Zwroty 4 unit

 0    67 flashcards    dominikawos7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
złożyć podanie o pracę
start learning
apply for a job
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for a position
załączyć życiorys
start learning
enclose/attach a CV
wypełnić formularz
start learning
fill in a form
znaleźć pracę
start learning
find a job/work
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami
start learning
interview applicants
szukać pracy
start learning
look for a job
podpisać umowę o pracę
start learning
sign a work contract
praca wymaga kontaktów z ludźmi
start learning
the job involves dealing with people
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
otrzymać wypłatę
start learning
get paid
otrzymać wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
start learning
get paid overtime
być w pracy
start learning
be at work
być w czymś dobrym
start learning
be good at something
kierować czymś, być za coś odpowiedzialnym
start learning
be in charge of something
być na dyżurze
start learning
be on duty
strajkować
start learning
be on strike
być czynnym (np o sklepie)
start learning
be open for business
być częścią zespołu
start learning
be part of a team
być punktualnym
start learning
be punctual
być wykwalifikowanym
start learning
be a qualified
być odpowiedzialnym za kogoś/coś
start learning
be responsible for someone / something
prowadzić działalność gospodarczą, pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
awansować
start learning
be/get promoted
odbić kartę zegarową, przechodząc do pracy
start learning
clock in/clock on
pracować z ludźmi
start learning
deal with people
pracować ciężko cały dzień
start learning
do a hard day's work
brać udział w szkoleniu
start learning
do/take a training course
wykonywać dobrze swoją pracę
start learning
do one's job well
pracować fizycznie
start learning
do physical work
zarabiać na życie
start learning
do something for a living/ earn a living
pracować w nadgodzinach
start learning
do/work overtime
dostać pracę
start learning
get a job
pomagać komuś
start learning
give somebody a hand
rozpocząć strajk
start learning
go on strike
iść do pracy
start learning
go to work
płacić za godzinę pracy
start learning
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
start learning
pay per month
płacić za tydzień pracy
start learning
pay per week
prowadzić własną firmę
start learning
run one's own business
założyć własną firmę
start learning
start one's own business
przyjmować od kogoś obowiązki
start learning
take over duties from somebody
(dobrze) pracować w zespole
start learning
work (well) in a team
pracować jako (inżynier)
start learning
work as (an engineer)
pracować (w firmie/dla kogoś)
start learning
work for (a company/ a person)
pracować z domu
start learning
work from home
ciężko pracować
start learning
work hard
pracować wiele godzin dziennie
start learning
work long hours
pracować samodzielnie
start learning
work on one's own
pracować nad czymś
start learning
work on something
pracować na zmiany
start learning
work/do shifts
pracować z zachowaniem terminów
start learning
work to deadlines
pracować pod presją
start learning
work under pressure
pracować z kimś
start learning
work with someone
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be off sick
być na urlopie
start learning
be on holiday
wziąć (tydzień) urlopu
start learning
take (a week's) leave
wziąć dzień wolny
start learning
take a day off work
być na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
be on the dole
zamknąć firmę/sklep (zakończyć działalnośćl
start learning
close down a company/a store
zwolnić kogoś z pracy
start learning
fire somebody/ let somebody go/sack somebody/give somebody the sack
rzucić pracę
start learning
give up/quit one's job
zbankrutować
start learning
go bankrupt
złożyć wypowiedzenie
start learning
hand in one's resignation
odejść z pracy
start learning
leave a job
stracić pracę
start learning
lose one's job
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
start learning
make sb redundant

You must sign in to write a comment