zworty do pisania

 0    85 flashcards    ewelinacicha8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy nie zechcialabys ...? czy nie miałabyś ochoty?
start learning
Would you like to ...?
A może ...?
start learning
Why don't you...?
Chciałbyś?
start learning
Would you like to?
Zawsze mozemy
start learning
I/We could always...
Co powiesz na ...?
start learning
How about...?
Przepraszam, że nie...
start learning
I am so sorry that I didn't...
Wybacz mi, że nie...
start learning
Forgive me for not...
Jedną z zalet/wad... jest...
start learning
One advantages / disadvantages of ... is...
Wadą/Minusem jest...
start learning
The downside is...
Główną/ Oczywistą wadą/minusem jest...
start learning
The main / obvious drawback is...
Pewnego wieczoru...
start learning
One evening...
Pamiętnego dnia...
start learning
One memorable day I...
Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było...
start learning
The first thing he did was...
Następnie on...
start learning
He followed that by...
Trudno w to uwierzyć, ale wtedy...
start learning
It's hard to believe, but then...
Kiedy tam dotarliśmy...
start learning
When we got there, we...
To, co najbardziej pamietam, to...
start learning
What I remember most is...
Główną atrakcją mojego pobytu tam było...
start learning
The highlight of my stay there was...
Zaczęliśmy od..., a potem poszliśmy...
start learning
We started at... and then we went...
Po..., ja...
start learning
After ..., I...
Podczas gdy
start learning
While the
W trakcie...
start learning
During...
Spędziliśmy trzy godziny...
start learning
We spent three hours...
Wracaliśmy, gdy...
start learning
We were on our way back when...
Nigdy nie zgadniesz
start learning
You will never guess
... okazało się wielkim sukcesem.
start learning
... was a great success.
Szczególnie podobało mi się...
start learning
I particulary enjoyed...
Kiedy po raz pierwszy odwiedziłam...
start learning
When I first visited...
Byłam pod ogromnym wrażeniem...
start learning
I was really impressed by...
To jest... niedaleko...
start learning
It's a... near...
Jest odrobine na odludziu, lecz
start learning
It's a bit isolated, but
To jest tuż poza dużym miastem...
start learning
It is just outside the big city of...
Wprowadzono wiele ulepszeń...
start learning
They've made lots of improvements...
Nie zmieniło się wiele.
start learning
It hasn't changed much.
Stan budynku jest
start learning
The state of the building is
stan w budynku
start learning
The condition of
Budynek nie jest zadbany
start learning
The building has not been well maintained
Bardzo brakowało mi
start learning
I would really miss...
Było mi ciężko...
start learning
It would find it hard to...
Myślę o (planuję)
start learning
I'm thinking about...
Chciałabym
start learning
I would like to...
Mam nadzieję
start learning
I'm hoping to...
Myślę, że
start learning
I think we'll
Chcę
start learning
I want to...
Uważam że to wspaniałe
start learning
I think it's a great
Byłam trochę zawiedziona
start learning
I was a little disappointed with
Byłam miło zaskoczona
start learning
I was pleasantly surprised
To było droższe niż się spodziewaliśmy
start learning
It was more expensive than we'd thought.
Wszystko było warte swojej ceny
start learning
Everything was good value
Nie mam pewności, że
start learning
I'm not sure it...
To, co mi się podoba w... to...
start learning
What I really like about... is...
To co najbardziej lubię w... to...
start learning
The thing I like most like about ... is...
Osobą, którą najbardziej podziwiam, jest...
start learning
The person I admire most is...
Mam wiele szacunku dla...
start learning
I have a lot of respect for...
Wiem aż za dobrze z własnego doświadczenia, że...
start learning
I know only too well from first-hand experience that...
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion,...
Uważam zdecydowanie, że
start learning
I feel very strongly, that...
Jest dla mnie oczywistym, że...
start learning
It's quite clear to me that...
Z mojego punktu widzenia...
start learning
From my point of view...
Zdecydowanie uważam, że...
start learning
I definitely believe that...
Muszę jednak zaznaczyć, że...
start learning
However, I have to point out that...
Moją opinię opieram na tym że...
start learning
My opinion is based on the fact that...
Powód, dla którego piszę, jest taki, że...
start learning
The reason behind writing this is that...
Uważa się, że...
start learning
It is thought / said that...
Wiele osób uważa, że...
start learning
Many believe that...
Niektórzy twierdzą, że...
start learning
Some people claim that...
... jest dość kontrowersyjną kwestią.
start learning
... is quite a controversial issue.
Na tę kwestię można spojrzeć z różnych stron.
start learning
There are several ways of looking at this question.
Wszyscy jesteśmy świadomi że
start learning
We are all aware that
Musimy rozważyć kilka spraw
start learning
We need to consider serval point...
Uświadomiło mi to, że
start learning
It made me aware that...
Nie ma prostszego rozwiązania tego problemu, gdyż
start learning
There is no simpler solution to this problem, because
Jednym z rozwiązań mogłoby być...
start learning
One solution might / could be to...
W interesie wszystkich byłoby...
start learning
it would be in everyone's interest to
To, co jest naprawdę potrzebne, to...
start learning
What is really needed is...
Nie muszę mówić, że powinniście...
start learning
It goes without saying that you should
Zdecydowanie polecam, abyście
start learning
I strongly suggest that you
Bezwzględnie powinniście...
start learning
You definitely need to...
Bez wprowadzenia takich zmian/ rozwiązań
start learning
Without changes / solutions like this you will...
Obawiam się, że mam kilka uwag krytycznych na ten temat...
start learning
I'm afraid I have survival complaints about...
nie byliśmy jedynymi niezadowolonymi z...
start learning
we weren't the only ones who were unhappy with...
Menadżer odmówił wysłuchania naszych obaw
start learning
The manager refused to listen to our concerns...
Byliśmy bardzo rozczarowani...
start learning
We were very disappointed with...
Chciałbym pogratulować tobie
start learning
I would like to congratulate you on...
Gratulacje z okazji...
start learning
Many Congratulations on...

You must sign in to write a comment