wykład 2 filozoficzne podstawy dydaktyki

 0    9 flashcards    paullina.p
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kabersnas - poziomy interpretacji 1. ogólny
start learning
2. specyficzny dla nauk humanistycznych język tworzy pewne fakty w kulturze
J. Ser " język umyslu społecznego czyli 1. świat niezależny od obserwatora
start learning
2. świat zależny od obserwatora
Warunki istnienia świata: 1. intencjonalność kolektywna, oraz nadawanie funkcji 2. zasady regulatywne i reguły konstytutywne
start learning
czym jest intencjonalność kolektywna to suma intencjonalności indywidualnych, świat zależny od obserwatora
nadawanie funkcji - funkcje istnieją w sposób coś ale ser uważa, że bfunkcje są nadawane przez człowieka
start learning
zasady regulatywne to przepisy jak się zachować w poszczegulnych sytuacjach, zachowanie było pierwsze potem zasady
reguły konserwatywne - bardziej specyficzne dla świata kultury, teorię, pewne sposoby zachowania, działania
start learning
najpierw reguły potem zachowanie
system dydaktyczny herberta - całościowa koncepcja
start learning
1. hierarchiczność, 2. nauczanie a uczenie się. Nacisk na uczenie się
3. akcent na wychowanie ucznia, 4. dyscyplina, rygoryzm, 5. podawanie wiedzy czyli podający sposób nauczania
start learning
6. element kontroli czyli częste sprawdzanie wiedzy weryfikacja
7. brak stwiedzonych różnic indywidualnych czyli
start learning
każdego mażna nauczyć
Opozycyjne podejście - Dewey, 1. uczeń jest aktywny, 2. powiązanie wiedzy z praktyką
start learning
3. poszukujący sposób nabywania wiedzy, poszukiwanie odpowiedzi na pytania

You must sign in to write a comment