Zachodnia Polska 885

 0    78 flashcards    fgdfgdg
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wy.Śl
start learning
Wyżyna Sląska
Ko. Oś.
start learning
Kotlina Oświęcimska
Pod. Sl
start learning
Podgórze Śląskie
Pod Wie
start learning
Podgórze Wielickie
Pod Wiś
start learning
Podgórze Wiśnickie
Pod Cięż
start learning
Pogórze Ciężkowickie
Pod Strz
start learning
Podgórze Strzyżowskie
Pod Syn
start learning
Podgórze Dynowskie
Pod Przem
start learning
Podgórze Przemyskie
Br Przem
start learning
Brama Przemyska
Płas Tarn
start learning
Płakowyż Tarnogrodzki
Płas Kolb
start learning
Płaskowyż Kolbuszowski
Płas Tarn
start learning
Płaskowyż Tarnowski
Wyż Krak-Częs
start learning
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Bes Śl
start learning
Beskid Śląski
Be Ma
start learning
Beskid Mały
Be Mak
start learning
Beskid Makowski
Be Wys
start learning
Beskid Wyspowy
Be Za
start learning
Beskidy Zachodnie
Be Żyw
start learning
Beskid Żywiecki
Pod
start learning
Podhale
Ta
start learning
Tatry
Go
start learning
Gorce
Pie
start learning
Pieniny
Be Są
start learning
Beskid Sądecki
Be Ni
start learning
Beskid Niski
Kar
start learning
Karpaty
Bie Za
start learning
Bieszczady Zachodnie
Be Śr
start learning
Beskidy Środkowe
Be wsch
start learning
Beskidy Wschodnie
Bie Wsch
start learning
Bieszczady Wschodnie
Be Poł
start learning
Beskidy Połońińskie
Niz Śl
start learning
Nizina Śląska
Su
start learning
Sudety
Wyż Woż-Wie
start learning
Wyżyna Woźnicko-Wieluńska
Rów Op
start learning
Równina Opolska
Płas Głub
start learning
Płaskowyż Głubczycki
Wzg Dalk
start learning
Wzgórza Dalkowskie
Wzg Trze
start learning
Wzgórza Trzebnickie
Wzg Ostrz
start learning
Wzgórza Ostrzeszowskie
Rów Oleś
start learning
Równina Oleśnicka
Wa Trze
start learning
Wał Trzebniski
Niz Śl-Łu
start learning
Nizina Śląsko-Łużycka
Przed Su
start learning
Przedgórze Sudeckie
G Łuż
start learning
Góry Łóżyckie
G Iz
start learning
Góry Izerskie
Kark
start learning
Karkonosze
G Sto
start learning
Góry Stołowe
G Sow
start learning
Góry Sowie
Kot Kło
start learning
Kotlina Kłodzka
G zło
start learning
Góry Złote
G Bys
start learning
Góry Bystrzyckie
G Orl
start learning
Góry Orlickie
Kot San
start learning
Kotlina Sandomierska
G Kacz
start learning
Góry Kaczawskie
Poj Wiel
start learning
Pojezierze Wielkopolskie
Niz Połu
start learning
Nizina Południowowielkopoolska
Pra Tor-Eber
start learning
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
Kot Gorz
start learning
Kotlina Gorzowska
Poj Lub
start learning
Pojezierze Lubuskie
Poj Poz
start learning
Pojezierze Poznańskie
Poj Lesz
start learning
Pojezierze Leszczyńskie
Poj Gnie
start learning
Pojezierze Gnieźnieńskie
Wyso Kali
start learning
Wysoczyzna Kaliska
Poj Kuj
start learning
Pojezierze Kujawskie
Wyso Tur
start learning
Wysoczyzna Turecka
Rów Kut
start learning
Równina Kutnowska
Wyso Beł
start learning
Wysoczyzna Bełchatowska
Wyż Prze
start learning
Wyżyna Przedborska
Wyż Mał
start learning
Wyżyna Małopolska
Wyż Kiel
start learning
Wyżyna Kielecka
G Święt
start learning
Góry Świętokrzyskie
Nie Nidz
start learning
Niecka Nidziańska
Poj Pom
start learning
Pojezierze Pomorskie
Poj Myś
start learning
Pojezierze Myśliborskie
Poj Wał
start learning
Pojezierze Wałeckie
Poj Dra
start learning
Pojezierze Drawskie
Poj Szcze
start learning
Pojezierze Szczecińskie

You must sign in to write a comment