wykład drugi

 0    27 flashcards    hannibaal
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
transgresja dodatnia
start learning
silniejsza cecha F1
przykład genów kumulatywnych
start learning
kolor skóry
przykład genu plejotropowego
start learning
mukowiscydoza CFTR
maskowanie genów
start learning
epistaza
przykład dopełniających genów
start learning
barwa kwiatów groszku
przykład genu letalnego
start learning
Tay-Sachsa
skład jądra
start learning
chromatyna
skład chrmatyny
start learning
DNA, RNA, białka histonowe i inne
rodzzaje DNA
start learning
strukturalne, regulatorowe, protoonko i transkrypcyjne
skład DNA
start learning
zasady, cukry, fosforany
cukier w DNA
start learning
dezoksyryboza
kwas w DNA
start learning
kwas fosforowy
zasady w DNA
start learning
GTAC
piętro pierwsze DNA
start learning
nukleosom
pięto drugieNA
start learning
nukleofilament
piętro trzecie DNA
start learning
solenoid
euchromatyna
start learning
jasna, aktywna, więcej
heterochromatyna
start learning
ciemna, pasywna, mniej
replikacja semikonserwatywna
start learning
jedna nić nowa, druga stara
na nici wiodoącej
start learning
polimeraza
na nici opóźnionej
start learning
primer, okazaki, ligaza
enzym wydłużania telomerów
start learning
telomeraza
chromosomowa teoria dziedziczenia
start learning
crossing over
chromosom płci męskiej
start learning
szybki letalny chromosom Y
determinacja płci
start learning
chromosom, gonada, fenotyp
gen płci męskiej
start learning
SRY
inaktywacja jednego X
start learning
hipoteza LYON

You must sign in to write a comment