Wykład 7 - Wzorce projektowe

 0    24 flashcards    klaudiawcislo
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jak możemy sklasyfikować wzorce projektowe wg celu?
start learning
kreacyjne, strukturalne, behawioralne
Jak możemy sklasyfikować wzorce projektowe wg zakresu?k
start learning
klasowe i obiektowe
Wzorce kreacyjne co opisują?
start learning
Przebieg tworzenia, inicjalizacji oraz konfiguracji obiektów lub klas.
Wzorce kreacyjne dokonują
start learning
hermetyzacji wiedzy o konkretnych klasach wykorzystywanych przez system i ukrywają informacje o sposobie tworzenia ich instancji oraz ic budowie
Podaj przykłady wzorców kreacyjnych
start learning
Budowniczy (obiektowy), Fabryka abstrakcyjna (obiektowy), Metoda wytwórcza (klasowy), Singleton (obiektowy), Prototyp (obiektowy)
Co jest celem wzorca Singleton?
start learning
ograniczenie możliwości tworzenia obiektów danej klasy do jednej instancji oraz zapewnienie globalnego dostępu do tej instancji
Zastosowanie wzorca Singleton
start learning
przechowywanie konfiguracji aplikacji, utrzymywanie połaczeń z bazą danych
Zalety wzorca Singleton
start learning
pobranie instancji klasy nie widoczne dla użytkownika, instancja tworzona tylko przy 1. próbie użycia, klasa sama może kontrolować liczbę swoich instancji istniejących w aplikacji
Wady wzorca projektowego Singleton
start learning
brak elastyczności przez szytywno okresloną liczbę instancji. Utrudnia testowanie i usuwanie błędów w aplikacji
Do czego wykorzystywany jest wzorzec projektowy Prototyp?
start learning
Do tworzenia instancji danej klasy lub klas z wykorzystaniem już istniejącego obiektu zwanego prototypem
Jaki mechanizm opisuje Prototyp?
start learning
tworzenie nowych obiektów przez klonowanie obiektu macierzystego
Który z wzorców projektowych kreacyjnych pozwala zoptymalizować kod?
start learning
Prototyp
Zalety wzorca Prototyp
start learning
Szybsze wywołanie nowych obiektów do życia, tworzenie czytelnego kodu
Wady wzorca Prototype
start learning
wprowadzenie nowej zależności
Co opisują wzorce strukturalne?
start learning
Struktury powiązanych ze sobą obiektów/klas
Wzorce strukturalne klasowe wykorzystują...
start learning
wykorzystują dziedziczenie do komponowania interfejsów lub implementacji
Wzorce strukturalne obiektowe opisują
start learning
sposób komponowania obiektów w celu osiągnięcia nowych funkcjonalności
Podaj przykłady wzorców strukturalnych
start learning
Adapter (klasowy i obiektowy), Dekorator, Fasada (obiektowy), Kompozyt, Most
Do czego wykorzystywany jest wzorzec projektowy adapter?
start learning
do zapewnienia kompatybilności pomiędzy klasami o niekompatybilnych interfejsach
Który wzorzec jest traktowany jako "przejściówka" z jednego interfejsu na drugi?
start learning
Który wzorzec jest traktowany jako "prze in Polish
Adapter
Z czego składa sie struktura wzorca Adapter
start learning
target (interface oczekiwany przez klienta), adaptee (funkcjonalności żądane przez klienta), adapter (implementuje interface target, tłumaczy metody poprzez wywołanie adapee)
Zastosowanie adapter
start learning
budowa klasy która będzie msuiała współpracować z klasami o nieokreślonych interfejsach
Zalety Adapter
start learning
Możliwość dodania nowej funkcjonalności. Możliwość przeładowania metod obiektu adaptowalnego
Wady Adapter
start learning
Brak możliwości adoptowania klasy wraz z podklasami

You must sign in to write a comment