Your Amazing Body: Blood and Circulation (unit 5)

 0    29 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
substancje odżywcze, składniki pokarmowe
Rośliny używają korzeni, żeby wchłaniać substancje odżywcze
start learning
nutrients
The plants use their roots to absorb nutrients.
pompować
Napompuj opony zanim się wybierzesz na przejażdżkę rowerową.
start learning
to pump
Pump the tyres before you go for a bike ride.
odpady
Odpady pozostawione w lesie zdenerwowały mnie.
start learning
waste
The waste left in the forest made me mad.
komórka (część żywego organizmu)
Komórki to maleńkie elementy, z których zbudowane są istoty żyjące.
start learning
a cell
Cells are tiny building blocks that make up all living things.
czerwona krwinka
start learning
a red blood cell
biała krwinka
start learning
a white blood cell
choroba
start learning
a disease
infekcja
Mycie rąk to prosty sposób, aby zapobiec infekcji.
start learning
an infection
Washing your hands is an easy way to prevent infection.
zawierać
Pudełko zawierało trochę starych ubrań.
start learning
to contain
The box contained some old clothes.
białka
Przeszedłem na dietę białkową.
start learning
proteins
I went on a protein diet.
to continue doing something; to do something repeatedly
Śmiej się przez cały czas!
start learning
keep doing something
Keep smiling!
krążyć, być w obiegu (np. krew, pieniądze)
start learning
to circulate
rura, rurka
Musimy wymienić rurę, bo przecieka.
start learning
a tube
We need to change the tube because it's leaking.
tętnice
start learning
arteries
naczynia włosowate
start learning
capillaries
żyły
Zastosuj ucisk na żyłę, aby zapobiec krwawieniu.
start learning
veins
Apply pressure to the vein to prevent bleeding
podzielić, dzielić, oddzielić
Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.
start learning
to divide
The book is divided into five chapters.
przepływać (strumieniem, np. o wodzie, prądzie)
Para (ludzi) oglądała jak woda przepływała obok nich.
start learning
to flow
The couple watched the river flow beside them
jasny
Jego pokój był czysty i jasny
start learning
bright
His room was clean and bright.
składać datek, ofiarowywać
On przekazał wszystkie swoje pieniądze na cele charytatywne.
start learning
to donate
He donated all his money to charity.
przedsionek serca
start learning
an atrium
komora (np. serca)
start learning
a ventricle
nerki (organ w ciele człowieka)
Nerki mają kształt fasolek
start learning
kidneys
Kidneys are shaped like beans.
ciecz, płyn (potocznie)
Na jego nocnym stoliku było pełno małych buteleczek wypełnionych kolorowymi cieczami
start learning
a liquid
His bedside table was full of little bottles filled with colourful liquids.
mocz
Będzie mi potrzebna próbka moczu od każdej z was.
start learning
urine
I'm going to need a urine sample from both of you.
pęcherz moczowy
Infekcja pęcherza jest bolesnym stanem.
start learning
a bladder
Bladder infection is a painful condition.
przeszczepić (np. serce, nerkę)
Doktorzy z powodzeniem przeszczepili nerkę.
start learning
to transplant
The doctors successfully transplanted the kidney.
aparat do dializy nerek
start learning
a kidney dialysis machine
krążenie (krwi)
Odrobina złości też jest dobra na skórę, na krążenie, na serce.
start learning
circulation
A little anger is good for the heart, the circulation, the skin.

You must sign in to write a comment