Wyrażenia sterujące

 0    21 flashcards    qni
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
if - przykład
start learning
if (warune) {blok kodu} else {blok kodu}
if else - przykład
start learning
if (testscore >= 70) {grade = 'C';} else if (testscore >= 60) {grade = 'D';} else {grade = 'F';}
instrukcja skoku np1 - brake
start learning
przerywa działanie bloku kodu,
przykład switch
start learning
switch(expression) {case x: // code block break; case y: // code block break; default: // code block}
pętla while - przykłąd
start learning
while(warunek){instrukcje do wykonania}
pętla do wchile - przykład
start learning
do{// ciało pętli} while(warunek);
pętla for - przykład
start learning
for(int i=0; i<10; i++){//ciało pętli}
pętla for z kilkoma wartosciami - przykład
start learning
for(int i=0, j = 10; i==j; i++, j--){//ciało pętli}
pętla for ech
start learning
pozwala na iterację po wszystkich elementach tablicy lub kolekcji
pętla for each - przykład
start learning
for(Typ_Obiektu nazwa_obiektu: nazwa_tablicy){...} lub for(Typ_Obiektu nazwa_obiektu: kolekcja_implementująca_Iterable){...} for(int x: tablica)
instrukcja skoku np2 - brake
start learning
przerywa działanie pętli
instrukcja skoku np3 - brake
start learning
przenoszenie sterowania, skok do dowolnego bloku kodu z daną nazwą - break nazwa_etykiet;
Do czego są etykiety
start learning
etykieta służy do nazwaniu bloku kodu
etykieta - przykład
start learning
nazwa_etykity:{//blok kodu}
instrukcja skoku - continue
start learning
pętla nie wykonuje instrukcji ciała ale przechodzi do kolejne iteracji
instrukcja skoku - return
start learning
jest to jawne opuszczenie metody
słowo kluczowe instanceof
start learning
Stwierdzeniu do jakiej klasy należy obiekt służy operator instanceof.
instanceof - przykład
start learning
tab[0] instanceof String
Słowo kluczowe - strictfp
start learning
stała zmienna przecinkowosc strictfp clas nazwa klasy{} załącza restrykcjne działania zminno prezcinkowe na różnych platformach
Słowo kluczowe - native
start learning
pozwala urchomić kod natywny platformy
Słowo kluczowe - assert
start learning
sprawdzeni assercji assert x==0;

You must sign in to write a comment