01.2018 (5) part 1

 0    486 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
człowiek
start learning
fellow human being, fellow man, fellow being
beczka, baryłka
start learning
barrel **
Oni przechowują wino w dębowych beczkach.
start learning
• They keep the wine in oak barrels.
Czy pomógłbyś mi pomóc przetoczyć tę beczkę do drzwi?
start learning
• Could you help me roll that barrel up to the door?
puls, tętno
start learning
pulse **
Jej puls przyspieszył.
start learning
• Her pulse quickened.
On sięgnął do jej nadgarstka i wyczuł puls.
start learning
• He reached out for her wrist and felt the pulse.
Jego puls był nierówny.
start learning
• His pulse was irregular.
To jest twój szalony plan? To nie zadziała.
start learning
Is this your crazy scheme? It won't work.
plan, intryga, spisek (np. jak szybko się wzbogacić)
start learning
scheme **
To empatia sprawia, że pomagamy innym ludziom.
start learning
It's empathy that makes us help other people.
głębokie zrozumienie, empatia, współodczuwanie
start learning
empathy *
konserwacja, pielęgnacja, utrzymanie
start learning
maintenance **
On pracował w dziale konserwacji systemu szkolnego przez ostatnie 16 lat.
start learning
• He has worked in the school system's maintenance department for 16 years.
Sprawy utrzymania są o wiele bardziej pod naszą kontrolą.
start learning
• The maintenance issues are much more within our control.
alimenty
start learning
child support **, maintenance ** British English
On zostawił moją matkę z niczym, nawet bez alimentów.
start learning
• He left my mother with nothing, not even child support.
Sąd wydał wyrok, że on ma płacić alimety.
start learning
• The court ruled that he should pay child support.
Żyję z alimentów i zasiłku dla bezrobotnych.
start learning
• I live off child support and unemployment.
wyżywienie, utrzymywanie (np. osoby, dziecka)
start learning
maintenance **
Nie stać nas na utrzymanie psa.
start learning
• We cannot afford the maintenance of a dog.
Wyżywienie dziecka jest dość drogie.
start learning
• Maintenance of a baby is quite expensive.
Nie stać nas na utrzymanie psa.
start learning
We cannot afford the maintenance of a dog.
wyżywienie, utrzymywanie (np. osoby, dziecka)
start learning
maintenance **
Powinieneś panować nad swoim wrogim nastawieniem - on chce być twoim przyjacielem.
start learning
You should control your hostile attitude - he wants to be your friend.
nieprzyjazny, wrogi
start learning
hostile **
oszukańczy, fałszywy, nieuczciwy (działanie, zachowanie)
start learning
fraudulent
hipokryzja, obłuda, zakłamanie
start learning
hypocrisy
Branie pieniędzy od rządu i twierdzenie, że nie powinny być dawane to hipokryzja.
start learning
• Taking the money from the government and claiming it shouldn't be given is hypocrisy.
Ciężko jest być politykiem i uniknąć hipokryzji.
start learning
• It's hard to be a politician and avoid the hypocrisy.
Ciężko jest być politykiem i uniknąć hipokryzji.
start learning
It's hard to be a politician and avoid the hypocrisy.
hipokryzja, obłuda, zakłamanie
start learning
hypocrisy
w czasie, w ciągu, w synonim: in
start learning
within *****
Skończymy w ciągu godziny.
start learning
• We will finish within an hour.
On zjadł 20 hot-dogów w ciągu 10 minut.
start learning
• He ate 20 hot-dogs within 10 minutes.
w, wewnątrz, w obrębie, w środku
start learning
within *****
W obrębie tej okolicy są cztery sklepy.
start learning
• There are four shops within this neighbourhood.
zamknąć, uszczelnić (np. granice kraju)
start learning
seal ***
Niemcy zamknęli granice kraju.
start learning
• Germany has sealed its borders.
Nie możemy wrócić do naszego kraju, bo zamknęli granice.
start learning
• We can't get back into our country because they sealed the borders.
karać, prześladować, gnębić
start learning
persecute
odwoływać, przywoływać (np. do Boga, pomoc) formal
start learning
invoke *, invocate *
być wykończonym
start learning
be done in
półksiężyc
start learning
crescent
Nasze finansowanie humanitarne wspiera działania realizowane przez partnerów, agencje ONZ, Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc oraz organizacje pozarządowe.
start learning
• Our humanitarian funding supports activities implemented by partners, UN agencies, the Red Cross and Red Crescent, and NGOs.
przyprawiający o gęsią skórkę, budzący grozę, dziwny
start learning
creepy informal
odrażający
start learning
creepy informal
prawdziwy, rzeczywisty formal
start learning
veritable
plądrować (jakieś miejsce), grabić
start learning
ransack
On cierpi na chorobę serca.
start learning
He's suffering from a heart condition.
niedomaganie, dolegliwość, choroba (przewlekła, np. choroba serca czy płuc)
start learning
condition *****
Muszę kupić przynajmniej jedno ciasto.
start learning
I need to buy at least one cake.
przynajmniej; co najmniej
start learning
at least *****
Ona odetchnęła z ulgą.
start learning
She breathed a sigh of relief.
ulga
start learning
relief ***
zadowalać
start learning
content ***
Nie musisz zadowalać innych ludzi, rób to, co cię uszczęśliwia.
start learning
• You don't have to content other people, do what makes you happy.
Nie chcę spędzić całego życia próbując zadowolić moją matkę.
start learning
• I don't want to spend my life trying to content my mother.
śmierć pozorna, zawieszenie czynności życiowych
start learning
suspended animation
jeden na drugim
start learning
on the top of the other, on top of one another
poza tym, w dodatku
start learning
on top of that informal, on top of this
sufit
start learning
ceiling **
Musimy pomalować sufit.
start learning
• We need to paint the ceiling.
• Leżał na kanapie, wpatrując się w sufit.
start learning
• He was lying on the couch staring at the ceiling.
Na leżał na kanapie i się w sufit.
start learning
On leżał na kanapie patrząc się w sufit.
ogołocony (z czegoś), bez środków do życia, w nędzy
start learning
destitute
ziemia, gleba American English
start learning
dirt **
Masz ziemię pod paznokciami.
start learning
• You have dirt under your nails.
Na moim nowym dywanie jest ziemia i nie mogę jej wyczyścić.
start learning
• There's dirt on my new carpet and I can't clean it.
ciągliwy, giętki, kowalny, podatny technical
start learning
malleable
grzmotnąć, walnąć, palnąć, uderzyć (kogoś) informal
start learning
whack
pobijak
start learning
mallet
łepek od szpilki
start learning
pinhead
ptasi móżdżek
start learning
pinhead
On tego nie rozumie? Co za ptasi móżdżek.
start learning
• He doesn't understand that? What a pinhead.
Nie bądź ptasim móżdżkiem i pomyśl - jestem pewny, że umiesz to rozwiązać.
start learning
• Don't be a pinhead and think - I'm sure you can solve this.
On tego nie rozumie? Co za ptasi móżdżek.
start learning
He doesn't understand that? What a pinhead.
ptasi móżdżek
start learning
pinhead
rozważać szczegółowo
start learning
take stock
finansowanie
start learning
funding ***
Finansowanie tej partii politycznej pochodzi głównie z budżetu narodowego.
start learning
• The funding of this political party comes mainly from the national budget.
Urząd podatkowy zakwestionował finansowanie tej organizacji.
start learning
• The tax office questioned the funding of the organization.
łączyć, mieszać
start learning
combine ***
Wymieszaj mąkę, mleko i masło w misce.
start learning
• Combine flour, milk and butter in a bowl.
Wymieszaj wszystkie składniki w jednej szklance.
start learning
• Combine all the ingredients in one glass.
Oni połączyli swoje pieniądze, by kupić dom.
start learning
• They've combined their money to buy a house.
Musimy połączyć nasz wysiłek, żeby to zrobić.
start learning
• We have to combine our effort to do that.
definitywnie, ostatecznie, finalnie
start learning
finally *****
On ostatecznie odrzucił naszą propozycję.
start learning
• He finally declined our offer.
Rządząca partia ma nadzieje, żeby definitywnie uciszyć opozycję.
start learning
• The ruling party is hoping to finally silence the opposition.
tolerować, znosić, wytrzymywać synonim: endure
start learning
abide *
spowodować, zrodzić (przyczynić się do jakiegoś wydarzenia)
start learning
beget past tense begot, past tense begat, past participle begotten
błagać, poprosić, prosić usilnie literary synonim: obsecrate
start learning
beseech past tense besought, past tense beseeched, past participle besought, past participle beseeched
licytować, składać ofertę, oferować (np. na aukcji)
start learning
bid ** past tense bid, past participle bid
Ktoś zaoferował 2000 dolarów za rzeźbę.
start learning
• Somebody bid $2000 for the sculpture.
Nie mogę uwierzyć, że on zaoferował tyle pieniędzy za zakurzoną butelkę wina.
start learning
• I can't believe he bid so much money for a dusty wine bottle.
Nie mogę uwierzyć, że on zaoferował tyle pieniędzy za zakurzoną butelkę wina.
start learning
I can't believe he bid so much money for a dusty wine bottle.
licytować, składać ofertę, oferować (np. na aukcji)
start learning
bid **
związywać, zawiązywać, krępować (np. ręce) written
start learning
bind *** past tense bound, past participle bound
Ona skrępowała mi ręce swoim szalikiem.
start learning
• She bound my hands with her scarf.
On związał mi ręce za moimi plecami.
start learning
• He bound my hands behind my back.
Porywacze związali dziewczynkę i zostawili ją w piwnicy.
start learning
• The kidnappers bound the girl and left her in the cellar.
Złodziej skrępował mnie w salonie.
start learning
• The thief bound me in the living room.
wiać, dmuchać (o wietrze)
start learning
blow **** past tense blew, past participle blown
Wiatr wiał bardzo mocno.
start learning
• The wind was blowing very hard.
Wiatr wieje od wschodu.
start learning
• The wind is blowing from the east.
Wiatr dmuchał tak mocno, że nie mogliśmy iść.
start learning
• The wind was blowing so hard that we couldn't walk.
Wiatr wiał bardzo mocno.
start learning
The wind was blowing very hard.
wiać, dmuchać (o wietrze)
start learning
blow ****
Oni hodują krowy na mleko.
start learning
They breed cows for milk.
hodować (np. zwierzęta)
start learning
breed **
hodować (np. zwierzęta)
start learning
breed ** past tense bred, past participle bred
Oni hodują krowy na mleko.
start learning
• They breed cows for milk.
Moja babcia hoduje kury, aby mieć jajka.
start learning
• My grandma breeds hens to have eggs.
rozmnożyć się, rozmnażać się (o zwierzętach) synonim: multiply
start learning
breed ** past tense bred, past participle bred
Te kaczki zaczynają się rozmnażać późną zimą.
start learning
• These ducks start to breed in late winter.
Drzewa rzucały cień.
start learning
The trees cast a shadow.
rzucać cień (np. na ścianę) literary
start learning
cast ***
rzucać cień (np. na ścianę) literary
start learning
cast *** past tense cast, past participle cast
Drzewa rzucały cień.
start learning
• The trees cast a shadow.
Jeżeli on nie rzuca cienia, to jest wampirem.
start learning
• If he doesn't cast a shadow, he's a vampire.
Świeca rzucała straszny cień na ścianę.
start learning
• The candle cast a scary shadow on the wall.
On rzucił kamieniem w witrynę sklepu.
start learning
He cast a stone at the shop window.
rzucać (czymś lub kimś) literary
start learning
cast ***
Został obsadzony do roli głównego bohatera.
start learning
He got cast as the protagonist.
obsadzać, przydzielać rolę (np. w filmie)
start learning
cast ***
wyrzucić na ląd (np. rozbitka)
start learning
cast away
przede wszystkim, nade wszystko
start learning
above all *, above all else
po pierwsze, przede wszystkim (używane przy rozpoczynaniu wypowiedzi)
start learning
first of all
Po pierwsze, powiedz mi, co się stało.
start learning
• First of all, tell me what happened.
Po pierwsze, zdecyduj, do której szkoły chcesz chodzić.
start learning
• First of all, decide which school you want to attend.
Po pierwsze, musisz posprzątać swój pokój.
start learning
• First of all, you have to clean your room.
Po pierwsze, powiedz mi, co się stało.
start learning
First of all, tell me what happened.
po pierwsze, przede wszystkim (używane przy rozpoczynaniu wypowiedzi)
start learning
first of all
Nade wszystko musimy mu pomóc.
start learning
We have to essentially help him.
przede wszystkim, nade wszystko
start learning
essentially ***
przede wszystkim, nade wszystko
start learning
essentially ***
Moim zadaniem jest nade wszystko upewnienie się, że bezpiecznie doprowadzam nas do domu.
start learning
• My job is essentially to make sure I'm bringing us home safely.
Nade wszystko musimy mu pomóc.
start learning
• We have to essentially help him.
nieobecny (np. w pracy, na lekcji) synonim: away
start learning
absent *
On był nieobecny z powodu choroby.
start learning
• He was absent because of illness.
Szef był nieobecny, więc zrobiliśmy sobie bardzo długą przerwę na lunch.
start learning
• The boss was absent, so we had a very long lunch break.
zamyślony, nieprzytomny
start learning
absent *
besztać, zbesztać, złajać
start learning
chide
stanąć na wysokości zadania
start learning
step up to the mark
Jeżeli tego chcesz, będziesz musiała stanąć na wysokości zadania.
start learning
If you want this, you will have to step up.
stanąć na wysokości zadania
start learning
step up *
stanąć na wysokości zadania
start learning
step up *
Zawodnicy stanęli na wysokości zadania i wygrali mecz.
start learning
• The players stepped up and won the game.
Jeżeli tego chcesz, będziesz musiała stanąć na wysokości zadania.
start learning
• If you want this, you will have to step up.
chętny na coś
start learning
keen on something
lubić kogoś British English spoken
start learning
be keen on somebody
być zapalonym do czegoś, być chętnym do czegoś
start learning
be keen on something
Jej ojciec nie był na to zbyt chętny.
start learning
• Her father wasn't too keen on it.
On nie jest zbyt chętny, żeby nawiązywać przyjaźnie.
start learning
• He isn't too keen on making friends.
On nie jest zbyt chętny, żeby nawiązywać przyjaźnie.
start learning
He isn't too keen on making friends.
być zapalonym do czegoś, być chętnym do czegoś
start learning
be keen on something
wola, determinacja
start learning
will ****
Wszystko czego potrzebujesz, by odnieść sukces to dobra wola.
start learning
• All you need to succeed is good will.
Nie zrobię nic wbrew woli rodziców.
start learning
• I will do nothing against my parents will.
Moja silna wola doprowadziła mnie do tego sukcesu.
start learning
• My strong determination led me to this success.
chęć, ochota, skwapliwość
start learning
willingness **
Europa musi okazać współczucie i chęć pomocy.
start learning
• Europe needs to show some sympathy and a willingness to help.
Jego chęć do działania zaoszczędziła cenny czas.
start learning
• His willingness to act has saved precious time.
Mam ochotę pójść już spać.
start learning
• I have a willing to go to sleep right now.
zamierzenie, cel (coś, co chcemy osiągnąć) synonimy: goal, aim, objective
start learning
target ***
Większość ludzi nie osiąga takich celów.
start learning
• Most people don't even get close to those targets.
Powinieneś skupić się na swoim celu.
start learning
• You should focus on your target.
Jeżeli do mnie nie wrócisz, ujawnię wszystkiego twoje kłamstwa.
start learning
If you don't come back to me, I will expose all your lies.
ujawniać, odkrywać
start learning
expose ***
tym bardziej (nie)
start learning
much less, still less
Zastanawiam się jak ktoś mógł zostawić z tobą dziecko, a tym bardziej troje.
start learning
• I wonder why anyone would leave one kid with you, much less three.
Nowa sprzedawczyni była nieuprzejma dla klientów.
start learning
The new shop assistant was impolite to customers.
nieuprzejmy
start learning
impolite
obiektywny
start learning
objective **
Dałem mu swoją obiektywną opinię.
start learning
• I gave him my objective opinion.
Sędzia musi być obiektywny.
start learning
• A judge has to be objective.
Nie wierzę, że werdykt był obiektywny.
start learning
• I don't believe the verdict was objective.
Dałem mu swoją obiektywną opinię.
start learning
I gave him my objective opinion.
obiektywny
start learning
objective ***
Sędzia musi być obiektywny.
start learning
A judge has to be objective.
obiektywny
start learning
objective ***
bezstronny, obiektywny, sprawiedliwy synonimy: disinterested, dispassionate
start learning
impartial
obiektywny, bezstronny
start learning
detached
prenumerować (gazetę), wykupywać abonament (na telefon)
start learning
subscribe *
wspomagać (finansowo), ofiarować (pieniądze na cel dobroczynny) British English
start learning
subscribe *
uzyskać awans
start learning
step up *
Mam nadzieję, że w tym roku uzyskam awans.
start learning
• I hope I will step up this year.
Mark chciał uzyskać awans, ale zamiast tego został zwolniony.
start learning
• Mark wanted to step up but he got fired instead.
zrobić krok naprzód (osiągnąć postęp)
start learning
step up *
Zrobiłaś krok naprzód od ostatniego tygodnia.
start learning
• You have stepped up since last week.
Nie zrobiliśmy kroku naprzód z naszym projektem.
start learning
• We haven't stepped up with our project.
Ten kraj pogrąży się w chaosie.
start learning
This country will plunge into chaos.
pogrążyć się w czymś, znaleźć się w czymś (np. niebezpieczeństwie)
start learning
plunge into something
To co oni mówią to czysty obłęd.
start learning
What they are saying is pure insanity.
obłęd
start learning
insanity
drzemka American English
start learning
nap *
Lepiej się zdrzemnę popołudniu.
start learning
• I'd better catch a nap this afternoon.
Zapłacisz za ten szwindel, kiedy cię złapią.
start learning
You'll pay for this con when they catch you.
kant, szwindel informal
start learning
con **
On dostał tę pracę dzięki swoim kontaktom.
start learning
He got this job thanks to his connections.
koneksje, kontakty
start learning
connections **
Jesteś pewien, że to jest najlepsza opcja?
start learning
Are you sure this is the best option?
opcja, możliwość, wybór
start learning
option ****
Nie możemy wrócić do naszego kraju, bo zamknęli granice.
start learning
We can't get back into our country because they sealed the borders.
zamknąć, uszczelnić (np. granice kraju)
start learning
seal ***
Wolę bardziej kawę niż herbatę.
start learning
I prefer coffee rather than tea.
zamiast, raczej niż, bardziej niż
start learning
rather than ****
Wyżywienie dziecka jest dość drogie.
start learning
Maintenance of a baby is quite expensive.
wyżywienie, utrzymywanie (np. osoby, dziecka)
start learning
maintenance **
Po zobaczeniu nieodebranego połączenia bezzwłocznie oddzwonił.
start learning
After noticing a missed call he promptly returned it.
bezzwłocznie
start learning
promptly *
Cierpliwość to wielka cnota.
start learning
Patience is a great virtue.
cnota (konkretna dobra cecha charakteru)
start learning
virtue **
On nie stanowi dla mnie zagrożenia.
start learning
He doesn't pose a threat to me.
zagrożenie (coś lub ktoś, kto może wyrządzić szkodę)
start learning
threat ****
Ona pracowała jako tłumacz w Brukseli.
start learning
She worked as a translator in Brussels.
tłumacz, tłumaczka (pisemny)
start learning
translator **, transl.
arogancki, bezczelny
start learning
arrogant *
Ale jesteś najbardziej arogancką osobą jaką znam.
start learning
• But you are the most arrogant person I've ever met.
Nie przychodzi mi do głowy nic bardziej aroganckiego, niż to.
start learning
• I cannot think of anything more arrogant than that.
arogancki, bezczelny (np. osoba, sposób zachowania)
start learning
brash
Powinieneś przeprosić za swoje niepoprawne zachowanie.
start learning
You should apologize for your evil behaviour.
niepoprawny (np. moralnie)
start learning
evil **
Mieliśmy niepoprawny moralnie plan.
start learning
We had an evil plan.
niepoprawny (np. moralnie)
start learning
evil **
bezczelny, zbyt pewny siebie
start learning
forward *
Nikt cię nie lubi, bo jesteś zbyt pewny siebie.
start learning
• Nobody likes you because you're too forward.
Ona jest bezczelna, ale i tak ją lubię.
start learning
• She is forward but I like her anyway.
bestia (o zwierzęciu)
start learning
brute
brutal, zwierzę (o człowieku)
start learning
brute
liberalny, pobłażliwy, dozwolony
start learning
permissive
Nie jestem zmartwiony, moi rodzice są pobłażliwi.
start learning
• I'm not worried, my parents are permissive.
Nasze prawa powinny być bardziej liberalne.
start learning
• Our laws should be more permissive.
Nasze prawa powinny być bardziej liberalne.
start learning
Our laws should be more permissive.
liberalny, pobłażliwy, dozwolony
start learning
permissive
podzielić, rozdzielić (np. społeczeństwo na dwie części)
start learning
cleave past tense cleft, past tense cleaved, past tense clove, past participle cleft, past participle cleaved, past participle cloven
rozłupać, rozłupywać, rozszczepić literary
start learning
cleave past tense cleft, past tense cleaved, past tense clove, past participle cleft, past participle cleaved, past participle cloven
uparcie trwać przy czymś, uchwycić się czegoś (w sensie emocjonalnym)
start learning
cling ** past tense clung, past participle clung
Chwytam się nadziei, że on powróci.
start learning
• I cling to the hope that he will come back.
On uparcie trwa przy swoich przekonaniach.
start learning
• He clings to his beliefs.
On uparcie trwa przy swoich przekonaniach.
start learning
He clings to his beliefs.
uparcie trwać przy czymś, uchwycić się czegoś (w sensie emocjonalnym)
start learning
cling **
Mój syn trzyma się mnie kurczowo cały czas.
start learning
My son clings to me all the time.
kurczowo trzymać się, uczepić się (w sensie fizycznym)
start learning
cling **
ubierać, ubrać
start learning
clothe past tense clad, past tense clothed, past participle clad, past participle clothed
ubrania, ubiór, odzież
start learning
clothes ***
Gdzie są moje ubrania?
start learning
• Where are my clothes?
Poczekaj sekundę - muszę założyć ubranie.
start learning
• Wait a second - I need to put on my clothes.
Czy nie powinieneś zmienić ubrań?
start learning
• Shouldn't you change clothes?
przyoblekać
start learning
clothe past tense clad, past tense clothed, past participle clad, past participle clothed
rzucać, ciskać ze złością
start learning
fling * past tense flung, past participle flung
ciskać (np. w kąt)
start learning
fling * past tense flung, past participle flung
powstrzymywać się (od zrobienia czegoś) formal
start learning
forbear literary past tense forbore, past participle forborne
opuścić (miejsce), porzucić (osobę), zaniechać (działania) formal
start learning
forsake past tense forsook, past participle forsaken
wyjeżdżać, wychodzić, opuścić
start learning
get out ****
Ale powinieneś wyjść stąd, zanim ktoś inny zadzwoni.
start learning
• But you should get out of here before someone else calls.
Wyjdź z mojego pokoju, natychmiast!
start learning
• Get out of my room, now!
wyjechać, opuścić
start learning
get off **
Po wypadku wyjechała z miasta.
start learning
• She got off the city after the accident.
Opuścił biuro godzinę temu.
start learning
• He got off the office an hour ago.
Nie mogę tu zostać, muszę wyjechać z miasta.
start learning
• I can't stay here, I have to get off the city.
opasać, przepasać (np. wstęgą)
start learning
gird past tense girt, past tense girded, past participle girt, past participle girded
siekać, posiekać
start learning
mince ** British English, grind ** American English
Drobno posiekaj mięso.
start learning
• Mince the meat finely.
Posiekaj dwie cebule i dodaj je do sosu.
start learning
• Mince two onions and add them to the sauce.
ostrzyć (np. nóż)
start learning
grind ** past tense ground, past participle ground
On ostrzy swoje noże każdego tygodnia.
start learning
• He grinds his knives every week.
On ostrzy swoje noże każdego tygodnia.
start learning
He grinds his knives every week.
ostrzyć (np. nóż)
start learning
grind **
szlifować (np. chropowatą powierzchnię)
start learning
grind ** past tense ground, past participle ground
On oszlifował ostre metalowe krawędzie.
start learning
• He ground down the sharp metal edges.
dźwigać, podnosić
start learning
heave * past tense heaved, past participle heaved, past tense hove, past participle hove
rzucać, ciskać (czymś)
start learning
heave * past tense heaved, past participle heaved, past tense hove, past participle hove
ciosać, rąbać literary
start learning
hew past tense hewed, past participle hewed, past participle hewn
robić na drutach
start learning
knit * past tense knitted, past tense knit, past participle knitted, past participle knit
Moja babcia nauczyła mnie robić na drutach.
start learning
• My grandma taught me how to knit.
załadować, załadowywać
start learning
lade
Lubię prowadzić rozmowę.
start learning
I like to lead a conversation.
kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu)
start learning
lead *****
przewodzić (być najlepszym)
start learning
lead ***** past tense led, past participle led
pochylać się, chylić się (na wietrze)
start learning
lean **** past tense leaned, past participle leaned, past tense (British English) leant, past participle (British English) leant
Drzewa chyliły się na wietrze.
start learning
• The trees leaned in the wind.
Patrzyłem na rośliny, które chyliły się na wietrze.
start learning
• I was looking at plants which were leaning in the wind.
Drzewa chyliły się na wietrze.
start learning
The trees leaned in the wind.
pochylać się, chylić się (na wietrze)
start learning
lean ****
On pochylił się w jej kierunku.
start learning
He leaned towards her.
przechylać się, odchylać się, pochylać się
start learning
lean ****
zapalać
start learning
light ***** past tense lit, past tense lighted, past participle lit, past participle lighted, licht ***** Scottish English dialect
On wyciągnął papierosa i zapalił go.
start learning
• He took out a cigarette and lit it.
Zapal lampę. Nic nie widzę.
start learning
• Light the lamp. I can't see anything.
On wyciągnął papierosa i zapalił go.
start learning
He took out a cigarette and lit it.
zapalać
start learning
light *****, licht Scottish English dialect
oświetlać (np. drogę)
start learning
light ***** past tense lit, past tense lighted, past participle lit, past participle lighted, licht ***** Scottish English dialect
Zapomniałem latarki, więc musiałem oświetlać sobie drogę zapałkami.
start learning
• I forgot the torch so I had to light my way with matches.
Księżyc oświetlał drogę.
start learning
• The Moon lighted the road.
Księżyc oświetlał drogę.
start learning
The Moon lighted the road.
oświetlać (np. drogę)
start learning
light *****, licht Scottish English dialect
złożony, skomplikowany synonimy: complicated, involved
start learning
complex ***
Ten problem jest dość złożony, musisz mi pomóc.
start learning
• This problem is quite complex, you have to help me.
Ona rozwiązała bardzo skomplikowane matematyczne równanie.
start learning
• She solved a very complex mathematical equation.
zasmucony, przygnębiony, zrozpaczony
start learning
distressed
zmieść, porywać
start learning
sweep *** past tense swept, past participle swept
Ona została porwana do morza.
start learning
• She was swept into the sea.
Zmieciemy ich ze wzgórza, kiedy będą się wspinać.
start learning
• We'll sweep them down the hill as they come up.
Mój kapelusz został porwany przez wiatr.
start learning
• My hat was swept by the wind.
wzbudzać, rozbudzać (np. zainteresowanie, oczekiwania)
start learning
arouse *
Ja przeklinam tylko pod nosem.
start learning
I only swear under my breath.
przeklinać
start learning
swear **
mieszanka, mieszanina synonim: mix
start learning
mixture ***
Mówi się o Ameryce, że jest mieszanką różnych kultur.
start learning
• America is said to be a mixture of different cultures.
Musimy połączyć nasz wysiłek, żeby to zrobić.
start learning
We have to combine our effort to do that.
łączyć, mieszać
start learning
combine ***
Oni połączyli swoje pieniądze, by kupić dom.
start learning
They've combined their money to buy a house.
łączyć, mieszać
start learning
combine ***
Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.
start learning
Not everyone is pleased with the outcome of the election.
wynik, rezultat
start learning
outcome ***
On przyprowadził nas tutaj celowo.
start learning
He brought us here on purpose.
celowo, umyślnie, specjalnie
start learning
on purpose
Panie i panowie, musimy zarządzić 15 minutową przerwę.
start learning
Ladies and gentlemen, we need to take a 15-minute recess now.
przerwa (np. wakacyjna), przerwa (w obradach sądu, parlamentu)
start learning
recess *
On czeka na proces w więzieniu.
start learning
He is in prison awaiting trial.
czekać, oczekiwać, wyczekiwać (na coś)
start learning
await **
Zastanawiam się jak ktoś mógł zostawić z tobą dziecko, a tym bardziej troje.
start learning
I wonder why anyone would leave one kid with you, much less three.
tym bardziej (nie)
start learning
much less, still less
Do tego eksperymentu potrzebuję kosmyka twoich włosów.
start learning
I need a strand of your hair for this experiment.
kosmyk (włosów)
start learning
strand **
To może być najważniejsza maszyna wymyślona kiedykolwiek.
start learning
It may be the most important piece of machinery ever devised.
opracować, wymyślić
start learning
devise **
wykonalny, możliwy do zastosowania
start learning
practical ***
Czy twój pomysł jest w ogóle możliwy do zastosowania?
start learning
• Is your idea even practical?
Musimy wymyślić rozwiązanie możliwe do zastosowania.
start learning
• We need to come up with a practical solution.
królik
start learning
rabbit **
Mój wujek polował kiedyś na króliki.
start learning
• My uncle used to hunt rabbits.
burzliwa wymiana zdań
start learning
heated exchange
wymowa
start learning
pronunciation
To jest dobry sposób na poprawienie twojej angielskiej wymowy.
start learning
• It is a good way to improve your English pronunciation.
Nie znam poprawnej wymowy tego słowa.
start learning
• I don't know the correct pronunciation of this word.
Są trzy różne sposoby wymowy tego słowa.
start learning
• There are three different pronunciations of this word.
To jest dobry sposób na poprawienie twojej angielskiej wymowy.
start learning
It is a good way to improve your English pronunciation.
wymowa
start learning
pronunciation
okropny, straszny (nieprzyjemny)
start learning
dreadful
głębia, szczegółowość (np. analizy)
start learning
depth ***
Doceniam szczegółowość tej analizy, ale to nie było potrzebne.
start learning
• I appreciate the depth of this analysis but it wasn't necessary.
Zaskoczyłeś mnie głębią swojej analizy.
start learning
• You surprised me with the depth of your analysis.
Zrobiłaś krok naprzód od ostatniego tygodnia.
start learning
You have stepped up since last week.
zrobić krok naprzód (osiągnąć postęp)
start learning
step up *
Nie zrobiliśmy kroku naprzód z naszym projektem.
start learning
We haven't stepped up with our project.
zrobić krok naprzód (osiągnąć postęp)
start learning
step up *
wypalarka do drewna
start learning
wood burning kit
Program będzie transmitowany w stu krajach na całym świecie.
start learning
The show is to be broadcast to 100 countries around the world.
transmitować, nadawać (np. program telewizyjny, wiadomości)
start learning
broadcast ***
wieś (tereny pozamiejskie)
start learning
the country *****
Mieszkam na wsi od wielu lat.
start learning
• I've lived in the country for many years.
Ona chciałaby mieszkać na wsi.
start learning
• She would like to live in the country.
wieś, wioska
start learning
village ****
Oni dotrą do wioski za około 20 minut.
start learning
• They will reach the village in about 20 minutes.
Światła wioski były widoczne po lewej.
start learning
• The lights of the village were visible to the left.
Pójdę do wioski z tobą.
start learning
• I will go to the village with you.
sprowokować, wywołać krytykę
start learning
provoke criticism
uzasadniona wątpliwość
start learning
reasonable doubt
ubrany (w coś) formal
start learning
clothed in something
całkowicie ubrany
start learning
fully dressed, fully clothed
Poczekaj sekundę - muszę założyć ubranie.
start learning
Wait a second - I need to put on my clothes.
ubrania, ubiór, odzież
start learning
clothes ***
On miał okropny wypadek.
start learning
He's had a terrible accident.
straszny, okropny
start learning
terrible ***
zaraza
start learning
plague *
Część moich krów zdechła przez zarazę.
start learning
• Some of my cows died to the plague.
sikora, sikorka (ptak)
start learning
tit
Dzielni strażacy uratowali wszystkich ludzi z pożaru mieszkania.
start learning
The brave firemen saved all the people from the apartment fire.
odważny, dzielny
start learning
brave **
Mówi się o Ameryce, że jest mieszanką różnych kultur.
start learning
America is said to be a mixture of different cultures.
mieszanka, mieszanina
start learning
mixture ***
cholerny, diabelski, przeklęty synonim: damn
start learning
damned *
On jest takim cholernym głupcem!
start learning
• He's such a damned fool!
Uważaj z tym przeklętym nożem!
start learning
• Be careful with that damned knife!
cholerny, przeklęty British English informal
start learning
bloody **
Tamten cholerny pies zniszczył moją poduszkę.
start learning
• That bloody dog destroyed my pillow.
On jest takim cholernym głupcem!
start learning
He's such a damned fool!
cholerny, diabelski, przeklęty
start learning
damned *
gamoń, głuptas (pieszczotliwie o bliskiej osobie)
start learning
dork
Jesteś głuptasem, ale kocham cię.
start learning
• You're a dork but I love you.
Tom jest gamoniem. On nosi dziwne ubrania.
start learning
• Tom is a dork. He wears strange clothes.
Nie bądź niemądry!, Głuptas!
start learning
Don't be silly!
załadować (nowy ładunek), przeładować (towary)
start learning
reload
niszczyć, uszkodzić
start learning
damage ****
Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.
start learning
• I am afraid our car has been damaged.
Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.
start learning
• It appears she hasn't damaged it yet.
Ten lek może uszkodzić wątrobę.
start learning
• This drug can damage the liver.
Żyję z alimentów i zasiłku dla bezrobotnych.
start learning
I live off child support and unemployment.
alimenty
start learning
child support, maintenance ** British English
Sąd wydał wyrok, że on ma płacić alimety.
start learning
The court ruled that he should pay child support.
alimenty
start learning
child support, maintenance ** British English
On zostawił moją matkę z niczym, nawet bez alimentów.
start learning
He left my mother with nothing, not even child support.
alimenty
start learning
child support, maintenance ** British English
Ona została porwana do morza.
start learning
She was swept into the sea.
zmieść, porywać
start learning
sweep ***
Mój kapelusz został porwany przez wiatr.
start learning
My hat was swept by the wind.
zmieść, porywać
start learning
sweep ***
Na trzecim piętrze jest dwóch lokatorów.
start learning
There are two tenants on the third floor.
lokator, najemca
start learning
tenant *
w czasie, podczas, w trakcie
start learning
during *****
Posprzątam to w trakcie przerwy.
start learning
• I'll have this cleaned up during my break.
Ktoś ukradł ich samochód podczas nocy.
start learning
• Someone stole their car during the night.
On zasnął w trakcie filmu.
start learning
• He fell asleep during the film.
przetrwać, przeżyć synonimy: exist, come through something
start learning
survive ***
Nikt nie przeżył katastrofy samolotu.
start learning
• No one survived the plane crash.
Trudno jest samemu przetrwać w dziczy.
start learning
• It's hard to survive alone in the wild.
przetrwać, przetrzymywać (np. kryzys)
start learning
survive ***
Firma przetrwała kryzys ekonomiczny.
start learning
• The company survived the economic crisis.
Nie martw się, nasz związek przetrwa wszystko.
start learning
• Don't worry, our relationship will survive everything.
ocalać, zachować się
start learning
survive ***
Ocalały tylko dwa zabytki.
start learning
• Only two relics survived.
To są jedyne dzieła sztuki, które ocalały z wojny.
start learning
• These are the only pieces of art which survived the war.
Nigdy nic nie zakładaj.
start learning
Don't ever assume anything.
przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe)
start learning
assume ****
Wiatr dmuchał tak mocno, że nie mogliśmy iść.
start learning
The wind was blowing so hard that we couldn't walk.
wiać, dmuchać (o wietrze)
start learning
blow ****
monotonny, żmudny (o zajęciu) synonim: long
start learning
tedious
wysiłek, trud
start learning
effort *****
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
start learning
• I've put a lot of effort into this.
Zorientowałem się, że to był daremny wysiłek.
start learning
• I figured it was wasted effort.
Nikt cię nie lubi, bo jesteś zbyt pewny siebie.
start learning
Nobody likes you because you're too forward.
bezczelny, zbyt pewny siebie
start learning
forward ****
sola (gatunek ryby)
start learning
sole
Sola jest moją ulubioną rybą.
start learning
• Sole is my favourite fish.
podeszwa (od buta) synonim: tread
start learning
sole, undersole
W podeszwie mojego buta jest dziura.
start learning
• There is a hole in the sole of my shoe.
Powinieneś nosić buty z gumową podeszwą.
start learning
• You should wear rubber-soled shoes.
Płynęliśmy z prądem.
start learning
We were swimming with the current.
prąd (w morzu, rzece)
start learning
current ****
Nie przekroczymy tej rzeki pieszo. Prąd jest zbyt silny.
start learning
We won't cross this river by foot. The current is too strong.
prąd (w morzu, rzece)
start learning
current ****
Pójdę do wioski z tobą.
start learning
I will go to the village with you.
wieś, wioska
start learning
village ****
przyspieszać synonimy: speed up, advance
start learning
accelerate **
On wcisnął pedał gazu i samochód zaczął przyśpieszać.
start learning
• He pushed the gas pedal and the car started accelerating.
Samochód za mną przyspieszył i mnie wyprzedził.
start learning
• The car behind me accelerated and overtook me.
przyspieszać (np. kroku), pospieszać (np. kogoś) formal
start learning
quicken
pospieszyć kogoś, pogonić kogoś British English
start learning
chase somebody ***, chase somebody up ***
Przestań mnie pospieszać, idę!
start learning
• Stop chasing me, I'm coming!
On mnie okantował i teraz jest mi winny pieniądze.
start learning
He twisted me and now he owes me money.
okantować, oszukać British English informal
start learning
twist ***
porzucić kogoś British English
start learning
chuck somebody **
dać czemuś spokój, porzucić coś
start learning
drop something *****
Może damy temu spokój i pójdziemy do domu?
start learning
• Maybe we can drop this and go home?
Porzucił studia na czwartym roku.
start learning
• He dropped studies in his fourth year.
Ona oczekuje, że rzucę wszystko i wezmę ją na zakupy!
start learning
• She expects me to drop everything and take her shopping!
Porzucił studia na czwartym roku.
start learning
He dropped studies in his fourth year.
dać czemuś spokój, porzucić coś
start learning
drop something *****
Mój ojciec podzielił swoje pole i dał je mi i mojemu bratu.
start learning
My father cut his field and gave it to me and my brother.
podzielić (np. teren)
start learning
cut *****
podzielić, dzielić, oddzielić
start learning
divide ***
Oni podzielili nagrodę równo.
start learning
• They divided the prize equally.
Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.
start learning
• The money was divided equally among his children.
Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.
start learning
• The book is divided into five chapters.
Mogę dzielić swoją miłość pomiędzy ciebie i moje dzieci, nie martw się.
start learning
• I can divide my love between you and my children, don't worry.
podzielić
start learning
share *****, share out *****
Czy możesz podzielić się ze mną wodą?
start learning
• Can you share your water with me?
Podzielę pizzę.
start learning
• I will share the pizza out.
pogrupować, podzielić
start learning
group *****
Dzieci były pogrupowane według wieku.
start learning
• Kids were grouped by age.
Pogrupowałem moje książki tematycznie.
start learning
• I grouped my books thematically.
Moje gratulacje za nadzwyczajne badania.
start learning
My congratulations on an extraordinary piece of research.
niesłychany, niezwykły, nadzwyczajny, niebanalny, nietuzinkowy (np. uroda)
start learning
extraordinary **
Pozostaje tajemnicą dlaczego on to zrobił.
start learning
Why did he do that remains a puzzle.
tajemnica, zagadka
start learning
puzzle **
Oni gardzą sobą nawzajem.
start learning
They despise each other.
pogardzać kimś
start learning
despise somebody
Czy on chciał żeby wszyscy nim gardzili?
start learning
Did he want everyone to despise him?
pogardzać kimś
start learning
despise somebody
Policja odkryła nowe dowody.
start learning
The police have uncovered new evidence.
ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę)
start learning
uncover **
Odkryłem prawdę o mojej rodzinie.
start learning
I uncovered the truth about my family.
ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę)
start learning
uncover **
Oni chcą odkryć twój sekret.
start learning
They want to uncover your secret.
ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę)
start learning
uncover **
Proszę cię, nie spodziewasz się chyba, że ci uwierzę?
start learning
Come on, you can't expect me to believe you?
proszę cię (używane by pokazać, że wiemy, że ktoś nie mówi prawdy) spoken
start learning
come on ***, c'mon informal
robal, robactwo informal
start learning
creepy-crawly
Musimy wymyślić rozwiązanie możliwe do zastosowania.
start learning
We need to come up with a practical solution.
wykonalny, możliwy do zastosowania
start learning
practical ***
Czy pomógłbyś mi pomóc przetoczyć tę beczkę do drzwi?
start learning
Could you help me roll that barrel up to the door?
beczka, baryłka
start learning
barrel **
głębia, szczegółowość (np. analizy)
start learning
depth ***

You must sign in to write a comment