01.2018 (4) part 1

 0    516 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wyniki losowania są nadal nieznane.
start learning
The results of the draw are still unknown.
losowanie
start learning
draw *****
Jeśli jakiś technologiczny wyczyn jest możliwy, człowiek go dokona.
start learning
If a technological feat is possible, man will do it.
wyczyn, dokonanie, osiągnięcie
start learning
feat *
przeklęty (np. człowiek) literary
start learning
cursed, curst
Ona przeklęła pod nosem.
start learning
She cursed under her breath.
kląć, przeklinać (używać wulgaryzmów)
start learning
curse **
przeklinać synonim: curse
start learning
swear ** past tense swore, past participle sworn
Przestań przeklinać! Dookoła nas są dzieci!
start learning
• Stop swearing! There are children around us!
Ludzie przeklinają, gdy są zdenerwowani lub źli.
start learning
• People swear when they are nervous or angry.
Ja przeklinam tylko pod nosem.
start learning
• I only swear under my breath.
Przestań przeklinać! Dookoła nas są dzieci!
start learning
Stop swearing! There are children around us!
przeklinać
start learning
swear **
kurs, lekcja (np. kurs angielskiego, lekcja śpiewania)
start learning
course ***** British English, class ***** American English, lesson *****
Zapisałem się na kurs angielskiego.
start learning
• I signed up for an English course.
Mój kurs hiszpańskiego zaczyna się w poniedziałek.
start learning
• My Spanish course starts on Monday.
W tym semestrze zapisałem się na kurs z astronomii.
start learning
• I signed for the astronomy class this semester.
Bardzo chciałam brać udział w tym kursie, ale nie mogę.
start learning
• I really wanted to attend that class, but I can't.
Nie mogę się z tobą spotkać dzisiaj wieczorem, mam lekcję tańca.
start learning
• I can't meet with you tonight, I have a dance lesson.
czary, czarnoksięstwo, czarna magia, gusła
start learning
witchcraft
co ciekawe
start learning
curiously enough
dość łatwo
start learning
easily enough
w porę synonim: in time
start learning
soon enough
bezkarność
start learning
impunity
przyśpieszać
start learning
hasten
Choroba przyspieszyła jego śmierć.
start learning
• The illness hastened his death.
Ten atak przyspieszy naszą wygraną.
start learning
• This attack will hasten our victory.
Choroba przyspieszyła jego śmierć.
start learning
The illness hastened his death.
przyśpieszać
start learning
hasten
Nasza matka popędziła nas, żebyśmy umyli ręce.
start learning
Our mother hastened us to wash our hands.
ponaglać, popędzać
start learning
hasten
poganiać, ponaglać
start learning
rush ****
On ciągle mnie poganiał.
start learning
• He kept rushing me.
Nie poganiaj jej, potrzebuje trochę czasu, żeby się przygotować.
start learning
• Don't rush her, she needs some time to get ready.
ponaglać, popędzać
start learning
hasten
Nasza matka popędziła nas, żebyśmy umyli ręce.
start learning
• Our mother hastened us to wash our hands.
Nie ponaglaj mnie! Wciąż mamy trochę czasu.
start learning
• Don't hasten me! We still have some time.
odtąd, na przyszłość
start learning
henceforth formal, henceforward
odtąd, na przyszłość
start learning
evermore
przywrócić
start learning
restore **
Musimy przywrócić porządek w tym mieście.
start learning
• We have to restore order in this town.
Jej miłość przywróciła harmonię w naszym domu.
start learning
• Her love restored harmony at our home.
Musimy przywrócić porządek w tym mieście.
start learning
We have to restore order in this town.
przywrócić
start learning
restore **
odbudować, przywrócić synonim: rebuild
start learning
restore **
Możemy przywrócić system z kopii zapasowych?
start learning
• Can we restore the system from the backups?
• Samochód został przywrócony do dobrego stanu. Auto zostało przywrócone do dobrego stanu.
start learning
• The car was restored to a good condition. Auto zostało przywrócone do dobrego stanu.
trudny, męczący, ciężki (np. o podróży)
start learning
arduous
żmudny, mozolny (np. o nauce, o ćwiczeniach)
start learning
arduous
niezbędny, decydujący, istotny synonim: essential
start learning
vital **
Moje dzieci są istotną częścią mojego życia.
start learning
• My children are a vital part of my life.
Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.
start learning
• Higher education is a vital requirement for this job.
podstawowy (np. potrzeba, narząd)
start learning
vital **
Serce jest podstawowym organem w naszym ciele.
start learning
• The heart is a vital organ in our body.
Serce jest podstawowym organem w naszym ciele.
start learning
The heart is a vital organ in our body.
podstawowy (np. potrzeba, narząd)
start learning
vital **
Moje dzieci są istotną częścią mojego życia.
start learning
My children are a vital part of my life.
niezbędny, decydujący, istotny
start learning
vital **
przebłysk
start learning
spark *
iskra
start learning
spark *
Patrzyliśmy na iskry pryskające z ogniska.
start learning
• We were looking at the sparks flying from the fire.
On czuje się lepiej - widzę to po błysku życia w jego oczach.
start learning
• He is getting better - I can see it by the spark of life in his eyes.
On czuje się lepiej - widzę to po błysku życia w jego oczach.
start learning
He is getting better - I can see it by the spark of life in his eyes.
iskra
start learning
spark **
maszerować
start learning
march ****
Żołnierze maszerowali na północ.
start learning
• Soldiers were marching north.
Maszerowaliśmy przez 5 godzin.
start learning
• We marched for 5 hours.
Armia pomaszerowała z Pragi do Wiednia.
start learning
• The army marched from Prague to Vienna.
bajeczny, fantastyczny, piękny spoken
start learning
fabulous *, phabulous * slang
On ma bajeczną fortunę.
start learning
• He has a fabulous fortune.
To miasto jest piękne, uwielbiam je.
start learning
• This city is fabulous, I love it.
Julia ma fantastyczną figurę.
start learning
• Julia has a fabulous figure.
Świetnie się bawiłem na tym fantastycznym przyjęciu.
start learning
• I had a great time at this fabulous party.
On ma bajeczną fortunę.
start learning
He has a fabulous fortune.
bajeczny, fantastyczny, piękny spoken
start learning
fabulous *, phabulous slang
To miasto jest piękne, uwielbiam je.
start learning
This city is fabulous, I love it.
bajeczny, fantastyczny, piękny spoken
start learning
fabulous *, phabulous slang
bajkowy, baśniowy, legendarny
start learning
fabulous *, phabulous * slang
Yeti jest legendarnym potworem.
start learning
• Yeti is a fabulous beast.
Zaczarowany Las jest bajkowy.
start learning
• The Enchanted Forest is fabulous.
przytulać kogoś, tulić się do kogoś
start learning
cuddle somebody
zapinać klamrę, zapinać na klamrę (np. pasek)
start learning
buckle *
zniszczyć, zdewastować
start learning
wreck *
uszkodzić
start learning
wreck *
zatopić (statek)
start learning
wreck *
wałęsać się, grasować
start learning
prowl
marudzić, wałęsać się
start learning
loiter
Dlaczego wałęsasz się po ulicach?
start learning
Why do you roam the streets?
błąkać się, wałęsać się, włóczyć się
start learning
roam *
Jej oczy błąkały się po pokoju.
start learning
Her eyes roamed through the room.
błąkać się, wałęsać się, włóczyć się
start learning
roam *
przedstawicielstwo handlowe
start learning
dealership
Oni byli małą firmą, ale mieli przedstawicielstwa handlowe rozsiane po całym kraju.
start learning
• They were a small company, but they had dealerships all over the country.
Oni byli małą firmą, ale mieli przedstawicielstwa handlowe rozsiane po całym kraju.
start learning
They were a small company, but they had dealerships all over the country.
przedstawicielstwo handlowe
start learning
dealership
fałszerz, kłamca
start learning
forger
Ten facet jest oszustem. Nie ufaj mu.
start learning
This man is a fake. Don't trust him.
fałszerz, oszust
start learning
fake **
onieśmielić
start learning
intimidate *
odwodzić, odwieść (np. od jakiegoś pomysłu)
start learning
dissuade
odwodzić (od czegoś), zniechęcać
start learning
discourage **
My próbujemy odwodzić dzieci od złego zachowania.
start learning
• We try to discourage kids from misconduct.
My próbujemy odwodzić dzieci od złego zachowania.
start learning
We try to discourage kids from misconduct.
odwodzić (od czegoś), zniechęcać
start learning
discourage **
przeprowadzać, prowadzić
start learning
conduct ****
• Przeprowadzenie tego eksperymentu poza warunkami laboratoryjnymi nie jest bezpieczne. Nie jest do bezpiecznego, przez przeprowadzanie dziesięciu eksperymentów poza warunkami laboratoryjnymi.
start learning
• It's not safe to conduct this experiment outside laboratory conditions. Nie jest to bezpieczne, by przeprowadzać ten eksperyment poza warunkami laboratoryjnymi.
Przeprowadzamy tutaj eksperyment.
start learning
• We are conducting an experiment here.
zachowywać się formal
start learning
conduct oneself
• Zachowuje się bardzo dziwnie. Na zachowuje się w bardzo dziwny sposób.
start learning
• He conducts himself in a very strange manner. On zachowuje się w bardzo dziwny sposób.
On zachowuje się w bardzo dziwny sposób.
start learning
He conducts himself in a very strange manner.
zachowywać się formal
start learning
conduct oneself
męczyć, dręczyć
start learning
torture **
Dręczy mnie poczucie winy.
start learning
• I'm tortured by guilt.
Dręczy mnie poczucie winy.
start learning
I'm tortured by guilt.
męczyć, dręczyć
start learning
torture **
faworyt
start learning
odds-on favourite
kiepski szachista
start learning
patzer, potzer
Nie dostaniesz kolacji, jeśli nie posprzątasz swojego pokoju, mówię serio.
start learning
You won't get supper if you don't clean your room, I mean it.
mówić serio
start learning
mean *****
złośliwy, wredny, podły synonim: malicious
start learning
mean ***
Nie bądź taki złośliwy.
start learning
• Don't be so mean.
To było złośliwe z twojej strony, że zjadłeś całe ciasto.
start learning
• It was mean of you to eat the whole cake.
kryzys (gdy zawodnik nie gra tak dobrze, jak powinien) American English
start learning
slump
zastój (w gospodarce), kryzys (ekonomiczny)
start learning
slump
staczanie się, upadek
start learning
descent *
izolacja, odosobnienie, osamotnienie
start learning
seclusion
On żyje w odosobnieniu.
start learning
• He lives in seclusion.
zacisze, ustronie (o miejscu)
start learning
seclusion
bezzwłocznie
start learning
promptly *
Po zobaczeniu nieodebranego połączenia bezzwłocznie oddzwonił.
start learning
• After noticing a missed call he promptly returned it.
natychmiast, szybko
start learning
promptly *
Zobaczył ją całującą innego mężczyznę i szybko wyszedł.
start learning
• He saw her kissing another man and left promptly.
przedstawiać, oddawać (np. charakter sztuki)
start learning
render **
Plakat oddaje charakter sztuki.
start learning
• The poster renders the play's character.
zniewalający, urzekający
start learning
captivating
Ona opowiedziała mi wzruszającą historię swojej utraconej miłości.
start learning
She told me a poignant story of her lost love.
wzruszający, przejmujący, żałosny (krzyk, płacz)
start learning
poignant
On wyglądał jakby wpadł do kubła ze smołą.
start learning
He looked like he fell in a bucket of tar.
smoła
start learning
tar *
wygnanie synonim: banishment
start learning
exile *
Moje dzieci i ja zostaliśmy skazani na wygnanie.
start learning
• My children and I are being sent into exile.
Moje dzieci i ja zostaliśmy skazani na wygnanie.
start learning
My children and I are being sent into exile.
wygnanie
start learning
exile **
kant, szwindel informal
start learning
con *
Ta kradzież to największy szwindel, jaki kiedykolwiek udało nam się zrobić.
start learning
• This heist is the biggest con we've ever pulled off.
Zapłacisz za ten szwindel, kiedy cię złapią.
start learning
• You'll pay for this con when they catch you.
okantować, oszukać British English informal
start learning
twist ***
On mnie okantował i teraz jest mi winny pieniądze.
start learning
• He twisted me and now he owes me money.
Nie próbowałem cię oszukać, przysięgam.
start learning
• I didn't try to twist you, I swear.
Nie próbowałem cię oszukać, przysięgam.
start learning
I didn't try to twist you, I swear.
okantować, oszukać British English informal
start learning
twist ***
sukinsyn, łajdak, drań, psubrat taboo
start learning
bastard *
• To taki drań. On jest taki sukinsynem.
start learning
• He's such a bastard. On jest takim sukinsynem.
Wynoś się stąd, ty draniu!
start learning
• Get out of here, you bastard!
krokus, szafran (roślina)
start learning
crocus plural: croci, saffron
kulawy synonim: proppy
start learning
lame
cicho stąpać, cicho chodzić
start learning
pad **
On cicho przeszedł przez pokój.
start learning
• He padded quietly across the room.
wypełniacz (np. w jedzeniu, w pokarmach) informal
start learning
padding
podobieństwo
start learning
resemblance *
Nie ukrywam, że zdjęcie ma pewne podobieństwa do mnie.
start learning
• The photo bears some resemblance to me, I admit.
Jakiekolwiek podobieństwo do banku czy bankiera jest czysto przypadkowe.
start learning
• Any resemblance to a bank or banker is purely coincidental.
Jakiekolwiek podobieństwo do banku czy bankiera jest czysto przypadkowe.
start learning
Any resemblance to a bank or banker is purely coincidental.
podobieństwo
start learning
resemblance *
kurkuma, szafran indyjski
start learning
turmeric
mający mdłości American English
start learning
nauseous,
łaska (w religii)
start learning
grace ***
Po ostatniej spowiedzi jestem w stanie łaski.
start learning
• After the last confession, I am in a state of grace.
dla zasady
start learning
on principle
złośliwie, zjadliwie
start learning
viciously
brutalnie
start learning
viciously
pogardzać (kimś), lekceważyć (kogoś)
start learning
scorn
małomówny, milczący, mrukliwy formal
start learning
taciturn
W miarę upływu lat Anna stawała się coraz bardziej cicha i małomówna.
start learning
• As the years passed, Ann became more and more silent and taciturn.
małomówny człowiek
start learning
a man of few words
tajemniczy, małomówny
start learning
close ****
On jest bardzo tajemniczą osobą, nic o nim nie wiem.
start learning
• He's a very close person, I don't know anything about him.
Nie bądź taki tajemniczy, jestem twoim przyjacielem.
start learning
• Don't be so close, I am your friend.
małomówny, powściągliwy w słowach
start learning
reticent
przypominać (być podobnym do czegoś)
start learning
resemble **
Te góry przypominają Góry Skaliste.
start learning
• These mountains resemble The Rocky Mountains.
Ona przypomina swoją matkę.
start learning
• She resembles her mother.
Te góry przypominają Góry Skaliste.
start learning
These mountains resemble The Rocky Mountains.
przypominać (być podobnym do czegoś)
start learning
resemble **
nie do pokonania
start learning
insurmountable
nie do pokonania
start learning
insurmountably
kpiarski, szyderczy, kpiący
start learning
mocking
kpiący, ironiczny, prześmiewczy
start learning
quizzical
w zgodnej opinii, według wszystkich
start learning
by all accounts, according to all accounts
przywołać (np. kelnera w restauracji), wezwać (kogoś) formal
start learning
summon *
krzyknąć, przywołać
start learning
hail *
Powinniśmy przywołać taksówkę?
start learning
• Shall we hail a taxi?
Dama przywołała bagażowego.
start learning
• The lady hailed a porter.
egoizm, samolubstwo
start learning
selfishness
rozbieżny
start learning
divergent
zwłoki American English formal
start learning
cadaver
pierwszeństwo, nadrzędność
start learning
precedence, precedency
Opowiedziała mi całą historię jednym tchem.
start learning
She told me the whole story in a single breath.
jednym tchem
start learning
in one breath, in a single breath
zamiast, raczej niż, bardziej niż
start learning
rather than ****
Wolę bardziej kawę niż herbatę.
start learning
• I prefer coffee rather than tea.
Wyszedłbym, zamiast zostawać w domu.
start learning
• I'd go out rather than stay at home.
Którąkolwiek drogę byś wybrał, perspektywa była przygnębiająca.
start learning
Whichever way you took it was a depressing outlook.
przygnębiający, depresyjny
start learning
depressing
sprawiać, że ktoś coś robi
start learning
make somebody do something **
To sprawia, że ktoś czuje się potwornie nieatrakcyjny.
start learning
• It does make one feel terribly unattractive.
poczekalnia (na lotnisku)
start learning
lounge *, transit lounge *
Znam barmana w poczekalni Air France.
start learning
• I know the bartender up at the Air France lounge.
Ten pocisk rakietowy ma zasięg większy niż dwie mile.
start learning
This missile has a range of more than two miles.
pocisk rakietowy
start learning
missile ***
straszny, okropny synonim: awful
start learning
terrible ***
Popełniłem straszny błąd wysyłając jej tego SMSa.
start learning
• I've made a terrible mistake sending this text message to her.
On miał okropny wypadek.
start learning
• He's had a terrible accident.
Jego poglądy polityczne dały mu wielu zwolenników.
start learning
His political views gave him many followers.
stronnik, zwolennik
start learning
follower *
powodować, wywoływać, rozbudzać (np. ciekawość)
start learning
provoke **
rozgłos
start learning
publicity **
Dobry rozgłos może pomóc poprawić wizerunek twojej firmy.
start learning
• Good publicity can help enhance your company's image.
strach przed czymś
start learning
fear of something **
On nie nurkuje ze strachu przed wypadkiem.
start learning
• He doesn't dive for fear of an accident.
Pracuję nad moim strachem przed publicznym wystąpieniem.
start learning
• I am working on my fear of public speaking.
przedstawić stan sprawy
start learning
state the case
przedstawić swoją sprawę
start learning
state one's case
On ma kruche kości.
start learning
He has brittle bones.
kruchy (twardy, ale łatwo łamliwy)
start learning
brittle
On ma znakomite wyczucie czasu.
start learning
He has an excellent sense of timing.
wyczucie czasu
start learning
timing **
Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.
start learning
This is done by people who impose their will on others.
narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary)
start learning
impose ***
na szczęście, szczęśliwie
start learning
thankfully
wymarły (np. o gatunku)
start learning
extinct
bez obaw, nie ma obaw, nie bój żaby British English informal
start learning
no fear
tak czy owak, tak czy siak
start learning
either way *
taszczyć, wlec
start learning
lug
traktować kogoś łagodnie
start learning
go easy on somebody
uciszyć się, zamilknąć informal
start learning
clam up
wierny (sojusznik), zagorzały, zażarty (zwolennik), oddany (przyjaciel)
start learning
staunch, stanch American English
On jest zagorzałym zwolennikiem monarchii.
start learning
• He has a reputation as being a staunch supporter of monarchy.
obeznany z czymś
start learning
familiar with something **
Czy jesteś obeznany z tym tematem?
start learning
• Are you familiar with this topic?
obsceniczny, nieprzyzwoity (np. film, żart)
start learning
obscene
nieprzyzwoity (np. propozycja)
start learning
obscene
tutorial (instrukcja krok po kroku jak coś zrobić)
start learning
tutorial
płochliwie, nieśmiało, z ociąganiem
start learning
backwardly
wymierzać, zadawać (np. karę, ból), wyrządzać (np. krzywdę)
start learning
inflict *
narzucać coś komuś
start learning
inflict something on somebody, inflict something upon somebody
jak na razie
start learning
for the time being
guz, nowotwór technical synonimy: tumour, neoplasm
start learning
malignancy, malignance
Lekarze znaleźli guz na mojej wątrobie.
start learning
• The doctors found a malignancy on my liver.
Guz w pańskim mózgu jest nieoperacyjny.
start learning
• The malignancy in your brain is inoperable.
guz, nowotwór synonimy: malignancy, neoplasm
start learning
tumour ** British English, tumor ** American English
eksplozja, wybuch
start learning
blast **
Trudno uwierzyć, że ktoś mógł przeżyć taki wybuch.
start learning
• It's hard to believe anyone's going to survive that blast.
Wybuch był tak głośny, iż na kilka godzin straciłem słuch.
start learning
• The blast was so loud I lost my hearing for a few hours.
zaraza
start learning
blast **
Moja krowa zdechła z powodu zarazy.
start learning
• Because of the blast, my cow died.
W moim ogrodzie była zaraza i wszystkie moje rośliny zwiędły.
start learning
• There was a blast in my garden and all my plants withered.
ostra krytyka, reprymenda
start learning
blast **
Jego ostra krytyka sprawiła, że się popłakałem.
start learning
• His blast made me cry.
Nie spodziewałem się takiej reprymendy, nic nie zrobiłem.
start learning
• I didn't expect such a blast, I didn't do anything.
Jego ostra krytyka sprawiła, że się popłakałem.
start learning
His blast made me cry.
ostra krytyka, reprymenda
start learning
blast **
podmuch, poryw wiatru
start learning
blast **
Nagły podmuch wiatru wepchnął go z powrotem do pokoju.
start learning
• A sudden blast of wind pushed him back into the room.
Ona zatrzęsła się kiedy poczuła podmuch zimnego wiatru.
start learning
• She shivered as she felt the blast of cold wind.
okresy zawrotów głowy
start learning
dizzy spell
przemądrzały, mądraliński, mądrala, cwaniak (o osobie, która irytuje innych ciągłym cwaniactwem i sarkazmem) slang
start learning
smart arse British English informal, smart ass American English informal, smart-arse British English informal, smart-ass American English informal
tajemnica, zagadka
start learning
puzzle **
Pozostaje tajemnicą dlaczego on to zrobił.
start learning
• Why did he do that remains a puzzle.
przeprosiny
start learning
apology **
Proszę przyjąć moje przeprosiny.
start learning
• Please accept my apologies.
Przekaż mu moje przeprosiny.
start learning
• Give him my apologies.
Przekaż mu moje przeprosiny.
start learning
Give him my apologies.
przeprosiny
start learning
apology **
Smacznego i zapraszamy ponownie.
start learning
Enjoy your meal and please come again.
smacznego
start learning
enjoy your meal, bon appetit formal, grub's up spoken
kruk
start learning
raven
Kruk jest dużym, czarnym ptakiem.
start learning
• A raven is a large, black bird.
Po raz ostatni, przygotuj się na swój koniec!
start learning
For the last time, prepare to meet thy doom!
śmierć, fatum, nieuchronność przeznaczenia
start learning
doom *
Właśnie się nad tym zastanawiałem.
start learning
I was just wondering about this.
zastanawiać się
start learning
wonder *****
Europa musi wykazać, że jest zjednoczona we wszystkich obszarach.
start learning
Europe must demonstrate that it is united in all areas.
dowodzić, wykazać coś (np. czyjś sukces)
start learning
demonstrate that **
On napisał swoją debiutancką powieść w wieku 12 lat.
start learning
He wrote his debut novel at the age of 12.
debiutancki
start learning
debut **
Nie mogę rozstrzygnąć waszego sporu, jeśli nie wiem, co się stało.
start learning
I can't settle your argument if I don't know what happened.
rozstrzygnąć (np. spór)
start learning
settle ***
To stek bzdur, i dobrze o tym wiesz.
start learning
That's a load of crap, and you know that.
pierdoły, głupoty, bzdury informal
start learning
crap *
apartament (w hotelu)
start learning
suite **
Nasz apartament hotelowy był przestrzenny i wygodny.
start learning
• Our hotel suite was spacious and comfortable.
Czy są dostępne jakieś apartamenty?
start learning
• Are there any suites available?
odzyskać, odnaleźć formal
start learning
retrieve **
Chcę odzyskać pierścionek mojej babci.
start learning
• I want to retrieve my grandmother's ring.
pobierać, odnaleźć (np. dane w bazie danych) technical
start learning
retrieve **
Pobrałem dane, których potrzebowałem, z jego komputera.
start learning
• I retrieved the data I needed from his computer.
zawiły (np. styl, tłumaczenie, argumentacja)
start learning
convoluted
niuans, odcień
start learning
nuance
On poznał każdy niuans światła, koloru, odcienia, formy.
start learning
• He learned every nuance of light, of color, of shade, of form.
odcień znaczeniowy
start learning
shade of meaning
On poznał każdy niuans światła, koloru, odcienia, formy.
start learning
He learned every nuance of light, of color, of shade, of form.
niuans, odcień
start learning
nuance
rozpędzić, rozwiać (np. pogląd)
start learning
dispel
równanie
start learning
equation **
Ona jest bardzo dobra w rozwiązywaniu równań matematycznych.
start learning
• She's very good at solving mathematical equations.
Nauczyciel zapisał na tablicy równanie.
start learning
• The teacher wrote down an equation on the blackboard.
ślad, znak, poszlaka
start learning
trace **
Nie ma po nim żadnego śladu.
start learning
• There's not even a trace of him.
Ślady prowadzą do mojego domu.
start learning
• The traces lead to my house.
gruba wełniana tkanina
start learning
duffel, duffle
tramp, menel, bezdomny American English informal
start learning
bum *
Słyszałem, jak Ojciec Chrzestny osobiście mówił że wyglądasz jak menel.
start learning
• I hear Godfather himself say you look like a bum.
harować, ciężko pracować
start learning
slave away
dążyć do, realizować
start learning
pursue ***
Dążę do sławy i pieniędzy.
start learning
• I pursue fame and money.
Nie bój się dążyć do swoich celów.
start learning
• Don't be afraid to pursue your goals.
Powinieneś zawsze realizować swoje marzenia.
start learning
• You should always pursue your dreams.
Nie marnuj swojego życia. Idź i realizuj swoje pasje.
start learning
• Don't waste your life. Go and pursue your passions.
Dążę do sławy i pieniędzy.
start learning
I pursue fame and money.
dążyć do, realizować
start learning
pursue ***
Nie bój się dążyć do swoich celów.
start learning
Don't be afraid to pursue your goals.
dążyć do, realizować
start learning
pursue ***
Nie marnuj swojego życia. Idź i realizuj swoje pasje.
start learning
Don't waste your life. Go and pursue your passions.
dążyć do, realizować
start learning
pursue ***
zerwać (np. związek, romans), rzucić (kogoś) informal
start learning
ditch *
okaleczenie
start learning
mutilation
obraza moralności
start learning
indecency
obłęd
start learning
insanity
To co oni mówią to czysty obłęd.
start learning
• What they are saying is pure insanity.
szaleństwo
start learning
insanity
W jego szaleństwie może być metoda.
start learning
• There might be a method in his insanity.
Istnieje cienka granica między brawurą a szaleństwem.
start learning
• There is a fine line between bravery and insanity.
Widziałam tylko jego mignięcie, ale jestem w stanie go rozpoznać.
start learning
I only saw a glimpse of him, but I could recognise him.
mignięcie (kiedy ledwo coś dojrzeliśmy)
start learning
glimpse **
mignięcie (kiedy ledwo coś dojrzeliśmy)
start learning
glimpse **
Widziałam tylko jego mignięcie, ale jestem w stanie go rozpoznać.
start learning
• I only saw a glimpse of him, but I could recognise him.
dostępny, osiągalny
start learning
accessible **
To ważne, aby opieka zdrowotna była dostępna dla wszystkich ludzi.
start learning
• It is important for health care to be accessible to all people.
To ważne, aby opieka zdrowotna była dostępna dla wszystkich ludzi.
start learning
It is important for health care to be accessible to all people.
dostępny, osiągalny
start learning
accessible **
przerwa (między lekcjami) American English
start learning
recess, *
Przekażę mu wiadomość na przerwie.
start learning
• I can give him a message at recess.
Wszyscy widzieliśmy jak grałeś w klasy na przerwie.
start learning
• We've all seen you playing hopscotch at recess.
poza
start learning
pose *
Twoja poza na tym zdjęciu jest dziwna.
start learning
• Your pose on this photo is strange.
Siedziałem w tej pozie przez dwie godziny, muszę wstać.
start learning
• I've been sitting in this pose for two hours, I have to stand up.
udawanie, pozorowanie, pozowanie (na coś)
start learning
pose *
Ona wydaje się szczęśliwa, ale to tylko udawanie.
start learning
• She seems happy but it's just a pose.
Udawanie jest bardzo męczące.
start learning
• A pose is very tiring.
Udawanie jest bardzo męczące.
start learning
A pose is very tiring.
udawanie, pozorowanie, pozowanie (na coś)
start learning
pose ***
ulga, wytchnienie, odpoczynek
start learning
respite
wapień synonim: chalk
start learning
limestone, chalkstone
Od czasów rzymskich ten wapień wydobywany był do celów budowlanych.
start learning
• This limestone has been quarried for building purposes, since Roman times.
Ten wapień był kształtowany przez lata erozji.
start learning
• This limestone has been shaped by years of erosion.
wał obronny, mur obronny
start learning
rampart
oszołomienie
start learning
daze
Po tym jak ją zobaczyłem, byłem w stanie oszołomienia przez dwa dni.
start learning
• After I saw her I was in a daze for two days.
Po tym jak ją zobaczyłem, byłem w stanie oszołomienia przez dwa dni.
start learning
After I saw her I was in a daze for two days.
oszołomienie
start learning
daze
w oszołomieniu, oszołomiony, zszokowany
start learning
in a daze
podkradać się, zakradać się, zakradać się na kogoś
start learning
sneak up, sneak up on somebody
Nigdy więcej się tak do mnie nie zakradaj.
start learning
• Don't you ever sneak up on me like that again.
Nie zakradaj się do ludzi w środku lasu.
start learning
• Don't sneak up on people in the middle of the woods.
Nigdy więcej się tak do mnie nie zakradaj.
start learning
Don't you ever sneak up on me like that again.
podkradać się, zakradać się, zakradać się na kogoś
start learning
sneak up, sneak up on somebody
osamotnienie, samotność
start learning
solitude *
Prorok uświadomił sobie, że przyszedł zbyt wcześnie i powrócił do swojej samotności.
start learning
• The prophet, realizing he has come too soon returns to his solitude.
Teraz potrzebuję odpoczynku i samotności.
start learning
• Right now I need rest and solitude.
Teraz potrzebuję odpoczynku i samotności.
start learning
Right now I need rest and solitude.
osamotnienie, samotność
start learning
solitude *
kwilenie, skomlenie, skowyt
start learning
whimpering
nienasycony
start learning
insatiable
On wykazuje niezaspokojone pragnienie wiedzy.
start learning
• He demonstrates an insatiable desire for knowledge.
On wykazuje niezaspokojone pragnienie wiedzy.
start learning
He demonstrates an insatiable desire for knowledge.
nienasycony
start learning
insatiable
zapał, ochota
start learning
eagerness
pragnienie
start learning
eagerness
Musimy iść! Nie ma czasu do stracenia.
start learning
We need to go! There's no time to lose.
tracić (np. jakąś zdolność, cechę)
start learning
lose *****
wysoko coś oceniać
start learning
put stock in something
Muszę zobaczyć najnowszą wiadomość, jaką otrzymali.
start learning
I need to see the most recent message they received.
najnowszy, niedawny, ostatni
start learning
recent *****
rozrzucać (rzeczy), rozsypywać (np. nasiona)
start learning
scatter **
Ona rozsypała nasiona trawy w ogródku.
start learning
• She scattered grass seeds in the garden.
Rozrzucił ubrania po całym swoim pokoju.
start learning
• He scattered his clothes all over his room.
Ona chciała rozrzucić jego prochy na plaży.
start learning
• She wanted to scatter his ashes on the beach.
Rozrzucił ubrania po całym swoim pokoju.
start learning
He scattered his clothes all over his room.
rozrzucać (rzeczy), rozsypywać (np. nasiona)
start learning
scatter **
Ona rozsypała nasiona trawy w ogródku.
start learning
She scattered grass seeds in the garden.
rozrzucać (rzeczy), rozsypywać (np. nasiona)
start learning
scatter **
Moje krowy się rozbiegły, bo pies je przestraszył.
start learning
My cows scattered because the dog scared them.
rozejść się (o ludziach), rozbiec się (o zwierzętach)
start learning
scatter **
On stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu.
start learning
He lost control of his car and went into a ditch.
rów
start learning
ditch *
rów
start learning
ditch *
On stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu.
start learning
• He lost control of his car and went into a ditch.
Przednia część samochodu zawisła nad rowem.
start learning
• The front part of the vehicle hung over the ditch.
jeżyna
start learning
bramble
zasypywać (coś śmieciami), zasypywać (kogoś prośbami)
start learning
swamp *
Ulice były zasypane śmieciami.
start learning
• The streets were swamped with trash.
Ulice były zasypane śmieciami.
start learning
The streets were swamped with trash.
zasypywać (coś śmieciami), zasypywać (kogoś prośbami)
start learning
swamp *
zawalić (kogoś pracą, obowiązkami)
start learning
swamp *
Jestem zawalony pracą.
start learning
• I'm swamped with work.
fiszka, rewers (kartka w kartotece w bibliotece dotycząca określonego hasła)
start learning
call slip
drwal old-fashioned
start learning
lumberjack
wykopać kogoś, pozbyć się kogoś, zmusić kogoś do wyjścia informal
start learning
kick somebody out
zaraz wracam
start learning
BRB, be right back
Ona jest zaniepokojona o wyniki swojego egzaminu.
start learning
She is concerned about her exam results.
zatroskany, zaniepokojony, zmartwiony
start learning
concerned ****
Mój ojciec jest bardzo zatroskany o moją przyszłość.
start learning
My father is very concerned about my future.
zatroskany, zaniepokojony, zmartwiony
start learning
concerned ****
w sposób przypuszczalny, domniemany, ewentualny formal
start learning
presumptively
arogancki, zarozumiały, bezczelny
start learning
presumptuous
cecha (np. charakteru), rys charakterystyczny formal
start learning
trait **
Nie znałem tej cechy jego charakteru.
start learning
• I didn't know this trait of his character.
frenetyczny, gorączkowy
start learning
frenetic
cnota (ogólna dobroć charakteru) formal
start learning
virtue **
Ona prowadzi cnotliwe życie.
start learning
• She leads a life of virtue.
Cnota jest tym, czego szukam w kobiecie.
start learning
• Virtue is what I look for in a woman.
Ona prowadzi cnotliwe życie.
start learning
She leads a life of virtue.
cnota (ogólna dobroć charakteru) formal
start learning
virtue **
Cnota jest tym, czego szukam w kobiecie.
start learning
Virtue is what I look for in a woman.
cnota (ogólna dobroć charakteru) formal
start learning
virtue **
cnota (konkretna dobra cecha charakteru)
start learning
virtue **
Cierpliwość to wielka cnota.
start learning
• Patience is a great virtue.
On ma wiele cnót, ale brakuje mu odwagi.
start learning
• He has many virtues, but he lacks courage.
On ma wiele cnót, ale brakuje mu odwagi.
start learning
He has many virtues, but he lacks courage.
cnota (konkretna dobra cecha charakteru)
start learning
virtue **
wyrzucać, wypędzać
start learning
cast out
Nasz król wypędził go z kraju, bo był zdrajcą.
start learning
• Our king cast him out of the country because he was a traitor.
Nasz król wypędził go z kraju, bo był zdrajcą.
start learning
Our king cast him out of the country because he was a traitor.
wyrzucać, wypędzać
start learning
cast out
wydobywać (na światło dzienne), ujawniać
start learning
unearth
Moje badania ujawniły kilka mało znanych faktów.
start learning
• My research unearthed some little known facts.
Moje badania ujawniły kilka mało znanych faktów.
start learning
My research unearthed some little known facts.
wydobywać (na światło dzienne), ujawniać
start learning
unearth
ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę)
start learning
uncover **
• Policja odkryła nowe dowody. Policja odkryła nowe dowody.
start learning
• The police have uncovered new evidence. Policja odkryła nowe dowody.
Odkryłem prawdę o mojej rodzinie.
start learning
• I uncovered the truth about my family.
Oni chcą odkryć twój sekret.
start learning
• They want to uncover your secret.
delikatnie mówiąc spoken
start learning
to put it mildly, to put it lightly American English
To była trudna sytuacja, delikatnie mówiąc.
start learning
• It was a difficult situation, to put it mildly.
sprzeciwiać się, buntować się
start learning
revolt *
Z czasem zaczną się buntować, jeśli zauważą, że import z krajów trzecich przyczynia się do deprecjonowania tych norm.
start learning
• They will revolt in time if they see that those standards are debased by imports from third countries.
oburzać, napawać obrzydzeniem, budzić odrazę
start learning
revolt *
Ich przedstawienie wzbudziło we mnie odrazę.
start learning
• Their performance revolted me.
Ich przedstawienie wzbudziło we mnie odrazę.
start learning
Their performance revolted me.
oburzać, napawać obrzydzeniem, budzić odrazę
start learning
revolt *
Tylko dziwaczne kobiety interesują się mną.
start learning
Only freakish women are interested in me.
cudaczny, dziwaczny
start learning
freakish
Jej wygląd był cudaczny.
start learning
Her appearance was freakish.
cudaczny, dziwaczny
start learning
freakish
kapryśny
start learning
freakish
Mam dość tej kapryśnej pogody.
start learning
• I'm fed up with this freakish weather.
Ona nie może znieść jego kapryśnego zachowania.
start learning
• She can't stand his freakish behaviour.
słuszność, zasadność
start learning
legitimacy *
Ludzie zaczynają kwestionować zasadność naszego stanowiska.
start learning
• The people are beginning to question the legitimacy of our position.
legalność, prawowitość
start learning
legitimacy *
Jedyna osoba, która może potwierdzić legalności tej operacji zmarła.
start learning
• The only one who can confirm legitimacy of this operation died.
Jedyna osoba, która może potwierdzić legalności tej operacji zmarła.
start learning
The only one who can confirm legitimacy of this operation died.
legalność, prawowitość
start learning
legitimacy *
dostosowywać się do czegoś, przestrzegać czegoś
start learning
conform to something *, conform with something *
Musisz przestrzegać naszych zasad, jeśli chcesz tu mieszkać.
start learning
• You have to conform to our rules if you want to live here.
Musisz przestrzegać naszych zasad, jeśli chcesz tu mieszkać.
start learning
You have to conform to our rules if you want to live here.
dostosowywać się do czegoś, przestrzegać czegoś
start learning
conform to something *, conform with something
polot, rozmach
start learning
panache
wykonalny, możliwy, prawdopodobny, realny do wykorzystania, możliwy do zrealizowania
start learning
feasible *
prawdopodobny synonim: likely
start learning
probable *, prob. *
Jest to prawdopodobne, że ona ci w końcu wybaczy.
start learning
• It's probable that she'll eventually forgive you.
To jest bardzo prawdopodobna przyczyna ich strajku.
start learning
• It's a very probable cause of their strike.
Jest to prawdopodobne, że ona ci w końcu wybaczy.
start learning
It's probable that she'll eventually forgive you.
prawdopodobny
start learning
probable *, prob.
skroń
start learning
temple **
On potarł skroń i kark.
start learning
• He rubbed his temples and the back of his neck.
Ona poczuła ostry ból w skroniach.
start learning
• She felt a sharp pain in her temples.
Ona poczuła ostry ból w skroniach.
start learning
She felt a sharp pain in her temples.
skroń
start learning
temple **
świątynia
start learning
temple **
Świątynia jest miejscem do modlenia się.
start learning
• A temple is a place to pray.
Świątynie hinduskie są bardzo monumentalne.
start learning
• Hindu temples are very monumental.
sikać, siusiać, odlewać się informal
start learning
piss *
sikanie informal
start learning
piss
psychotyczny, chory psychicznie
start learning
psychotic
człowiek nerwowo chory
start learning
neurotic
niezwykły
start learning
out of the ordinary
pogarszanie się (o stanie czegoś), podupadanie (o zdrowiu)
start learning
deteriorating
niewydolność (np. krążenia, nerek)
start learning
insufficiency
samowystarczalność
start learning
self-sufficiency
• Twoja samowystarczalność jest godna podziwu. Pańska samow wysocealność jest godna podziwu.
start learning
• Your self-sufficiency is admirable. Pańska samowystarczalność jest godna podziwu.
dodający otuchy, uspokajający
start learning
reassuring
dokładność, trafność, ścisłość, prawidłowość
start learning
accuracy **
Dokładność tych obliczeń musi być sprawdzona.
start learning
• The accuracy of these calculations must be verified.
Nie mogę zagwarantować dokładności moich pomiarów.
start learning
• I can't guarantee the accuracy of my measurements.
specjalistycznie, ekspercko
start learning
expertly
stanowcza odmowa
start learning
staunch refusal
Chcę wieść normalne, szczęśliwe życie.
start learning
I want to lead a normal, happy life.
zwykły, normalny
start learning
normal ****
Każdy nauczyciel musi również być uczniem przez całe życie.
start learning
Every teacher must also be a lifelong learner.
uczeń, uczący się
start learning
learner **
Ten album to był ich debiut.
start learning
This album was their debut.
debiut
start learning
debut **
Potrzeba wiele pracy, aby zapewnić spójność międzynarodowych strategii.
start learning
Much work is needed to ensure the consistency of international policies.
zgodność, spójność
start learning
consistency **, conscistence
Wielu ludzi żyje z protezami kończyn.
start learning
Many people live with artificial limbs.
kończyna (ręka lub noga)
start learning
limb **
Jej były mąż teraz mieszka w Warszawie.
start learning
Her former husband now lives in Warsaw.
dawny, były, niegdysiejszy
start learning
former
płynnie, bezbłędnie (o mowie, przemówieniu)
start learning
fluently
Ona bezbłędnie wygłasza swoje przemówienia.
start learning
• She gives her speeches fluently.
Ona bezbłędnie wygłasza swoje przemówienia.
start learning
She gives her speeches fluently.
płynnie, bezbłędnie (o mowie, przemówieniu)
start learning
fluently
Rozmawiałem z moim kumplem na lotnisku.
start learning
I talked to my buddy at the airport.
kumpel, kolega informal
start learning
buddy **

You must sign in to write a comment