia do więzienia.
start learning
• We might all be on the verge of going to prison.
Nie wiem jak ty, ale ja jestem na granicy załamania nerwowego.
start learning
• I don't know about you but I'm on the verge of a breakdown.
Nie wiem jak ty, ale ja jestem na granicy załamania nerwowego.
start learning
I don't know about you but I'm on the verge of a breakdown.
brzeg, kraniec, krawędź
start learning
verge *
marnować, trwonić (pieniądze)
start learning
squander
jest mało pieniędzy
start learning
money is tight, things are tight
Cieszę się, że mamy tak kumatego gościa jak ty na liście płac.
start learning
I'm glad we have a savvy guy like you on our payroll.
kumaty, rozumny, obyty, obeznany American English informal
start learning
savvy *
kumaty, rozumny, obyty, obeznany American English informal
start learning
savvy
Cieszę się, że mamy tak kumatego gościa jak ty na liście płac.
start learning
• I'm glad we have a savvy guy like you on our payroll.
Moje obycie z ulicą nie powinno być lekceważone.
start learning
My street savvy should not be taken lightly.
zmysł, obycie informal
start learning
savvy *
zmysł, obycie informal
start learning
savvy
Moje obycie z ulicą nie powinno być lekceważone.
start learning
• My street savvy should not be taken lightly.
zakup, kupno, nabycie formal
start learning
purchase **
Kupno mieszkania było mądrą inwestycją.
start learning
• The purchase of a flat was a wise investment.
Gdzie dostałeś pieniądze na kupno nowego samochodu?
start learning
• Where did you get the money for the purchase of a new car?
Kupno mieszkania było mądrą inwestycją.
start learning
The purchase of a flat was a wise investment.
zakup, kupno, nabycie formal
start learning
purchase ***
podrabiać, fałszować synonim: forge
start learning
counterfeit
podrabiać, fałszować synonimy: counterfeit, fake
start learning
forge **
Jeśli podrobisz podpis, zrobisz to nielegalnie.
start learning
• If you forge a signature, you'll do it illegally.
On podrobił kilka ważnych dokumentów i teraz jest w więzieniu.
start learning
• He forged some important documents and he's in prison now.
Jeśli podrobisz podpis, zrobisz to nielegalnie.
start learning
If you forge a signature, you'll do it illegally.
podrabiać, fałszować
start learning
forge **
On podrobił kilka ważnych dokumentów i teraz jest w więzieniu.
start learning
He forged some important documents and he's in prison now.
podrabiać, fałszować
start learning
forge **
napawać się czymś
start learning
soak up something
Napawaliśmy się atmosferą.
start learning
• We soaked up the atmosphere.
Napawaj się tym uczuciem, ono nie potrwa długo.
start learning
• Soak up this feeling, it won't last long.
przytłaczająco, uciążliwie
start learning
oppressively
skwarny, upalny
start learning
scorching, scorching hot
W taki skwarny dzień chcę popływać w basenie.
start learning
• On such a scorching day, I want to swim in the pool.
To lato jest naprawdę upalne.
start learning
• This summer is really scorching.
W taki skwarny dzień chcę popływać w basenie.
start learning
On such a scorching day, I want to swim in the pool.
skwarny, upalny
start learning
scorching, scorching hot
przejmujący, przenikliwy (np. wiatr, zimno)
start learning
biting
zdrowy rozsądek
start learning
common sense *
Użyj zdrowego rozsądku!
start learning
• Use common sense!
Wbrew zdrowemu rozsądkowi, ona też go pocałowała.
start learning
• Against all common sense, she kissed him back.
Wbrew zdrowemu rozsądkowi, ona też go pocałowała.
start learning
Against all common sense, she kissed him back.
zdrowy rozsądek
start learning
common sense *
trawa (roślina)
start learning
grass ***
Oni siedzieli na trawie.
start learning
• They were sitting on the grass.
Trawa w twoim ogrodzie jest taka zielona!
start learning
• The grass in your garden is so green!
Krowy jedzą trawę.
start learning
• Cows eat grass.
ślimak
start learning
snail
Jakie to uczucie, być wolniejszym od ślimaka?
start learning
• How does it feel to be slower than a snail?
żaba
start learning
frog *
Ten staw jest pełen żab.
start learning
• This pond is full of frogs.
pospolity, powszechny, zwykły
start learning
common ****
To jest powszechne przekonanie.
start learning
• It's a common belief.
To są pospolite rośliny.
start learning
• These are common plants.
On nosi zwykłe, szare garnitury.
start learning
• He wears common, grey suits.
zwykły, zwyczajny synonim: ordinary
start learning
usual ***
Ona przyszła do domu później niż zwykle.
start learning
• She got home later than usual.
To nie jest nasza zwykła trasa.
start learning
• It's not our usual route.
Wrzuć wsteczny bieg, żeby cofnąć.
start learning
Put the car into reverse gear to back up.
cofać (pojazdem)
start learning
reverse *** British English, back up * American English
sprawiać, wywoływać
start learning
give ***** past tense gave, past participle given
Obrazek ciasta wywołał mój apetyt.
start learning
• A picture of cake gave me an appetite.
Twoje słowa sprawiły, że znów mam siłę.
start learning
• Your words gave me strength again.
udogodnienie (praktyczne ułatwienie)
start learning
convenience **, conveniency **
ludzie
start learning
people *****
Kim są ci wszyscy ludzie?
start learning
• Who are all these people?
Nic dziwnego że ludzie tak bardzo ją lubią.
start learning
• No wonder people like her so much.
Nigdy nie widziałem tylu ludzi.
start learning
• I've never seen so many people.
himalaizm
start learning
himalaism
potrzeba czegoś
start learning
need for something
On ma wielką potrzebę zrozumienia.
start learning
• He has a great need for understanding.
pękać
start learning
burst *** past tense burst, past participle burst
Rura z wodą pękła podczas zimy.
start learning
• The water pipe burst during the winter.
wybuchać (np. śmiechem, płaczem)
start learning
burst *** past tense burst, past participle burst
Ona wybuchła śmiechem i przytuliła go.
start learning
• She burst into laughter and hugged him.
Kiedy powiedziałam mamie, że jestem w ciąży wybuchła płaczem.
start learning
• When I told my mum I was pregnant she burst into tears.
społeczeństwo
start learning
society *****
Społeczeństwo jest zróżnicowane, powinno być w nim miejsce dla każdego.
start learning
• The society is varied and there should be a place for everyone.
Odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa społeczeństwa.
start learning
• There was a debate on the safety of our society.
żyła
start learning
vein **
Zastosuj ucisk na żyłę, aby zapobiec krwawieniu.
start learning
• Apply pressure to the vein to prevent bleeding.
Twoje żyły są grubsze niż moje.
start learning
• Your veins are thicker than mine.
Żyły doprowadzają krew do serca.
start learning
• Veins carry blood to the heart.
warunki (np. umowy)
start learning
terms ***
Ona zaakceptowała warunki umowy.
start learning
• She accepted the terms of her contract.
Możesz tu zostać tylko na moich warunkach.
start learning
• You can stay here only on my terms.
talent synonimy: gift, ability, facility
start learning
talent ***
Ciężką pracą można często nadrobić brak talentu.
start learning
• Hard work can often make up for the lack of talent.
On ma talent do śpiewania.
start learning
• He has a talent for singing.
okazja, możliwość synonim: chance
start learning
opportunity ***** plural: opportunities
Wykorzystaj tę okazję!
start learning
• Take advantage of this opportunity!
Taka okazja zdarza się tylko raz.
start learning
• An opportunity like this one only comes once.
rzeźnik (zawód)
start learning
butcher *
Zarobiłbyś więcej pieniędzy jako rzeźnik.
start learning
• You could make more money as a butcher.
żal, rozpacz, smutek synonim: sorrow
start learning
grief **
Nikomu z nas nie jest obcy żal.
start learning
• I doubt that anyone of us is a stranger to grief.
Jej rozpacz po jej stracie nie odejdzie.
start learning
• Her grief over her loss will not go away.
dodatkowy (w większej ilości, np. pieniądze, czas) synonim: additional
start learning
extra ***
On był w stanie zarobić trochę dodatkowych pieniędzy.
start learning
• He was able to make some extra money.
Czy mogę mieć trochę dodatkowego czasu, żeby skończyć mój esej?
start learning
• Can I have some extra time to finish my essay?
Zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy w tym miesiącu.
start learning
• I earned some extra money this month.
Dostałem jeden dodatkowy bilet, chcesz go?
start learning
• I got one extra ticket, do you want it?
Możesz mieć pokój z widokiem na ocean za dodatkową opłatą.
start learning
• You can have a room with ocean view for an extra fee.
bogaty, zamożny synonim: rich
start learning
wealthy ** stopień wyższy wealthier, stopień najwyższy the wealthiest
Ona pochodzi z bogatej rodziny.
start learning
• She comes from a wealthy family.
Jestem zamożny, więc mogę dać trochę pieniędzy na cele dobroczynne.
start learning
• I'm wealthy so I can give some money to charity.
wołowina
start learning
beef ** plural: beeves
Wołowina musi być dłużej gotowana, żeby zmiękła.
start learning
• Beef needs to be cooked longer in order to soften.
Ona kupiła 500 gram mielonej wołowiny.
start learning
• She bought 500 grams of minced beef.
bezzwłoczny, natychmiastowy, szybki
start learning
prompt
Ona już odpisała - to była szybka odpowiedź!
start learning
• She's written back already - that was a prompt reply!
Ten problem wymaga natychmiastowego działania.
start learning
• This problem requires prompt action.
Ten problem wymaga natychmiastowego działania.
start learning
This problem requires prompt action.
bezzwłoczny, natychmiastowy, szybki
start learning
prompt **
targ, rynek
start learning
market *****
Ona kupiła trochę owoców na targu.
start learning
• She bought some fruit at the market.
On kupuje swoje jedzenie na targu.
start learning
• He buys his food at the market.
pień (rosnącego drzewa)
start learning
trunk **
Ona oparła swój rower o pień drzewa.
start learning
• She leaned her bicycle against a tree trunk.
Ten stary dąb ma ogromny pień.
start learning
• This old oak has a large trunk.
precyzyjny, dokładny synonimy: accurate, exact
start learning
precise **
Pamiętaj, bądź dokładny!
start learning
• Remember, be precise!
On jest dokładnym i szybkim pracownikiem.
start learning
• He's a precise and fast worker.
napalony, podniecony slang synonim: randy
start learning
horny
Jestem teraz taki podniecony...
start learning
• I'm so horny right now...
Ona mnie podnieca.
start learning
• She makes me feel horny.
numer wewnętrzny
start learning
extension number
Mój numer wewnętrzny to 120.
start learning
• My extension number is 120.
Czy mogę prosić numer wewnętrzny 34?
start learning
• Can I have extension 34, please?
Czy znasz numer wewnętrzny do księgowej?
start learning
• Do you know the accountant's extension number?
opracowywać, rozwijać, wypracowywać (np. pomysł, teorię, produkt)
start learning
develop *****, develope ***** old use
Wynalazca rozwinął unikalną metodę robienia lodów.
start learning
• The inventor developed a unique method of making ice cream.
Naukowcy opracowali nowy lek na tę chorobę.
start learning
• Scientists have developed a new drug for this disease.
On wypracował swój własny styl pisania.
start learning
• He has developed his own style of writing.
Rozwinę ten koncept w części głównej mojej pracy.
start learning
• I will develop this idea in the body of my thesis.
Czy mógłbyś rozwinąć swój pomysł?
start learning
• Could you develop your idea?
Wydaje mi się, że podoba mi się twój pomysł. Chcę wiedzieć więcej - rozwiń go.
start learning
• I think I like your idea. I want to know more - develop it.
trzeźwy (nie pijany)
start learning
sober *
Powiedz, żebym ci to wytłumaczył kiedy będę trzeźwy.
start learning
• Ask me to explain it to you when I'm sober.
Wypiłem tylko kieliszek wina, więc jestem kompletnie trzeźwy.
start learning
• I've had only one glass of wine so I'm completely sober.
Czy jesteś wystarczająco trzeźwy, żeby prowadzić?
start learning
• Are you sober enough to drive?
dziennik lekcyjny (w szkole)
start learning
register *
Uczeń rozlał wodę na dziennik.
start learning
• The student spilled water on the register.
ryzykowny, niebezpieczny synonim: dangerous
start learning
risky **
Jego praca jest bardzo ryzykowna.
start learning
• His job is very risky.
Szybka jazda w czasie deszczu jest ryzykowna.
start learning
• It's risky to drive fast when it's raining.
lansowanie, wypuszczanie, wypuszczenie, wprowadzenie (np. produktu, waluty)
start learning
launch **
Oni ogłosili wypuszczenie nowego zapachu.
start learning
• They announced the launch of a new fragrance.
Wypuszczenie nowej kolekcji planowane jest na jesień.
start learning
• The launch of the new collection is planned in autumn.
Ten projektant mody stał się znany po wypuszczeniu swojej nowej kolekcji.
start learning
• This fashion designer became famous after the launch of his new collection.
smutny, przygnębiony, nieszczęśliwy (o osobie) synonim: sad
start learning
miserable *
Ona czuła się przygnębiona.
start learning
• She felt miserable.
Obaj chłopcy byli bladzi i przygnębieni.
start learning
• Both boys were looking very pale and miserable.
Nigdy nie widziałem go bardziej przygnębionego.
start learning
• I've never seen him look more miserable.
prababcia
start learning
great-grandmother
Moja prababcia zmarła cztery lata temu.
start learning
• My great-grandmother died four years ago.
rozsądny, sensowny synonim: reasonable
start learning
sensible *
Bądź rozsądny.
start learning
• Be sensible.
Twój plan oszczędzania pieniędzy brzmi sensownie.
start learning
• Your plan to save money sounds sensible.
Ona jest inteligentna i rozsądna.
start learning
• She's intelligent and sensible.
ostudzić, oziębić, schłodzić, schładzać, przechowywać w lodzie, przechowywać w lodówce
start learning
chill **
Ten napój najlepiej smakuje schłodzony.
start learning
• The drink tastes best chilled.
Powinieneś przechowywać to mięso w lodówce.
start learning
• You should chill this meat.
udogodnienia, pomieszczenia, obiekty, sprzęt lub usługi służące określonemu celowi
start learning
facilities ***
Pomieszczenia kuchenne umieszczone są na pierwszym piętrze.
start learning
• The kitchen facilities are located in the first floor.
Pomieszczenia laboratoryjne są dostępne tylko dla pracowników.
start learning
• The laboratory facilities can be accessed only by the members of staff.
Udostępniamy różnorakie sprzęty wypoczynkowe.
start learning
• We provide various leisure facilities.
Oferujemy różne udogodnienia w naszym hotelu.
start learning
• We offer various facilities in our hotel.
Nasz ośrodek wypoczynkowy oferuje różne udogodnienia.
start learning
• Our resort offers various facilities.
Nasza szkoła zainwestowała w udogodnienia dla niepełnosprawnych.
start learning
• Our school invested in facilities for the disabled.
Ludzie lubią różne rodzaje udogodnień.
start learning
• People like different sorts of facilities.
ciasny, zatłoczony (np. budynek, pomieszczenie) synonimy: crowded, packed
start learning
cramped
Ich biuro jest ciasne i ciemne.
start learning
• Their office is cramped and dark.
Kupilibyśmy ten dom, gdyby nie był taki ciasny.
start learning
• We'd buy this house if it wasn't so cramped.
Nie czuję się dobrze w ciasnych przestrzeniach.
start learning
• I don't feel good in cramped spaces.
tornado
start learning
tornado *
Nawet jeżeli teraz jest to tornado, to ostatecznie zmniejszy prędkość.
start learning
• Even if it's a tornado now, it'll eventually slow down.
Myślałem że będziemy rozmawiać o tornadzie.
start learning
• I thought we were going to talk about the tornado.
Po przejściu tornada, kraj wymagał międzynarodowej pomocy.
start learning
• After the tornado, the country required international aid.
skarga, zażalenie
start learning
complaint ***
Otrzymaliśmy anonimową skargę.
start learning
• We received an anonymous complaint.
Postanowiłem złożyć zażalenie.
start learning
• I decided to file a complaint.
• Otrzymują wiele skarg dotyczących jakości swoich produktów.
start learning
• They receive many complaints about the quality of their products.
Oni, wiele skarg na jakość ich produktów.
start learning
Oni otrzymują wiele skarg na jakość ich produktów.
przewidywać, przepowiadać synonim: call for something
start learning
predict ***
Ona myślała, że potrafi przewidzieć, co on zrobi.
start learning
• She thought she could predict what he would do.
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
start learning
• We can't predict the future.

You must sign in to write a comment